neděle 18. února 2024

Výsledky voleb do orgánů spolku Pedagogická komora

V hlasování na náhradní valné hromadě spolku Pedagogická komora byli zvoleni tito funkcionáři:

 • prezidentem spolku Štefan Klíma,
 • viceprezidentem Janek Wagner,
 • členy prezidia: Jana Karvaiová, Markéta Emmer Illová, Zbyněk Mašek, Iva Zavadilová a Jaromír Kuchyňka.

Od 18. 2. 2024 do 25. 2. 2024 lze podávat případné stížnosti k průběhu voleb adresované volební komisi. 

Děkujeme hlasujícím za aktivní účast a zvoleným členům prezidia blahopřejeme!

sobota 17. února 2024

Pracovníci škol dle ankety chtějí Pedagogickou komoru ČR ze zákona

Učitelé a ředitelé škol podporují, aby vznikla Pedagogická komora ČR ze zákona (po vzoru České lékařské komory a dalších profesních komor). Vyplývá to z dotazníkového šetření, které zorganizoval spolek Pedagogická komora v tomto týdnu. Během uplynulých sedmi dnů se do něj zapojilo 5167 pracovníků škol (z toho 3097 učitelů, 923 ředitelů, 753 dalších pedagogických pracovníků a 352 ostatních zaměstnanců škol).

sobota 10. února 2024

Dotazník ke stávce ve školách

DOTAZNÍK SPOLKU PEDAGOGICKÁ KOMORA KE STÁVCE VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH


Vzhledem k aktuálnímu negativnímu vývoji ve školství (výrazný pokles platů nepedagogických pracovníků a jejich propouštění, neplnění programového prohlášení vlády Petra Fialy - 130 % průměrné mzdy v ČR pro učitele, pokles platů ostatních pedagogických pracovníků o 2 %, propouštění učitelů - snížení PHmax školám) jsme se rozhodli zmapovat postoje učitelů a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků k vyhlášení stávky ve školách a školských zařízeních...

AKTUALIZACE: Dotazník ke stávce ve školách vyplnilo během prvního dne již 1 300 respondentů! Viz tento graf k jedné z otázek...


Návrh stávkových požadavků:

1) Žádáme, aby vláda v roce 2024 splnila své programové prohlášení - 130 % průměrné hrubé mzdy v ČR pro učitele.

2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání.

3) Požadujeme navýšení tarifní části platů pedagogických i nepedagogických pracovníků minimálně o 10 %.

4) Žádáme schválení změny, která vrátí do školského zákona autonomii pedagogů ve výběru vyučovacích metod, která byla vypuštěna při jeho poslední novelizaci.

5) Požadujeme snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti těm pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají specializované činnosti či jiné časově náročné funkce (nebo navýšení příplatků za ně).

6) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do platových stupňů a tříd.

7) Požadujeme odvolání ministra školství Mikuláše Beka.

Další otázky v dotazníku:

- Souhlasíte se snížením financí na platy nepedagogických pracovníků a limitu počtu zaměstnanců (viz aktuální rozpis finančních prostředků pro jednotlivé školy na rok 2024 z MŠMT)?

- Souhlasíte se snížením PHmax školám o 5 %, jak navrhuje ministr školství Mikuláš Bek?

- Podporujete ustavení Pedagogické komory ČR ze zákona (obdoba České lékařské komory)?

- Zapojila/a jste se do stávky, kterou organizovaly školské odbory v roce 2023?

- Zapojila/a byste se do stávky v roce 2024?

Poznámka: Vyplněním tohoto dotazníku se rozhodně nezavazujete stávkovat. V tuto chvíli jen mapujeme vaše názory.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Aktuální dotazníkové šetření Pedagogické komory, z. s, navazuje na obdobné šetření z jara 2023, do kterého se zapojilo více než 10 000 respondentů a které velmi přesně predikovalo, že budou stávkovat tři čtvrtiny škol.

Výsledky dotazníkového šetření ke stávce ve školách

"Do tohoto dotazníkového šetření se zapojilo celkem 10 541 respondentů (1 039 ředitelů, 7 240 učitelů, 2 003 dalších pedagogických pracovníků a 174 nepedagogických zaměstnanců škol). Vyhlášení stávkové pohotovosti podpořilo 92,9 % z nich (proti bylo 4,1 %). Přímo do stávky by se osobně zapojilo 72,4 % pracovníků škol (nezapojilo by se 9,5 %)."Podrobný program náhradního zasedání valné hromady

Pro členy spolku Pedagogická komora zveřejňujeme přímý odkaz do Intranetu na stránku k náhradnímu zasedání valné hromady: https://1url.cz/GudsQ (pro vstup musíte být přihlášení přes svůj členský účet jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz - upozornění: je třeba se nejprve odhlásit od osobního Google účtu, jinak stránka nefunguje - viz videonávody zde)Náhradní zasedání valné hromady probíhá ve službě Skupiny Google Workspace (přímý vstup zde).

Bod 2) Ověření usnášeníschopnosti náhradní valné hromady probíhá průběžně až do skončení náhradního zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s. (30. března 2024)

Body 1) Zahájení náhradního zasedání valné hromady3) Volba předsedy náhradního zasedání valné hromady, zapisovatele a ověřovatele4) Schválení programu náhradního zasedání valné hromady5) Volba členů volební komise, 6) Zpráva o činnosti spolku a 7) Zpráva o hospodaření spolku již proběhly. Hlasování ke změně předpokládaného termínu ukončení náhradního zasedání valné hromady a k možnosti zveřejnit, jak kdo hlasoval v rámci jednotlivých bodů náhradního zasedání valné hromady již proběhla.

