středa 27. května 2020

MŠMT: Aktualizované manuály pro školy

Ministerstvo školství zaktualizovalo manuály pro ZŠ a SŠ. Zároveň vydalo nový manuál pro speciální školy...
MŠMT upozorňuje na změny v manuálech

Pedagogická komora obdržela odpověď z ministerstva školství, ve které MŠMT upozorňuje na změny v manuálech pro školy.

Vážený pane magistře,
termín pro nahlášení žáků, kteří se budou účastnit vzdělávacích aktivit, tj.18. 5. 2020, vychází z metodického pokynu pro základní školy. Dostupný zde https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss. Nebyl stanoven mimořádným opatřením. Stanovení termínu je však nezbytné z hlediska naplnění mimořádného opatření (povinnost vytvoření neměnných skupin 15 žáků). Tento termín vychází z nutnosti předem zjistit skutečný zájem zákonných zástupců o osobní účasti žáků na vzdělávacích aktivitách a v návaznosti na tuto informaci zorganizování denního režimu vzdělávacích aktivit technicky i personálně.
Dle metodického materiálu MŠMT ředitelé škol měli informovat zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se na vzdělávacích aktivitách spolu s termínem pro vyjádření jejich zájmu. Tyto informace ředitelé škol také měli zveřejnit na webových stránkách školy. Manuál obdržely školy již 2. 5. případně 3. 5. 2020 a byl zveřejněn na webových stránkách MŠMT.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanovuje požadavek homogennosti skupin žáků na 1. stupni základní školy. Pokud zákonný zástupce projeví zájem o účast na vzdělávacích aktivitách po stanoveném termínu, je možné dítě přijmout v případě, že to umožňují podmínky konkrétní školy, zejména tedy pokud je místo ve skupině žáků. Takto bude nadále zachována homogennost skupiny. Žáci nesmějí přecházet mezi skupinami a skupiny se nesmí setkávat.
Závěrem uvádíme, že žáci 1. stupňů základních škol, kteří se neúčastní osobně vzdělávacích aktivit, jsou nadále vzdělávání skrze výuku na dálku.
S pozdravem
Hana Piskláková
MŠMTpondělí 25. května 2020

MŠMT: Další etapy rozvolňování ve školách (červen)

Ministr školství Robert Plaga dnes představil změny v harmonogramu postupného rozvolňování opatření ve školách...
Štefan Klíma: A dost, pane ministře

Vážený pane ministře,

po vypuknutí korona krize jste se nejdříve na dlouhé týdny odmlčel. To samé nemohli udělat učitelé (mohli, ale neměli na to povahu), kteří se ihned 11. března vrhli doslova po hlavě do neprobádaného území distanční výuky. Makali a dřeli, učili se a učili. Hledali nové metody a formy práce. Sháněli počítače a notebooky. Nenechali své žáky na pospas. Mnozí vstávali s prvním zakokrháním kohoutů a okamžitě se vrhali po hlavě do práce s žáky a končili v pozdních nočních hodinách. Velmi si vážím všech učitelů, kteří ukázali, že naše školství je na tom daleko lépe, než mnozí říkají. Před všemi učiteli se skláním a pomyslně odhazuji svůj širák v dál. Obrovské uznání si zaslouží i všichni zaměstnanci mateřských škol, kteří byli a jsou vystaveni největšímu nebezpečí, a přesto trpělivě odvádějí svoji práci v kolektivu až 28 dětí. Nikdo dosud neprokázal, že jejich práce je i v současnosti směrem k nákaze bezpečná. Dá se dokonce říci, že nikdo se s učiteli nebavil.

Uplynula drahná doba, a konečně jste se pane ministře začal objevovat ve médiích. Jenže, místo abyste začal vysvětlovat své kroky a svá opatření, odpovídal jste na dotazy vyhýbavě. Také jste se neustále odkazoval na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. To ale ještě nemělo býti to nejhorší.

Po zveřejnění prvních manuálů, jali se ředitelé škol řešit, jak je naplnit v praxi. Řešení většinou nejsou vůbec jednoduchá, protože to vypadá, že manuály tvořili lidé, kteří v praxi školu viděli možná zpovzdálí, či lidé, kteří řídí menší školy, které jsou možná na řízení jednodušší. Když už jsme vymysleli, jak zrealizovat návrat žáků do škol, přišly první změny. Ředitelé své krizové plány začali předělávat. Ani ne po týdnu se ukázalo, že některé body vlastně nelze zrealizovat, a tak jste prohlásil, že ty manuály jsou vlastně takové nezávazné. A aby nebylo všemu konec, opět jste na MŠMT vysvětlovali některé okolnosti jinak a jinak. Přišel první květnový víkend. A co čert nechtěl? Opět dochází ve vysvětlování ze strany MŠMT ke změnám. A objevují se první náznaky, takové pokusné balonky, že pustíme do škol nejen žáky prvních stupňů, devátých tříd a maturanty (na učně se ve vyjádření zapomnělo a zapomíná), ale že bychom mohli do škol pozvat žáky druhého stupně či žáky středních škol.

Aby bylo jasno, vůbec nemám nic proti tomu, aby se žáci vrátili do škol. Nikdo ale zaměstnancům škol nevysvětlil, proč je to možné tak najednou. A hlavně stále nevíme, a ukazují to i první případy škol, kde se vyskytli žáci nakažení koronavirem, jaké kroky mají školy v tomto případě udělat. A nevíme to ani dnes. To je první zásadní problém. Nebo je vám pane ministře jedno, co bude s maturanty v případě nákazy ve škole? Co bude s žáky devátých tříd, pokud budou muset do karantény? Vaším úkolem, pane ministře, je komunikovat s námi, s učiteli. A tento úkol se vám bohužel vůbec nedaří. Když jste nastoupil do funkce, celkem komunikace fungovala, co jste řekl, mělo i hlavu a patu a učitelé Vám fandili. Učitelé Vám věřili.

Druhým problémem je to, že většina vašich rozhodnutí od druhé poloviny dubna zbourala to, co se podařilo během krátké doby učitelům a rodičům vytvořit. Zničil jste důvěru rodičů ve školu. Zničil jste tak pracně vybudovaný vztah. Svými rozhodnutími a změnami opět stavíte veřejnost proti ředitelům škol, a proti učitelům. Možná si to neuvědomujete, ale je to prostě tak. Vidím to v každodenní praxi a slyším to od mnohých pracovníků ze škol. Tedy těch, kterých se vaše rozhodnutí týkají.

Opravdu všechny nápady z MŠMT jsou vykomunikované s praktiky? Kdyby ano, byla by situace ve školství jiná, o poznání lepší. Komu nasloucháte?

Dnešním rozhodnutím, kdy opět stavíte vše na hlavu, ředitelům jejich práci ještě více ztěžujete. Mohou tak opět všechny plány přepracovat. Všichni ředitelé to zvládnou, ale uvědomujete si, jak strašně jim jejich, již tak náročnou práci, komplikujete? Uvědomujete si, že mnozí rodiče si vysvětlí to, že některé školy se nebudou moci otevřít dalším žákům tak, že jejich učitelé jsou líní a nechce se jim pracovat? Vy prostě nechápete, že vytvářením neustálých změn zhoršujete situaci a vztahy ve školství. Bohužel. To, co byste měl budovat svými rozhodnutími, bortíte.

Pane ministře, my, učitelé, chceme učit naše žáky, chceme mít dobré vztahy s rodiči, chceme dělat svoji práci, jak nejlépe umíme. Chceme, aby veřejnost byla s našimi službami spokojena. Nestavte svými nedobře zváženými kroky rodiče proti školám. Zvažte lépe, které kroky jsou pro školství prospěšné.

Štefan Klíma, ředitel ISŠ, vedoucí sekce SŠ (Pedagogická komora, z. s.)
(další články autora naleznete zde...)

neděle 24. května 2020

Koronavirus a školství s nadhledem

Zveřejňujeme něco pro zasmání... Pokud máte jakékoliv další tipy na vtipy či parodie na téma koronavirus a školství, můžete je přímo napsat do komentářů k tomu článku, nebo vložit odkaz. Všem předem děkujeme. :-D


Vítání prvňáčků v pondělí 25. května ;-)


sobota 23. května 2020

Víkendové zamyšlení prvostupňové učitelky nad výukou na dálku

Zakončení posledního týdne čistě distanční výuky v naší zemi mě přimělo k víkendovému zamyšlení.

V březnu jsme stáli ze dne na den před úkolem vzdělávat, byť jsou školy z důvodu šířící se pandemie koronaviru uzavřeny. Nikdo na to učitele nepřipravoval, nikdo nedal žádný jasný návod, každý z pedagogů měl jinou představu, jiné možnosti, v potaz musel brát i jiné možnosti svých žáků, pro které bylo vyučování připravováno.

