čtvrtek 18. dubna 2019

Školský výbor Senátu projedná otevřený dopis politikům za záchranu českého školství

V úterý 23. dubna 2019 projedná školský výbor Senátu otevřený dopis politikům za záchranu českého školství. Otevřený dopis Pedagogické komory podepsalo přes 3 800 pedagogů. Připojily se k němu i celé školy a organizace jako Společnost pro předškolní výchovu nebo Společnost učitelů českého jazyka a literatury. Konkrétní návrhy obsažené v otevřeném dopise podpořili jednotlivci i školy v rámci akcí Pedagogické komory Den učitelů v černé a Týden škol v černé, do kterých se zapojili učitelé z tisícovky škol.

„Chceme o obsahu otevřeného dopisu jednat se senátory, poslanci a ministry, oslovili jsme i premiéra,“ říká Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „věřím, že po projednání ve školském výboru Senátu se bude otevřeným dopisem zabývat i vláda.“

Otevřený dopis začíná slovy: „Vážení členové vlády, poslanci a senátoři, české školství se kvůli dlouhodobému podfinancování a řadě nedomyšlených změn ocitlo na pokraji kolapsu. Pokud nemá zcela zkolabovat, je třeba naslouchat pracovníkům škol a okamžitě začít řešit konkrétní problémy, na které pedagogové již řadu let marně upozorňují.“ 

Ukončen je následující výzvou: „Proto vyzýváme všechny politiky k jednání a urychlené nápravě. O tom, zda bude naše země v budoucnu prosperovat, se rozhoduje teď. Doposud stálo školství přes proklamace o jeho prioritě na okraji zájmu. Pojďme to společně změnit a zachránit české školství pro budoucí generace.“

Návrhy Pedagogické komory na záchranu českého školství jsou rozděleny do sedmi oblastí.
• Navýšit školský rozpočet na průměr zemí Evropské unie
• Zapojit pedagogické pracovníky do přípravy změn ve školství
• Snížit administrativní zátěž škol a jejich pracovníků
• Provést odbornou revizi inkluze
• Napravit nespravedlnosti v odměňování pedagogických pracovníků
• Podpořit pedagogy v jejich náročné práci
• Zvýšit platy pedagogů na 130 % průměrné mzdy

Přílohu otevřeného dopisu tvoří vzkazy politikům od jednotlivých signatářů, které čítají skoro 150 stran textu, a vzkazy organizátorům z Pedagogické komory.

Pedagogická komora je s 2 500 členy největší školský spolek v České republice. Radek Sárközi zaslal ministru školství Robertu Plagovi žádost, aby MŠMT udělilo Pedagogické komoře statut externího připomínkového místa ke školské legislativě.


Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.czZ textu otevřeného dopisu vybíráme citace k jednotlivým bodům:

středa 17. dubna 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství

Průběžně mapujeme ohlasy na otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který vznikl na půdě Pedagogické komory... Prosíme o šíření tohoto otevřeného dopisu mezi kolegy z vaší školy i jiných škol. Podepisovat ho můžete prostřednictvím tohoto formuláře do konce dubna 2019. Od 10. 12. 2018 se k otevřenému dopisu připojilo přes 3.800  pedagogů.
Pedagogická komora, z.s., je v současnosti největší školský spolek v České republice. Má více než 2 500 členů, z nichž většinu tvoří učitelé všech stupňů škol (ředitelů škol sdružujeme 400). V minulosti zorganizovali zakladatelé Pedagogické komory úspěšnou výzvu senátorům (7 400 signatářů) a petici za nepřijetí kariérního řádu (21 609 podpisů z 1 150 škol). Jednáme s ministry, premiérem, poslanci i senátory. Tlumočíme názory pedagogů z praxe novinářům. Účastníme se pracovních skupin MŠMT (např. skupiny pro společné vzdělávání, která navrhla změny v inkluzivní vyhlášce). Jako první jsme upozornili již v únoru, že školám chybí peníze na nenárokové části platu kvůli přednostnímu financování inkluze krajskými úřady - výsledkem bylo, že MŠMT poslalo letos na podzim krajům navíc 1 miliardu korun. Výrazně jsme se podíleli na zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v mateřských školách a uvolnění podmínek pro vznik přípravných tříd na ZŠ nebo na zafinancování překrývání učitelek v MŠ již od roku 2019. Aktuálně navrhujeme zvýšení příplatků pro třídní učitele a za specializované činnosti na minimálně 2 500 Kč měsíčně a zvýšení platů všech pedagogických pracovníků od ledna 2019 o 20 %. Souhrnné informace o činnosti Pedagogické komory ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.