Volební komise zpracovala následující harmonogram voleb do orgánů spolku (body 8) Volba prezidenta, viceprezidenta a dalších členů prezidia spolku, 9) Volba členů kontrolní komise a 10) Volba členů rozhodčí komise programu náhradního zasedání valné hromady): 
- nominace prostřednictvím on-line formulářů (od 17.1.2024 ve 20:00 do 31.1.2024 ve 12:00) - již proběhlo
- přijetí/nepřijetí nominace a zaslání kandidátského medailonku v PDF a fotografie v JPG prostřednictvím on-line formuláře (do 4.2.2024 ve 12:00) - již proběhlo
- zveřejnění kandidátek (8.2.2024 ve 12:00): https://1url.cz/Buvzd
- hlasování prostřednictvím on-line formuláře (od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00): https://forms.gle/rn7qUSAf6BdimMt19
- vyhlášení výsledků voleb (17.2.2024 do 23:59)
- podávání stížností k průběhu voleb (od 18.2.2024 do 25.2.2024)
- ukončení voleb (26.2.2024, v případě stížností do 28.2.2024)
Viz dokumenty: Vyhlášení začátku voleb do orgánů spolku Pedagogická komora a Upřesňující informace k volbám do orgánů spolku Pedagogická komorahttps://1url.cz/8ufiw

Podrobný program náhradního zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s. (e-hromada):
1) Zahájení náhradního zasedání valné hromady (4. 12. 2023 ve 20:00)
2) Ověření usnášeníschopnosti náhradní valné hromady (od 4. 12. 2023 až do konce valné hromady) - formulář k vyplnění: https://forms.gle/PeMjWDTkKwAiSrB86

pátek 9. února 2024

Zoufalí ředitelé škol: V únoru se dozvěděli, že měli v lednu propustit uklízečky

Ministerstvo školství zveřejnilo v tomto týdnu podrobný rozpis financí pro školy na rok 2024. Po prvním srovnání celkové výše finančních prostředků na platy nepedagogických pracovníků s loňským rokem propadla většina ředitelů škol zoufalství. Byl jim totiž snížen limit zaměstnanců a seškrtány peníze na platy uklízeček nebo školníků.

„Nyní v únoru se ředitelé škol zpětně dozvěděli, že měli v lednu 2024 snížit úvazky uklízečkám nebo část z nich propustit, protože na jejich platy nedostanou peníze,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Tento problém se týká většiny mateřských, základních i středních škol. Publikujeme výpočet ředitelky menší základní školy, která bude muset propustit uklízečku, protože se škole snížil limit počtu nepedagogických pracovníků o jeden plný úvazek…


Podobně jsou na tom i další školy. Citujeme ředitele různých mateřských, základních a středních škol:

„Na platy nepedagogů dostaneme v roce 2024 oproti loňsku o 16% méně peněz, což je 0,5 úvazku dolů.

„Naše ZŠ s prvním stupněm má 85 žáků, došlo ke snížení úvazků o 0,67, což je 23,8 %, tedy o 260 384 korun.

„Dostaneme o 20% méně peněz i úvazků na nepedagogy. Budu muset propustit jednoho člověka…


„Při mírném počtu navýšení žáků dostaneme o přibližně 50.000 Kč méně na ONIV (ostatní neinvestiční výdaje). Snížili nám limit počtu nepedagogů ze 13 na 11, což je o 650 000 Kč méně na jejich platy.


„I když nyní jednoho zaměstnance propustím, běží mu výpovědní lhůta, takže do dubna ho stejně musím platit. Minimálně tyto 4 měsíce budu překračovat limit zaměstnanců.


Zdroj:
Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

čtvrtek 8. února 2024

Tarifní tabulky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky na rok 2024

Dne 31. prosince 2021 vyšlo ve Sbírce zákonů novelizované Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (účinné od 1. 1. 2022) s upravenými tarifními tabulkami pro pedagogické pracovníky (změna z původně schváleného zvýšení o 3 % oproti roku 2021 na 2 %) a ostatní profese včetně nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení (zrušení původně schváleného navýšení o 1400 Kč oproti roku 2021 - tabulka je tudíž nakonec stejná jako v roce 2021)

Tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky platná od 1. ledna 2022

 • Učitelky MŠ: 8. až 13. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Ředitelky MŠ: 10. až 13. platová třída (obvykle 11. platová třída)
 • Učitelé ZŠ a SŠ: 9. až 14. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Ředitelé ZŠ a SŠ: 12. až 14. platová třída (obvykle 13. platová třída)
 • Učitelé odborného výcviku: 9. až 13. platová třída (obvykle 10. platová třída)
 • Vychovatelky školní družiny a další vychovatelé: 8. až 12. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Speciální pedagogové: 11. až 13. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Asistenti pedagoga: 4. až 9. platová třída (obvykle 8. platová třída)
 • Pedagogové volného času: 8. až 13. platová třída
Tarifní tabulka pro nepedagogické pracovníky platná od 1. září 2022


Minimální mzda v roce 2024 činí 18 900 korun hrubého měsíčně (112,50 Kč/hod.). Informace k zaručeným mzdám, které jsou pro odlišné profese různé, naleznete zde.

§ 8
Zvláštní příplatek
(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 500 až 1300 Kč,
b) II. 750 až 2500 Kč,
(3) Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka ve skupině prací třídního učitele činí měsíčně 1500 až 3000 Kč.

středa 7. února 2024

MŠMT: Finance pro školy na rok 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo rozpis finančních prostředků pro jednotlivé školy na rok 2024. Svou školu naleznete v této tabulce (například podle IČO). 

Zpráva o činnosti spolku Pedagogická komora v roce 2022

Zpráva o činnosti spolku Pedagogická komora v roce 2022


Vývoj počtu členů spolku

·         Nejnižší přidělené členské číslo v roce 2022 bylo: 2 990

·         Nejvyšší přidělené členské číslo k 31. 12. 2022 bylo: 3 039


V roce 2022 uspořádala Pedagogická komora, z. s., dotazníkové šetření mezi učiteli základních škol k dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV, jehož výstupy byly zaslány na MŠMT formou připomínek. Do tohoto šetření se zapojilo 897 respondentů.


V roce 2022 se činnost Pedagogické komory, z. s., zaměřila na následující oblasti:

·         Podpora vyšších finančních investic do vzdělávání

·         Zapojení do revize rámcových vzdělávacích programů

·         Problém se škrty v ONIV (ostatní neinvestiční výdaje)

·         Připomínkování legislativních změn v oblasti vzdělávání

·         Pomoc učitelům s výukou ukrajinských žáků

·         Zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do vyšších platových tříd

·         Odborná didaktická podpora učitelů

·         Publikování informací a statistik o vzdělávání

·         Správa a moderování facebookových skupin spolku

 

Vývoj počtu zmínek o spolku Pedagogická komora v médiích

Nová stavební vyhláška: Jedno umyvadlo na celou školu?