Vyřčené – nikdo nedal jasný návod je pro toto období stěžejní. Školství se dlouhodobě potýká s mnoha problémy, které se v minulosti neřešily nebo řešily částečně. Jak víme, ryba většinou smrdí od hlavy. V tomto období jsme byli svědky toho, že hlava v podobě ministra školství se od těla jaksi oddělila. V jeden čas to vypadalo, že hlava se dočista ztratila. Nebyla. Nekomunikovala se svým tělem. Ale poslouchala a proto zjistila, že se hledá. A našla se. A tím začalo období jiné. Hlava začala vydávat pokyny. Tu zmatené více, tu zmatené méně. Ale jak se známe, učitelé jsou lidé pomáhající a to by bylo, aby si neporadili, nepomohli.

Učitelé se totiž ukázali jako schopní, pružní, ochotní, vynalézaví, učenliví. Dělali pro svoje žáky krásné věci, které jindy dělají ve třídách, ale nyní se dostaly na vodní hladinu a byly vidět. Rodiče, byť sami v nelehké situaci oceňovali snahy učitelů zvládnout toto složité období. A učitelé to zvládli! Zvládli to s nimi i ředitelé a jejich zástupci. Hlava vydávala doporučení, dokonce se svěřila i se svým přáním přidat v červnu k 1. stupni i žáky stupně druhého. Na to si ještě počkáme. Uvidíme, jak moc si hlava bude chtít svoje přání prosadit. Prý je důležité, aby se žáci potkali. Jak nafouknout školy pro skupinky 15 žáků z původně početnějších tříd a kde vzít pedagogy, kteří se žáky v těchto neměnných skupinách budou, hlava neříkala.

Co vidím jako důležité je to, že se změnil postoj žáků ke škole. Žáci se do škol najednou těší. Tyto vynucené prázdniny způsobily to, že kdo se těší do školy, nebojí se to říci a není považován za nějakého šprta nebo prázdninového znuděnce. Oni se těší. A dokázali jste to vy - Vy všichni moji kolegové, kteří děláte pro své žáky maximum. Pochvala od představitelů státu, dokonce ani hlavy nepřišla. Proto bych byla ráda, aby Vás moje malé zamyšlení trochu zahřálo u srdce. Abyste prostě jen věděli, že to všechno, co pro děti děláte ze všech svých sil má smysl a děláte to dobře.

Jitka Nývltová Jirásková
Učitelka 1. stupně ZŠ, členka Pedagogické komory, z. s., a moderátorka facebookové skupiny Učitelky 1. stupně ZŠ sobě (PK)

Ministerské pokyny si protiřečí. Školám to v pondělí způsobí zbytečné problémy

V pondělí 25. května 2020 se školy otevřou pro žáky prvního stupně základních škol. Přípravy ale provází řada nejasností, které jsou způsobeny především rozporuplnými pokyny z ministerstva školství. Pedagogická komora, z. s., obdržela velké množství připomínek k manuálu MŠMT pro základní školy nejen od ředitelů škol, ale i učitelů.

„Robert Plaga prohlásí něco v médiích, ale nakonec se ukáže, že skutečnost je diametrálně odlišná,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „ministerstvo školství například vydalo zevrubné manuály pro školy, po kritice oznámilo, že jde o nezávazná doporučení, a pan ministr dokonce prohlásil, že by se ředitelé škol měli raději řídit zdravým rozumem, než oficiálními pokyny, to už je opravdu Kocourkov...“

V manuálech MŠMT ani na webu ministerstva školství stále není jednoznačně vyznačeno, co je pro školy povinné a co jsou pouhá nezávazná doporučení. Pedagogická komora proto zveřejnila na svých internetových stránkách rozcestník s platnými mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. Vše ostatní v ministerských manuálech jsou jen doporučení, která školy dodržovat nemusí.

Zatímco pro pobyt žáků prvního stupně v základních školách platí velmi přísná pravidla, mateřské školy fungují po celou dobu skoro beze změn. Nejvíce vyniknou rozdíly srovnáním pokynů pro děti stejného věku v různých zařízeních.

„Šestileté dítě nemusí nosit roušku v celém areálu mateřské školy, ale stejně starý prvňáček si musí vzít roušku pokaždé, když opouští svou třídu,“ říká Zbyněk Mašek, ředitel ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín, „ve školní skupině může být maximálně 15 šestiletých žáků, ale u stejně starých předškoláků ve školce žádná omezení neplatí, takže ve třídě může být až 28 dětí, navíc se mohou třídy mateřských škol v průběhu dne různě spojovat, což je na prvním stupni základní školy naopak zakázáno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.“

Ministerstvo školství ve svých manuálech uvádí, že „škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou“. Okolí škol je ovšem veřejným prostranstvím, proto někteří ředitelé oslovili policii, aby jim pomohla s ranním náporem žáků.

„V pondělí do naší školy nastoupí 70 procent žáků prvního stupně, což je asi 300 dětí, plus rodičovský doprovod, ti všichni se během rána postupně shromáždí u školy,“ uvádí Hana Mikulcová, zástupkyně ředitele ZŠ Benešov Jiráskova, „proto jsme raději požádali o součinnost městskou policii, zejména kvůli řešení dopravní situace a zajištění celkové bezpečnosti před školou.“

Rodiče mohli žáky prvního stupně ZŠ přihlašovat pouze do půlnoci 18. května. Pokud to nestihli, zřejmě se již do konce školního roku jejich děti do školy za spolužáky nedostanou.

„Ptali jsme se kolegyň z různých škol, kolik žáků v pondělí očekávají, někde jsou to všichni, takže se třída bude muset rozdělit na dvě skupiny, bohužel třídní učitelka může být pouze s jednou z nich, ve druhé je buď asistent pedagoga, nebo jiný učitel, kterého žáci neznají, což někteří rodiče nesou nelibě, takže své děti zase odhlašují,“ informuje Jitka Nývltová, která moderuje facebookovou skupinu Pedagogické komory “Učitelky 1. stupně sobě”, kde je více než 5 000 diskutujících. „Jindy zase nenastoupí do třídy žádný žák, zaznamenali jsme i případ, že se z celé školy přihlásil pouze jeden,“ dodává.

„Myslím si, že by se pravidla pro mateřské školy a první stupeň základních škol měla sjednotit, ministerské manuály ředitele škol zbytečně vystresovaly, protože obsahují řadu pokynů, které jsou v praxi jen obtížně realizovatelné,“ doplňuje Radek Sárközi, „nakonec se ale potvrdilo, že nejsou právně závazné, takže školám nijak nepomohly, vlastně by se až tak moc nestalo, kdyby je ministerstvo školství vůbec nezpracovalo, stejně zůstává veškerá zodpovědnost na bedrech ředitelů škol...“


Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

• MŠMT: Manuál pro ZŠ s připomínkami ředitelů škol a učitelů
• MŠMT: Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru
• Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádná opatření
• Pedagogická komora: Reakce z ministerstev
• Učitelky 1. stupně ZŠ sobě (facebooková skupina Pedagogické komory, z. s.)

Výběr z připomínek ředitelů škol a učitelů k manuálu MŠMT pro základní školy

"Rodiče požadují stravování ve školní jídelně. Vzhledem k velikosti naší jídelny (málotřídka) by stravování podle metodického pokynu trvalo 3 hodiny."

"Jsme málotřídní škola se třemi třídami. Ve dvou třídách máme větší počet žáků, než je požadováno (max. 15). Nastoupí kromě jednoho všichni. Více tříd k dispozici nemáme, tedy nejsme schopni žáky rozdělit ani z prostorových, ani z personálních důvodů. Ředitel má v těchto případech podle předem známých kritérií rozhodnout, koho do školní skupiny vezme a koho ne. Chtěla bych znát nějaké kritérium, které není diskriminační! Na písemný dotaz MŠMT nereaguje. Ať si to od rodičů schytá opět ředitel."

"Dezinfekce přidělena kantorům, aby s ní děti nemanipulovaly samy (což je rozumné - ekzémy, podráždění kůže při nadužívání), ale potom se píše, že má být k dispozici na toaletách?"

"Z jakého důvodu jsou pedagogové náležející do rizikové skupiny tlačeni do neplaceného volna a nemají nárok na pracovní neschopnost? Proč člověk, který je chronicky nemocný, má být doma zadarmo?"

"Protože nejspíš rodičům neplyne jakákoliv zodpovědnost z čestného prohlášení, pozbývá tento požadavek smysl."