čtvrtek 11. dubna 2019

Fotografie z akce Pedagogické komory Týden škol v černé

Postupně shromažďujeme fotografie, které nám školy i jednotlivci zasílají v rámci kampaně Školy zůstávají v černé na e-mail skolyvcerne@pedagogicka-komora.cz, nebo je zveřejňují ve facebookové skupině Pedagogické komory.
Pokud jste se z nějakého důvodu nestihli zapojit do aktuální akce Pedagogické komory Týden škol v černé, máte možnost se k ní přihlásit až do konce dubna. Forma záleží na vás. Můžete se s kolegy domluvit, pořídit si společnou fotografii v černém oblečení a zaslat nám ji na e-mail, jak už to udělala celá řada škol i pedagogů. Můžete o akci informovat na webu své školy. Můžete vytvořit nástěnku s informacemi o akci ve sborovně nebo u vstupu do školy. Můžete vyvěsit černou vlajku. Můžete vylepit letáček na vstupní dveře školy. Můžete o akci informovat na facebooku školy nebo svém osobním. Možností je mnoho…

středa 10. dubna 2019

Mediální ohlas akce Pedagogické komory Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019)


V tomto rozcestníku budeme průběžně mapovat mediální ohlas akce Pedagogické komory Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019). Pracovníci škol budou v průběhu celého týdne informovat veřejnost o nejzávažnějších problémech ve školství, jejichž řešení politici neustále odkládají.
#skolyvcerne (Facebook) #skolyvcerne (Twitter)

pondělí 8. dubna 2019

Začala akce Pedagogické komory Týden škol v černé

V pondělí 8. dubna 2019 spustila Pedagogická komora akci Týden škol v černé, která potrvá až do 14. dubna. Jedná se o součást kampaně Školy zůstávají v černé, která navazuje na předchozí aktivity Den učitelů v černé a Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství.

Cílem akce Týden škol v černé je upozornit rodiče, že politici zanedbávají školství, což má negativní dopady na kvalitu vzdělávání dětí. Ve školství se nahromadila řada problémů, jejichž řešení ministerstvo školství i celá vláda neustále odkládají.

Pracovníci škol se k akci mohou připojit nošením černého oblečení a zveřejňováním společných fotografií s kolegy v černé. Školy se mohou zapojit umístěním informací o akci Týden škol v černé na své internetové stránky, vyvěšením černé vlajky, vytvořením informační nástěnky apod. Rodiče mohou učitele podpořit tím, že ocení jejich náročnou práci a osloví poslance, senátory a především členy vlády, aby se začali špatnou situací ve školství urychleně zabývat.

Dlouhodobé podfinancování českého školství způsobilo personální krizi ve školách. Chybí učitelé fyziky, informatiky, angličtiny, chemie… „Ministerstvo školství chce nedostatek kvalifikovaných učitelů „vyřešit“ tím, že na základních školách umožní učit lidem bez pedagogického vzdělání, což jednak sníží prestiž učitelské profese, ale především to bude mít negativní dopady na kvalitu výuky, jak zjistila Česká školní inspekce,“ říká Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory. „Co vláda navrhne po tomto kroku? Aby pacienty v nemocnicích léčili inženýři? Nebo aby budovy projektovali psychologové?“ upozorňuje na absurditu chystané novely zákona o pedagogických pracovnících.

Školám chybí peníze rovněž na nákup pomůcek, učebnic nebo vybavení počítačovou technikou. „Pomalu se stává pravidlem, že si učitelé nebo vychovatelky školních družin musejí nakupovat materiál a pomůcky ze svého, aby měly děti s čím pracovat,“ dodává Sárközi.