Dosavadní vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby má nahradit nová vyhláška o požadavcích na výstavbu. Návrh nové stavební vyhlášky je bohužel ještě horší, než byl návrh nové hygienické vyhlášky…

V roce 2023 se stal terčem kritiky pracovníků škol, připomínkových míst i široké veřejnosti návrh nové hygienické vyhlášky, který iniciovala poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Proti vyhlášce vznikla i petice, kterou k dnešnímu dni podepsalo 6.896 signatářů (https://www.petice.com/proti_hygienicke_vyhlasce).

Vypořádání připomínek k hygienické vyhlášce Ministerstvo zdravotnictví doposud nezveřejnilo. K dispozici je pouze původní návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin s textem připomínek ze srpna loňského roku (https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCULCCA49/).

Bez většího zájmu médií ovšem zároveň vznikl návrh nové stavební vyhlášky. Do tohoto návrhu Ministerstvo pro místní rozvoj již zapracovalo připomínky z vnějšího připomínkového řízení. Aktuální text vyhlášky o požadavcích na výstavbu z prosince 2023, který zatím nebyl schválen, je k dispozici v systému eKLEP (https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCT3JM6I5).

„Návrh nové stavební vyhlášky je ještě horší, než byl návrh nové hygienické vyhlášky,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „například se nově umožňuje, aby v celé budově školy bylo jen jedno umyvadlo – doposud muselo být umyvadlo v každé učebně… Dále byly nesystémově vypuštěny požadavky na výšku stropů ve školách – s výjimkou mateřských, kde došlo ke snížení standardu o půl metru… Stejně tak údaj o minimální šířce chodby zůstal uveden jen u mateřských škol – v případě ostatních škol byl nesystémově vypuštěn…“

Porovnání nově navrhovaného znění vyhlášky o požadavcích na výstavbu s dosavadním zněním vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268):

úterý 6. února 2024

MŠMT: Odpovědi na dotazy ke specializačnímu příplatku

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, zaslal na MŠMT dotazy ke specializačnímu příplatku. Zveřejňujeme odpovědi z MŠMT...

Pokud pedagogický pracovník začal ve škole vykonávat specializovanou činnost (například koordinátor tvorby ŠVP), ale neabsolvoval příslušné specializační studium (a ani na něj nenastoupil), má nárok na příslušný specializační příplatek?

Na základě vyjádření obsaženého v dokumentu „Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací“, jehož aktuální verze účinná k 5. 12. 2023 je právě dostupná na webových stránkách ministerstva: https://www.msmt.cz/vzdelavani/odmenovani-pedagogickych-pracovniku, pedagogický pracovník vždy disponuje nárokem na přiznání spec. přípl. dle § 133 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předp., jestliže vykonává práce, které spadají pod specializované činnosti dle § 9 vyhl. č. 317/2005 Sb., o dalším vzděl. ped. prac., akreditační kom. a kariérním syst. ped. prac.
Platí pak, že předmětný výklad je plně v souladu se stanoviskem Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).

Pokud pedagogický pracovník vykonává dvě specializované činnosti zároveň (například koordinátor EVVO i koordinátor ICT), má nárok na dva specializační příplatky, nebo jen na jeden?

V souladu s § 133 zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, uvádí: „Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.“
Platí tedy, že na základě § 133 zákoníku práce pedagogický pracovník, který stran přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, má nárok na poskytnutí příplatku ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně. Dle znění příslušného ustanovení je pak příplatek v tomto rozmezí poskytován i v případě většího množství vykonávaných specializovaných činností, v rámci jejichž výkonu je nezbytné předchozí absolvování předmětného studia (obdobně jako zvláštní příplatek).
Platí ovšem, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jedná s MPSV o možných změnách ustanovení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12  Praha 1

středa 17. ledna 2024

Jak se přihlásit do členského e-mailu (videonávod pro členy spolku)

Paní učitelka Monika Juřicová, členka spolku Pedagogická komora, natočila videonávod, jak se přihlásit do členského e-mailu jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz. Pokud jste členy Pedagogické komory, z. s., byl vám automaticky zřízen oficiální spolkový účet, přes který se dostanete do všech našich aplikací Google Workspace, a to včetně e-mailu.

1) Musíte znát heslo ke svému účtu jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz. Pokud heslo nemáte (můžete se podívat do svého e-mailu z elektronické přihlášky do spolku Pedagogická komora, zda v něm nenajdete starší zprávu s heslem z domény @pedagogicka-komora.cz) nebo jste ho zapomněli, je třeba začít tím, že si nejprve požádáte o resetování hesla. To vám musí resetovat Janek Wagner (janek.wagner@pedagogicka-komora.cz), proto ho neváhejte kontaktovat...

2) Dále můžete pokračovat podle videonávodu níže. Nebo jen klikněte na tento odkaz, vpravo nahoře zvolte Přihlásit se a vyplňte své uživatelské jméno ve tvaru jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz a zadejte heslo (vzhled prostředí je stejný, jaký má Gmail od Google).

Upozornění: Pokud jste přihlášeni ke svému osobnímu nebo pracovnímu e-mailu, musíte se od něj nejprve odhlásit, nebo si otevřít jiný prohlížeč, nebo spustit nové anonymní okno prohlížeče (kliknete na výše uvedený odkaz pravým tlačítkem myši a vyberete "anonymním, soukromém, private apod. - název je v každém prohlížeči trochu jiný").


pátek 22. prosince 2023

Pomoc zasaženým tragédií na Filozofické fakultě UK

Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám obětí a přejeme brzké uzdravení zraněným. 

Nadační fond Univerzity Karlovy: Pomoc zasaženým tragédií na FF UK

Nadační fond UK vyhlašuje sbírku na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených střelbou na Filozofické fakultě UK. 

https://www.darujme.cz/sbirkaffuk

pátek 15. prosince 2023

Navrhované škrty v PHmax dopadnou i na speciální školy

Aktuální verze škrtů v maximálním počtu hodin proplacených školám státem (PHmax), jak je navrhuje Ministerstvo školství, dopadne negativně na speciální i tzv. paragrafové školy. Vyplývá to z návrhů MŠMT.

