sobota 30. března 2024

KONTAKTY - PEDAGOGICKÁ KOMORA, Z.S.

Pedagogická komora, zapsaný spolek
Kosmická 742/11
149 00 Praha 4 - Háje
IČO: 06538584

E-mail: info@pedagogicka-komora.cz
Web: www.pedagogicka-komora.cz
Telefon: +420 775 221 750
ID datové schránky: m5xqie7

Statutární orgán:
Radek Sárközi (prezident)
radek.sarkozi@pedagogicka-komora.cz
Telefon: +420 775 165 203

Kontrolní komise:
Pavel Nezval (předseda)
Radomír Talášek
Renáta Fialová
Jana Nováčková
Lenka Dékány

Rozhodčí komise:
Čestmír Serafín (předseda)
Eva Kolandová
Lenka Dohnalová
Dana Cogan

čtvrtek 28. března 2024

Usnesení náhradního zasedání valné hromady Pedagogické komory, z.s.

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z.s., schválilo dne 15. března 2024 následující usnesení:

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s.

•    schválilo dne 24. 1. 2024 „Zprávu o činnosti spolku Pedagogická komora v roce 2022“ a „Zprávu o hospodaření spolku Pedagogická komora v roce 2022“;

•    zvolilo dne 17. 2. 2024 kontrolní komisi spolku ve složení: Pavel Nezval, Radomír Talášek, Renáta Fialová, Jana Nováčková, Lenka Dékány;

•    zvolilo dne 17. 2. 2024 rozhodčí komisi spolku ve složení: Dana Cogan, Čestmír Serafín, Eva Kolandová, Lenka Dohnalová.

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z s. 

•    děkuje Radku Sárközimu, prvnímu prezidentovi spolku, za jeho práci pro Pedagogickou komoru, z. s.

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s.

•    vyslovuje neplatnost voleb do celého prezidia spolku, s tím že prezidium bude zvoleno na nejbližší řádné valné hromadě v roce 2024.

Náhradní zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s., přijímá tato rozhodnutí:

•    V informačním systému Pedagogické komory, z. s., bude zřízen účet a e-mail kontrolni.komise@pedagogicka-komora.cz a u tohoto účtu budou nastavena nejvyšší administrátorská práva. Přístup k tomuto účtu bude mít předseda kontrolní komise P. Nezval. 

•    Nejvyšší administrátorská práva k webu www.pedagogicka-komora.cz budou nastavena pro e-mail kontrolni.komise@pedagogicka-komora.cz. 

•    Nejvyšší administrátorská práva k facebookové stránce „Pedagogická komora, zapsaný spolek“ (https://www.facebook.com/PedagogickaKomora) budou nastavena pro e-mail kontrolni.komise@pedagogicka-komora.cz. 

•    Členové kontrolní komise budou přidáni do skupiny na Messengeru „PK – hlavní diskuze…“, která je citována ve dvou stížnostech R. Sárköziho.

pátek 9. února 2024

Zoufalí ředitelé škol: V únoru se dozvěděli, že měli v lednu propustit uklízečky

Ministerstvo školství zveřejnilo v tomto týdnu podrobný rozpis financí pro školy na rok 2024. Po prvním srovnání celkové výše finančních prostředků na platy nepedagogických pracovníků s loňským rokem propadla většina ředitelů škol zoufalství. Byl jim totiž snížen limit zaměstnanců a seškrtány peníze na platy uklízeček nebo školníků.

„Nyní v únoru se ředitelé škol zpětně dozvěděli, že měli v lednu 2024 snížit úvazky uklízečkám nebo část z nich propustit, protože na jejich platy nedostanou peníze,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Tento problém se týká většiny mateřských, základních i středních škol. Publikujeme výpočet ředitelky menší základní školy, která bude muset propustit uklízečku, protože se škole snížil limit počtu nepedagogických pracovníků o jeden plný úvazek…


Podobně jsou na tom i další školy. Citujeme ředitele různých mateřských, základních a středních škol:

„Na platy nepedagogů dostaneme v roce 2024 oproti loňsku o 16% méně peněz, což je 0,5 úvazku dolů.

„Naše ZŠ s prvním stupněm má 85 žáků, došlo ke snížení úvazků o 0,67, což je 23,8 %, tedy o 260 384 korun.