"To znamená, že v odpoledních hodinách nemůžeme do parku, vedle školy, kde je v horkých červnových dnech příjemný chládek. Musíme tím pádem buď zůstat ve třídě, ve které děti budou celý den zavřené, nebo můžeme na školní zahradu, kam praží slunce. A to jen jedna skupina, protože se nesmí skupiny setkat. Žáci mladšího školního věku potřebují mnoho prostoru k pohybovým aktivitám. Nebudou sedět ve třídě 8 hodin "jako pecky.""


https://drive.google.com/file/d/1z2bsA3Sl19KLqmYvuaDcpWl_IYiT_ID4/view

Reakce MŠMT na stanovisko Pedagogické komory

"Pedagogická komora poukazuje správně, že některá doporučení v manuálech nemají závazný charakter. Závazné jsou ty podmínky provozu, které plynou z právních předpisů, nebo z krizových respektive mimořádných opatření. Ty je potřebné bezezbytku naplnit. Ostatní doporučení je vhodné vnímat jako návod, který je možné adaptovat na místní podmínky."

https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/05/aktualni-tema-reakce-z-ministerstev.html

MŠMT: Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru

"Pravidla týkající se nošení roušek, vymezení bezpečné vzdálenosti, předkládání čestného prohlášení atd. jsou závazná. Pravidla týkající se úklidu, chození ven atd. jsou pro školu doporučující. Limit 15 dětí ve skupině na ZŠ a SŠ je závazný. Není možné vytvořit skupinu 16 dětí."

"MŠMT nedoporučilo v manuálu ze dne 30.4.2020 chodit mimo areál školy vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, vzhledem k platným omezením pohybu na veřejnosti (nejvýše 10 osob ve skupině, povinnost dodržovat rozestupy atd.) a s cílem snížení kontaktu dětí nebo žáků s jinými osobami. Vzhledem k pozitivnímu vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření se však domníváme, že je možné za dodržování aktuální mimořádných opatření (zejm. nošení roušek) mimo areál školy chodit. O pohybu mimo areál školy by ale měli být informováni zákonní zástupci dětí a žáků. Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa, tedy typicky místa, kde se nepohybují lidé a je tedy minimální riziko přenosu viru."


https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

úterý 19. května 2020

Reakce MŠMT na stanovisko Pedagogické komory k manuálům pro školy

Zveřejňujeme celý text reakce z MŠMT na Stanovisko Pedagogické komory k Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (tzv. manuály). Odpověď z ministerstva školství bohužel přišla pouze formou textu v e-mailu (nikoliv na hlavičkovém papíře, jak standardně odpovídají ostatní ministerstva nebo Úřad vlády)...

Re: Stanovisko Pedagogické komory k Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (MŠMT)

Dobrý den,

reagujeme na vaše stanovisko Pedagogické komory k Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (MŠMT) doručené nám dne 12.5.2020.

Pedagogická komora poukazuje správně, že některá doporučení v manuálech nemají závazný charakter. Závazné jsou ty podmínky provozu, které plynou z právních předpisů, nebo z krizových respektive mimořádných opatření. Ty je potřebné bezezbytku naplnit. Ostatní doporučení je vhodné vnímat jako návod, který je možné adaptovat na místní podmínky. Školy a školská zařízení mají velmi rozdílný charakter, umístění, vybavení, organizaci, počet žáků a učitelů atd. Manuály jsou však vodítkem a při dodržení jejich podstaty naplní ředitelé škol požadavek na bezpečnost a ochranu zdraví.

Co se týče doporučení k organizaci pohybu žáků před školou: Pokyny a doporučení k organizaci pohybu žáků před vstupem do školy jsou uvozeny slovy „minimalizovat velké shromažďování osob před školou“. Přestože může jít o veřejné prostranství, tak má škola několik možností, jak napomoci tomuto cíli. Přitom ředitel využívá pravomoci a nástroje, které má. Nepotřebuje k tomu kompetence police. Manuál například zmiňuje rozvržení času příchodu žáků. Prakticky se to projeví v jiném času začátku vzdělávacích aktivit jednotlivých ročníků nebo skupin žáků. Jinou možností, kterou manuál obsahuje, je organizovat příchod žáků přímo na místě před vchodem do skupin, které jsou pak odvedeny do tříd.

Vydaný soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení je v souladu s právními předpisy a krizovými a mimořádnými opatřeními. Pedagogická komora namítá jejich rozpor v době publikování materiálů. Nicméně materiály byly připravovány s cílem přinést informace o pravidlech, která budou platit v době obnovování provozu (nikoliv informace o starých pravidlech, která platila v době jejich vydání). Provoz škol se obnovuje postupně dle avizovaného plánu. Naopak bychom považovali za zcela nesprávné, pokud by manuály zaslané školám informace o aktuálních pravidlech neobsahovaly.

Z právního pohledu pak nepovažujeme za správný názor potřeby změny vyhlášek MŠMT. Krizová opatření vlády nebo mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví se aplikují přednostně před vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Vyhlášku tak není třeba měnit.

K možnostem, jak organizovat práci zaměstnancům náležejícím do rizikové skupiny, MŠMT publikovalo doplnění informací obsažených v manuálech na https://www.msmt.cz/pracovne-pravni-zalezitosti-zamestnancu-skol. Nesdílíme vámi vyslovený názor, že dohoda zaměstnance a zaměstnavatele o neplaceném volnu je v rozporu s platnou legislativou.

Materiály - a to jak legislativní, tak nelegislativní - ministerstvo připravuje v co nejkratších lhůtách, ale přesto vyvíjí maximální úsilí, aby do jejich přípravy byla zapojena i odborná veřejnost. Konzultace probíhají většinou formou videokonference či telefonicky, a to v míře, která je v dané chvíli realizovatelná. V současné situaci (a zejména v minulých týdnech) jsme materiály připravovali v naprosto mimořádných a nestandardních podmínkách, a to i z hlediska časového. Doporučujeme proto sledovat také webové stránky MŠMT, na kterých ministerstvo reaguje na případné podněty z praxe a doplňuje doporučení, případně odpovídá na dotazy: https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru.

Domníváme se, že zpracované materiály není nutné, jak požadujete, stáhnout a přepracovat. Situaci vyvolanou epidemií však neustále vyhodnocujeme a budeme reagovat na potřebu změn pravidel a doporučení.

S pozdravem

Vítězslav Němčák
ředitel odboru legislativy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
gsm.: (+420) 778 752 731
tel.: (+420) 234 811 575
email: vitezslav.nemcak@msmt.cz

www.msmt.czneděle 17. května 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 

S účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod. do 25. května 2020 do 0:00 hod. se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se...

https://drive.google.com/file/d/1Kk25LCndK469JvV9PxjbTzwLt7YcuaVS/view

Poznámka: Text tohoto mimořádného opatření se shoduje s textem předchozího usnesení vlády...

sobota 16. května 2020

Školy by měly zůstat zavřené. Ministerské manuály jsou matoucí…

Vedení Pedagogické komory, z. s., vyzvalo členy spolku, aby se zapojili do připomínkování jednotlivých dokumentů Souboru hygienických pokynů pro školy, který zpracovalo ministerstvo školství. Své připomínky mohli učitelé, ředitelé škol i další pedagogičtí pracovníci zasílat prostřednictvím e-mailu nebo je zanést přímo do textu jednotlivých manuálů, které byly zveřejněny na webu www.pedagogicka-komora.cz.

Ve facebookové skupině Pedagogické komory byla uspořádána rychlá anketa k vládnímu harmonogramu postupného otevírání škol. Nejvíce hlasujících (57 %) zastává názor, že „ZŠ by měly být uzavřeny pro všechny žáky až do konce školního roku, realizovat by se měla výhradně výuka na dálku“. Naopak nejméně respondentů (1 %) zvolilo možnost „Souhlasím s postupným otevíráním ZŠ, jak je naplánováno vládou v harmonogramu“.


„Nejčastější výtkou vůči ministerským manuálům bylo, že v nich není jednoznačně vyznačeno, co je pro školy povinné a co jsou pouze doporučení,“ uvádí Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „z vyjádření ministra školství Roberta Plagy vyplývá, že většinu textu tvoří doporučení, která jsou nezávazná, nelze je tudíž nijak vymáhat a pro ředitele škol bude velmi obtížné je zajistit.“

Závazné jsou pouze ty části manuálů z MŠMT, které vycházejí z krizových opatření schválených vládou nebo ministerstvem zdravotnictví. Jedná se především o výjimku, která umožňuje osobní přítomnost žáků posledních ročníků ZŠ a SŠ ve škole za účelem přípravy na zkoušky, stanovení maximálního počtu 15 žáků v jedné skupině, výjimku z nošení roušek ve třídách pro žáky i pedagogické pracovníky (pokud jsou zajištěny rozestupy alespoň 1,5 metru) nebo povinnost pro zákonné zástupce podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění před prvním příchodem žáka do školy (žák s těmito příznaky nesmí být ve škole přítomen). Pro děti a pedagogy v mateřských školách navíc platí výjimka, že nemusí nosit roušky v celém areálu školy, ovšem počet dětí ve třídě nijak omezen není. Ostatní části ministerských manuálů mají charakter doporučení…

„Zatímco na Slovensku byly uzavřeny plošně i mateřské školy a tamější vláda nyní začíná uvažovat o tom, že stanoví maximální počet dětí ve třídě na 12, v Česku mohly zůstat školky celou dobu otevřené pro běžný počet dětí, což je až 28 dětí ve třídě,“ upozorňuje Gabriela Lacková, ředitelka MŠ.