„Oproti původnímu návrhu změn, který zaslal ministr školství Mikuláš Bek do připomínkového řízení a který odmítla skoro všechna připomínková místa, je aktuální návrh ohledně škrtů v PHmax ke speciálním školám milosrdnější, ale v některých případech je úplně stejný,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „tyto změny budou mít negativní dopady na chod především takzvaných paragrafových škol.“

Pedagogická komora, z. s., s navrhovanými škrty v PHmax nesouhlasí.

„Žádná ze stran současné pětikoalice neměla ve svém volebním programu snižování PHmax, není to uvedeno ani v programovém prohlášení vlády Petra Fialy z března 2023, jedná se tudíž o čistě soukromou iniciativu ministra školství Mikuláše Beka,“ upozorňuje Radek Sárközi, „pokud chtějí Starostové a nezávislí nebo jiná ze současných vládních stran PHmax měnit, nechť si to dají do volebního programu pro příští parlamentní volby.“

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 je dostatečný objem finančních prostředků pro školy na PHmax.

Srovnání aktuálního znění nařízení vlády č. 123/2018 Sb. k PHmax (přeškrtnutý údaj), původního návrhu na změny (běžné písmo) a nový návrh MŠMT (tučné písmo)

„Paragrafové“ školy

3) Tyto PHmax se použijí i pro třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona a pro školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. V případě společné výuky žáků prvního a druhého stupně v 1 třídě se použije PHmax stanovený pro druhý stupeň.

Obory vzdělání poskytující základy vzdělání1)


Další pravidla pro postup výpočtu PHmax:

1) V případě, že se v 1 třídě vzdělávají žáci současně podle oboru vzdělání poskytujícího základní vzdělání a oboru vzdělání poskytujícího základy vzdělání, stanoví se PHmax podle toho oboru vzdělání, v němž se vzdělává vyšší počet žáků. V případě, že je stejný počet žáků obou oborů vzdělání, stanoví se PHmax podle oboru vzdělání poskytujícího základy vzdělání.
2) Třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona se do tohoto počtu tříd nezapočítává.
3) Tyto PHmax se použijí i pro třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona a pro školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. V případě společné výuky žáků prvního a druhého stupně v 1 třídě se použije PHmax stanovený pro druhý stupeň.
4) Uplatňuje se pouze pro nižší stupeň.
5) V případě, že se v 1 třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální I. díl, 1. stupeň, a Základní škola speciální I. díl, druhý stupeň, použijí se PHmax pro Základní školu speciální I. díl, druhý stupeň.
6) V případě, že se v 1 třídě vzdělávají žáci současně podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální I. díl a Základní školy speciální II. díl, použijí se PHmax pro Základní školu speciální I. díl.

Zdroje:
Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-123 (aktuální platné znění)
Připomínková místa protestují proti snížení PHmax: https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/pripominkova-mista-protestuji-proti.html (původně navrhované škrty)

Pedagogická komora, z. s.

pondělí 4. prosince 2023

Videozáznam ze setkání ministra školství s řediteli ZŠ

Zveřejňujeme odkaz na soubor ke stažení s videozáznamem z on-line setkání ministra školství Mikuláše Beka s řediteli základních škol, které se uskutečnilo 21. 11. 2023 prostřednictvím MS Teams, a odpovědi z MŠMT na dotazy ředitelů škol, které položili v chatu.

PHmax je přece navázán na počet tříd a žáků. Jakmile začnou klesat počty žáků, klesne i PHmax. Nyní je v návrhu ne zastavení růstu, ale nekoncepční a hrůzné snížení počtu odučených hodin.
Momentálně je situace taková, že počty žáků na veřejných ZŠ klesají, stejně tak souhrnná hodnota PHmax, ale počty odučených hodin a úvazky přesto rostou.

V praktické škole dvouleté při počtu 6 žáků nebudeme mít ani počet hodin závazných podle RVP, tj 32 hodin. Je jich v návrhu pouze 28. 6 žáků se středně těžkým mentálním postižením už není žádný malý počet. Jak máme zajistit výuku těch 4 nepodpořených hodin?
MŠMT při přípravě prvního návrhu vycházelo z údajů ze sběru dat, které školy poskytují. Konečný návrh nařízení vlády ke stanovení maximálního počtu vyučovacích hodin (PHmax) bude ještě modifikován v reakci na připomínky z mezirezortního připomínkového řízení. Jednotlivá pásma
s počty žáků budou znovu posouzena.

Malé obce si školu prostě nebudou moct dovolit.
V žádném případě nechceme rušit malé školy ani zhoršovat místní dostupnost vzdělávání. V budoucnu chceme vytvářet podmínky pozitivně motivující školy k integraci do větších celků, které by umožňovaly lépe sdílet některé provozní náklady. Existující svazkové školy dokazují, že se jedná
o funkční model.

neděle 26. listopadu 2023

Vývoj výše platů nepedagogických pracovníků škol

Zveřejňujeme grafy Ministerstva školství, které ukazují vývoj výše platů/mezd nepedagogických pracovníků ve školství mezi roky 2017 a 2022. Jedná se vždy o průměrné hrubé měsíční platy/mzdy.

Z údajů MŠMT jsme vypočítali meziroční procentuální nárůst platů/mezd. Jednak pro nepedagogické pracovníky bez vedoucích nepedagogických pracovníků a jednak včetně vedoucích nepedagogických pracovníků.

Zatímco v letech 2017 až 2020 vidíme výrazný nominální růst, od roku 2021 je růst platů/mezd nižší. Vzhledem k aktuální vysoké inflaci dochází ke skokovému poklesu reálných platů/mezd...
Usnesení Senátu ohledně 130 % průměrné mzdy v ČR pro učitele

Dne 1. června 2023 schválili senátoři 200. usnesení Senátu, které se mimo jiné týkalo garance financí na platy učitelů v takové výši, aby bylo zajištěno 130 % průměrné mzdy v ČR daného kalendářního roku. Pro toto usnesení hlasoval mimo jiné i současný ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

200. USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze konané dne 1. června 2023 přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 91/

Senát...

