čtvrtek 21. prosince 2017

Zástupce Pedagogické komory jednal s Václavem Klausem

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi setkal na půdě školského výboru Poslanecké sněmovny s Václavem Klausem. Václav Klaus úvodem ocenil aktivitu zakladatelů Pedagogické komory ohledně nepřijetí kariérního řádu pro učitele a jejich úspěšnou petiční akci. Radek Sárközi pogratuloval Václavu Klausovi ke zvolení předsedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a představil mu spolek Pedagogická komora a jeho cíle.

Aktuálním cílem Pedagogické komory je zahájit proces revize inkluze, jehož výsledkem by měly být pozitivní změny v legislativě. Za tímto účelem založila Pedagogická komora samostatný pracovní tým. Také Václav Klaus vidí v současném nastavení společného vzdělávání řadu problémů. Rozhodně ale není pro úplné zrušení inkluze, jak často tvrdí jeho kritici. Je třeba nastavit efektivnější a administrativně méně náročný systém, který pomůže žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho základem je kvalifikovaná péče speciálních pedagogů o žáky, kteří to potřebují, i dostatek finančních prostředků.

Dalším diskutovaným tématem byla přebujelá administrativa, která v posledních letech zavalila ředitele i učitele. Radek Sárközi informoval Václava Klause, že v rámci Pedagogické komory vznikl pracovní tým pro snižování administrativní zátěže škol a že už na toto téma jednal s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem a školským ombudsmanem Ladislavem Hrzalem, který by si ho rád vzal za své jakožto organizátor setkání zástupců všech institucí požadujících po školách administrativní úkony. Václav Klaus doporučuje v legislativě taxativně vymezit, co které instituce mohou po školách požadovat, aby školy mohly administrativní úkony nad rámec tohoto vymezení odmítat.Setkání všech zainteresovaných stran k tématu administrativa, inkluze nebo změn ve financování škol by se mohlo konat i na půdě školského výboru Poslanecké sněmovny, navrhl Radek Sárközi.

Pedagogická komora nabízí, že bude úzce spolupracovat s Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby vznikající zákony a jejich novely byly kvalitně zpracované a dostatečně prodiskutované s řadovými učiteli a řediteli, což doposud chybělo.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

středa 20. prosince 2017

Výdaje na školství v roce 2018 klesnou pod 13 % na nejnižší procento od roku 2006

Zatímco v roce 2016 činily výdaje na školství 14,2 % všech výdajů státního rozpočtu, na rok 2018 se plánuje jen 12,9 %. Výdaje na školství v roce 2018 tedy klesnou pod 13 % na nejnižší procento od roku 2006! Schválený rozpočet počítá s výdaji 1364,5 miliardy korun, z toho na školství půjde 176,1 mld. Pro srovnání v roce 2011 byly výdaje státního rozpočtu 1155,5 miliard korun a na školství šlo 173,7 mld., tedy 15 %. Nejvyšší výdaje na školství byly v roce 2015, a to 182,8 miliard - rozpočet na rok 2018 tudíž není rekordní ani v absolutní částce.

Poslanci v závěrečném hlasování přidali mimo jiné 3,3 miliardy korun na sociální služby, miliardu korun na podporu agropotravinářského komplexu a 300 milionů na investice do mateřských a základních škol. Sněmovna také přidala 100 milionů korun speciálním školám na učební pomůcky pro těžce postižené žáky. V doprovodném usnesení poslanci podpořili budoucí zvyšování výdajů ministerstva školství na regionální a vysoké školy. Sněmovna doporučila vládě, aby už od září zvýšila učitelům platy o 15 procent a ostatním pracovníků ve školství o desetinu.


Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet se schodkem 50 miliard korun. Rozpočet počítá s příjmy 1314,5 miliardy korun a výdaji 1364,5 miliardy korun. Nyní ho dostane k podpisu prezident republiky. Senát se schvalováním rozpočtu nezabývá. Pro rozpočet hlasovalo 140 poslanců, podpořili ho poslanci bývalé vládní koalice, tedy ANO, ČSSD a KDU-ČSL, k nimž se přidali poslanci SPD a KSČM. Proti schválení rozpočtu byli poslanci ODS a TOP 09, Piráti se až na poslankyni Lenku Kozlovou, která jej podpořila, zdrželi, zdržel se i klub STAN.

Věra Kovářová (STAN) neuspěla s návrhem přidat 15,7 mld. Kč na platy učitelů v regionálním školství. Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) neprosadila přesun 7,5 miliard korun na platy učitelů z podpor agropotravinářského komplexu.

Zdroje: ČTK a PK

pondělí 18. prosince 2017

Poslanci odpovídají na e-mail Pedagogické komory ohledně podfinancování školství

Radek Sárközi rozeslal 13. prosince 2017 za Pedagogickou komoru, z.s., všem poslancům e-maily s informacemi o dlouhodobém podfinancování českého školství a chybějící částce 60 miliard v kapitole MŠMT ve státním rozpočtu na rok 2018. Odpověď zaslalo pět poslanců...

Dobrý den,

děkujeme za podnět i za data. Jménem pana poslance Víta Rakušana bych vás ráda ujistila, že školství je prioritou pro celý poslanecký klub Starostů a nezávislých. Konkrétně se tomuto tématu věnuje pan předseda Gazdík a hlavně paní poslankyně Kovářová, která podala pozměňovací návrhy týkající se finančních prostředků na výstavbu mateřských škol, stejně jako návrh na zvýšení platů učitelů (v hodnotě 15,5 mld. Kč). Ještě jednou děkujeme za podněty.

S přátelským pozdravem

Barbora Urbanová asistentka poslance Víta Rakušana (STAN)

Vážený pane Sárközi,

děkuji za Váš email. Plně se s Vámi ztotožňuji a sdílím nutnost lépe financovat školství, a to jak v rámci tabulkových platů, tak v rámci pravomocí ředitele odměňovat výborné učitele. Platy učitelů (a dalších pracovníků ve školství) byly a jsou pro TOP 09 prioritou, jak jsme slibovali už před volbami a nadále na tom trváme. Předkládám proto pozměňovací návrh k rozpočtu, viz příloha, který má přidat do rozpočtu školství 7 534 195 519 Kč. Je to umění možného v současném návrhu rozpočtu, který mohu navrhnout jako poslankyně. TOP 09 navrhovala ve svém programu, aby do regionálního školství ročně směřovalo o 30 miliard korun více, mnou navrhovaná částka je zhruba 1/4 z takové sumy, tudíž není dle mého názoru dostatečná, ale je to alespoň první krok.

S pozdravem

Markéta Pekarová Adamová (1. místopředsedkyně TOP 09)

Hezký den,

děkuji Vám za text. Navýšení rozpočtu školství rád podpořím. Navrhujeme za klub KDU-ČSL navýšení o více než 3 miliardy.

Zdravím Vás

Jan Čižinský (KDU-ČSL)

Dobry den,

pani poslankyne Majerova Zahradnikova se bude rozpoctem skolstvi zabyvat a jiz predlozila prvni pozmenovaci navrh:

http://www.psp.cz/sqw/ppn.sqw?id=6467

Kdybyste mel jakekoliv konkretni navrhy, tak mi je klidne zaslete a prostudujeme je.

S pozdravem a podekovanim

Lucie Szantova asistenka poslankyne Zuzany Majerove Zahradnikove (ODS)

Dobrý den,

děkuji za informace, vše si pečlivě prostuduji a uvidím co se dá dělat.

S pozdravem

Mikuláš Peksa (Piráti)

Vážený pane Sárközi,

o čem všechny politické strany před volbami hovořily, jsme se rozhodli realizovat a minulý týden jsme navrhli přesun 15,6 mld Kč na platy učitelů. Že je dlouhodobě české školství podfinancované, není sporu. Pevně doufám, že i ostatní strany dodrží své politické sliby a peníze pro školství budou prioritou.

S pozdravem

Mgr. Jan Farský (STAN)


Ve školství chybí 60 miliard. Napraví to poslanci?

Radek Sárközi: Ve školství chybí 60 miliard. Napraví to poslanci? (MF DNES 18.12.2017)

středa 13. prosince 2017

České školství je dlouhodobě podfinancované

V současné době hlasují poslanci o podobě státního rozpočtu na rok 2018. Pedagogická komora podporuje navýšení kapitoly školství, které je dlouhodobě podfinancované. Tato skutečnost má negativní dopady na kvalitu vzdělávání – školy nemají peníze na pomůcky a nové moderní učebnice, chybějí finanční prostředky na nákup výpočetní techniky, výukový software a konektivitu škol, v řadě oblastí ředitelé marně shánějí kvalifikované učitele, ve školách chybí pomocný personál (psychologové, speciální pedagogové, asistenti, sociální pedagogové, administrativní síly…), platy učitelů jsou stále nejnižší v EU, výdajů na školství v poměru k HDP trvale od roku 2011 klesá.