Špatně nastavená inkluze má negativní dopady nejen na řadu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale rovněž na jejich spolužáky a kvalitu výuky. Stále více učitelů uvažuje o tom, že školství opustí kvůli minimální podpoře ze strany státu v této oblasti.

Zbytečná administrativa zatěžuje učitele, kterým pak nezbývá čas na přípravu zajímavější výuky. Ministerstvo školství se brání zapojení pedagogů z praxe do přípravy změn. Školská legislativa vzniká netransparentně – nejsou zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin, ani jejich složení.

„Pokud se politici nepostaví problémům ve školství čelem a nezačnou je řešit a pokud vláda nezačne jednat se zástupci Pedagogické komory, uvažujeme o vyhlášení stávkové pohotovosti,“ říká Radek Sárközi, „spíše by ale měli stávkovat rodiče, protože o vzdělání jejich dětí tu jde především…“ Peníze pro školství jsou investicí do budoucí prosperity České republiky.

Do akce Týden škol v černé se zapojily kromě českých škol rovněž školy na Slovensku, kde probíhá obdobná kampaň. „Česká Pedagogická komora se Slovenskou komorou učitelů úzce spolupracuje a snažíme se naše aktivity vzájemně koordinovat, slovenští učitelé mají obdobné problémy jako ti čeští,“ vysvětluje Radek Sárközi. Pedagogická komora je největší školský spolek v České republice a působí na tisícovce škol.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Blanka Moravcová (učitelka): „Oblékám se dnes do černé, abych upozornila veřejnost, že od roku 2016 vládne ve školství nezvladatelný chaos a prosím všechny rodiče, aby učitele svých dětí podpořili. Odmítáme, aby naše děti, žáci a studenti byli dál pokusnými králíky nekoncepčního řízení resortu, aby jejich vzdělávání bylo ohrožováno neověřenými experimenty a neustálým nedostatkem peněz nejen na kvalitní učitele, ale i na pomůcky, knihy a další vybavení škol. Máme toho dost!“

„Naše základní škola podpoří od 8. 4. do 12. 4. akci Pedagogické komory nazvanou Týden škol v černé, která má za cíl poukázat na neřešené problémy v dnešním školství. Každý, komu není lhostejný osud českého školství, se může k akci připojit.“

Související odkazy:


sobota 6. dubna 2019

Učitelé sobě (konference) materiály

V tomto příspěvku budeme postupně zveřejňovat fotografie, prezentace a další materiály z konference Pedagogické komory Učitelé sobě, která se uskutečnila v sobotu 6. 4. 2019 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.


Děkujeme organizátorům konference Učitelé sobě.
 • Radek Sárközi
 • Janek Wagner
 • Jana Navrátilová
 • Pavel Vaněk
 • Jaroslav Mikulec
 • Milena Mottlová

pátek 5. dubna 2019

Školy zůstávají v černé. Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019)

Pedagogická komora vyhlásila kampaň Školy zůstávají v černé, která se koná v průběhu celého dubna 2019. Cílem je upozornit veřejnost na problémy českého školství. Množství problémů neustále roste, ale vláda je neřeší. Proto žádáme o podporu všechny občany, kterým leží budoucnost českého školství na srdci, aby se jakýmkoliv způsobem zapojili do připravovaných akcí.

V návaznosti na otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který podepsalo již 3.700 pedagogů, a akci Den učitelů v černé, do níž se zapojili učitelé z tisícovky českých škol a která měla obrovský mediální ohlas, připravujeme Týden škol v černé. Ten bude probíhat od 8. do 14. dubna 2019.

„Pokud se premiér a příslušní ministři v průběhu dubna nesejdou nad problémy českého školství se zástupci Pedagogické komory, což je největší školský spolek v České republice, k jednání a nedomluvíme se na konkrétních krocích k nápravě současného stavu a termínech jejich realizace, vyhlásíme v květnu stávkovou pohotovost,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory.
Jednotlivci se do akce Týden škol v černé mohou zapojit tím, že budou pracovat v černém oblečení, s černou páskou na ruce nebo jiným viditelným černým doplňkem. Školy mohou vyvěsit černé vlajky, jak už to některé udělaly v rámci Dne učitelů v černé.