„Dostaneme o 20% méně peněz i úvazků na nepedagogy. Budu muset propustit jednoho člověka…


„Při mírném počtu navýšení žáků dostaneme o přibližně 50.000 Kč méně na ONIV (ostatní neinvestiční výdaje). Snížili nám limit počtu nepedagogů ze 13 na 11, což je o 650 000 Kč méně na jejich platy.


„I když nyní jednoho zaměstnance propustím, běží mu výpovědní lhůta, takže do dubna ho stejně musím platit. Minimálně tyto 4 měsíce budu překračovat limit zaměstnanců.


Zdroj:
Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

čtvrtek 8. února 2024

Podrobný program náhradního zasedání valné hromady

Pro členy spolku Pedagogická komora zveřejňujeme přímý odkaz do Intranetu na stránku k náhradnímu zasedání valné hromady: https://1url.cz/GudsQ (pro vstup musíte být přihlášení přes svůj členský účet jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz - upozornění: je třeba se nejprve odhlásit od osobního Google účtu, jinak stránka nefunguje - viz videonávody zde)Náhradní zasedání valné hromady probíhá ve službě Skupiny Google Workspace (přímý vstup zde).

Bod 2) Ověření usnášeníschopnosti náhradní valné hromady probíhá průběžně až do skončení náhradního zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s. (30. března 2024)

Body 1) Zahájení náhradního zasedání valné hromady3) Volba předsedy náhradního zasedání valné hromady, zapisovatele a ověřovatele4) Schválení programu náhradního zasedání valné hromady5) Volba členů volební komise, 6) Zpráva o činnosti spolku a 7) Zpráva o hospodaření spolku již proběhly. Hlasování ke změně předpokládaného termínu ukončení náhradního zasedání valné hromady a k možnosti zveřejnit, jak kdo hlasoval v rámci jednotlivých bodů náhradního zasedání valné hromady již proběhla.

Volební komise zpracovala následující harmonogram voleb do orgánů spolku (body 8) Volba prezidenta, viceprezidenta a dalších členů prezidia spolku, 9) Volba členů kontrolní komise a 10) Volba členů rozhodčí komise programu náhradního zasedání valné hromady): 
- nominace prostřednictvím on-line formulářů (od 17.1.2024 ve 20:00 do 31.1.2024 ve 12:00) - již proběhlo
- přijetí/nepřijetí nominace a zaslání kandidátského medailonku v PDF a fotografie v JPG prostřednictvím on-line formuláře (do 4.2.2024 ve 12:00) - již proběhlo
- zveřejnění kandidátek (8.2.2024 ve 12:00): https://1url.cz/Buvzd
- hlasování prostřednictvím on-line formuláře (od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00): https://forms.gle/rn7qUSAf6BdimMt19
- vyhlášení výsledků voleb (17.2.2024 do 23:59)
- podávání stížností k průběhu voleb (od 18.2.2024 do 25.2.2024)
- ukončení voleb (26.2.2024, v případě stížností do 28.2.2024)
Viz dokumenty: Vyhlášení začátku voleb do orgánů spolku Pedagogická komora a Upřesňující informace k volbám do orgánů spolku Pedagogická komorahttps://1url.cz/8ufiw

Podrobný program náhradního zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s. (e-hromada):
1) Zahájení náhradního zasedání valné hromady (4. 12. 2023 ve 20:00)
2) Ověření usnášeníschopnosti náhradní valné hromady (od 4. 12. 2023 až do konce valné hromady) - formulář k vyplnění: https://forms.gle/PeMjWDTkKwAiSrB86