„Kvalita školství rozhoduje o budoucí prosperitě a konkurenceschopnosti našeho státu, každá investice do vzdělávání se násobně vrátí, nelze na něm šetřit bez negativních důsledků pro celou společnost,“ upozorňuje prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

V roce 2011 činily výdaje ze státního rozpočtu na školství 4,3 % HDP, v roce 2016 pouhých 3,7 % HDP – průměr zemí EU je přitom 5,1 % HDP. Aby se Česká republika dostala na průměr EU, musel by se školský rozpočet navýšit o 38 %. Více informací obsahuje tato tabulka.

Poměr platů učitelů na 2. stupni ZŠ vůči platům jiných vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců činil v ČR 55 %, což je nejnižší podíl ze všech zemí OECD a EU. Průměr OECD činí 85 % a EU 86 %. Například v sousedním Polsku je to 83 %. Aby se platy českých učitelů dostaly na průměr EU, musely by vzrůst o 56 %. Viz tento článek.

V zemích EU je průměrný nárůst platu učitele po 15 letech praxe skoro 38 %, v ČR pouhých 7 %. Zatímco v zemích EU je průměrný počet žáků na jednoho učitele 14 až 17, v ČR činí 19 až 22 žáků. Čeští učitelé tudíž musejí pracovat v početnějších třídách než jejich kolegové v EU. Podrobné údaje naleznete v tomto příspěvku.ČR vydává na vzdělávání pouze 8,0 % celkových veřejných výdajů, přičemž průměr OECD činí 11,2 % a průměr EU je 9,9 %. Ze sousedních zemí vydává měně jen Maďarsko (6,8 %), ostatní dávají více: Slovensko (8,7 %), Německo (9,5 %), Polsko (9,3 %). Aby se ČR dostala na průměr OECD, musela by zvýšit tyto výdaje o 40 %.

Česká republika vydává na nevysokoškolské vzdělání jeden z nejnižších podílů veřejných výdajů a HDP v rámci EU i OECD. Zatímco průměr OECD je 3,4 %, ČR vydává pouze 2,5 %, což je téměř o třetinu méně. Méně vydává pouze Maďarsko (2,3 %). Aby se ČR dostala na průměr OECD, musela by zvýšit tyto výdaje o 36 %.

Pedagogická komora je největším spolkem v českém školství. Sdružuje přes 1.600 pedagogů (učitelů, ředitelů a dalších pedagogických pracovníků). Jejím hlavním cílem je zlepšit pracovní podmínky všech pedagogů.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

úterý 12. prosince 2017

Pedagogové mají nový spolek

S laskavým dovolením redakce časopisu Rodina a škola přebíráme rozhovor o Pedagogické komoře, který vedl Jan Nejedlý. Rozhovor s Radkem Sárközim vyšel v čísle 10/2017 časopisu Rodina a škola. Lépe čitelnou verzi naleznete v tomto samostatném souboru.

čtvrtek 7. prosince 2017

Zástupce Pedagogické komory jednal se školským ombudsmanem

V úterý 28. listopadu se setkali prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi a školský ombudsman Ladislav Hrzal na ministerstvu školství ke společnému jednání. Radek Sárközi představil nově vzniklý spolek a jeho cíle. Jedním z hlavních cílů Pedagogické komory je postupné snižování administrativní zátěže škol.

Toto téma již Radek Sárközi projednával s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Prezident Pedagogické komory vidí cestu ve vytvoření pracovní skupiny, kde by se sešli zástupci všech zainteresovaných stran a pokusili se domluvit na konkrétních krocích. Především jde o zástupce ministerstva školství, Asociace krajů ČR, Sdružení měst a obcí ČR a České školní inspekce. Tato myšlenka školského ombudsmana velmi zaujala. Rád by se v této věci aktivně angažoval a pokusí se v příštím kalendářním roce takové setkání zprostředkovat.


Ladislav Hrzal informoval o charakteru své práce. V uplynulém roce se zaměřil na problematiku šikany. Lidé se na něj obracejí především se stížnostmi nebo žádostmi o informace. Školský ombudsman vystupuje především jako mediátor, který se snaží urovnávat spory mezi rodiči a školou nebo mezi pedagogy uvnitř školy. Často kladené otázky by mohly být zveřejňovány na webu MŠMT. Již nyní mohou návštěvníci internetových stránek najít speciální formulář pro podávání stížností.

Radek Sárközi upozornil školského ombudsmana na jeden dlouhodobý problém, kdy ředitelky mateřských škol bývají zařazovány pouze do 10. platové třídy, zatímco ředitelé ZŠ i SŠ do 13. platové třídy a učitelé ZŠ i SŠ do 12. platové třídy. A dále na velký propad mezi 9. a 8. platovou třídou u učitelek mateřských škol nebo vychovatelek. Po 15% navýšení tarifních platů pedagogických pracovníků státních škol se značně rozevřely nůžky mezi učiteli církevních a některých soukromých škol, protože u nich se normativ na žáka navyšuje až s ročním zpožděním.

pondělí 4. prosince 2017

Platy učitelů a počty žáků v mezinárodním srovnání

Jaký je počet žáků na učitele? Zatímco v zemích EU je průměrný počet žáků na jednoho učitele 14 až 17, v ČR činí 19 až 22 žáků. Čeští učitelé tudíž musejí pracovat v početnějších třídách. V tabulce najdete údaje za ČR, průměr zemí OECD a EU...


A jaký je roční průměrný plat učitelů po 15 letech praxe? V zemích EU je průměrný nárůst platu učitele po 15 letech praxe skoro 38 %, v ČR pouhých 7 % (řádek ISCED 1).

(Na tabulky je třeba kliknout, aby se zvětšily do čitelné velikosti.)

Zdroj: Country Note Czech Republic a klíčová fakta EaG 2016

pátek 1. prosince 2017

Jak pracovat s účtem na doméně pedagogicka-komora.cz

Pedagogická komora, z.s., využívá sadu aplikací G Suite pro neziskové organizace. Jde o Účet Google na doméně pedagogicka-komora.cz, který na rozdíl od běžného Účtu Google (například jmeno@gmail.com) vytváří a spravuje administrátor G Suite.

Každý člen má pro potřeby identifikace a interní komunikace vytvořen účet ve tvaru jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz.

G Suite je sada integrovaných aplikací, které organizacím umožňují používat vlastní doménu a být produktivnější, efektivnější a lépe spolupracovat. S pomocí oblíbených nástrojů, jako je Gmail, Kalendář a Dokumenty, mohou členové přistupovat k společným datům odkudkoli, v libovolném zařízení a soustředit se jen na společné činnosti s vysokou mírou zabezpečení.

Základní přihlášení a správa členského účtu je na adrese https://myaccount.google.com/introPřihlásit se můžete klepnutím na modré tlačítko Přihlásit se vpravo nahoře:

 


Zobrazí se vám přihlašovací obrazovka Účtu Google:Po zadání jména účtu, tedy jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz a odklepnutí tlačítka Další, se zobrazí výzva k zadání hesla:
 

Pokud budete mít problémy s přihlášením, obraťte se na administrátora e-mailem na adresu janek.wagner@pedagogicka-komora.cz, zprávou na sociální síti Facebook nebo pomocí chatu Hangout na janek.wagner@gmail.com.

Řadu problémů s přihlášením můžete vyřešit i pomocí nápovědy:Po zadání správného hesla se změní úvodní okno G Suite (pokud si vložíte vaši fotografii, bude se zobrazovat, jinak se zobrazí jen počáteční písmeno vašeho jména) :K jednotlivým nástrojům G Suite můžete přistupovat po klepnutí na ikonku s devíti čtverečky vpravo nahoře:
Po klepnutí na ikonku se zobrazí nabídka nástrojů:
Každý člen získává v G Suite vlastní chráněné a zálohované datové úložiště o celkové velikosti 30 GB, které využívají nástroje Gmail, Disk Google a Fotky Google (podle vašeho nastavení se fotografie nahrané ve vysoké kvalitě budou ukládat mimo tento limit, ale fotky nahrané v původní kvalitě se budou započítávat do kvóty úložiště).

Další data z činnosti spolku budou pro vaše potřeby sdílená.

Automatické přeposílání zpráv z Gmailu Pedagogické komory, z.s., na jiný účet


E-maily – ať už všechny nové zprávy, nebo jen určité typy zpráv – si můžete nechat přeposílat na jinou e-mailovou adresu (viz též Nápověda Gmail).