Vyfoťte se společně s kolegy v černém oblečení, dejte fotografie na web školy a pošlete je na e-mail skolyvcerne@pedagogicka-komora.cz. Pokud budete fotografie zveřejňovat, přidejte k nim hashtag #skolyvcerne.

Uživatelé Facebooku si mohou již nyní změnit osobní fotografii na černobílou a nahradit foto na pozadí smutečním obrázkem s černým rámečkem a vlastním vzkazem. Lze využít i texty, které připravila Pedagogická komora (naleznete je zde). Školy i jednotlivci, kteří chtějí akci podpořit, tak mohou učinit pomocí tohoto formuláře. Plakát na nástěnku ve sborovně.

Problémy škol nelze zredukovat na nízké platy učitelů, jejichž výše odpovídá pouhým 60 procentům všech vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v České republice, což je nejméně ze států Evropské unie. Nástupní platy pedagogů jsou nízké a platový postup je minimální. Absolventi pedagogických fakult jdou raději pracovat mimo školství, kde mzdy rostou mnohem rychleji.

Kvůli dlouhodobému podfinancování, kdy jde na školství o 25 procent méně financí vzhledem k hrubému domácímu produktu, než činí průměr EU, chybí školám peníze na pomůcky pro žáky, vybavení škol počítačovou technikou nebo na pomocný personál. Místo toho, aby se učitelé připravovali na výuku a vymýšleli zajímavé hodiny, musejí trávit spoustu času administrativou.

Současné nastavení inkluze je zcela nefunkční. Ministerstvo školství stále odkládá novelu příslušné vyhlášky, která byla připravena už loni v květnu. Přitom šlo jen o kosmetické změny. Novelu školského zákona, která se měla projednávat v srpnu 2018, MŠMT odložilo na neurčito.

Ministerstvo školství pracuje zcela netransparentně. Změny jsou připravovány bez účasti učitelů z praxe. Složení pracovních skupin není veřejné. Nejsou k dispozici zápisy z jednání. Obdobná je situace v případě revize rámcových vzdělávacích programů, kterou zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání, organizace přímo řízená MŠMT.

Radek Sárközi k tomu dodává: "Cílem kampaně Pedagogické komory Týden škol v černé je informovat média a veřejnost i o jiných tématech, než je výše platů. Školství má spoustu dalších problémů, jejichž řešení politici neustále odkládají. Proto je časový rozsah větší. Aby byl prostor vše vysvětlit. A proto se zaměřujeme i na rodiče dětí, kteří by měli učitele podpořit. Jde především o jejich budoucnost."

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Další pozadí na FB profily...

čtvrtek 4. dubna 2019

AKCE: České školství nad propastí? Panelová diskuze (6.4.2019)

Zveme vás na panelovou diskuzi České školství nad propastí? Akutní problémy vzdělávání a jejich řešení..., která se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019 od 14:30 do 16:00 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1). Akci organizuje Pedagogická komora, z.s., v rámci konference Učitelé sobě.

Účast na panelové diskuzi potvrdili:
 • Jiří Růžička (Senát, místopředseda)
 • Libuše Ludíková (předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult, UP Olomouc)
 • Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy, zástupce školské tripartity)
 • Radko Sáblík (člen expertního týmu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030)
 • Radek Sárközi (prezident spolku Pedagogická komora)
 • Vít Šimral (Magistrát HMP, pražský radní pro školství)úterý 2. dubna 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019)

Cílem aktuální kampaně Pedagogické komory Školy zůstávají v černé. Týden škol v černé (8. až 14. dubna 2019) je informovat média a veřejnost i o jiných tématech, než je výše platu učitelů.

Školství má spoustu dalších problémů, jejichž řešení politici neustále odkládají - inkluze, byrokracie, nekoncepčnost, ignorování zkušeností pedagogů z praxe, netransparentnost rozhodování o změnách, chybějící finance na pomůcky apod.

Časový rozsah je větší, aby byl prostor vše vysvětlit. Nově se zaměřujeme i na rodiče dětí, kteří by měli učitele podpořit. Jde především o jejich budoucnost. Kvalitní vzdělání je investice s největší mírou návratnosti.