V. požaduje, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajistilo, že celková garantovaná výše 130 % finančních prostředků určených na platy učitelů v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele, bude kopírovat předpokládanou aktuální průměrnou hrubou měsíční nominální mzdu na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, nebo, aby byl jasně a transparentně stanoven koeficient výpočtu zákonem garantované výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok tak, aby byla dosažena garance 130 % k predikci aktuálního roku;

čtvrtek 23. listopadu 2023

Spolek Pedagogická komora podporuje poslanecké pozměňovací návrhy navyšující školský rozpočet

Stejně jako v minulých letech i v tomto roce podpořila Pedagogická komora, z. s., všechny pozměňovací návrhy k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2024, kterými poslanci chtějí navýšit finanční prostředky pro kapitolu školství. Většina z nich jen dorovnává výdaje na částku z roku 2023. Poslanecká sněmovna bude o všech pozměňovacích návrzích hlasovat ve třetím závěrečném čtení již 29. listopadu 2023.

PN 3601 (K. Rais, J. Berkovcová, S. Fridrich)
Zvýšení finančních prostředků na tarifní část mezd akademických pracovníků vysokých škol (asistenti, odborní asistenti…) o 10 %, tj. navýšení podkapitoly „Věda a vysoké školy“ o 1,75 mld. Kč.

PN 3602 (K. Rais, J. Berkovcová)
Dorovnání financí na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), ze kterých školy hradí například učebnice a pomůcky pro žáky, dopravu na plavecký výcvik nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků, na jejich nominální výši z roku 2021, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 1,23 mld. Kč.

PN 3603 (K. Rais, J. Berkovcová)
Dorovnání chybějících finančních prostředků na platy 17 020 nepedagogických pracovníků ve školství, s nimiž rozpočet na rok 2024 vůbec nepočítá, tj. navýšení podkapitoly „Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“ o 6,82 mld. Kč.

PN 3604 (K. Rais, J. Berkovcová)
Dorovnání výdajů pro organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež (Skaut apod.), na nominální výši z roku 2023, tj. navýšení podkapitoly „Podpora činnosti v oblasti mládeže“ o částku 20,5 mil. Kč.

středa 22. listopadu 2023

Fakta ke stávce z MŠMT nebo dezinformace šířené Mikulášem Bekem?

Ministr školství Mikuláš Bek zveřejnil na svém Twitteru (X) materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Fakta ke stávce“. Viz též facebooková stránka MŠMT. Podle mého názoru se jedná o hrubě manipulativní tvrzení, která jsou na pokraji dezinformace. Rozeberme si jednotlivé body...


Rozpočet školství pro příští rok vzroste o 8 mld.

Podle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024 se má celkový rozpočet kapitoly 333 MŠMT zvýšit o 1,239 mld. (bez podílu EU/FM), respektive o 3,945 mld. (včetně podílu EU/FM), což je nárůst o 1,49 %. Stávka ve školství se ovšem týká pouze rozpočtů veřejných mateřských, základních a středních škol a dalších školských zařízení. Výdaje na regionální školství se zvyšují o 1,476 mld. (včetně podílu EU/FM), což je nárůst o 0,73 %. V oficiálním materiálu MŠMT se zároveň uvádí: „Ve školním roce 2023/2024 lze v RgŠ očekávat nárůst výkonů celkem o téměř 28 tisíc dětí, žáků a studentů, tj. nárůst o cca 1,5 %.“

Procentuální růst výdajů je tudíž o polovinu nižší, než činí nárůst výkonů! V nominální částce jde sice o mírný nárůst o 0,73 %, ovšem reálně se jedná o propad. A to v něm není zohledněna inflace… „Navržený rozpočet mzdových prostředků na rok 2024 pro RgŠ ÚSC je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 zvýšen o 1 669 924 856 Kč (včetně příslušenství o 1 255 789 621 Kč), tj. o 1,3 % (včetně příslušenství o 0,7 %).“

Kvalita vzdělávání se nesníží.

Ministr školství Mikuláš Bek poslal do připomínkového řízení návrh novelizace nařízení vlády k PHmax, podle kterého se má od 1. září 2024 snížit maximální počet hodin výuky proplacený školám státem o 15 % v případě středních škol, o 10 % v případě konzervatoří a nižších ročníků víceletých gymnázií a o 6 % v případě základních škol. To povede k omezení dělit třídy na výuku některých předmětů, což bude mít negativní vliv na kvalitu vzdělávání.

Proti tomuto návrhu protestovala většina připomínkových míst (podporu má pouze z MŠMT a Ministerstva financí…): „Připomínková místa protestují proti snížení PHmax“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/pripominkova-mista-protestuji-proti.html).

Platy učitelů v příštím roce porostou.

V roce 2021 pobírali učitelé 126,4 % průměrné mzdy v ČR, v roce 2022 to bylo už jen 120 %, v roce 2023 to je 116,6 % a predikce pro rok 2024 činí 113,5 % průměrné mzdy v ČR. Platy učitelů budou tudíž již třetí rok za sebou klesat, přestože se vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení zavázala, že platy učitelů (původně všech pedagogických pracovníků) udrží na 130 % průměrné mzdy v ČR.

Jaká bude skutečná nominální výše platů učitelů v roce 2024, nelze nyní odhadnout, jelikož ředitelé škol obdrží finance na platy všech zaměstnanců v jednom balíku. Pokud budou chtít, aby jim neodešli nepedagogičtí pracovníci a ostatní pedagogičtí pracovníci, na jejichž platy se plošně snižuje objem financí o 2 %, budou jim minimálně tento dvouprocentní pokles kompenzovat z financí původně určených na odměny pro učitele.

úterý 21. listopadu 2023

Radek Sárközi odpovídá na nejčastější dotazy ke stávce ve školství

Během posledního týdne jsem obdržel desítky dotazů k chystané jednodenní výstražné stávce ve školství, kterou vyhlásily školské odbory na pondělí 27. listopadu 2023. Rozhodl jsem se zveřejnit nejčastější otázky společně s mými odpověďmi... Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s.