Mateřským školám by mohla pomoci novela, která míří do Senátu. V případě jejího schválení by rodiče, kteří nepošlou své dítě do školky, měli nárok na ošetřovné, i když bude otevřena. Návrh iniciovala Pedagogická komora. Petici, která tuto změnu požadovala, podepsalo skoro 5 000 signatářů.

Největší problémy dodržet všechna hygienická pravidla budou mít základní školy.

„Velmi obtížné bude skloubit dosavadní výuku na dálku s provozem školních skupin na prvním stupni ZŠ, jak vláda plánuje od 25. května,“ říká Zbyněk Mašek, ředitel ZŠ. „obzvláště pokud by se měly školy zároveň otevřít pro žáky všech ročníků druhého stupně, jak avizoval ministr školství Robert Plaga.“

Obzvláště na středních školách spadá řada zaměstnanců do rizikové skupiny z hlediska věku. Dle analýzy ministerstva školství je 5 procent učitelů SŠ starších 65 let.

„Červnový harmonogram máme ve škole velmi napjatý, na každý den připadá nějaká zkouška,“ uvádí Štefan Klíma, ředitel ISŠ, „navíc řada učitelů naší školy spadá do rizikové skupiny kvůli zdravotnímu stavu, modlím se, aby nikdo neonemocněl.“


Vedení Pedagogické komory zpracovalo nejzávažnější připomínky k manuálům do stanoviska, které bylo zasláno ministrům, poslancům i senátorům a zároveň úřadu Veřejného ochránce práv. Ve stanovisku se upozorňuje na ty části Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, která jsou v rozporu s platnou legislativou.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Stanovisko Pedagogické komory k Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (MŠMT)
• Pedagogická komora: Připomínkujte manuály z MŠMT
• Pedagogická komora: Platná krizová opatření
• MŠMT: Hlavní výstupy z Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

úterý 12. května 2020

MŠMT: Termíny zkoušek, vyhlášky, manuály MŠMT

Ministerstvo školství zveřejnilo termíny jednotné přijímací zkoušky na SŠ, závěrečných zkoušek a maturit. AKTUALIZACE: Publikujeme odkazy na schválené vyhlášky, manuály a ukázkové testy.pondělí 11. května 2020

Stanovisko Pedagogické komory k Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (MŠMT)


Vedení Pedagogické komory, z. s., zveřejnilo na internetových stránkách spolku Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, který zpracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a vyzvalo ředitele škol, učitele a další pedagogické pracovníky k připomínkování jednotlivých dokumentů z výše uvedeného souboru pokynů. Zaslané připomínky z praxe byly využity pro zpracování tohoto odborného stanoviska. Zároveň byly připomínky konzultovány s odborníky na legislativu.

Vzhledem k níže uvedeným zásadním nedostatkům Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení vedení Pedagogické komory vyzývá ministerstvo školství, aby stáhlo všechny materiály, u nichž je uvedeno datum vydání 30. dubna 2020, protože jsou v rozporu s platnou legislativou. Doporučujeme, aby MŠMT tyto dokumenty výrazně přepracovalo na základě připomínek z praxe a uvedlo je do souladu s právním řádem České republiky.

Ve všech výše uvedených dokumentech je uvedeno, že byly zpracovány 30. dubna 2020. Školám byly následně rozeslány na jejich datové schránky (1. 5. 2020), zveřejněny na internetových stránkách MŠMT (2. 5. 2020) a zaslány na školní e-maily (3. 5. 2020). Jejich distribuce tudíž proběhla mezi 30. dubnem 2020 a 3. květnem 2020. V jednotlivých dokumentech Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení je uvedeno:

„V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).“

V době publikování těchto dokumentů ovšem žádná podobná výjimka nebyla v platnosti, ani nebyla schválena. Tuto výjimku vydalo ministerstvo zdravotnictví až 4. 5. 2020 (s účinností od 5. května 2020), a to formou mimořádného opatření:

Kromě tohoto zásadního rozporu s platnou legislativou je největším nedostatkem Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (dále jen „manuály“), že jednoznačně nevymezuje, co jsou pouhá doporučení, která pro školy nejsou závazná, a kdy se jedná o povinnosti, které vyplývají z platné legislativy. Většina položek z manuálů jsou pouhá doporučení, která nelze nijak vymáhat. V případě jejich nedodržení nehrozí nikomu žádné sankce a příslušné orgány (např. hygienické stanice) nemohou kontrolovat jejich plnění. MŠMT se tímto zároveň zcela zbavuje odpovědnosti zajistit pro školy a školská zařízení adekvátní podmínky a prostředky. Veškerá zodpovědnost bude na ředitelích, kteří se ale mohou dostat do rozporu s platnou legislativou, pokud by některé požadavky manuálů, které jí neodpovídají, realizovali v praxi.

Aby byly požadavky z manuálů závazné, musely by být vydány formou krizového opatření, případně vyhlášky, nařízení vlády nebo zákona (např. novelizací platné legislativy). Manuály se zaměřují především na oblast hygienickou, v tomto případě by bylo nutné změnit vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, což lze zajistit v současné situaci v průběhu jednoho týdne.

V manuálech se požaduje následující:

„Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
- Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.
- Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními...“


Školy ani jejich pracovníci ovšem tuto pravomoc ze zákona nemají. To je v kompetenci policie. I tento požadavek MŠMT je tudíž v rozporu s platnou legislativou.

Další část manuálu MŠMT, která je v rozporu s platnou legislativou, je postup, jenž MŠMT doporučuje ředitelům škol, aby zaměstnanec, který je ohrožen na životě, pokud by onemocněl koronavirovou infekcí (viz výčet rizikových faktorů), nastoupil na neplacené volno (skončí tudíž bez finančních prostředků):

„Není-li taková úprava pracovních povinností organizačně možná, tak by měl zaměstnanec doložit, že patří do rizikové skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu).“

Dle ankety, kterou k tomuto tématu Pedagogická komora zorganizovala, byla již 2 % učitelů oslovena ředitelem, aby nastoupili na neplacené volno… Jelikož tento bod považujeme za diskriminační, podali jsme podnět úřadu Veřejného ochránce práv, který obratem sdělil, že se tímto problémem bude zabývat (podání se týkalo i dalších problémů, například ošetřovného nebo nedostatečné ochrany zdraví pedagogických pracovníků škol v situaci, kdy jsou roušky ve třídách nepovinné).

V tomto stanovisku jsme se soustředili pouze na ty části manuálů, které jsou v rozporu s platnou legislativou. Manuály ale obsahují řadu dalších doporučení, která jsou buď banální a školy je zajišťují automaticky (např. denně vynášet koše…), jsou nedomyšlená (např. přísné oddělování patnáctičlenných skupin žáků dané školy, kteří se ovšem odpoledne setkají v ZUŠ nebo SVČ na kroužku, a to dokonce v jedné třídě tvořené žáky z různých škol ve městě, nejen různých tříd stejné školy…), nebo je nelze v praxi realizovat.

K vyšší kvalitě všech materiálů z MŠMT by výrazně přispělo, kdyby byly připomínkovány pedagogy z praxe už ve fázi jejich přípravy v rámci vnitřního připomínkového řízení (například na jednáních pracovní skupiny sestavené k tomuto účelu ministerstvem školství), a to oficiální cestou – tedy oslovením alespoň největších školských organizací v ČR, jako jsou ČMOS PŠ (školské odbory), Pedagogická komora, z. s., nebo spolek Unie školských asociací ČR – CZESHA.

Ministerstvo školství bohužel nesvolává ani jednání Poradního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro vzdělávání a lidské zdroje (tzv. školská tripartita, kde by mohli zástupci organizací zaměstnavatelů i zaměstnanců oficiálně připomínkovat změny v legislativě, které MŠMT navrhuje. Naposledy školská tripartita zasedala 29. ledna 2020. To znamená, že žádná novela zákona či vyhlášky ani nové zákony a vyhlášky schválené v době nouzového stavu neprošly do dnešního dne oficiálním vnějším připomínkovým řízením. Jeho součástí je i oficiální vypořádání připomínek, které probíhá v rámci zasedání školské tripartity. Jednání školské tripartity mohlo probíhat např. formou videokonference. Připomínkování materiálů mohlo být ze strany MŠMT zorganizováno tak, že budou návrhy zveřejněny on-line (jak to například udělalo vedení Pedagogické komory, z. s., v případě Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení).

V Praze dne 11. května 2020

Mgr. Radek Sárközi
prezident spolku
Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

neděle 10. května 2020

Otevřený dopis Robertu Plagovi od ředitelky ZŠ

Vážený pane ministře školství,

jste muž, navíc ministr, a já od vás žádám slovo chlapa. Řekněte jasně pedagogům i rodičům, jak mají mateřské a základní školy zorganizovat výuku při dodržení přísných hygienických pravidel. Váš manuál nám vůbec nepomohl. Radíte, abychom „vytřídili“ děti, které do mateřské či základní školy nepůjdou. Podle jakých kritérií máme děti lustrovat? Podle toho, zda rodiče chodí do práce? Přece všechny děti mají stejné právo na vzdělání!