Navazujeme na úspěšnou akci Den učitelů v černé (28.3.2019), do níž se zapojili učitelé z tisícovky škol. Chtěli bychom, aby se nyní zapojila většina škol v ČR. Pokud o sobě nedáme hlasitě vědět, politici budou problémy ve školství nadále přehlížet... Jestli ani tato akce nepřiměje vládu k jednání, budeme muset vyhlásit stávkovou pohotovost.

Pomozte nám šířit informace mezi kolegy i přáteli. :-)sobota 30. března 2019

Den učitelů v černé na webech škol

Některé školy publikovaly na svém webu informaci, že se zapojily do akce Pedagogické komory Den učitelů v černé. Připojíte se k nim? Pokud učitelé vaší školy přišli do práce v černém oblečení a informovali jste o tom na školním webu, dejte nám o tom vědět na e-mail: info@pedagogicka-komora.cz

Učitelé sobě (konference Pedagogické komory)

Zveme vás na konferenci Učitelé sobě.

Kdy: Sobota 6. dubna 2019 od 10:00 do 16:00
Kde: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 (aula) MAPA

Přihláška na konferenci
Událost na Facebooku

Poznejte osobně vedení a koordinátory spolku Pedagogická komora na naší první konferenci. 
Program konference Učitelé sobě

09:00 prezence
10:00 zahájení konference
10:30 Radek Sárközi: Změny ve školství v roce 2018 a 2019
11:00 Janek Wagner: Google pro školy
11:30 Štefan Klíma: Výsledky průzkumu k pracovní době učitelů
12:00 Téma dle přání přihlášených účastníků
12:30 Diskuze
13:00 Pauza na oběd
14:00 Vystoupení čestných hostů
14:30 České školství nad propastí? (akutní problémy vzdělávání a jejich řešení...) panelová diskuze
16:00 Ukončení konference

České školství nad propastí? (akutní problémy vzdělávání a jejich řešení...)

Účast na panelové diskuzi od 14:30 potvrdili:

- Jiří Růžička (Senát, místopředseda)
- Libuše Ludíková (předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult, UP Olomouc)
- Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy, zástupce školské tripartity)
- Radko Sáblík (člen expertního týmu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030)

- Radek Sárközi (prezident spolku Pedagogická komora)
- Vít Šimral (Magistrát HMP, pražský radní pro školství)


Čestní hosté

- Veronika Valíková (tisková mluvčí Společnosti učitelů českého jazyka a literatury)
- Pavla Kubíčková (ředitelka PPP pro Prahu 10, členka rady Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden)
- Marek Tichý (režisér chystaného dokumentu Postiženi inkluzí)
- Gargulák Karel (MŠMT)


pátek 29. března 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela inkluzivní vyhlášky

MŠMT již více než rok připravuje novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Po opakovaném odložení předpokládané platnosti novelizované vyhlášky (září 2018, prosinec 2018, únor 2019...) ji ministr školství Robert Plaga předloží v nejbližších dnech k projednání ve vládě: Inkluzivní vyhláška jde do vlády. Omezí se počet asistentů. Tento rozcestník mapuje peripetie a diskuze kolem aktuální novelizace inkluzivní vyhlášky.

čtvrtek 28. března 2019

Mediální ohlas akce Pedagogické komory Den učitelů v černé

Průběžně mapujeme mediální ohlas akce Pedagogické komory Den učitelů v černé. Zde naleznete fotoalbum z akce Den učitelé v černé (fotografie můžete stále zasílat na e-mail info@pedagogicka-komora.cz)

Akce Pedagogické komory Den učitelů v černé

Ve čtvrtek 28. března 2019 přišla řada pedagogů do práce v černém, aby upozornili veřejnost na problémy českého školství, které politici odmítají řešit, a aby podpořili kolegy na Slovensku. Den učitelů v černé navazuje na akci Pedagogické komory otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který podepsalo 3 700 pedagogů. Pokud se vláda nepostaví problémům ve školství čelem a nezačne je urychleně řešit, bude dalším krokem vyhlášení stávkové pohotovosti a případně i stávky po vzoru učitelů v Polsku. Na Slovensku se do akce zapojilo 1 100 škol, v České republice přišli dnes v černé učitelé na tisícovce škol. Více informací naleznete zde.