3) Volba předsedy náhradního zasedání valné hromady, zapisovatele a ověřovatele (o4. 12. 2023 do 11. 12. 2023 ve 20:00)
PŘEDSEDOU náhradního zasedání valné hromady byl nadpoloviční většinou hlasů zvolen RADEK SÁRKÖZI. ZAPISOVATELKOU náhradního zasedání valné hromady byla nadpoloviční většinou hlasů zvolena ZUZANA RŮŽIČKOVÁ. OVĚŘOVATELEM náhradního zasedání valné hromady byl nadpoloviční většinou hlasů zvolen MIROSLAV ŠIMÁK.
4) Schválení programu náhradního zasedání valné hromady (od 4. 12. 2023 do 11. 12. 2023 ve 20:00) 
Program náhradního zasedání valné hromady byl schválen nadpoloviční většinou hlasů.
5) Volba členů volební komise (od 30. 12. 2023 ve 21:00 do 6. 1. 2024 ve 21:00)
Členy volební komise byli zvoleni: Pavel Netušil, Naděžda Drudíková, Jana Kunšteková Maříková a Veronika Valíková (Šubová). Předsedou volební komise byl zvolen PAVEL NETUŠIL.
6) Zpráva o činnosti spolku (od 17. 1. 2024 ve 20:00 do 24. 1. 2024 ve 20:00) 
Zpráva o činnosti spolku byla schválena nadpoloviční většinou hlasů. Text Zprávy o činnosti spolku naleznete zde: Dokumenty a podklady k náhradnímu zasedání valné hromady
7) Zpráva o hospodaření spolku (od 17. 1. 2024 ve 20:00 do 24. 1. 2024 ve 20:00) 
Zpráva o hospodaření spolku byla schválena nadpoloviční většinou hlasů. Text Zprávy o hospodaření spolku naleznete zde: Dokumenty a podklady k náhradnímu zasedání valné hromady

Hlasování ke změně předpokládaného termínu ukončení náhradního zasedání valné hromady a k možnosti zveřejnit, jak kdo hlasoval v rámci jednotlivých bodů náhradního zasedání valné hromady:
Změna v textu "Předpokládaný termín ukončení náhradního zasedání valné hromady: 4. února 2024": Dosavadní text "4. února 2024" se nahrazuje novým textem "po oznámení výsledků hlasování v rámci bodu 11) Schválení usnesení (9. 3. 2024)" byla schválena nadpoloviční většinou hlasů. Předseda náhradního zasedání valné hromady může zveřejnit, jak kdo hlasoval v bodech 4, 6, 7 a 11. Bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů. Předseda náhradního zasedání valné hromady může zveřejnit, jak kdo hlasoval v bodech 3 a 5. Bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů. Volební komise náhradního zasedání valné hromady může zveřejnit, jak kdo hlasoval v bodech 8, 9 a 10. Bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů.

8) Volba prezidenta, viceprezidenta a dalších členů prezidia spolku (hlasování od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00)
Nominace prostřednictvím on-line formulářů (od 17.1.2024 ve 20:00 do 31.1.2024 ve 12:00) - již proběhlo. Přijetí/nepřijetí nominace a zaslání kandidátského medailonku v PDF a fotografie v JPG prostřednictvím on-line formuláře (do 4.2.2024 ve 12:00) - již proběhlo.
Zveřejnění kandidátek (8.2.2024 ve 12:00)
Složka s kandidátskými medailonky: https://1url.cz/Buvzd
Hlasování prostřednictvím on-line formuláře (od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00): https://forms.gle/rn7qUSAf6BdimMt19
Viz dokumenty: Vyhlášení začátku voleb do orgánů spolku Pedagogická komora a Upřesňující informace k volbám do orgánů spolku Pedagogická komorahttps://1url.cz/8ufiw
9) Volba členů kontrolní komise (hlasování od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00)
Nominace prostřednictvím on-line formuláře (od 17.1.2024 ve 20:00 do 31.1.2024 ve 12:00) - již proběhlo. Přijetí/nepřijetí nominace a zaslání kandidátského medailonku v PDF a fotografie v JPG prostřednictvím on-line formuláře (do 4.2.2024 ve 12:00) - již proběhlo.
Zveřejnění kandidátek (8.2.2024 ve 12:00)
Složka s kandidátskými medailonky: https://1url.cz/Buvzd
Hlasování prostřednictvím on-line formuláře (od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00): https://forms.gle/rn7qUSAf6BdimMt19
Viz dokumenty: Vyhlášení začátku voleb do orgánů spolku Pedagogická komora a Upřesňující informace k volbám do orgánů spolku Pedagogická komorahttps://1url.cz/8ufiw
10)  Volba členů rozhodčí komise (hlasování od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00)
Nominace prostřednictvím on-line formuláře (od 17.1.2024 ve 20:00 do 31.1.2024 ve 12:00) - již proběhlo. Přijetí/nepřijetí nominace a zaslání kandidátského medailonku v PDF a fotografie v JPG prostřednictvím on-line formuláře (do 4.2.2024 ve 12:00) - již proběhlo.
Zveřejnění kandidátek (8.2.2024 ve 12:00)
Složka s kandidátskými medailonky: https://1url.cz/Buvzd
Hlasování prostřednictvím on-line formuláře (od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00): https://forms.gle/rn7qUSAf6BdimMt19
Viz dokumenty: Vyhlášení začátku voleb do orgánů spolku Pedagogická komora a Upřesňující informace k volbám do orgánů spolku Pedagogická komorahttps://1url.cz/8ufiw