Nastavení automatického přeposílání

Zprávy si můžete nechat automaticky přeposílat na jinou adresu. Přeposílat se dají všechny nové e-maily, nebo jen určité typy zpráv.

Poznámka: Přeposílání můžete nastavit pouze na počítači, v mobilní aplikaci Gmail to nejde.

Zapnutí či vypnutí automatického přeposílání

Poznámka: Do přeposílání nových zpráv se nezahrnují zprávy ze spamu.

Zapnutí automatického přeposílání
 1. Na počítači otevřete účet Gmail, ze kterého chcete zprávy přeposílat. Přeposílat lze pouze zprávy zaslané na jednu adresu Gmailu, ne zprávy určené pro skupinu adres nebo alias.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko .
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Klikněte na kartu Přeposílání a protokol POP/IMAP.
 5. V sekci Přeposílání klikněte na Přidat adresu pro přeposílání.
 6. Zadejte e-mailovou adresu, kam chcete zprávy přeposílat.
 7. Klikněte na Další Pokračovat OK.
 8. Na zadanou adresu bude odeslána ověřovací zpráva. Klikněte na odkaz, který je v ní uveden.
 9. Přejděte zpět na stránku nastavení v účtu Gmail, z kterého chcete zprávy přeposílat, a obnovte prohlížeč.
 10. Klikněte na kartu Přeposílání a protokol POP/IMAP.
 11. V sekci Přeposílání vyberte možnost Přeposlat kopii doručené zprávy.
 12. Určete, jak se má zacházet s kopií zpráv v Gmailu. Doporučujeme nastavení Uchovat kopii Gmail v Doručené poště.
 13. Dole na stránce klikněte na Uložit změny.

čtvrtek 30. listopadu 2017

Pedagogická komora podporuje požadavky Asociace krajů

Pedagogická komora, z.s., podporuje otevřený dopis Asociace krajů ČR, který odeslala ministru Štechovi: Kraje důrazně vyzývají vládu: Splňte své sliby a zajistěte peníze na růst platů

Radek Sárközi k tomu dodává: "Ministr školství Štech nedodržel slib. Kraje, ředitelé a zaměstnanci škol jsou obětí situace, kterou způsobilo ministerstvo školství tím, že neposlalo 100 % finančních prostředků na navýšení tarifní části platů zaměstnanců škol. Rozpočtová rezerva krajů by se měla použít na něco jiného, než je dorovnávání chybějících finančních prostředků, které mělo poslat krajům MŠMT."

Pedagogická komora celou situaci podrobně zmapovala v článku Chaos kolem učitelských platů.

úterý 28. listopadu 2017

Tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky (2018)

Vybíráme z nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Údaje platily od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018.

(Na tabulku je třeba kliknout, aby se zvětšila do čitelné velikosti.)
 • Učitelky MŠ: 8. až 10. platová třída (obvykle 9.)
 • Ředitelky MŠ: 10. až 12. platová třída (obvykle 10.)
 • Učitelé ZŠ a SŠ: 11. až 13. platová třída (obvykle 12.)
 • Ředitelé ZŠ a SŠ: 12. nebo 13. platová třída (obvykle 13.)
 • Učitelé odborného výcviku: 9. až 12. platová třída (obvykle 9.)
 • Vychovatelky školní družiny: 8. nebo 9. platová třída (obvykle 9.)
 • Asistenti pedagoga: 4. až 9. platová třída (obvykle 7.)
Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 400 až 1300 Kč,
b) II. 600 až 2500 Kč...

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

2. Přímá pedagogická činnost spojená s
2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,
2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,
1.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,
1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,
1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.

Zdroje:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341
http://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-vyklad-k-odmenovani-c-j-msmt-11705-2013-201


Pedagogická komora v Českém rozhlase

Radek Sárközi z Pedagogické komory, z.s., a Renata Schejbalová z Asociace ředitelů gymnázií, z.s., diskutovali dnes 28.11.2017 v 8:42 v živém vysílání Českého rozhlasu Plus o chaosu kolem platů pedagogů...

pátek 24. listopadu 2017

Oficiální informace z krajů o chybějících penězích od MŠMT pro školy

Pedagogická komora oslovila všechny kraje, aby zmapovala situaci. Citujme z obdržených informací od krajů o krácení financí z rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství:
 • Zlínský kraj - nedorovná
 • Ústecký kraj - nedorovná
 • Moravskoslezský - nedorovná
 • Středočeský kraj - nedorovná
 • Liberecký kraj - dorovná 
 • Královéhradecký kraj - dorovná 
 • Hlavní město Praha - dorovná 
 • Jihočeský kraj - dorovná
 • Karlovarský kraj - dorovná
 • Plzeňský kraj - dorovná
 • Kraj Vysočina - dorovná
 • Pardubický kraj - dorovná
 • Jihomoravský kraj - ?
 • Olomoucký kraj - ?
Radek Sárközi: "Kraje, ředitelé, učitelé i další zaměstnanci škol jsou obětí situace, kterou způsobilo ministerstvo školství tím, že neposlalo 100 % finančních prostředků na navýšení tarifní části platů. Pokud kraje požádají MŠMT o dorovnání prostředků, Pedagogická komora, z.s., je v tom podpoří. Rozpočtová rezerva by se měla použít na něco jiného, než je dorovnávání chybějících finančních prostředků, které mělo poslat krajům MŠMT."

Z mailu Radka Coufala, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu Středočeského kraje:

Na navýšení platů od 1.11.2017 vyhlásilo MŠMT rozvojový program. Prostředky pro kraje i pro školy jsou stanoveny podle výkazu P1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství k 30.9.2017. Potřeba na pokrytí nárůstu tarifních platů byla pokryta ze strany MŠMT ve výši 98,7 %. 

Pro Středočeský kraj představuje 1,3 % redukci objemu v platech ve výši 2,22 mil. Postupujeme obdobně jako MŠMT, školám jsme poskytli jen 98,7%, což nám program umožňuje.

Z mailu Václava Jarkovského, z odboru školství, oddělení rozpočtu škol a školských zařízení krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

MŠMT rozpisem dotace na navýšení platů od 1.11. 2017 pokrylo téměř celý objem prostředků, který jsme kalkulovali stanoveným postupem dle podrobných statistických údajů škol z výkazu P1c-01 (data k 30.9.2017). Nepokryto zbylo 1,3% z objemu dotace na navýšení, nikoliv 1,3% z provedeného 15% navýšení tarifů pedagogů. 

Nedokryté objemy z RP jsou proto poměrně malé. 


V listopadu jsme školám plošně rozepisovali mzdové prostředky z dotace na přímé výdaje na vzdělávání z rezervy KÚ. Navýšení objemu na platy v tomto rozpisu u jednotlivých škol je vyšší, než nedokrytí potřeby na nárůst tarifů v dotaci z rozvojového programu. 


Z mailu Lenky Němcové, ředitelky odboru školství a mládeže MHMP:

Kraj Hlavní město Praha řeší deficit v pokrytí nárůstu platů tarifů pedagogických a nepedagogických pracovníků za měsíc listopad a prosinec 2017 jeho dofinancováním z finanční rezervy vytvořené mimonormativně ze státních prostředků poskytovaných na přímé výdaje na vzdělávání pod UZ 33 353. Celkově dokrytá částka činí 2.817.461 Kč (platy vč. odvodů).

čtvrtek 23. listopadu 2017

Chaos kolem učitelských platů

Začátkem listopadu začali učitelé dostávat nové platové výměry. Některým byl zároveň se zvýšením tarifního platu o 15 % snížena některá nadtarifní složka platu. 14. listopadu vytvořila Pedagogická komora anketu, aby zmapovala rozsah tohoto problému. Z ní vyplynulo, že se snížení některé nadtarifní složky platu týká 5 % respondentů. 22 % učitelů přitom uvedlo, že žádné osobní ohodnocení už řadu let nepobírají. Pedagogická komora upozornila na to, že snižování osobního ohodnocení, ke kterému v několika případech došlo, je nezákonné, a doporučila dotčeným učitelům situaci řešit s vedením školy, v nejzazším případě se obrátit na inspektorát práce.

Více informací naleznete v naší tiskové zprávě.

Následně se vedení Pedagogické komory pokusilo zjistit, proč dochází ke snižování nenárokových složek platu. Získali jsme nejprve neoficiální popis situace a následně celé znění dopisu, který obdrželi ředitelé škol v jednom kraji. V dopise jsou nepřímo naváděni k tomu, aby snižovali osobní příplatek zaměstnancům, protože kraj obdržel o 1,3 % méně na navýšení tarifů, než měl od ministerstva školství dostat. Celý dopis je na webu pedagogicke.info.