Jak máme zajistit všem dětem oběd ve školní jídelně, když se mohou stravovat pouze po 15členných skupinách? To jim máme fakt roznášet studené svačiny? Když budou děti 1. stupně celý den „vzdělávat“ učitelky, vychovatelky a asistentky, kdo bude vzdělávat děti doma?

Když mi učitelé sdělí, že jsou v rizikové skupině, mám se s některými domluvit, že budou učit z domova, ale jiným dát neplacené volno? To je fér? Nebo si mají vzít nemocenskou? A kdo bude učit děti na dálku? Kantoři z nemocenské nebo neplaceného volna?

Dosud jsem nikde nenašla ZÁKONNÁ, JEDNOZNAČNÁ, SROZUMITELNÁ, A HLAVNĚ PROVEDITELNÁ PRAVIDLA pro obnovení fungování mateřských i základních škol. Školy byly opět ponechány napospas hektickému dění.

Pracuji ve školství od roku 1994, máloco mě ještě udiví. Ale teď z údivu nevycházím. Není to však jen údiv. Je to především znechucení nad tím, že čím dál víc úředníků se živí „řízením“ škol, ale když nastane krize, nikdo nám nepomůže.

Mgr. Renáta Fialová, ředitelka základní školy

Pedagogická komora pomáhá s výukou na dálku nejen školám, ale i rodinám

Spolek Pedagogická komora nabízí pomoc s výukou na dálku nejen svým členům, ale všem učitelům, ředitelům škol i dalším pedagogickým pracovníkům v České republice. Nově byla zprovozněna online poradna pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kde na dotazy rodičů i pedagogů odpovídají odborníci z praxe.

Pedagogická komora zřídila online poradnu pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

„Začali se na mě i další kolegy obracet rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s řadou dotazů, proto jsme se rozhodli zřídit pro ně poradnu,“ říká Jana Karvaiová, která v Pedagogické komoře vede sekci speciálních pedagogů, „v dnešní nelehké době je třeba pomáhat především těmto dětem a jejich rodinám.“

Rodiče mohou své otázky posílat odborníkům z praxe buď prostřednictvím e-mailu poradna-pro-rodice@pedagogicka-komora.cz nebo je položit v uzavřené facebookové skupině Poradna pro rodiče (Pedagogická komora).

Internetové stránky Pedagogické komory nabízejí bezpečně přístupné materiály. Ředitelé škol najdou na webu manuály z ministerstva školství, které mohou nově připomínkovat. Jejich podněty budou následně zaslány na ministerstvo školství.

Velmi navštěvované jsou přehledné rozcestníky ke změnám v legislativě, zkouškám, matematice, vysvědčení a dalším aktuálním tématům, které jsou průběžně doplňovány.

Vyhledávané je například povinné čestné prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce před prvním návratem svého dítěte do školy po 11. květnu 2020. Toto čestné prohlášení je k dispozici na rozdíl od verze MŠMT v editovatelné verzi, kterou si mohou jednotlivé školy doplnit např. o svůj název nebo i o další informace pro rodiče a žáky.
 
„Již v březnu, obratem po uzavření škol pro žáky, jsme na webu Pedagogické komory zveřejnili rozcestník k online výuce, který průběžně aktualizujeme a doplňujeme o další tipy na internetové stránky, které se učitelům osvědčily,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

„Nejaktuálnější informace k současné situaci zveřejňujeme na naší facebookové stránce Pedagogická komora, zapsaný spolek, která mezi obdobnými stránkami patří k nejnavštěvovanějším, počet interakcí za týden je dokonce vyšší než u facebookové stránky ministerstva školství,“ upozorňuje Radek Sárközi, „interní diskuze mezi učiteli probíhají v naší facebookové skupině Pedagogická komora – diskuze o školství, která má více než 9 000 členů.“

Pedagogická komora zřídila a spravuje více než 30 specializovaných facebookových skupin. Především se jedná o skupiny pro učitele jednotlivých vyučovacích předmětů (čeština, matematika, dějepis, fyzika…). V dalších samostatných skupinách si mohou vyměňovat zkušenosti ředitelé škol, zástupci ředitele, metodici prevence, výchovní poradci, speciální pedagogové, vychovatelky školních družin, asistenti pedagoga apod. Nejpočetnější jsou facebookové skupiny Učitelky 1. stupně sobě (5 000 členů) a Učitelky MŠ sobě (4 000 diskutujících).

Na webu Pedagogické komory vznikl rozcestník, který mapuje různé nabídky pomoci žákům ze sociálně znevýhodněných rodin s výukou na dálku, s nimiž přišly různé organizace i neformální uskupení dárců.

Jako jeden ze spolupracujících partnerů se Pedagogická komora zapojila do projektu Učíme online, který mimo jiné zprostředkovává chybějící techniku žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí.

„Zastupuji Pedagogickou komoru v projektu Učíme online, který organizuje komunita Česko.Digital,“ informuje Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, „v rámci jedné z aktivit Darujme vzdělání se snažíme s kolegy z mnoha dalších organizací zmapovat potřeby dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin a zajistit pro ně od sponzorů z firem chybějící techniku, díky níž se budou moci žáci zapojit do výuky na dálku.“

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, se na projektech podporujících on-line výuku podílí již od roku 2000. Je autorem webu Česká literatura na Internetu, Elektronické učebnice literatury a tvůrčího psaní, webu pro mladé novináře, spisovatele a čtenáře Šotkoviny nebo webu s metodikami pro učitele Čtenářská gramotnost a projektové vyučování. Spravuje rovněž facebookovou skupinu Klub přátel pedagogiky Montessori, která je určena učitelům i rodičům.

Janek Wagner, viceprezident spolku Pedagogická komora, z.s., člen výboru Jednoty školských informatiků, z.s., editor webu Pedagogické.info. Spravuje facebookovou skupinu Pedagogické komory Učitelé ICT sobě.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

•         Poradna pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
•         AKTUÁLNÍ TÉMA: Výuka on-line
https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/03/aktualni-tema-vyuka-on-line.html
https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/04/aktualni-tema-vyuka-matematiky.html
•         Tematické facebookové skupiny Pedagogické komory
•         Výuka na dálku: Pomoc žákům ze sociálně znevýhodněných rodin (rozcestník)
•         Kontakty na vedení spolku a správce facebookových skupin Pedagogické komory

sobota 9. května 2020

Výuka na dálku: Pomoc žákům ze sociálně znevýhodněných rodin

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na různé organizace a projekty, které nabízejí pomoc s výukou na dálku sociálně znevýhodněným rodinám. Pokud víte o dalších projektech, včetně lokálních aktivit, dejte nám prosím o nich vědět v diskuzi pod tímto příspěvkem nebo napište na e-mail Pedagogické komory: info@pedagogicka-komora.cz. Děkujeme...
Poradna pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Na pomoc rodičům, kteří musejí v současné situaci vzdělávat své děti se speciálními vzdělávacími potřebami doma, připravil spolek Pedagogická komora online poradnu. Odborníci a dlouholetí praktici z jednotlivých oborů speciální pedagogiky rádi pomohou nejen rodinám, ale i učitelům. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují v této nelehké době cílenou podporu. Dotazy odborníkům můžete pokládat buď prostřednictvím e-mailu poradna-pro-rodice@pedagogicka-komora.cz, nebo přímo v uzavřené facebookové skupině Poradna pro rodiče (Pedagogická komora).

Kdo vám bude odpovídat:

 • Iva Třísková – dys-poruchy, ADHD, nadaní
 • Jana Šarounová – logopedie, AAK komunikace
 • Martin Ždánský – tyfloped (zrakově postižení)
 • Jana Navrátilová – tyfloped (zrakově postižení)
 • Jitka Svátková – psycholog (pracovnice PPP)
 • Eva Hlaváčková – mentální postižení (pracovnice SPC)
 • Jana Karvaiová – mentální postižení, dys-poruchy, ADHD, nadaní
 • Hana Mikulcová – dys-poruchy, ADHD, legislativa
 • Kateřina Janečková – PAS, ADHD
 • Jitka Moosová – prevence sociálně-patologických jevů, poruchy chování

Pravidla pro dotazy:

Nejprve požádejte o členství ve facebookové skupině Poradna pro rodiče (Pedagogická komora) a přečtěte si starší dotazy (je možné, že na podobný dotaz jsme již odpovídali). Napište svůj dotaz přímo nebo prostřednictvím zprávy některému ze správců facebookové skupiny. Pokud nepoužíváte Facebook nebo je dotaz příliš osobní, zašlete ho prostřednictvím e-mailu: poradna-pro-rodice@pedagogicka-komora.cz. Garantujeme, že zachováme vaše soukromí. Ve všední dny většinou odpovídáme do 24 hodin. Předpokládáme, že se budou některé dotazy opakovat, připravujeme proto publikaci odpovědí na často kladené dotazy (FAQ).

pátek 8. května 2020

Čestné prohlášení (editovatelná verze)

Dle Usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření (účinnost až od 11. 5. 2020) musí zákonný zástupce dítěte/žáka nebo žák/účastník poskytnout před prvním vstupem do školy písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

MŠMT do svých manuálů pro školy zpracovalo vzor čestného prohlášení, který ovšem není ve dvou částech v souladu s platnou legislativou (respektive jde nad její rámec), a to v celém bodě 2. a v části bodu 1. ("v předchozích dvou týdnech"). Naopak chybí vzor poučení, který se vztahuje k III./2. bodu příslušného usnesení vlády...