středa 27. března 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Den učitelů v černé

Vytvořili jsme rozcestník k akci Pedagogické komory Den učitelů v černé (28.3.2019), jejímž cílem je upozornit veřejnost na vleklé problémy českého školství, které politici dlouhodobě neřeší: 

Česká republika dává na školství o 25 % méně, než je průměr EU vzhledem k HDP; vláda ignoruje návrhy změn od učitelů z praxe, které jsou součástí otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství; odkládá se revize inkluze; platy učitelů loni vzrostly jen o 11 % místo 15 % (průměrná mzda v ČR se zvýšila o 8 %); připravuje se novela zákona o pedagogických pracovnících, která umožní učit na základních školách lidem bez pedagogického vzdělání, apod.
Celý loňský rok zaznívalo v médiích, že učitelům rostou platy o 15 %. Ve skutečnosti to bylo jen 11 %, jak vyplývá z aktuálních statistik MŠMT. Průměrné mzdy v ČR vzrostly o 8 %. K metě 130 % se učitelé přiblížili jen o 3 procentní body na aktuálních 110 %. Tímto tempem Achilles želvu v roce 2020 nedožene, jak požadovalo usnesení Poslanecké sněmovny z roku 2017... Slib, že učitelé budou pobírat 130 % průměrné mzdy, padl již v roce 2003 z úst tehdejší ministryně školství Petry Buzkové (ČSSD). Zdroj: Aktuálně.cz

úterý 26. března 2019

Učitelské noviny o inkluzi

Se souhlasem redakce Učitelských novin zveřejňujeme odkaz na celý text článku  Radmila Švancara Mizející naděje (Učitelské noviny č. 7/2019), který komentuje aktuální dětí kolem inkluze.

Den učitelů v černé

Vedení spolku Pedagogická komora podporuje protestní akce slovenských učitelů – Petici za stažení návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zaměstnancích a Den učitelů v černém.

Doporučujeme českým učitelům, ředitelům škol i dalším pedagogickým pracovníkům, aby vyjádřili podporu kolegům ze Slovenska a aby zároveň podpořili návrhy Pedagogické komory, které jsou shrnuty v otevřeném dopise politikům za záchranu českého školství.

Čeští pedagogové mohou vyjádřit svůj postoj tím, že ve čtvrtek 28. března 2019 přijdou do práce ve smutečním – buď v černém oblečení, nebo s černou páskou.

„České školství je extrémně podfinancované, ministerstvo školství neumožňuje profesním organizacím podílet se na přípravě změn ve vzdělávání, odkládá se revize inkluze, náročná práce pedagogů není doceněna, odměna pro třídní učitele neodpovídá ani výši minimální mzdy,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, na největší aktuální problémy, „do vlády a parlamentu brzy zamíří novela zákona o pedagogických pracovnících, podle níž budou moci na českých základních školách učit lidé bez pedagogického vzdělání, což bude mít negativní dopad na kvalitu výuky.“

České školy i jednotliví učitelé mohou dát vědět o tom, že se zapojují do akce Den učitelů v černé, vyplněním tohoto formuláře.

Pedagogická komora je největší školský spolek v České republice.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz


pondělí 25. března 2019

Pedagogická komora - přihláška do spolku

Členství ve spolku Pedagogická komora je nejefektivnější cesta, jak prosadit pozitivní změny v českém školství. Pokud máte zájem o členství ve spolku Pedagogická komora, prosím, vyplňte tuto online přihlášku.