Radek Sárközi z Pedagogické komory oslovil jednotlivé odbory školství krajských úřadů, aby se k situaci vyjádřily. Zevrubnou odpověď zaslal Liberecký kraj. Píše v ní, že školám chybějící finanční prostředky dorovná. Další kraj přeposlal oficiální vyjádření z MŠMT, ze kterého vyplývá, že původně měly kraje dostat mnohem méně, ale po jejich protestu ministerstvo školství vše přepočítalo a prostředky navýšilo. Ani to ovšem na 100% pokrytí navýšení tarifních platů nestačilo.

Nejnovější informaci k této situaci přinesl web Česká škola. MŠMT v něm popisuje situaci a doporučuje ředitelům snižovat zaměstnancům místo osobního příplatku raději odměny. Pedagogická komora považuje toto doporučení za absurdní. MŠMT mělo pokrýt navýšení tarifních platů na 100 %, nikoliv se z neznámého důvodu snažit ušetřit 25 milionů na úkor učitelů a dalších zaměstnanců škol.

Ministr školství Štech nedodržel slovo o financování zvýšení tarifních platů. Kraje, ředitelé a učitelé jsou obětí této situace, kterou způsobilo ministerstvo školství. Bohužel se tak děje opakovaně, vždy když dochází k navyšování tarifní části platů. Kraje, ředitelé a učitelé jsou obětí této situace, kterou způsobilo ministerstvo školství. Podrobnější vyjádření naleznete v tiskové zprávě.

Aktuální situaci v jednotlivých krajích postupně mapujeme. Středočeský a Moravskoslezský kraj školám nedorovná chybějící finanční prostředky ze své rozpočtové rezervy na školství, většina krajů chce školám prostředky dorovnat.

Ministr školství Štech nedodržel slovo o financování zvýšení tarifních platů

Vedení Pedagogické komory je znepokojeno postupem Ministerstva školství‚ mládeže a tělovýchovy, které snížilo o 1,3 % částku z rozvojového programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“. Nutí tak kraje, aby chybějící finance dorovnaly ze svých rozpočtových rezerv. MŠMT dokonce přímo doporučuje ředitelům škol, aby snižovali zaměstnancům odměny, pokud jim peníze na navýšení tarifní části platů nebudou stačit. Kraje, ředitelé a učitelé jsou obětí této situace, kterou způsobilo ministerstvo školství.


Pedagogická komora shromažďuje informace od svých členů z jednotlivých krajů a druhů škol, které v nejbližších dnech vyhodnotí. Z publikovaného plného znění dopisu krajského úřadu školám vybíráme: „V případě, že tyto účelově poskytnuté finanční prostředky na 2 měsíce roku 2017 nebudou plně postačovat na krytí nárůstu platových tarifů zaměstnanců Vaší organizace vyplývající z novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, musíte jeho realizaci zabezpečit z ÚZ 33353, tj. přímých výdajů na vzdělávání. V této souvislosti Vás žádáme o sdělení, zda uvedené krácení dotace bude důvodem ke snižování nenárokové složky platu Vašich zaměstnanců (zejména osobních příplatků).”

Víceprezident Pedagogické komory Janek Wagner k situaci uvádí: „Podle propočtu z Libereckého kraje jde sice o na první pohled malou částku snížení, v přepočtu na jednoho pracovníka 82,30 Kč za oba měsíce, za celou Českou republiku jde ovšem o 25 milionů korun. V konečném důsledku jde o další snížení podílu nadtarifní složky platů a neomluvitelné nedodržení slova ze strany ministerstva školství i osobně ministra Stanislava Štecha. Pokud použijeme rétoriku exministryně Valachové, opět se učitelům doslova „ukradla” část jejich platů.”

Prezident Pedagogická komory Radek Sárközi k tomu dodává: „Problematice platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců se věnujeme trvale. Na základě zkušeností z uplynulých zvyšování tarifních složek platů, které byly doprovázeny snižováním odměn či osobního ohodnocení, jsme se podobného postupu i letos obávali. Bohužel oprávněně...”

Spolek Pedagogická komora má více než 1 500 členů a je největším školským spolkem v ČR. V jeho řadách jsou nejen učitelé a ředitelé škol, ale i speciální pedagogové a asistenti pedagoga. Jedním z hlavních cílů Pedagogické komory je zlepšování pracovních podmínek všech pedagogů.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

úterý 21. listopadu 2017

Pedagogická komora nově připomínkuje připravované vyhlášky

Zapojte se do připomínkování připravované legislativy prostřednictvím Pedagogické komory, z.s. Stačí se přihlásit do naší skupiny na Facebooku, která má již 4.300 členů:

Pedagogická komora - diskuze o školství

Aktuální vyhlášky je možné připomínkovat do 23.11.2017.

pondělí 20. listopadu 2017

Výdaje na školství v poměru k HDP posledních 6 let klesají...

Výdaje na školství v poměru k HDP posledních 6 let postupně klesaly z 4,3 % (2011) na 3,7 % (2016). Přestože HDP rostl, u školství se to neprojevilo ani v absolutních částkách. Výdaje na školství v roce 2011 a 2016 byly prakticky totožné... V roce 2014 činily průměrné výdaje na školství za celou Evropskou unii 5,1 % HDP. Aby se Česká republika dostala na průměr EU, musely by se školský rozpočet navýšit o 38 %.
Zdroj pro ČR: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyvojova-rocenka-skolstvi-2006-07-2016-17
Zdroj pro EU: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=educ_uoe_fine06&lang=en

pátek 17. listopadu 2017

Podle ankety Pedagogické komory pětina učitelů nepobírá žádný osobní příplatek

Pedagogická komora, z.s., uspořádala mezi učiteli anketu ke zvyšování platů. 80 % respondentů uvedlo, že jim byl zvýšen tarifní plat o 15 % a ostatní složky platu jim nebyly sníženy. 5 % učitelů ale uvedlo, že jim byla snížena některá z ostatních složek platu. 15 % učitelů dosud nové platové výměry neobdrželo, proto na otázku nemohli odpovědět. (22 % učitelů v anketě upřesňuje, že má nulové osobní ohodnocení.)

Od 1. listopadu 2017 byly navýšeny tarifní platy učitelů o 15 %. K tomuto datu měli všichni učitelé obdržet nový platový výměr. 15 procent učitelů ale v anketě Pedagogické komory uvedlo, že ho dosud nemá. Takové jednání je ale porušením ustanovení § 136 odst. 2 zákoníku práce: „Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.“

„Tito učitelé by měli vedení školy upozornit, že nejedná v souladu se zákonem, a nový platový výměr si vyžádat,“ upozorňuje Pavel Šimáček z Pedagogické komory.  Podoba nových platových stupnic byla známa dopředu a školy měly dost času nové platové výměry připravit. Ministerstvo školství na navýšení tarifů zajistilo finanční prostředky formou rozvojového programu.

Mnohem závažnější je problém, kdy byla 5 procentům respondentů v souvislosti s navyšováním tarifní části platu snížena jiná část platu, například osobní příplatek. „Jak již bylo v minulosti opakovaně publikováno, osobní příplatek lze snížit nebo odejmout jen v případě, že se změnily okolnosti, za kterých byl přiznán, nikoliv z důvodu nedostatku finančních prostředků,“ říká Pavel Šimáček.

K tomuto postupu vydal Nejvyšší soud judikát už v roce 2013: „Ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků (§ 131 odst. 1 zák. práce), může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí.“ (http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2AE0CC984393FD3FC1257B2500520379?openDocument&Highlight=0)

Pokud by pedagogickému pracovníkovi byl předložen nový platový výměr se sníženým osobním příplatkem, měl by trvat na odůvodnění. V případě, že odůvodnění uvedeno je (nebo bude doplněno později) a zaměstnanec s ním nesouhlasí, nemusí se obávat, že by podpisem platového výměru vyjádřil souhlas. „Podpis platového výměru pouze prokazuje skutečnost, že s ním byl zaměstnanec seznámen, nikoliv že s ním souhlasí. I po podepsání nového platového výměru tedy může zaměstnanec podat podnět k inspektorátu práce pro porušení zákona,“ dodává Pavel Šimáček.

Za alarmující považuje prezident Pedagogická komory Radek Sárközi skutečnost, že více než pětina hlasujících nepobírá žádný osobní příplatek, a to dlouhodobě, jak vyplynulo z následné diskuze učitelů. Judikát Nejvyššího soudu k tomu říká následující: „ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí. Zatímco snížení osobního příplatku předpokládá, že úroveň pracovních výsledků zaměstnance je i po jejich zhoršení stále ještě velmi dobrá, je odnětí osobního příplatku odůvodněno v případě takové míry zhoršení výsledků práce zaměstnance, že jeho pracovní výsledky nelze nadále hodnotit jako „velmi dobré“.“

Pedagogická komora je s 1 400 členy největším školským spolkem v ČR. Jedním z jeho hlavních cílů je zlepšování pracovních podmínek pedagogů. „Situaci kolem platů učitelů i dalších pedagogických pracovníků budeme nadále sledovat,“ dodává Radek Sárközi.