AKTUALIZACE: Pokud se učitel zapojí do pondělní stávky a v týdnu bude suplovat, bude to přespočetná hodina?
"Účast ve stávce se posuzuje jako překážka na straně zaměstnance. Z toho důvodu budou hodiny přímé pedagogické činnosti za pondělí považovány za vykonané. Případné suplování v daném týdnu bude pak posouzeno jako přespočetná hodina, pokud samozřejmě daný učitel svou přímou pedagogickou činnost splnil i ve zbytku týdne." (zdroj: facebooková stránka Střední článek MŠMT)

Kde najdu informace k pondělní stávce?
Stávku organizují školské odbory, proto je třeba navštívit internetové stránky ČMOS PŠ (https://skolskeodbory.cz). Základní informace naleznete na našem webu v článku „Spolek Pedagogická komora podporuje jednodenní stávku ve školách dne 27. 11. 2023“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/spolek-pedagogicka-komora-podporuje.html). 

Jaké jsou stávkové požadavky?
ČMOS PŠ uvádí následující: „Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:
- zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
- zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
- nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.“


Co je cílem stávky?
Cíl stávky zformulovaly školské odbory takto: „Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.“

Jaké omezení výuky hrozí?
Jedná se o návrh novelizace nařízení vlády, podle kterého se má základním a středním školám snížit od 1. 9. 2024 tzv. PHmax (maximální počet hodin výuky hrazený MŠMT). V případě středních škol to bude v průměru o 15 %, u konzervatoří a nižších ročníků víceletých gymnázií o 10 % a základních škol o 6 %. Více informací naleznete zde: „Připomínková místa protestují proti snížení PHmax“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/11/pripominkova-mista-protestuji-proti.html).

Jaké budou v příštím roce platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů?
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024 počítá s plošným snížením platů kuchařek školních jídelen, uklízeček, školníků, administrativního personálu a dalších nepedagogických pracovníků ve školství o 2 %. Toto snížení platů o 2 % se týká i školních psychologů, speciálních pedagogů, vychovatelek školních družin, asistentů pedagoga a ostatních pedagogických pracovníků. Navíc v rozpočtu chybějí finance na 17 020 plných úvazků nepedagogických pracovníků. Více viz „Návrh rozpočtu MŠMT na rok 2024 (kapitolní sešit)“ (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/rozpocet-2024-kapitola-333-msmt.html). Všem zaměstnancům se dále snižuje příspěvek FKSP ze 2 % na 1 % a zvyšují se odvody o 0,6 %.

Které organizace stávku ve školství podpořily?
Kromě ČMOS PŠ, který stávku organizuje, ji podpořila Rada Asociace ředitelů základních škol (https://www.asociacezs.cz/aktualne-1/stanovisko-rady-asociace-reditelu-zakladnich-skol-cr-ke-stavce-122cs.html) nebo Pedagogická komora, z. s. (https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/10/pedagogicka-komora-podporuje-vyhlaseni.html).

Můžeme stávkovat, když na naší škole není nikdo v odborech?
Rozhodně ano, stávkovat může každý zaměstnanec - bez ohledu na to, zda je členem odborů, nebo není. Jedná se o ústavní právo garantované Listinou základních práv a svobod. V účasti na stávce nesmí být nikomu bráněno, ani do ní nesmí být nikdo nucen. Na webu školských odborů byl zveřejněn návod, jak správně postupovat, pokud se chcete zapojit do stávky. Viz článek „Výstražná jednodenní stávka a společné protestní odborové akce“ (https://skolskeodbory.cz/vystrazna-jednodenni-stavka).
 

neděle 19. listopadu 2023

Spolek Pedagogická komora podporuje jednodenní stávku ve školách dne 27. 11. 2023

Pedagogická komora, z. s., podporuje jednodenní stávku ve školách v pondělí 27. 11. 2023, kterou vyhlásily školské odbory (ČMOS PŠ).

ČMOS PŠ: Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:
 • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
 • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024
 • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily

Další informace:

O stávce v médiích:

Vyjádření Radka Sárköziho, prezidenta spolku Pedagogická komora:

"Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 obsahuje řadu škrtů v kapitole školství, které budou mít negativní dopady na kvalitu vzdělávání, tedy především na děti, žáky a studenty. 

Například tzv. ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), z nichž školy nakupují mimo jiné učebnice a pomůcky pro žáky nebo hradí dopravu žáků na plavecký výcvik, se v roce 2022 snížily veřejným školám o skoro 1 miliardu korun oproti roku 2021 a v roce 2024 se mají snížit o 323 milionů korun oproti letošku (o 12,3 %). 

Výdaje na podporu organizací, které pracují s dětmi a mládeží, jako je Skaut, se snižují o 20,5 milionu korun ve srovnání s rokem 2023 (o 10 %). 

Na 17 020  plných úvazků nepedagogických pracovníků ve školství chybějí v návrhu státního rozpočtu peníze úplně (jedná se o 6,8 miliardy korun)! 

O 2 % má klesnout objem financí na ostatní pedagogické pracovníky, jako jsou školní psychologové, speciální pedagogové nebo asistenti pedagoga. 

Platy učitelů v roce 2024 poklesnou vůči průměrné mzdě v ČR na 113 % (z letošních 116,6 %), přestože se vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení zavázala, že je udrží na úrovni 130 % (v roce 2021 to bylo 126,4 %). Aby vláda splnila své sliby ohledně platů učitelů, musela by plánovaný školský rozpočet pro rok 2024 navýšit o dalších minimálně 18 miliard korun."

Informace na webu spolku Pedagogická komora z minulé stávky v roce 2019 :

sobota 18. listopadu 2023

Připomínková místa protestují proti snížení PHmax

Proti návrhu novelizace nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu (PHmax), který předložilo MŠMT do vnějšího připomínkového řízení, se postavila všechna klíčová připomínková místa. Upozorňujeme, že připomínkové řízení bylo zkráceno na pouhých 10 pracovních dní.

S navrženými změnami vyslovily zásadní nesouhlas následující organizace: Unie zaměstnavatelských svazů ČR (Unie školských asociací ČR – CZESHA), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Veřejný ochránce práv (ombudsman), Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv ČR, Hospodářská komora, Magistrát hl. m. Prahy, Českomoravská konfederace odborových svazů (školské odbory) i většina krajů...

Pedagogická komora, z. s., se k těmto nesouhlasným stanoviskům připojuje.