11)  Schválení usnesení (hlasování od 1. 3. 2024 ve 20:00 do 8. 3. 2024 ve 20:00)
12)  Ukončení náhradního zasedání valné hromady (9. 3. 2024)

Tarifní tabulky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky na rok 2024

Dne 31. prosince 2021 vyšlo ve Sbírce zákonů novelizované Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (účinné od 1. 1. 2022) s upravenými tarifními tabulkami pro pedagogické pracovníky (změna z původně schváleného zvýšení o 3 % oproti roku 2021 na 2 %) a ostatní profese včetně nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení (zrušení původně schváleného navýšení o 1400 Kč oproti roku 2021 - tabulka je tudíž nakonec stejná jako v roce 2021)

Tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky platná od 1. ledna 2022

  • Učitelky MŠ: 8. až 13. platová třída (obvykle 9. platová třída)
  • Ředitelky MŠ: 10. až 13. platová třída (obvykle 11. platová třída)
  • Učitelé ZŠ a SŠ: 9. až 14. platová třída (obvykle 12. platová třída)
  • Ředitelé ZŠ a SŠ: 12. až 14. platová třída (obvykle 13. platová třída)
  • Učitelé odborného výcviku: 9. až 13. platová třída (obvykle 10. platová třída)
  • Vychovatelky školní družiny a další vychovatelé: 8. až 12. platová třída (obvykle 9. platová třída)
  • Speciální pedagogové: 11. až 13. platová třída (obvykle 12. platová třída)
  • Asistenti pedagoga: 4. až 9. platová třída (obvykle 8. platová třída)
  • Pedagogové volného času: 8. až 13. platová třída
Tarifní tabulka pro nepedagogické pracovníky platná od 1. září 2022


Minimální mzda v roce 2024 činí 18 900 korun hrubého měsíčně (112,50 Kč/hod.). Informace k zaručeným mzdám, které jsou pro odlišné profese různé, naleznete zde.

§ 8
Zvláštní příplatek
(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 500 až 1300 Kč,
b) II. 750 až 2500 Kč,
(3) Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka ve skupině prací třídního učitele činí měsíčně 1500 až 3000 Kč.

ČÁST A
Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek
I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
2. Přímá pedagogická činnost spojená s dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.
II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
2. Přímá pedagogická činnost, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
2.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,
2.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,
2.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,

ČÁST B
Skupina prací vykonávaných pedagogickými pracovníky se zvýšenou mírou zvláštní neuropsychické zátěže
Práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole.

středa 7. února 2024

MŠMT: Finance pro školy na rok 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo rozpis finančních prostředků pro jednotlivé školy na rok 2024. Svou školu naleznete v této tabulce (například podle IČO). 

Zpráva o činnosti spolku Pedagogická komora v roce 2022

Zpráva o činnosti spolku Pedagogická komora v roce 2022


Vývoj počtu členů spolku

·         Nejnižší přidělené členské číslo v roce 2022 bylo: 2 990

·         Nejvyšší přidělené členské číslo k 31. 12. 2022 bylo: 3 039


V roce 2022 uspořádala Pedagogická komora, z. s., dotazníkové šetření mezi učiteli základních škol k dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV, jehož výstupy byly zaslány na MŠMT formou připomínek. Do tohoto šetření se zapojilo 897 respondentů.