Pedagogická komora, z.s.
info@pedagogicka-komora.cz

středa 15. listopadu 2017

Zástupci Pedagogické komory a ČŠI jednali o administrativní zátěži škol

V úterý 14. listopadu se setkali prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal v sídle České školní inspekce ke společnému jednání. Radek Sárközi představil nově vzniklý spolek a jeho cíle. Kromě navýšení rozpočtu školství to je hlavně postupné snižování administrativní zátěže škol. Ředitele škol například zbytečně zatěžuje, když musejí stejné údaje zasílat různým subjektům.

Tomáš Zatloukal vidí řešení v propojení stávajících informačních systémů. Jako základ by mohl být použit stávající systém InspIS, který používají všechny školy. Údaje z něj by se zpřístupnily krajům a dalším zřizovatelům škol. Používat by ho mohlo i ministerstvo školství a další organizace. Radek Sárközi navrhl vytvořit pracovní skupinu, v níž by se sešli všechny zainteresované strany a pokusily se domluvit na konkrétních krocích. Propojení informačních systémů by se mělo stát prioritou nového ministra školství.

Radek Sárközi nabídl, že Pedagogická komora může informovat členy o změnách v pojetí činnosti ČŠI, které se více zaměřuje na metodickou podporu, zpětnou vazbu a hodnocení než čistě na formální kontrolu. Ústřední školní inspektor doporučuje školám využití modulů IsnpIS (ŠVP, SET, SETmobile, PORTÁL). Např. InspIS ŠVP zjednoduší tvorbu školních vzdělávacích programů, zajistí jejich formální správnost a umožní škole věnovat se koncepčním záležitostem souvisejícím s obsahem tohoto strategického dokumentu školy.

O tom, co musí a nemusí obsahovat ŠVP, nebo o činnosti ČŠI koluje stále řada mýtů, které je třeba uvádět na pravou míru, což není jednoduché. Pedagogická komora bude v této oblasti učitelům i ředitelům škol pomáhat.

Pedagogická komora, z.s.

pondělí 13. listopadu 2017

Jsme nejpočetnější školský spolek

Učitelské noviny zveřejnily rozhovor s iniciátorem vzniku Pedagogické komory Radkem Sárközim. S laskavým dovolením šéfredaktora Učitelských novin Petra Husníka tento text publikujeme i na našem webu.


Scan článku na Disku Google

pondělí 23. října 2017

Členství ve spolku Pedagogická komora

Kdo se může stát členem spolku Pedagogická komora? Ten, kdo splní obě podmínky:

1) Je kvalifikovaný pedagogický pracovník:
 1. učitel,
 2. pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 3. vychovatel,
 4. speciální pedagog,
 5. psycholog,
 6. pedagog volného času,
 7. asistent pedagoga,
 8. trenér,
 9. metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně,
 10. vedoucí pedagogický pracovník.
(Vyšli jsme z platného znění zákona o pedagogických pracovnících.)

2) Aktuálně působí jako pedagogický pracovník, nebo jako pedagogický pracovník působil.

Přihláška do spolku online

pátek 22. září 2017

Vydejme se na společnou cestu za dlouholetým snem mnoha pedagogů

Od založení spolku Pedagogická komora po přijetí Zákona o Pedagogické komoře ČR

Během posledních 27 let proběhlo v České republice několik pokusů ustavit Pedagogickou komoru. Všechny byly bohužel neúspěšné. Na Slovensku se to ale před 6 lety podařilo a nyní má Slovenská komora učiteľov několik tisícovek členů. Slovenská komora má podobu spolku, není tedy komorou ze zákona, jako je např. Česká lékařská komora. U obou se ovšem můžeme inspirovat. Proto bychom měli založit spolek podle Občanského zákoníku, který bude mít jako jeden z hlavních cílů prosadit Zákon o Pedagogické komoře České republiky.

Do doby, než se to podaří, může tento spolek udělat řadu dobrých věcí. Pokud bude mít vysoký počet členů, může se stát největší organizací sdružující pedagogy v České republice, se kterou bude muset ministerstvo školství probírat všechny své kroky (kariérní řád, inkluzi, změny v RVP…). Bude moci reprezentovat učitele všech stupňů i další pedagogické pracovníky v médiích. Může se podílet na kultivaci pedagogické profese a budování učitelské komunity, kdy k jednomu stolu zasednou všichni pracovníci, kteří pečují o děti a mládež, aby hledali společné hodnoty. Komora může nabídnout svým členům právní pomoc. Může oslovovat politiky i veřejnost. Může požadovat navýšení rozpočtu školství alespoň na průměr zemí EU, což je 6 % HDP. To by umožnilo zvýšit platy pedagogických pracovníků na dvojnásobek. Komora může vytvořit Etický kodex svého člena. Tím vším může Pedagogická komora posílit prestiž učitelské profese a postupně ji vybudovat jako profesi na úrovni lékařů, architektů či advokátů. Musí si ale získat důvěru učitelů a přesvědčit je, že se mají stát aktivními členy komory.


Nemějme ale od komory přehnaná očekávání… Komora nemůže suplovat roli školských odborů – nemá možnost vyjednat kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem ani vyšší kolektivní smlouvu pro celou profesi; její funkcionáři nejsou pod zvýšenou právní ochranou jako u odborářů; nemá přímý přístup na tripartitu; nemůže vyhlašovat stávku a pořádat nátlakové akce; jen v omezené míře se může věnovat pracovně-právním vztahům. Může ale s odbory spolupracovat nebo je přimět k větší aktivitě.

Pedagogická komora rozhodně nesmí učitelům vnucovat jednotný způsob, jak mají vyučovat. Každý pedagog pracuje svým stylem, jak nejlépe to umí. Pedagogická komora ovšem může zprostředkovat vzájemné hospitace učitelů a výměnu zkušeností na společných setkáních. V současné době nemají učitelé žádné zastání a nikdo s nimi nejedná. Pojďme to změnit…

Podrobnosti o tom, co jsme stihli udělat a co se chystá v nejbližších měsících, se dozvíte zde.

čtvrtek 21. září 2017

Proč byla petice proti kariérnímu řádu tak úspěšná?

Na přelomu června a července 2017 jsem organizoval společně s členy petičního výboru Petici proti kariérnímu řádu. Tu během 14 dní podepsalo 21.609 pedagogů z 1.150 škol. Díky tomu, že se zapojilo tolik aktivních učitelů, byla petice úspěšná a příslušný zákon nakonec nebyl přijat. Co bylo jádrem tohoto úspěchu?

Především to byl vhodně zvolený postup. Nejprve vznikla skupina na Facebooku s názvem Pedagogická komora – diskuze, která velmi rychle nabrala více než 3.700 členů. V rámci této skupiny proběhla řada anket. Klíčové ankety se týkaly největších problémů českého školství, kde se špatný kariérní řád objevil v první pětici, a dále hlasování, zda máme proti kariérnímu řádu vystoupit.

Z předchozích zkušeností se ukázalo, že nemá smysl oslovovat současné vedení ministerstva školství – ministry Valachovou a jejího náměstka a pozdějšího nástupce Štecha názory řadových učitelů nikdy nezajímaly. Připomínky učitelů i jejich organizací k inkluzi, kariérnímu řádu i dalším změnám byly z jejich strany ignorovány.


Proto jsme nejprve oslovili senátory. Díky Výzvě proti kariérnímu řádu, kterou během 10 dní podpořilo 7.421 pedagogů, doprovodným článkům, vystoupení v médiích a především kontaktování jednotlivých senátorů a osobnímu setkání s nimi se podařilo přesvědčit většinu z nich, aby příslušnou novelu zákona vrátili Poslanecké sněmovně k hlasování, a to s pozměňovacími návrhy, které jsme připravili a jednotliví senátoři si je osvojili.

Vzápětí jsme zorganizovali Petici proti kariérnímu řádu určenou poslancům, kterou během 14 dní podepsalo 21.609 učitelů z 1.150 škol. Tak masivně podpořenou petici musel projednat petiční výbor Poslanecké sněmovny a právě tato petice přesvědčila většinu poslanců, aby kariérní řád neschválili.