Proto Pedagogická komora nabízí editovatelnou verzi čestného prohlášení, kterou si může každá škola doplnit o další položky (název školy; třída, kterou žák navštěvuje; poučení k bodu III./2. platného usnesení vlády apod.)

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření (účinnost až od 11. 5. 2020)

III. nařizuje, aby

1. dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,

2. dítě, žák, student, účastník nebo osoba uvedená v bodě I. nebo II., byla osobně přítomná ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

Pedagogická komora: Školy v době koronaviru (květen)

V tomto rozcestníku naleznete odkazy z května 2020 na nejnovější ankety, rozhovory, vyjádření a články členů Pedagogické komory k tématu školy v době koronaviru.


čtvrtek 7. května 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Chystané změny legislativy

Ministerstvo školství připravilo změny v legislativě, které by v případě schválení měly negativní dopady na většinu středních odborných školy a na školy menší, především mateřské. Jediným cílem obou novel je ušetřit finanční prostředky, jiný smysl nemají... Pedagogická komora obě novely připomínkovala.

Chystaná novelizace vyhlášky č. 14/2005 Sb. se týká zrušení povinnosti zaměstnat druhou osobu (nepedagogický pracovník) ve třídách mateřských škol, které navštěvuje 4 a více dvouletých dětí (ruší se původně schválené znění, které mělo nabýt činnosti dne 1. 9. 2020). Přitom pro dětské skupiny již nyní platí princip, že o 6 až 8 dětí pečuje vždy 1 dospělá osoba (maximálně 24 dětí ve skupině). Viz tato srovnání MŠ a dětských skupin...

Připravovaná novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ruší možnost snížit přímou pedagogickou činnost zástupcům ředitele malých mateřských a základních škol a v případě středních škol omezuje možnost snížit zástupcům ředitele přímou pedagogickou činnost v závislosti na jejich celkovém počtu.

pondělí 4. května 2020

Ivana Hanáková: Reakce učitelky na doporučení MŠMT k otevírání škol

Dobrý den, chtěla bych reagovat na pokyn MŠMT k otevírání škol, zejména, co se týká ZŠ. Jsem bývalá ředitelka školy, tuto funkci jsem zastávala 20 let na málotřídní škole a 3 roky na plně organizované ZŠ. Nyní jsem jen řadová učitelka. Mohu tedy říci, že ve školství mám docela bohaté zkušenosti.

Pokyn MŠMT mne docela vytočil.

Po pravdě, vůbec se mi to nelíbí. Nechtěla bych být teď rozhodně v kůži ředitele, takhle přehazovat zodpovědnost státu na školy. Je tam spoustu věcí, se kterými nemohu souhlasit. Všechno jsou jen doporučení, opora v zákoně veškerá žádná. To jsem zvědavá, jak se to bude řešit, až se něco stane - onemocní nějaké dítě nebo jeho rodinný příslušník nebo učitel a budou si třeba stěžovat. Následně to bude řešit nějaká kontrola nedej bože, když se to dostane až k soudnímu řízení. Pak se všichni budou držet striktně zákona a jsem moc zvědavá, kdo se z toho bude zodpovídat. Mluvila o tom i bývalá ministryně školství a právnička Valachová a napadáte to i vy zde:
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pedagogicka-komora-kritizuje-pristup-msmt-k-otvirani-skol/1886564
a už se k tomu vyjádřili i naše odbory zde: https://skolskeodbory.cz/skolske-odbory-upozornuji-na-rizika-otevreni-skol a zde: https://skolskeodbory.cz/povinnost-konat-prace-v-pripade-zamestnancu-spadajicich-do-rizikove-skupiny.

Pokud se tedy přestanu vztekat nad tímto polovičatým pokynem našeho ministerstva a budu se snažit racionálně uvažovat, napadá mne v této souvislosti mraky otázek a jsem zvědavá, kdo mi na ně dokáže pořádně odpovědět.

První moje otázka, podle mne dost zásadní, je - co je tohle za dokument? Jakou má právní váhu? Je to závazný předpis - tedy nařízení vlády, zákon nebo vyhláška? Obávám se že ve Sbírce to nevyšlo, takže asi ne. Je to tady nějaké doporučení či metodický pokyn MŠMT, které ovšem není závazné a tedy ani vymahatelné?

A druhá neméně zásadní otázka je - ví vůbec rodiče a učitelé, do čeho jdou? Co je čeká a jaké jsou k tomu podmínky? A jsou schopni dohlédnout veškerých důsledků a kompetentně se v této věci rozhodnout?

Další moje otázky už se vážou k samotnému obsahu dokumentu, budu ho označovat jako metodický pokyn:

Např. - Děti před školou se nemají shlukovat, mají dodržovat 2 m vzdálenosti, mají mít nasazené roušky, má se vše organizovat tak, aby se stanovené skupiny nemísily a nejlépe se ani nepotkaly. A ve třídě už mohou být rozestupy menší a roušky mít nemusí? Co to je? Venku se na 2 m a s rouškou mohou nakazit a ve třídě na 1,5 m bez roušky ne? Já jako učitel rozhodnu, zda roušku budou mít nebo ne? A když se někdo nakazí, kdo za to bude zodpovídat? Já jako učitel? Nebo ředitel školy, který tuto organizaci umožnil? Nebo rodič, který dítě do školy poslal?

V šatnách a v jídelně se skupiny nesmí potkat, na toaletách se má minimalizovat styk žáků z různých skupin a dokonce i jednotlivců i učitelů? Jak se to bude organizovat? Budeme všichni chodit na toalety na povel po skupinách a třeba podle abecedy? Bude někdo trvale, jako regulovčík, stát na chodbě a organizovat provoz?

O přestávkách se doporučuje pobyt venku, doporučuje se např. střídat podle sudých a lichých ročníků? Co to je? Mohou se venku mísit skupiny nebo ne? Mohou se mísit jen skupiny sudých či lichých ročníků nebo vůbec? Takže vymezíme venku území pro pobyt jednotlivých skupin tak, aby se nám tam ve 2 metrových rozestupech vlezli?

Skupiny jsou neměnné - takže, když se do 18.5. nahlásí např. jen 15 žáků napříč všemi ročníky, vznikne nehomogenní skupina, která tak už zůstane až do konce školního roku. Co když si to rodiče později rozmyslí a budou si chtít nechat dítě radši doma, mohou ho ze skupiny odhlásit? To jsem z textu taky nevyčetla. Nemluvě o tom, když se rodiče do 18.5. nerozhodnou dát dítě do školy, později už tuto možnost nemají.

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Bude-li skupina nehomogenní - tzn. napříč ročníky, budeme tomu učiteli, který bude skupinu dopoledne učit, předávat všechny úkoly, které posíláme žákům, kteří se nadále budou vzdělávat doma? Jak bude takto vzdělávat 15 dětí naráz skrz všechny ročníky (může to být přeci asistent, vychovatel, učitel druhého stupně, prostě kdokoli, kdo nemá s výukou spojených ročníků žádnou zkušenost)?

Pokud se nám ve škole objeví někdo s příznaky covid a následně se jeho diagnóza potvrdí, jdeme všichni - učitelé i žáci včetně jejich rodinných příslušníků do 14 denní karantény?

Roušky nejsou pro nás osobní pracovní ochranný prostředek, ale jen osobní ochranný prostředek, tzn., že si každý zajistí sám, co si sežene, takže zaměstnavatel nemá povinnost učitele vybavit rouškou. Tomu bych ještě rozuměla. Pokud však patří učitel do rizikové skupiny a bude se podílet na práci se skupinou ve třídě, MŮŽE jej ředitel vybavit efektivnější ochrannou pomůckou. A to je co - respirátor FFP2, FFP3, ochranný štít, ochranný oblek - co člověka z rizikové skupiny při práci s dětmi ve třídě bezpečně ochrání před možnou nákazou?