Zásadní připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Unie školských asociací ČR – CZESHA zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem novely nařízení vlády. Návrh je v rozporu s Programovým prohlášením vlády, Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy ČR i Rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých oborů vzdělání.

pátek 17. listopadu 2023

Výpočet navrhovaných hodnot PHmax pro ZŠ (kalkulačka)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy publikovalo návrh novelizace nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuku financovaného ze státního rozpočtu (PHmax) pro veřejné základní školy, střední školy a konzervatoře. Od 1. září 2024 by se měl středním školám snížit PHmax o 15 %, nižším ročníkům víceletých gymnázií o 10 % (vyšším ročníkům o 15 %), základním školám o 6 % a konzervatořím o 10 %. Upozornění: aktuální návrh MŠMT je již jiný - snížit PHmax o 5 % všem typům škol (ZŠ, SŠ, konzervatoře)

Pokud škola nyní využívá PHmax na 100 %, přijde o odpovídající procento hodin výuky, které jí stát proplatí, což v důsledku znamená snížení úvazků učitelům (nebo jejich propuštění). Škola totiž nebude moci dělit třídy na výuku některých vyučovacích předmětů. Chybějící finance bude moci škole dorovnat její zřizovatel...

Tato změna se netýká mateřských škol. Netýká se rovněž škol soukromých a církevních, které jsou financovány jiným způsobem. Jedná se o návrh, který aktuálně prochází vnějším připomínkovým řízením - jeho výsledná podoba může být odlišná. Připomínkové řízení bylo ovšem zkráceno na pouhých 10 pracovních dní... Jelikož se jedná o změnu nařízení vlády, nerozhodují o ní poslanci, nýbrž vláda, respektive především ministr školství.

Člen Pedagogické komory, z. s., pan ředitel Z. Mašek zpracoval kalkulačku v Excelu, která automaticky spočítá novou hodnotu PHmax pro vaši ZŠ. Dokument si musíte nejprve uložit do svého počítače, dole zvolte záložku "ZŠ" a až následně vyplňte údaje za svou školu (počty žáků apod.)...sobota 11. listopadu 2023

Pozvánka na náhradní zasedání valné hromady

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 

Pedagogické komory, z. s.

Začátek náhradního zasedání valné hromady: 4. prosince 2023 ve 20 hodin (pondělí)

Forma valné hromady: elektronická (e-hromada) – dle Článku V., odst. 2) stanov

E-hromada: Náhradní zasedání valné hromady a hlasování bude probíhat elektronickou formou v informačním systému spolku (IS). Vyzkoušejte si prosím předem, že se můžete do IS přihlásit. Návod pro členy spolku, jak se do IS přihlásit, je k dispozici na webu Pedagogické komory, z. s. (https://www.pedagogicka-komora.cz).

Předpokládaný termín ukončení náhradního zasedání valné hromady: 4. února 2024

Program náhradního zasedání valné hromady:

1) Zahájení náhradního zasedání valné hromady

2) Ověření usnášeníschopnosti náhradní valné hromady

3) Volba předsedy náhradního zasedání valné hromady, zapisovatele a ověřovatele

4) Schválení programu náhradního zasedání valné hromady

5) Volba členů volební komise

6) Zpráva o činnosti spolku

7) Zpráva o hospodaření spolku

8) Volba prezidenta, viceprezidenta a dalších členů prezidia spolku

9) Volba členů kontrolní komise

10) Volba členů rozhodčí komise

11) Schválení usnesení

12) Ukončení náhradního zasedání valné hromady

Poznámka: Veškeré písemné podklady k náhradnímu zasedání valné hromady obdržíte do 1. prosince 2023.

Náhradní zasedání valné hromady svolal dne 11. 11. 2023

Mgr. Radek Sárközisobota 4. listopadu 2023

Valná hromada spolku Pedagogická komora - instruktážní videa

Člen našeho spolku pan ředitel Zbyněk Mašek natočil instruktážní videa, která obsahují tipy, jak se snadno přihlásit do Informačního systému a Intranetu Pedagogické komory, z. s. Textový návod, který zpracoval Janek Wagner, naleznete zde: Jak pracovat s účtem na doméně pedagogicka-komora.cz

Abyste se dostali do Informačního systému a Intranetu spolku Pedagogická komora, musíte mít heslo ke svému uživatelskému účtu, který je ve tvaru jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz (jedná se zároveň o Váš e-mail jakožto člena Pedagogické komory, z. s.). Pokud si heslo nepamatujete, musíte napsat J. Wagnerovi (janek.wagner@pedagogicka-komora.cz), aby Vám ho nejprve zresetoval - následně si vytvoříte nové...

Jak se přihlásit do Informačního systému Pedagogické komory, z. s.Jak se přihlásit do Intranetu Pedagogické komory, z. s.úterý 31. října 2023

Pedagogická komora podporuje vyhlášení stávky ve školách

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi podporuje současné aktivity vedení školských odborů, které směřují k vyhlášení stávky ve školách.

„Myslím si, že by měl být co nejdříve vyhlášen konkrétní termín stávky ve školách, a to s dostatečným předstihem alespoň 14 dní, aby se mohli na stávku všichni připravit.“ říká Radek Sárközi.

Spolek Pedagogická komora uspořádal na konci minulého školního roku dotazníkové šetření k vyhlášení stávkové pohotovosti i případné stávky. Do tohoto šetření se zapojilo celkem 10 541 respondentů (1 039 ředitelů, 7 240 učitelů, 2 003 dalších pedagogických pracovníků a 174 nepedagogických zaměstnanců škol). Vyhlášení stávkové pohotovosti podpořilo 92,9 % z nich (proti bylo 4,1 %). Přímo do stávky by se osobně zapojilo 72,4 % pracovníků škol (nezapojilo by se 9,5 %). Ostatní respondenti dotazníkového šetření zvolili možnost „nevím“. Součástí dotazníku byl návrh osmi konkrétních stávkových požadavků, s nimiž mohli respondenti vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas.

„Hlavním cílem stávky by mělo být upozornit občany České republiky, že vláda Petra Fialy neplní sliby ohledně financování školství uvedené v programové prohlášení,“ upozorňuje Radek Sárközi, „dokonce se k jejich splnění ani nepřibližuje, ale naopak vzdaluje, což bude mít velmi negativní dopady na kvalitu vzdělávání.“

Finance pro školy jsou nejefektivnější investicí, která se celé společnosti mnohonásobně vrátí. Pokud nyní šetříme na našich dětech, hazardujeme s jejich budoucností. České republika tím ztrácí konkurenceschopnost oproti státům, kde je školství opravdovou prioritou.