Aktuální cíle spolku (celé stanovy):
 • Propojení pedagogů a vytvoření silné a respektované stavovské organizace
 • Iniciování revize inkluze na základě podnětů učitelů z praxe
 • Navýšení rozpočtu školství na průměr zemí EU (5 % z HDP), což je o 25 % více než nyní
 • Narovnání platů pedagogů na průměr EU (relace k ostatním stejně kvalifikovaným zaměstnancům), což je o 50 % více než nyní
 • Snížení administrativní zátěže škol (ředitelů i učitelů)
 • Přijetí zákona o Pedagogické komoře, která bude oficiálním připomínkovým místem školské legislativy a profesní stavovskou organizací pedagogických pracovníků
Od října 2017 evidujeme již 2.500 přihlášek - učitelů (80 %), ředitelů (15 %) a dalších pedagogických pracovníků (vychovatelé, lektoři, speciální pedagogové, asistenti, psychologové...). Souhrnné informace o činnosti Pedagogické komory ve školním roce 2017/2018 naleznete zde. Díky velkému počtu členské základny můžeme členům nabídnout zajímavé benefity v podobě slev.

sobota 23. března 2019

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

§ 22a
Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
d) volit a být voleni do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

§ 22b
Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

úterý 19. března 2019

Novelu inkluzivní vyhlášky MŠMT opakovaně odkládá

Děkujeme redakci Učitelských novin, že Pedagogické komoře umožnila publikovat odkaz na celý text článku Boj o přednost, který pojednává o podivných okolnostech opakovaného odkládání novely inkluzivní vyhlášky: Přinese novela vyhlášky o speciálním vzdělávání změnu, nebo současné pojetí inkluze zabetonuje? - UN č. 8/2019.

pondělí 18. března 2019

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 k připomínkování

Pedagogická komora byla vyzvána, aby identifikovala 5 nejzávažnějších systémových problémů českého školství. Jejich návrh nyní nabízíme k připomínkování on-line: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030.

Rozhovor o inkluzi s Martinem Odehnalem

S laskavým svolením šéfredaktora Učitelských novin publikujeme odkaz na celý text rozhovoru s předsedou Asociace speciálních pedagogů ČR Martinem Odehnalem Nejlepší zájem dítěte, nebo jen stamilionový byznys? (Defekt je v každém z opěrných sloupů inkluze) - UN č. 11/2019.


pátek 1. března 2019

Benefity pro členy spolku Pedagogická komora

Hlavním benefitem pro členy spolku Pedagogická komora je vzájemná výměna zkušeností, pomoc a podpora. Jsme profesní stavovskou organizací, která sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky, kteří se rozhodli táhnout společně za jeden provaz. Naším cílem je podpořit pozitivní změny ve vzdělávání a prosadit lepší pracovní podmínky ve školství. Členové spolku Pedagogická komora mohou navíc využívat konkrétní benefity buď pro sebe, nebo pro školu, na které působí (pokud je členem spolku ředitel školy, může využít benefit pro celou školu jakožto instituci). Přihláška do spolku Pedagogická komora

Aktuální akce
 • FRED (sleva 50 % pro školu i jednotlivce - do 31. března 2019) FRAUS
Další slevy můžete získat díky kartě ITIC s mezinárodní platností.

Minulé akce

středa 27. února 2019

Pedagogická komora v pořadu A DOST! Výpočetní technika ke státním maturitám

Aktuální díl pořadu A DOST! na TV Stream Velká maturitní loupež? Nebo zajištění bezpečnosti? se věnuje nákladům na obměnu výpočetní techniky ke státním maturitám. Jedná se o zakázku ve výši skoro 236 milionů korun, kterou zadal Cermat a získala ji firma PragoData, a.s. MŠMT se odmítlo k tématu vyjádřit, před kamerou nevystoupil ani nikdo z Cermatu… V České republice je 1.300 středních škol. Náklady na jednu školu tudíž činí více než 181.000 korun. Dosavadní běžné náklady na straně Cermatu na zajištění státních maturit činily 1,1 miliardy korun (2011 až 2017) a jednotné přijímací zkoušky na SŠ 51,5 milionů korun (2014 až 2018).
Celkem JPZ: 51.535.738 Kč

úterý 26. února 2019

Náklady na revize RVP činily přes 6 milionů

Ministerstvo školství odpovědělo na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou podala Pedagogická komora. Dle MŠMT činily v roce 2018 náklady na revize rámcových vzdělávacích programů na straně Národního ústavu pro vzdělávání 6.197.000 korun. Ministerstvo školství odpovědělo i na další otázky, tyto informace jsou ale v příkrém rozporu s odpověďmi NÚV na stejné otázky, a to především ohledně zadání cílů revize ze strany MŠMT. Národní ústav pro vzdělávání odpověděl, že žádné oficiální zadání z ministerstva školství ohledně cílů revize rámcových vzdělávacích programů nikdy neobdržel...

sobota 23. února 2019

Tento způsob inkluze zdá se mi poněkud nešťastným

V MF DNES vyšel ve středu 20. února 2019 komentář Radka Sárköziho Inkluze po česku nefunguje. Nezkrácená verze článku byla dnes publikována jako blog na webu iDNES.cz pod názvem Tento způsob inkluze zdá se mi poněkud nešťastným.