Budeme schopni dodržet uspořádání ve všech třídách podle doporučené přílohy, kdyby se nám nahlásili všichni žáci?Máme na takový provoz dostatek pracovníků a odpovídajících prostor? Na naší málotřídce s cca 40 dětmi a 10 pedagogickými pracovníky, pokud nebude nikdo v rizikové skupině, asi ano. Ale budou i na jiných školách mít tyto možnosti? A pokud ne, tak na některých školách budou školní skupiny a na některých ne? Tedy některé děti se do školní skupiny nemusí dostat a některé ano? Není to potom diskriminační? A podle jakého klíče mají ředitelé děti do skupin zařadit a některé z této možnosti vyřadit, když nedokáží zřídit skupiny pro všechny přihlášené děti?

Jestli jsem dobře pochopila do školy jde, kdo chce, kdo nechce zůstává doma. Ve škole je jen dětská skupina, která se vzdělává podle toho, jak organizaci stanoví ředitel školy a měla by se dopoledne vzdělávat v rozsahu, jaký budou mít žáci, kteří zůstávají doma a vzdělávají se vzdáleně. Odpoledne potom mají mít zájmové aktivity. Hlavní vzdělávání zůstává stále na vzdálené výuce. Takže učitel dopoledne bude učit dětskou skupinu a odpoledne bude vzdělávat nebo kontrolovat vzdělávání těch, kteří zůstali doma?

Když se podrobně podívám na učitele, kteří jsou z rizikové skupiny, tak v metodickém pokynu se píše - Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní své pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu - chápu-li to správně, tedy mají pracovat. A možnosti, jak mohou pracovat, jsou v metodickém pokynu popsané v podstatě tři - učitel:
 1. bude pracovat se školní skupinou ve třídě, jako ostatní. Sám bude podle pokynu věnovat zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. Nevíme přesně jak - bude mít roušku a bude si mýt ruce a dětem nařídí, aby měly roušku taky, aby ho náhodou nenakazily? Ředitel může podle pokynu vybavit takového učitele účinnější ochranou. Nevíme sice, co to je, ale když nám to pan ředitel dá, možná nás to ochrání a my budeme učit - dopoledne ve třídě a možná, podle složení skupin i odpoledne vzdáleně doma.
 2. pan ředitel takového učitele nechá pracovat jen vzdáleně, jako dosud, aby se možné nákaze úplně vyhnul - a bude učit pouze z domova. Ideální z hlediska zdraví pro učitele a z hlediska práva pro ředitele. Pokud se však všechny děti nahlásí do školy, tak ovšem nebude mít co učit a musel by dostat od ředitele nějaké jiné náhradní práce, ale o této možné variantě tento metodický pokyn nemluví.
 3. pokud takováto organizace není možná, praví pokyn, tak by měl zaměstnanec doložit, že patří do rizikové skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu) - tedy nepracuje vůbec ani dopoledne ve škole ani odpoledne z domu a jeho povinnosti musí převzít někdo jiný, kdo ho zastoupí. V tomto případě to však odporuje také té tučně vytištěné větě výše z metodického pokynu. Navíc učitel nedostává plat, a pokud bude více jak měsíc na neplaceném volnu, doplatí si zdravotní pojištění za daný měsíc. Pokud se stane, že v době čerpání neplaceného volna náhodou onemocní, nevznikne mu nárok na náhradu mzdy během prvních 14 dnů nemoci. A dny neplaceného volna se mu také nezapočítávají do doby pro nárok na důchod.
Vůbec nechápu, jak může MŠMT ve svém pokynu doporučit nějakou dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o neplaceném volnu? Je to jak proti zákoníku práce, tak proti Ústavě (článek 2 odstavec 4) a Listině základních práv a svobod (několik odstavců). Navíc o neplacené volno žádá vždy jedině sám zaměstnanec a nikdo jej k tomu nemůže nutit. Nevím, který zaměstnanec na to, za podmínek uvedených výše, sám o své vůli přistoupí. A naopak, který ředitel si vezme na triko, že takovému učiteli přidělí práci ve třídě s dětskou skupinou a bude riskovat, že se tento pracovník nakazí a jako ředitel teoreticky potom může čelit případné žalobě zaměstnance za to, že se v práci nakazil.

Učitel, který patří do rizikové skupiny, by za normálních okolností mohl bez problémů vykonávat své pracovní povinnosti. Není jeho vinou, že situace je pod vlivem pandemie a on by při práci mohl být ohrožen na zdraví. Vždyť povinností zaměstnavatele je zajistit zaměstnanci bezpečné pracovní prostředí a není povinností zaměstnance, aby se takové práci svou žádostí o neplacené volno raději vyhnul, jak mu radí tento metodický pokyn.

Navíc stále je i podle ministerstva důraz kladen zejména na pokračování výuky na dálku, tzn. že by takový učitel pracovat měl.

Ještě jsou samozřejmě možné i další alternativy, které už metodický pokyn neuvádí, že takový učitel bude čerpat např. dovolenou nebo se domluví s lékařem a ten mu napíše neschopenku - i v těchto dvou případech ovšem nepracuje vůbec a jeho povinnosti musí převzít nějaký jeho zástup.
Takže otázek opravdu spoustu a odpovědí se jaksi nedostává. A to jsem se dotkla jen základního školství.

Velmi Vám děkuji, co jako Pedagogická komora děláte, že bojujete za školství. To co vláda teď dělá, je podle mne čirý amatérismus. Proč nejedná s odborníky z oblasti školství, máme několik asociací, pedagogickou komoru, je tu spoustu právníků, kteří se specializují na školské právo? Nechápu.

S pozdravem, 

Mgr. Ivana Hanáková, učitelka ZŠ a MŠ Dolní Studénky

Připomínkujte manuály z MŠMT

Ministerstvo školství zpracovalo soubory hygienických opatření pro jednotlivé stupně škol a školská zařízení (tzv. manuály). Rádi bychom shromáždili názory a náměty z praxe k těmto materiálům a předali je MŠMT. Usilujeme o to, aby na základě těchto připomínek byly manuály přepracovány. Připomínkovat jednotlivé manuály můžete zde (otevřete příslušný soubor a dopište k dané pasáži svůj komentář online - automaticky se uloží...):


neděle 3. května 2020

MŠMT: Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ

MŠMT zveřejnilo Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ (tzv. manuály pro školy) a rozeslalo je do škol prostřednictvím datových schránek a e-mailů...


Některé rodiny přijdou od pondělka o ošetřovné. Řada rodičů to netuší…

Od pondělí 4. května 2020 se postupně začínají otevírat mateřské školy, které byly v průběhu března a dubna uzavřeny. S obnovením provozu přijdou rodiče dětí o ošetřovné. Pokud mateřská škola provoz nepřerušila, rodiny dětí na ošetřovné nedosáhly, i když rodiče své děti do školky neposílali. Otevřené mateřské školy zůstaly poloprázdné. Navštěvovala je méně než desetina obvyklého počtu dětí. Nyní se školky opět postupně zaplní na až 28 dětí ve třídě. Zatímco v případě základních škol vláda stanovila maximální počet 15 dětí ve skupině, pro mateřské školy žádný limit neplatí.

To se nelíbí autorům petice, kterou během prvního dne od zveřejnění podepsalo skoro 3 000 signatářů. V petici požadují, aby mohli rodiče dále čerpat ošetřovné, i pokud bude mateřská škola otevřena, ale rodiny nebudou chtít riskovat a své dítě do školky nepošlou. Ministerstvo školství by mělo pro mateřské školy stanovit jednoznačná závazná pravidla, nikoliv pouze doporučení.

Ministr školství Robert Plaga uvedl, že v průběhu víkendu obdrží všechny školy prostřednictvím datové schránky manuály, kterými si mají při otevírání řídit. Aktuálně ale probíhá plánovaná výluka datových schránek, na což upozornila Pedagogická komora. Ta zároveň navrhla, aby MŠMT všechny materiály zveřejnilo na svých internetových stránkách. Ministerstvo školství nakonec manuály zveřejnilo. Pod náporem zájemců ale přestal fungovat web MŠMT (již poněkolikáté…). Všechny manuály jsou nyní dostupné na webu Pedagogické.info, který edituje viceprezident Pedagogické komory Janek Wagner.„Ředitelky mateřských škol se dostanou k manuálu z ministerstva školství na poslední chvíli, obzvláště v případě těch školek, které se na nátlak zřizovatelů otevírají již v pondělí,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „pro školky, které uzavřeny nebyly, žádnou metodiku na březen a duben Robert Plaga zajistit nedokázal, vše zůstalo na bedrech ředitelů.“

Soubor hygienických pokynů z MŠMT je opět jen řadou doporučení. Velkou část z nich zajišťují mateřské školy běžně. Jiné budou v praxi realizovatelné jen obtížně.