„Podle údajů Českého statistického úřadu poklesly reálné mzdy nejvíce ze všech oborů právě v oblasti vzdělávání, dá se tedy říci, že školství je pro současnou vládu na úplně posledním místě a o vzdělávání jako prioritě nelze vůbec hovořit,“ dodává Radek Sárközi.


neděle 29. října 2023

Návrh rozpočtu MŠMT na rok 2024 (kapitolní sešit)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo podrobný materiál k rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na rok 2024. Citujeme z něj nejdůležitější pasáže...

A.II.2 Rozklad změn v návrhu rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2024 (str. 6)B.I.1 Limit počtu zaměstnanců (str. 10)
Celkový LPZ pro rok 2024 (včetně jednorázového navýšení míst na projekty financované z prostředků EU a FM) byl schválen ve výši 263 742,93 úvazků, tj. oproti srovnatelnému limitu roku 2023 o 9 872,61 úvazků méně.

B.I.2 Mzdové prostředky podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. (str. 10)
Mzdové prostředky pro zaměstnance, odměňované podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. (pro organizace, které odměňují platem) a státní zaměstnance dle zákona č. 234/2014 Sb., byly stanoveny ve výši 138 992 345 181 Kč. Proti schválenému rozpočtu roku 2023 je to více o 1 289 891 746 Kč, tj. navýšení o 0,9 %. Nárůst prostředků na platy činí 1 787 565 168 Kč (1,31 %).

B.I.3 Průměrný měsíční plat (str. 11)
Průměrný měsíční plat rozpočtovaný pro rok 2024 činí 43 530 Kč. Oproti rozpočtovanému platu roku 2023 dochází k nárůstu o 2 115 Kč, tj. o 5,10 %.

C.I.1 Vysoké školy (str. 12 a 13)
Návrh rozpočtu na rok 2024 v ukazateli „VŠ“ je proti témuž ukazateli rozpočtu roku 2023 (30 915 030 749 Kč) nižší o 12 206 060 Kč. To představuje snížení o 0,04 %.
Podíl navrhovaných výdajů na VŠ na rok 2024 (mimo VVI a bez prostředků EU) vůči predikci HDP5 na rok 2024 představuje 0,40 %. V předchozích letech tento podíl činil: v roce 2016 - 0,42 %, v roce 2017 - 0,42 %, v roce 2018 - 0,45 %, v roce 2019 - 0,46 %, v roce 2020 - 0,48 %, v roce 2021 - 0,47 %, v roce 2022 – 0,42 % a v roce 2023 – 0,42 %.

C.II.1 RgŠ7 včetně PŘO bez ostatních dotačních titulů (str. 23)
Oproti schválenému rozpočtu RgŠ na rok 2023 je celkový navržený rozpočet běžných výdajů RgŠ na rok 2024 zvýšen o 2 114 085 410 Kč, tj. o 1,05 %.

Vývoj výkonů ve školních letech 2019/2020 až 2023/2024 (str. 26 a 27)
Ve školním roce 2023/2024 lze v RgŠ očekávat nárůst výkonů celkem o téměř 28 tisíc dětí, žáků a studentů, tj. nárůst o cca 1,5 %.


C.II.1.2 Mzdové prostředky RgŠ ÚSC (str. 27)
Navržený rozpočet mzdových prostředků na rok 2024 pro RgŠ ÚSC je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 zvýšen o 1 669 924 856 Kč (včetně příslušenství o 1 255 789 621 Kč), tj. o 1,3 % (včetně příslušenství o 0,7 %). V roce 2024 tak činí mzdové prostředky 134 432 642 111 Kč (včetně příslušenství 181 526 814 787 Kč), z toho platy učitelů 95 590 234 272 Kč (včetně příslušenství 128 855 635 799 Kč).
V oblasti příslušenství se pak příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb od roku 2024 snižuje ze 2 % na 1 %.
Rozpočtové zdroje mzdových prostředků v roce 2024 představují zvýšení průměrného platu učitelů na úroveň 130 % průměrné nominální mzdy v národním hospodářství v ČR v roce 2022 a u ostatních zaměstnanců (tj. ostatních pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců) snížení průměrného platu o 2 % oproti roku 2023.
Navržená výše rozpočtových zdrojů však zároveň představuje v oblasti nepedagogické práce ve školách a školských zařízeních snížení o 5 301 422 077 Kč (včetně příslušenství o 6 822 877 779 Kč), což představuje snížení počtu zaměstnanců o 17 020,04. Toto snížení je dáno konsolidačním úsilím vlády ČR. Vzhledem k tomu, že nepedagogická práce ve školách a školských zařízeních není mandatorní povahy, je z tohoto důvodu možné snížení míst a mzdových prostředků v této oblasti promítnout.

C.II.1.3 Ostatní neinvestiční výdaje RgŠ ÚSC (str. 28)
Navržený rozpočet ONIV na rok 2024 pro RgŠ ÚSC je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 snížen o 323 439 181 Kč10, tj. pokles o 12,3 %. V roce 2024 tak budou činit ONIV 2 306 929 787 Kč.

C.II.1.4 Soukromé školství (str. 28)
Na dotace soukromému školství je navržen rozpočet běžných výdajů ve výši 12 798 211 937 Kč (částka na výkonové financování podle zákona č. 306/1999 Sb.). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 je pro rok 2024 rozpočet zvýšen o 1 114 983 162 Kč, tj. o 9,54 %.

C.II.1.5 Církevní školství (str. 29)
Na dotace církevnímu školství je navržen rozpočet běžných výdajů ve výši 2 930 009 127 Kč (částka na výkonové financování podle školského zákona). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 je pro rok 2024 rozpočet zvýšen o 208 456 019 Kč, tj. o 7,66 %.

C.III Podpora činnosti v oblasti mládeže (str. 35)
Neinvestiční dotace ve výši 184 000 000 Kč jsou poskytované NNO na realizaci projektů přispívajících k naplňování cílů Strategie 2030+ v oblasti práce s dětmi a mládeží. Pro rok 2024 byly alokace pro NNO v souladu s konsolidačním balíčkem v každé výzvě poníženy o 10 % oproti základu pro rok 2023 (204 500 000 Kč).