"Zatímco učitelé upozorňují, že současná podoba inkluze poškozuje děti, pracovníci neziskovek pozitivním změnám brání. Dá ministerstvo školství zapravdu učitelům, nebo podlehne tlaku lobbistů? Napište své zkušenosti s inkluzí..."

pátek 22. února 2019

Tematické FB skupiny Pedagogické komory

Kromě hlavní facebookové skupiny Pedagogická komora - diskuze o školství - učitelé, ředitelé..., která má přes 7.300 členů, a naší facebookové stránky Pedagogická skupina, zapsaný spolek, postupně zřizujeme nové tematicky zaměřené skupiny na Facebooku, které jsou určeny členům i nečlenům našeho spolku:
Benefitem FB skupin zřízených Pedagogickou komorou je, že případné výstupy z nich předáme nejen kolegům, ale rovněž politikům (ministrům, poslancům, senátorům, hejtmanům...), zřizovatelům škol, pracovníkům MŠMT a jím přímo zřízených organizací, médiím i široké veřejnosti. Za přijetí do skupiny prosím neděkujte. Raději vložte nějaký zajímavý příspěvek nebo tip pro ostatní kolegy. Díky tomu všichni zjistí, že je ve skupině nový aktivní člen.
 • Pedagogická komora, z.s., je rovněž na Twitteru...

úterý 19. února 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Člověk a svět práce (revize RVP)

V médiích se opět objevily informace o "novém" vyučovacím předmětu "technika" na základních školách, který má nahradit současné pracovní činnosti (označované jako dílny, pozemky, pracovky, pěstitelské práce apod.). Upozorňujeme, že v současnosti si konkrétní vyučovací předměty vytvářejí jednotlivé školy (název předmětu, obsah, počet hodin...) ve svých školních vzdělávacích programech, a to na základě rámcových vzdělávacích programů. Pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií platí jednotný RVP ZV, kde je definována vzdělávací oblast Člověk a svět práce, která má aktuálně na 2. stupni ZŠ minimální časovou dotaci 3 hodiny (dříve 4 hodiny) a obsahuje několik tematických oblastí, z nichž je povinná pouze jedna Svět práce (neboli volba povolání). Ze zbylých si škola musí vybrat alespoň jednu další oblast: Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií.
Do roku 2016 byla součástí RVP ZV Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, která byla zrušena ministryní školství Kateřinou Valachovou. V ní činila minimální hodinová dotace pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ 20 hodin (nyní mají tito žáci 3 hodiny jako všichni ostatní)...

pondělí 18. února 2019

Poradci a poradní orgány MŠMT v roce 2018

Výdaje MŠMT na poradce a poradní orgány vzrostly ve druhém pololetí skoro sedminásobně oproti prvnímu pololetí...

I. pololetí 2018

Činnost zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v odborných komisích a  poradních orgánech MŠMT, je součástí jejich pracovních povinností. Za činnost externích členů v odborných komisích a dalších poradních orgánech MŠMT, za právní, poradenské, konzultační a auditorské služby poskytované MŠMT v oblasti bylo v I. pololetí roku 2018 vynaloženo celkem 892 400,- Kč (Více informací naleznete zde...)

II. pololetí 2018

Činnost zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v odborných komisích a  poradních orgánech MŠMT, je součástí jejich pracovních povinností. Za činnost externích členů v odborných komisích a dalších poradních orgánech MŠMT, za právní, poradenské, konzultační a auditorské služby poskytované MŠMT v oblasti bylo v II. pololetí roku 2018 vynaloženo celkem 6 020 513,- Kč (Více informací naleznete zde...)