Za kariérní řád se přitom postavila řada silných organizací – vedení školských odborů (ČMOS PŠ), vedení unie asociací ředitelů (CZESHA), ministerstvo školství s celým svým aparátem a kontakty do médií. Záměrně píši „vedení“, protože s řadovými členy (učiteli i řediteli škol) tyto organizace svou podporu kariérnímu řádu nekonzultovaly, jak se zpětně ukázalo.

Učitelé dostali novou naději, že změna je možná. Stačí, když se propojí, začnou spolupracovat a zvolí se efektivní prostředek k dosažení cíle. Rádi bychom na tyto úspěchy navázali. Proto zakládáme spolek Pedagogická komora, jehož hlavním cílem bude prosazení samostatného zákona o Pedagogické komoře, v němž bude zakotveno, že Pedagogická komora je oficiálním připomínkovým místem veškeré školské legislativy – zákonů, vyhlášek, nařízení vlády. Díky tomu bude možné do budoucna předejít situaci, kdy se změny ve školství připravují bez učitelů a jsou jim shora vnucovány.

Radek Sárközi
Iniciativa Pedagogická komora
www.pedagogicka-komora.cz

středa 20. září 2017

Učitelé hlasují o největších problémech českého školství

Iniciativa ke vzniku Pedagogické komory připravila anketu, v níž mohou učitelé hlasovat o tom, co by se mělo změnit v českém školství k lepšímu. Hlasování stále probíhá, a to prostřednictvím facebookové skupiny „Pedagogická komora – diskuze“, která má již více než 1 000 členů:

Jaký je aktuální stav hlasování? Vybíráme prvních deset nejpalčivějších problémů...

středa 12. července 2017

Poslanci neschválili kariérní řád

Kariérní řád neprošel ani v senátní verzi, ani v původní poslanecké verzi. Slavíme velký úspěch!


Jak hlasovali jednotliví poslanci: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=66774
Stenozáznam (audiozáznam) z projednávání novely:
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/059schuz/bqbs/b02800202.htm
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/059schuz/bqbs/b20700201.htm
Videozáznam z projednávání novely: https://www.youtube.com/watch?v=2aB_oSrPzF8
Cesta novely parlamentem: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=959

Věříme, že finanční prostředky, které byly na kariérní řád vyčleněny, přesto vláda uvolní, aby se mohly dostat do škol a k učitelům, a to prostřednictvím novelizace nařízení vlády a příslušných vyhlášek. Usilujeme o to, aby příplatek pro třídní učitele činil minimálně 3 000 Kč, specializační příplatek rovněž minimálně 3 000 Kč a aby uvádějící učitel dostal příplatek 3 000 Kč, jak bylo uvedeno v senátním návrhu. Dále chceme, aby všechny specializované činnosti, uvádějící učitelé i výchovní poradci měli snížený úvazek, jak bylo uvedeno v senátním návrhu.

Nejdůležitější ovšem je, aby se ve státním rozpočtu pro rok 2018 našly prostředky na narovnání výdajů na školství na průměr EU, což je 10 % veřejných výdajů (ČR dává pouze 8 %). To by umožnilo zvýšení tarifních platů pedagogů o 25 %.

V neposlední řadě jsou tu prostředky z projektu IMKA, který musí být zastaven a zrušen - původní půl miliarda zajištěná (a z části již bohužel zbytečně utracená v rozporu s rozpočtovými pravidly) z evropských fondů pro NIDV by měla být formou tzv. šablon rozeslána přímo do škol na nákup pomůcek. Totéž se týká 1,5 miliardy, které byly alokovány v rámci OP VVV a připraveny rovněž pro NIDV na organizační a administrativní zajištění kariérního řádu.

středa 28. června 2017

Petice proti kariérnímu řádu v petičním výboru Poslanecké sněmovny

Konečný počet podpisů pod peticí proti kariérnímu řádu: 
21 609 učitelů z 1 150 škol.

V úterý 11. července 2017 projednal petiční výbor Poslanecké sněmovny petici proti kariérnímu řádu. Za autory petice se zúčastnil jednání Radek Sárközi a Janek Wagner. Za MŠMT se jednání účastnil ministr školství Stanislav Štech a Petr Pavlík (ČSSD). Zpravodajkou k petici byla poslankyně Ivana Dobešová (ANO). Jednání se účastnil zpravodaj novely zákona o pedagogických pracovnících v Senátu senátor Jiří Růžička (TOP09) a zpravodajka novely v Poslanecké sněmovně poslankyně Vlasta Bohdalová (ČSSD) a celá řada hostů. Zasedání vedla předsedkyně výboru poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová (KSČM).


Stenozáznam z jednání petičního výboru: https://drive.google.com/open?id=0B6ir-4sFpVqONUdEMzAwVGlfTFE

Ze strany politiků ČSSD probíhalo projednávání petice velmi arogantně, agresivně a nevěcně. Zpochybňovali samotnou petici, slovně napadali Radka Sárköziho a pracovník MŠMT nám záměrně nerozdal materiály, které poskytl všem ostatním v místnosti. Na opakovanou výzvu k jednání s autory petice ministr školství odpovídal vyhýbavě. Ostatní řečníci se snažili jejich argumentační fauly uvést na pravou míru. Předsedkyně Zuzka Bebarová Rujbrová nám poskytla svůj výtisk materiálů MŠMT. Na konci jednání jsme předali zbylé petice s 471 podpisy z 39 škol tajemnici petičního výboru. Peticí proti kariérnímu řádu podepsalo celkem 21.609 učitelů z 1.150 škol.

V úterý 27. června ve 13.30 Radek Sárközi, Jana Kunšteková a Janek Wagner osobně předali petiční archy s 21 138 podpisy učitelů proti kariérnímu řádu předsedkyni petičního výboru Poslanecké sněmovny, kterou je JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová. Petice se bude na půdě tohoto výboru projednávat 11. července. Pozváni budou členové sněmovního školského výboru, zástupce ministerstva školství a zástupci petičního výboru.

Pozvánka na jednání petičního výboru

pondělí 26. června 2017

Reakce ministra Štecha na petici proti kariérnímu řádu

Stanislav Štech, ministr školství:

"Petice tzv. Pedagogické komory proti kariérnímu řádu (20 tisíc proti): že by tolik textově negramotných lidí mezi učiteli?
Od samého začátku fake - "komora", co není a nemůže být komorou, lživé tvrzení v každé větě petice ... nechce se mi to věřit."

Odpověď panu ministru Štechovi:

"Petici organizuje petiční výbor složený především z řadových učitelů a ředitelů škol, nikoliv "tzv. Pedagogická komora". Petici organizují jakožto občané České republiky v souladu se svým petičním právem, které je zaručeno Listinou základních práv a svobod a je v souladu se zákonem o právu petičním. Ministr školství by měl respektovat Ústavu ČR a zdržet se podobných výroků na adresu pedagogů. Vhodným řešením by byla omluva učitelům a okamžité odstoupení z postu ministra školství." (Radek Sárközi)

Své reakce na výrok Stanislava Štecha můžete adresovat přímo jemu na tyto e-maily:
posta@msmt.cz
stanislav.stech@msmt.cz

Zdroje:
https://www.facebook.com/stechstanislav/?fref=ts
http://www.pedagogicke.info/2017/06/ze-socialnich-siti-ministr-skolstvi.html

čtvrtek 22. června 2017

Petici proti kariérnímu řádu podepsalo více než 21 000 učitelů z tisícovky škol

Petici proti kariérnímu řádu adresovanou poslancům podepsalo během týdne od zveřejnění 21 138 učitelů z 1 111 škol. (Konečný počet podpisů je 21 609 učitelů z 1 150 škol.)  Petici, kterou podepíše alespoň 10 000 občanů, musí projednat petiční výbor Poslanecké sněmovny.

Ředitelé vytýkají kariérnímu řádu, že přináší zbytečnou administrativu, která dopadne na všechny školy a každého učitele. Naopak přínosy kariérního řádu jsou sporné, protože se bude týkat jen minimálního procenta učitelů. Od září 2017 půjde o maximálně 3 000 uvádějících učitelů, kteří budou mít nárok na příplatek 3 000 Kč měsíčně, na což vláda uvolnila z rozpočtové rezervy 49 milionů do konce roku. To jsou ale pouhá 2 % učitelů. Ostatní učitelé nedostanou v souvislosti s kariérním řádem nic navíc.

Ministerstvo školství zároveň přidělilo své přímo řízené organizaci NIDV půl miliardy na zavedení kariérního systému učitelů (projekt OP VVV s názvem IMKA) – tyto peníze nepůjdou do škol ani učitelům, ale na organizaci a administrativu. Například 41 milionů půjde na propagaci kariérního řádu. Manažeři tohoto projektu již nyní pobírají několikanásobně vyšší platy, než činí plat učitele, přestože kariérní řád nebyl dosud schválen.