„Pokud by měla být pravidla z ministerstva závazná, musela by být součástí příslušné hygienické vyhlášky nebo jiného legislativního materiálu,“ dodává Radek Sárközi, „bez toho nejsou doporučení uvedená v manuálu vymahatelná.“

Vlnu nevole mezi učitelkami mateřských škol spustilo nové vládní opatření platné od 1. května, podle něhož budou školky jediným pracovištěm, kde klienti nemusejí nosit roušky, přestože je jejich nošení povinné pro všechny občany i venku. Navíc si musejí ochranné prostředky zajistit samy.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

PETICE ZA JEDNOZNAČNÁ PRAVIDLA PRO OTEVÍRÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL A NÁROK NA OŠETŘOVNÉ PRO RODIČE DĚTÍ

• MŠMT: Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

sobota 2. května 2020

PETICE ZA JEDNOZNAČNÁ PRAVIDLA PRO OTEVÍRÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL A NÁROK NA OŠETŘOVNÉ PRO RODIČE DĚTÍ

Prosíme podepisujte, šiřte a sdílejte tuto PETICI ZA JEDNOZNAČNÁ PRAVIDLA PRO OTEVÍRÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL A NÁROK NA OŠETŘOVNÉ PRO RODIČE DĚTÍ mezi učitelkami mateřských škol a rodiči dětí. Potřebujeme ve velmi krátkém čase získat desítky tisíc signatářů... Podpořte MŠ, i když pracujete na ZŠ nebo SŠ (příště zase ony podpoří vás).


PETICE ZA JEDNOZNAČNÁ PRAVIDLA PRO OTEVÍRÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL A NÁROK NA OŠETŘOVNÉ PRO RODIČE DĚTÍ

My níže podepsaní občané České republiky v souladu s ustanovením článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím této petice žádáme premiéra, ministry vlády, poslance a senátory, aby přijali jednoznačná pravidla pro otevírání mateřských škol a nárok na ošetřovné pro rodiče dětí.

Mateřské školy jsou ze všech stupňů vzdělávací soustavy tím nejrizikovějším vzhledem k možnému přenosu koronaviru, protože v nich nejčastěji dochází k přímým kontaktům mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a pedagogy, případně rodiči. Při tvorbě pravidel pro znovuotevírání mateřských škol musí ministerstvo školství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví i vládou jako celkem zohlednit následující specifické problémy organizace předškolního vzdělávání:
1.    V případě obnovení provozu konkrétní mateřské školy ztrácí podle současných pravidel všichni rodiče nárok na ošetřovné. Je třeba systém nastavit tak, aby v případě, že se rodiče rozhodnou zůstat se svým dítětem doma, měli nadále nárok na ošetřovné, i když bude MŠ otevřena.
2.    Rodiče, kteří nemohli žádat v březnu a dubnu o ošetřovné, protože mateřská škola nebyla uzavřena, by měli mít možnost požádat o něj zpětně, pokud své dítě do MŠ neposílali, jelikož nemohli nijak ovlivnit, zda se mateřská škola uzavře či ne. Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy je dle příslušné vyhlášky v kompetenci ředitele (po projednání se zřizovatelem).
3.    Z hygienického hlediska jsou mateřské školy velmi rizikovým prostředím pro všechny přítomné. Je nutné jednoznačně stanovit, jaké ochranné prostředky budou muset používat děti i učitelky. A především určit, kdo je zajistí. Pro děti i zaměstnance MŠ musí být hygienické i ochranné prostředky bezplatné.
4.    Ve třídě MŠ je až 28 dětí (průměrný počet v obecních MŠ činí dle statistik ministerstva školství 23 dětí na třídu). Délka provozu mateřských škol činí obvykle 10 hodin denně (od 6.30 do 16.30). Většinu času je vzdělává pouze jedna učitelka (překrývání dvou učitelek je zajištěno pouze na 2,5 hodiny denně, a to ne vždy). Maximální počet dětí v jedné třídě by měl být stanoven na 15, jak je tomu nyní ve třídách pro děti pracovníků v rámci integrovaného záchranného systému a jak vláda avizovala pro otevírání prvního stupně ZŠ.
5.    I další podmínky pro děti a učitelky v mateřských školách by měly být minimálně takové, jaké budou platit pro první stupeň ZŠ (a na dalších pracovištích mimo školství, kde dochází k přímému kontaktu s klienty). Spíše ale přísnější, protože děti v mateřských školách si teprve začínají osvojovat zásady hygieny (to platí především pro děti do čtyř let věku, které velmi často potřebují pomoc dospělého při základní sebeobsluze).
6.    Děti rodičů, kteří pracují v rámci integrovaného záchranného systému, by měly nadále pobývat v samostatné třídě, což výrazně sníží riziko nakažení ostatních dětí.
7.    V době přijímání a vyzvedávání dochází ke slučování dětí z více tříd do jedné, aby se efektivně pokryla pracovní doba učitelek.  Z preventivních důvodů by se neměly třídy ráno ani odpoledne spojovat. Učitelky a další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci MŠ by se měli u dětí střídat jen v nejnutnějších případech.
8.    Ředitelé mateřských škol v současnosti nesmějí omezit docházku dětí z rodin, kde je jeden z rodičů v domácnosti, nezaměstnaný, na rodičovské dovolené s jiným dítětem nebo čerpá ošetřovné na další dítě. Je třeba posílit pravomoci ředitelů škol, aby konkrétní pravidla pro ne/přijímání výše uvedených dětí mohli určovat sami.
9.    Pokud dítě působí nemocně, měla by mít mateřská škola možnost ho v daný den nepřijmout. Opětovné přijetí dítěte by mělo být podmíněno negativním testem na koronavirus. Pro děti i zaměstnance MŠ by měl být tento test bezplatný.
10.  V České republice je více než 5 000 mateřských škol (přibližně polovina z nich je samostatným právním subjektem, další jsou spojeny se základní školou), které zřizují obce, soukromé subjekty, případně církve. Jedná se tudíž o tisíce zřizovatelů, z nichž každý postupuje v současnosti jiným způsobem. Proto je nutné pravidla sjednotit a dát jim jednoznačnou legislativní podobu. Nestačí vydávat nezávazná doporučení a manuály, které si bude moci každý zřizovatel vykládat jinak.

Ošetřeny by měly být především následující rizikové situace:
11.  Šatny v MŠ bývají velmi malé. Jsou vybavené pouze háčky, policemi a lavičkami, které na sebe navazují. Prostor pro jedno dítě je minimální. Odložené oblečení jednotlivých dětí se zpravidla dotýká sousedních svršků dětí. V šatně se potkávají ráno i odpoledne rodiče dětí nebo další příbuzní (často i prarodiče, kteří patří do rizikové skupiny).
12.  Děti v mateřské škole 3x denně konzumují stravu ve společném čase a zpravidla ve své třídě, musí rovněž průběžně dodržovat pitný režim. Přísná hygienická pravidla by měla platit pro školní jídelny a jejich pracovníky i pro výdej jídel.
13.  Umyvadla a záchody v MŠ jsou často umístěny v jedné místnosti prakticky bez rozestupů (běžně v počtu 6 ks). Ručníky visí na háčcích hned vedle sebe (lze je nahradit papírovými rolemi, které si ale malé děti samy neodtrhnou nebo si budou role přidržovat, čímž mohou kontaminovat i další útržky, pokud škola nemá kryté zásobníky). Záchod bude nutné vždy po použití vydesinfikovat.
14.  Učitelka MŠ pomáhá dětem se smrkáním, ošetřením po stolici, převléká děti polité, pozvracené, počůrané... Přichází tudíž do kontaktu s případně kontaminovanými tělními výměšky.
15.  V běžné třídě MŠ jsou zpravidla stoly pro 6 dětí, u kterých nejen jedí, ale i tvoří, kreslí, skládají puzzle apod. Děti sedí vedle sebe, proto nelze zajistit jejich bezpečnou vzdálenost.
16.  Děti v MŠ spí nebo mají odpolední odpočinek. Vzhledem k velikostem tříd nebo leháren a velikostem lehátek nelze zajistit metrové vzdálenosti lehátek od sebe. Lehátka a lůžkoviny jsou ukládány ve skříních a policích hned vedle sebe (byť se nedotýkají, je mezi nimi větrací mezera pouze 5 cm).
17.  Před pobytem venku a při návratu z vycházky se děti převlékají, což ne vždy zvládnou samy. Během pobytu venku jsou na jednu třídu s až 28 dětmi pouze dvě učitelky. Pokud budou vyžadovány při procházce rozestupy, jak velké?
18.  Bude muset probíhat volná hra i řízené činnosti bezkontaktně? Budou se muset hračky vždy po použití jedním dítětem dezinfikovat?
19.  Bude nutné zvýšit frekvenci úklidu v mateřské škole dezinfekčními prostředky.

Za petiční výbor:
     Radmila Vojtková, učitelka mateřské školy
     Mgr. Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora
     Mgr. Milena Mottlová, ředitelka mateřské školy

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány jsou oprávněni:
     Mgr. Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora (www.pedagogicka-komora.cz)

V Praze dne 1. května 2020