V roce 2022 se činnost Pedagogické komory, z. s., zaměřila na následující oblasti:

·         Podpora vyšších finančních investic do vzdělávání

·         Zapojení do revize rámcových vzdělávacích programů

·         Problém se škrty v ONIV (ostatní neinvestiční výdaje)

·         Připomínkování legislativních změn v oblasti vzdělávání

·         Pomoc učitelům s výukou ukrajinských žáků

·         Zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do vyšších platových tříd

·         Odborná didaktická podpora učitelů

·         Publikování informací a statistik o vzdělávání

·         Správa a moderování facebookových skupin spolku

 

Vývoj počtu zmínek o spolku Pedagogická komora v médiích

Podpora vyšších finančních investic do vzdělávání

·         Pedagogická komora podporuje navýšení školského rozpočtu na rok 2023: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/11/pedagogicka-komora-podporuje-navyseni.html

·         Pedagogická komora podporuje poslanecké pozměňovací návrhy navyšující finance pro školství: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/03/pedagogicka-komora-podporuje-poslanecke.html

 

Zapojení do revize rámcových vzdělávacích programů

·         Učitelé některé změny v obsahu vzdělávání podporují: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/08/ucitele-nektere-zmeny-v-obsahu.html

·         Hlavní směry revize RVP ZV (stanovisko spolku Pedagogická komora): https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/09/hlavni-smery-revize-rvp-zv-stanovisko.html

·         Pedagogická komora: Připomínky k Hlavním směrům revize RVP ZV (MŠMT): https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/04/pedagogicka-komora-pripominky-k-hlavnim.html

·         NPI: Členové pracovních skupin (revize RVP ZV): https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/11/npi-clenove-pracovnich-skupin-revize.html

 

Problém se škrty v ONIV (ostatní neinvestiční výdaje)

·         Školám chybí finance na pomůcky pro žáky. Dostaly na ONIV o miliardu korun méně než v loňském roce: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/09/skolam-chybi-finance-na-pomucky-pro.html

·         Problémy škol s ONIV v médiích: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/10/problemy-skol-s-oniv-v-mediich.html

 

Připomínkování legislativních změn v oblasti vzdělávání

·         Negativní stanovisko k novele zákona o pedagogických pracovnících: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/12/v-roce-2017-nebyla-schvalena-komplexni.html

·         Pedagogická komora podporuje návrh zákona k ředitelskému volnu a distanční výuce: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/01/pedagogicka-komora-podporuje-navrh.html

·         Měli by učitelé získat status chráněné osoby?: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/04/meli-by-ucitele-ziskat-status-chranene.html

·         Novela zvyšuje zástupcům ředitele počet hodin výuky. Poškodí především malé školy: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/04/navrh-novely-zvysuje-zastupcum-reditele.html

 

Pomoc učitelům s výukou ukrajinských žáků

·         AKTUÁLNÍ TÉMA: Výuka ukrajinských žáků: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/03/aktualni-tema-ukrajinske-deti-v-ceskych.html

 

Zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do vyšších platových tříd

·         Trnitá cesta ředitelek MŠ k vyšší platové třídě: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/09/trnita-cesta-reditelek-ms-k-vyssi.html

·         Stížnost na Metodické doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/05/stiznost-na-metodicke-doporuceni-pro.html

 

Odborná didaktická podpora učitelů

·         AKTUÁLNÍ TÉMA: Vysvědčení a hodnocení žáků: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/01/aktualni-tema-vysvedceni-hodnoceni-zaku.html

·         Aktuální téma: Alternativní způsoby hodnocení: https://www.pedagogicka-komora.cz/2021/01/aktualni-tema-alternativni-zpusoby.html

·         Zahraniční kurikulární dokumenty pro základní vzdělávání: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/10/zahranicni-kurikularni-dokumenty-pro.html

 

Publikování informací a statistik o vzdělávání

·         Průměrné počty dětí a žáků ve třídách (2021/2022): https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/03/msmt-prumerne-pocty-deti-zaku-ve.html

·         Na jednoho školního psychologa vychází 4200 středoškoláků: https://www.pedagogicka-komora.cz/2022/04/na-jednoho-skolniho-psychologa-vychazi.html

 

Správa a moderování facebookových skupin spolku

·         Tematické facebookové skupiny Pedagogické komory: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/01/nove-specializovane-skupiny-pedagogicke.html

 

Články na webu spolku

·         Archiv článků na webu spolku za rok 2022 (celkem 72 textů): https://www.pedagogicka-komora.cz/2022