Další finanční prostředky na kariérní řád půjdou až v roce 2022, kdy prvních 1 600 učitelů, kteří absolvují roční atestační řízení pro třetí kariérní stupeň, obdrží příplatek 3 000 Kč měsíčně. Ministerstvo školství ale dosud nevysvětlilo, jak vybere ze 100 000 učitelů, kteří budou v roce 2021 splňovat podmínky pro postup do vyššího kariérního stupně, 1 600 šťastlivců. Budou se losovat? Celý kariérní řád odstupující ministryně Valachové působí jako podvod na učitele i veřejnost.

Citace z webu petičního výboru: Projednávání peticí

Petiční výbor je orgánem Poslanecké sněmovny, který projednává petice občanů. Peticí se rozumí podle zákona o právu petičním (č. 85/1990 Sb.) žádost, návrh a stížnost ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu. Petice adresované Sněmovně, jejím orgánům a funkcionářům se doručí petičnímu výboru. Ten posoudí, zda podání splňuje náležitosti stanovené petičním zákonem. Petiční výbor petici postoupí příslušnému orgánu nebo věcnému výboru, nebo ji vyřídí sám. Petice petiční výbor vyřizuje podle Zásad pro vyřizování peticí. Jde-li o petici celospolečenského významu nebo pokládá-li to výbor za vhodné, rozhodne, zda vyslechne petenta nebo zástupce petentů a zda požádá o účast na jednání příslušného člena vlády, vedoucího jiného ústředního správního úřadu nebo představitele územní samosprávy. V případech, kdy petici podpořilo nejméně 10 000 petentů, takto výbor postupuje vždy. Výbor předkládá Poslanecké sněmovně pravidelnou půlroční zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení.

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3909

úterý 13. června 2017

Petice za nepřijetí novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, s kariérním systémem učitelů (tzv. kariérní řád)

Milé kolegyně a milí kolegové, jen díky tomu, že Výzvu senátorům k zamítnutí kariérního řádu pro učitele podpořilo k 30. květnu 2017 odvážných 7.146 pedagogů, se podařilo přesvědčit senátory, aby neschválili novelu zákona o pedagogických pracovnících. Senátoři si dokonce osvojili pozměňovací návrhy, které z této Výzvy vzešly. Dva z těchto návrhů schválili, ale bohužel třetí nejdůležitější nikoliv – vynětí všech odstavců o kariérním systému učitelů z novely. Novela zákona o pedagogických pracovnících se nyní vrací do Poslanecké sněmovny, kde se bude hlasovat o jejím schválení v původní poslanecké verzi (je zapotřebí 101 hlasů), nebo schválení ve verzi s pozměňovacími návrhy senátorů (je zapotřebí prostá většina hlasů přítomných poslanců), nebo úplném zamítnutí. Protože usilujeme o úplné zamítnutí novely, připravil petiční výbor složený z učitelů a ředitelů různých druhů i stupňů škol petici. Aby se peticí museli poslanci a další státní orgány zabývat, potřebujeme minimálně 10.000 vlastnoručních podpisů učitelů. Doručit je musíme poslancům nejpozději do pátku 23. června 2017, následující týden totiž bude Poslanecká sněmovna o novele hlasovat. Prosíme o pomoc a šíření této petice mezi kolegy – osobně, e-mailem, na sociálních sítích…


Petice za nepřijetí novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, s kariérním systémem učitelů (tzv. kariérní řád)
Text petice s podpisovými archy: https://drive.google.com/open?id=0B6ir-4sFpVqONzM5ejVZcFJERVU

Pokyny pro učitele k šíření a podepisování petice
https://drive.google.com/open?id=0B6ir-4sFpVqOZlItc2pSSUV5ejApondělí 12. června 2017

Školské odbory a kariérní řád

Školské odbory se chovají velmi podivně. ČMOS PŠ nepodpořil snahu iniciativy Pedagogická komora o navýšení příplatků pro třídní učitele a specializované činnosti na 3 000 Kč měsíčně. Naopak vystupuje proti. Navíc vedení odborů rozeslalo svým členům nepravdivé informace o pozměňovacích návrzích senátorů a nedalo jim dostatek času na to seznámit se s nimi.


Stanovisko ČMOS PŠ k pozměňovacím návrhům k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a další související zákony:
http://www.pedagogicke.info/2017/06/stanovisko-cmos-ps-k-pozmenovacim.html

Radek Sárközi píše: "Nejen že ČMOS PŠ nedal čas svým členům na vyjádření, ale navíc je záměrně uvádí v omyl. Pozměňovací senátní návrhy vypadají jinak, než jak jsou předkládány členům odborů. Např. případný vyšší příplatek za třídnictví se začne vyplácet až od ledna 2018 (odbory píší, že od září 2017). Vyšší příplatek za specializované činnosti nebude činit 3 000 Kč, ale 2 000 až 3 000. ČMOS PŠ zcela opomíjí, že v pozměňovacím návrhu senátora Papouška je uvedeno, že všechny specializované činnosti budou mít nárok na snížení přímé pedagogické činnosti. To, že vedení ČMOS PŠ členům neposkytuje prostor se svobodně vyjádřit a vnucuje jim svůj názor na jednotlivé pozměňovací návrhy, je tristní."

AKTUALIZOVÁNO: http://www.pedagogicke.info/2017/06/dopis-skolskych-odboru-k-petici-ucitelu.html

čtvrtek 8. června 2017

Iniciativa Pedagogická komora slaví nebývalý úspěch v Senátu

Zástupcům Iniciativy Pedagogická komora se podařilo přesvědčit většinu senátorů, aby neschválili kariérní řád. Novela zákona o pedagogických pracovnících se vrací do Poslanecké sněmovny. Navíc s pozměňovacími návrhy Iniciativy Pedagogická komora na zvýšení příplatku pro třídní učitele na 3 000 Kč měsíčně (od ledna 2018), navýšení příplatku pro specializované činnosti na 2 000 až 3 000 Kč měsíčně (od září 2017), zrušení pěti specializovaných činností a snížení přímé pedagogické činnosti pro zbylé specializace. Senátoři neschválili třetí pozměňovací návrh Iniciativy Pedagogická komora o vypuštění všech paragrafů, které se týkají kariérního řádu, z novely.

Proti Výzvě senátorům k zamítnutí kariérního řádu, kterou Iniciativa Pedagogická komora zorganizovala, se postavilo ministerstvo školství v čele s Kateřinou Valachovou, senátoři z ČSSD, školské odbory, CZESHA a Asociace ředitelů ZŠ. Díky 7 300 učitelům, kteří se připojili k této Výzvě, se podařilo většinu požadavků prosadit. Nebylo nutné stávkovat, demonstrovat ani podávat hromadné výpovědi. Stačil dostatek argumentů a několik aktivních schopných lidí, kteří dokázali propojit učitele mezi sebou. Během dvou týdnů se podařilo to, co se před tím nikomu nedařilo řadu let. Umožnit řadovým učitelům, aby byl jejich hlas slyšet.

Hlasování v Senátu

úterý 6. června 2017

Jak hlasovali senátoři o kariérním řádu...

Senát hlasoval o kariérním řádu 31. května 2017. Jak hlasovali senátoři podle jednotlivých politických stran? Podívejte se na čtyři nejdůležitější hlasování. První zajistilo, že Senát novelu zákona o pedagogických pracovnících neodhlasoval, takže ji nepodstoupil k podpisu prezidentovi, ale vrátil do Poslanecké sněmovny. Další hlasování se týkala pozměňovacích návrhů. Hlasování ukazuje nejednotnost vládní koalice ČSSD, KDU-ČSL, ANO...

Senátní hlasování o schválení novely zákona o pedagogických pracovnících:
ČSSD: 21x ANO
KDU-ČSL: 7x ANO, 8x NE nebo ZDRŽEL SE
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ: 1x ANO, 8x NE nebo ZDRŽEL SE
ODS: 0x ANO, 9x NE nebo ZDRŽEL SE
ANO: 2x ANO, 4x NE nebo ZDRŽEL SE
KLUB NEZÁVISLÝCH SENÁTORŮ: 3x ANO, 1x NE nebo ZDRŽEL SE
NEZAŘAZENÍ: 0x ANO, 6x NE nebo ZDRŽEL SE
Návrh nebyl přijat. :-D

Senátní hlasování o zvýšení příplatku pro třídní učitele na 3.000 Kč měsíčně (pozměňovací návrh si osvojil senátor Václav Homolka, KSČM):
ČSSD: 2x ANO, 20x NE nebo ZDRŽEL SE
KDU-ČSL: 7x ANO, 8x NE nebo ZDRŽEL SE
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ: 8x ANO, 1x NE nebo ZDRŽEL SE
ODS: 9x ANO, 0x NE nebo ZDRŽEL SE
ANO: 3x ANO, 1x NE nebo ZDRŽEL SE
KLUB NEZÁVISLÝCH SENÁTORŮ: 3x ANO, 1x NE nebo ZDRŽEL SE
NEZAŘAZENÍ: 6x ANO, 1x NE nebo ZDRŽEL SE
Návrh byl přijat :-)

Hlasování o zvýšení příplatku pro specializované činnosti na 2.000 až 3.000 Kč měsíčně, vyškrtnutí pěti specializovaných činností z deseti a snížení přímé pedagogické činnosti pro všechny specializace (pozměňovací návrh si osvojil senátor Zdeněk Papoušek, KDU-ČSL):
ČSSD: 0x ANO, 22x NE nebo ZDRŽEL SE
KDU-ČSL: 10x ANO, 5x NE nebo ZDRŽEL SE
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ: 8x ANO, 1x NE nebo ZDRŽEL SE
ODS: 9x ANO, 0x NE nebo ZDRŽEL SE
ANO: 2x ANO, 4x NE nebo ZDRŽEL SE
KLUB NEZÁVISLÝCH SENÁTORŮ: 1x ANO, 3x NE nebo ZDRŽEL SE
NEZAŘAZENÍ: 7x ANO, 0x NE nebo ZDRŽEL SE
Návrh byl přijat :-)

Hlasování o vypuštění slov v uvozovkách: Ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů „uskutečňovaný dalším vzděláváním prostřednictvím právnické osoby jím zřízené za účelem zajišťování profesního rozvoje pedagogických pracovníků“. (pozměňovací návrh předložil senátor Miloš Vystrčil, ODS):
ČSSD: 1x ANO, 21x NE nebo ZDRŽEL SE
KDU-ČSL a nezávislí: 10x ANO, 5x NE nebo ZDRŽEL SE
STAROSTOVÉ a nezávislí: 8x ANO, 1x NE nebo ZDRŽEL SE
ODS: 9x ANO, 0x NE nebo ZDRŽEL SE
ANO: 2x ANO, 4x NE nebo ZDRŽEL SE
KLUB NEZÁVISLÝCH SENÁTORŮ: 0x ANO, 4x NE nebo ZDRŽEL SE
NEZAŘAZENÍ: 7x ANO, 0x NE nebo ZDRŽEL SE
Návrh byl přijat :-)

Zdroj: Hlasování číslo 4 až 13

sobota 3. června 2017

Statistické údaje o mateřských, základních, středních, vyšších odborných a základních uměleckých školách a školních družinách

Počet škol:
MŠ 5.209
ZŠ 4.140
SŠ 1.307
VOŠ 168
ZUŠ 489
ŠD: 4.045

Počet žáků:
MŠ 362.653
ZŠ 906.188
SŠ 404.080
VOŠ 14.875
ZUŠ 248.524
ŠD 330.094

Počet učitelů:
MŠ 31.002
ZŠ 73.405
SŠ 44.881
VOŠ 4.092
ZUŠ 11.362

Počet vychovatelů:
ŠD 13.664

Zdroj: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

Další statistiky naleznete zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statistickerocenky-skolstvi-zamestnanci-a-mzdove-prostredky

pátek 2. června 2017

Výzvu senátorům k zamítnutí kariérního řádu podpořilo 7.400 pedagogů

Senát vrátil novelu zákona o pedagogických pracovnících s kariérním řádem pro učitele Poslanecké sněmovně s našimi pozměňovacími návrhy:
Hlasování (4 až 13) + Stenozáznam + Fotogalerie
Cesta novely parlamentem

Učitelé kariérní řád nepotřebují - Valachová by měla okamžitě rezignovat
Během prvního dne (pondělí 15. 5. 2017) se k naší Výzvě senátorům k zamítnutí kariérního řádu připojilo 2.000 učitelů a jejich počet dále roste (celkem ji podpořilo 7.400 pedagogů). Prosíme, pomozte nám s šířením výzvy mezi pedagogy, aby se dostala do všech škol a ke každému učiteli.
Naše pozměňovací návrhy k Zákonu o pedagogických pracovnících (kariérní systém) doporučené senátorům + jejich shrnutí
MŠMT už v dubnu 2017 schválilo 508 miliónů Kč pro NIDV na podporu a rozvíjení kariérního řádu, přestože příslušný zákon ještě neschválil Senát, prostředky se již čerpají: 
Celý text novely Zákona o pedagogických pracovnících s kariérním řádem

7.100 učitelů podpořilo Výzvu senátorům k zamítnutí kariérního řádu
Kariérní řád od Valachové ožebračí učitelky mateřských škol, přijdou o 4.310 Kč měsíčně po dobu dvou let...
Valachová zavalila školy administrativou – s kariérním řádem přijdou další stohy papírů
Kariérní řád pro učitele nebo 2 miliardy pro…?
Učitelé se bouří proti kariérnímu řádu ministryně Valachové
Vzkazy senátorům od učitelů, kteří se přihlásili k Výzvě senátorům (2.400 vzkazů)

Děkujeme :-) Celý text Výzvy senátorům k zamítnutí kariérního řádu pro učitele s formulářem k vyjádření podpory

Školský výbor senátu hlasoval o návrhu Iniciativy Pedagogická komora navýšit příplatek pro třídní učitele na 3.000 Kč měsíčně (zástupci školských odborů, CZESHA, Asociace ředitelů ZŠ i ministryně školství vystoupili proti)

Implementace kariérního systému učitelů (NIDV) 
prezentace projektu IMKA
volná místa
zaměstnanci a web projektu 
Kompletní projektová žádost projektu Implementace kariérního systému učitelů 
Projekt IMKA: Otázky a odpovědi ke kariérnímu systému učitelů
Kdopak nám to vypráví pohádky o atestačním poplatku?

Důvodová zpráva k zákonu o PP
Shrnutí závěrečné zprávy RIA
Logika kariérního řádu (oficiální text MŠMT)
Cesta kariérního řádu parlamentem
Unie zaměstnavatelských svazů dostala na připomínkování 1 den
Teze vyhlášky o atestačním řízení
Teze vyhlášky o standardu učitele
Teze indikátorů pro třetí kariérní stupeň
Oficiální připomínkové řízení k zákonu
Otázky a odpovědi ke karérnímu řádu (Prudíková, náměstkyně)
Usnesení vlády ČR ze dne 22. května 2017 o použití prostředků na zabezpečení kariérního systému pedagogických pracovníků v roce 2017
Jak pracuje ministerstvo školství s odbornou veřejností: jednodenní termín k podání připomínek...BONUS: Střípky z historie tvorby kariérního řádu:

čtvrtek 11. května 2017

Hledáme koordinátory založení spolku Pedagogická komora

K dnešnímu dni navštívilo tento web 28.000 lidí a naše facebooková skupina má skoro 3.000 členů. Za 2 měsíce je to skvělý výsledek!

Do této doby jsme mapovali zájem o Pedagogickou komoru. Protože tento zájem předčil naše očekávání, rádi bychom co nejdříve založili spolek Pedagogická komora. Pokud uvažujete o tom, že byste se chtěli stát aktivními členy spolku, budeme rádi, když nám pomůžete již nyní před jeho vznikem...

Potřebovali bychom mít alespoň jednoho koordinátora na každé škole, který kolegům bude předávat informace o dění kolem vzniku spolku Pedagogická komora. Dále bychom potřebovali koordinátora v každém městě (městské části), který bude zprostředkovávat komunikaci mezi místními školami a jednat se zřizovatelem škol a příslušným senátorem. Také bychom potřebovali koordinátora v každém kraji, který bude zprostředkovávat komunikaci mezi koordinátory a jednat se zřizovatelem škol a poslanci. Koordinátor nebude pracovat sám – věříme, že se časem najde více lidí v dané škole/městě/kraji, kteří vytvoří koordinační týmy.

Prosím napište nám na e-mail info@pedagogicka-komora.cz, pokud byste měli o některou/některé z těchto funkcí zájem (můžete se pustit do všech tří najednou…):

1) Chci být koordinátorem PK ve škole: …. 
(doplňte prosím název své školy, její adresu a web)

2) Chci být koordinátorem PK ve městě: …. 
(prosím doplňte název města a jméno vašeho senátora)

3) Chci být koordinátorem PK v kraji: …. 
(doplňte prosím název kraje)

Nezapomeňte zároveň vyplnit náš dotazník, pokud jste to dosud neučinili: http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/02/pedagogicka-komora-dotaznik.html

Předem děkujeme za pomoc. :-)