středa 20. ledna 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela zákona o pedagogických pracovnících

V tomto rozcestníku mapujeme aktuální dění kolem vládní novely zákona o pedagogických pracovnících. Vedení Pedagogické komory s navrhovanými změnami zásadně nesouhlasí. Novela by měla být poslanci zamítnuta a vrácena MŠMT k přepracování a novému projednání v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení.Zdroj: Dotazníkové šetření Pedagogické komory (stávková pohotovost)

úterý 19. ledna 2021

Společný protest šesti školských organizací proti novele zákona o pedagogických pracovnících

Zástupci šesti školských organizací, děkani pedagogických fakult a další významné osobnosti českého školství vyzvali společně poslance, aby ve třetím čtení neschválili novelu zákona o pedagogických pracovnících (konkrétně se jedná o nový paragraf 9a). Celý text dopisu poslancům naleznete zde...

Informace pro předsedy poslaneckých klubů politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a výzva poslankyním a poslancům

Obracíme se na vás v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Konkrétně jde o § 9a

„(1) Zaměstnanci, který je absolventem akreditovaného magisterského studijního programu, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat.“

Tato úprava podle navrhovatele vychází z údajně kritického nedostatku kvalifikovaných učitelů, z deklarované potřeby zkvalitnit výuku ve školách odborníky z praxe a z představy o nutnosti dále posílit pravomoci ředitelů v personální oblasti. Domníváme se, že argumenty, z nichž vychází návrh novely, jsou nepřesné a zcela podceňují velké riziko, které by schválení novely přineslo.

Nedostatek učitelů není plošný ani katastrofický

Na 2. stupni ZŠ je zajišťována výuka v 7 % úvazků nekvalifikovanými a jen 2,4 % vyučujících učitelské studium nezahájilo (na SŠ je nekvalifikovaných úvazků něco přes 5 % a studium dosud nezahájilo 2,3 %). V absolutních číslech jde maximálně o 1 600 nekvalifikovaných učitelů, kteří si kvalifikaci ani nedoplňují – ze zhruba 70 000 vyučujících na těchto stupních škol. Problém je tedy regionální (v Karlovarském kraji je nekvalifikovaných úvazků téměř jedna pětina a kvalifikaci si jich nedoplňuje 8 %) nebo aprobační (v některých vyučovacích předmětech) – v osmi krajích jde o zlomky jednoho procenta nebo maximálně do 2 % nekvalifikovaných. Místo regionálně a aprobačně zacílených opatření navrhuje novela cestu plošného snížení kvalifikačního požadavku. Novela tak naplňuje známé rčení „jít s kanónem na mouchy“.

Tolik objektivní údaje z matriky MŠMT (na rozdíl od „šetření“, kterými předkladatel argumentuje).

Zkvalitnění výuky otevřením odborníkům z praxe je vlamováním do otevřených dveří a nedoloženým předpokladem

MPSV: Náhrada mzdy v případě karantény

Zveřejňujeme podrobnou odpověď z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na dotaz Pedagogické komory, z. s., k problematice náhrady mzdy/platu v případě karantény kvůli pozitivnímu testu na COVID-19. Informace využijí ředitelé škol i zaměstnanci. MPSV uvádí doporučení, jak postupovat, pokud se v karanténě ocitne přímo konkrétní pracovník; jak řešit případy, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci z důvodu vyhlášení karantény ve škole a nepřítomnosti dětí/žáků (překážka v práci na straně zaměstnavatele); kdy lze problém řešit formou home-office


neděle 17. ledna 2021

Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků

V tomto rozcestníku naleznete informace k Otevřenému dopisu ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků, který k 11. lednu 2021 podepsalo již 1.181 ředitelů a ředitelek škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ...). Celkový počet signatářů otevřeného dopisu z řad vedoucích pracovníků škol a školských zařízení činí 1.289. 

AKTUALIZACE: K 17. lednu 2021 má otevřený dopis celkem 2.711 signatářů.

Dopis mohou podpořit nejen ředitelé škol, ale rovněž zástupci ředitele i další vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Podpořit názory ředitelů škol uvedené v tomto dopise mohou samozřejmě všichni pedagogičtí pracovníci. Stačí vyplnit podpisový formulář on-line, který naleznete níže... 

Otevřený dopis můžete podepisovat do 20. 1. 2021. Předem děkujeme za podporu a rozeslání tohoto odkazu kolegům, na které máte kontakty.

Ombudsman: MŠMT pochybilo. Ředitelky mateřských škol mají nárok na vyšší platovou třídu

Úřad veřejného ochránce práv dospěl k závěru, že se Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR dopustilo pochybení, když ve své metodice zpochybnilo zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do 11. platové třídy. Podnět ombudsmanovi v této věci podal prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi již v roce 2019, celé šetření ovšem bylo ukončeno až nyní v lednu 2021.


Ředitelé samostatných mateřských škol byli až do roku 2019 zařazováni většinou do 10. platové třídy. Pedagogická komora na konci školního roku 2018/2019 upozornila úřady, obce i ředitele škol, že se jedná o chybu, protože příslušné nařízení vlády umožňuje minimálně od roku 2010 přiznat ředitelkám samostatných mateřských škol vyšší platovou třídu. Radek Sárközi zpracoval vzorovou žádost adresovanou zřizovatelům škol, kterou využila řada ředitelek. Pedagogická komora zároveň oficiálně oslovila obce, které mateřské školy zřizují, aby bylo žádostem od ředitelek samostatných mateřských škol vyhověno. Díky tomu došlo v průběhu letních měsíců roku 2019 k přeřazení skoro 1 400 ředitelů a ředitelek (z celkového počtu 2 600 samostatných mateřských škol v České republice) do 11. nebo 12. platové třídy.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na tuto aktivitu Pedagogické komory a hromadné podávání žádostí o vyšší platovou třídu ředitelkami reagovalo v průběhu léta 2019 tím, že narychlo přepracovalo Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků, v němž nově zpochybnilo přeřazování ředitelek samostatných mateřských škol do 11. platové třídy. Tehdejší první náměstek MŠMT Václav Pícl dokonce rozeslal za ministerstvo oficiální dopis hejtmanům, v němž zařazování ředitelek do vyšších platových tříd zpochybnil. To znejistilo některé zřizovatel škol, takže své původní rozhodnutí poskytnout ředitelkám vyšší platovou třídu zrušili.

Pedagogická komora proto podala podnět úřadu veřejného ochránce práv, který si vyžádal stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i Ministerstva práce ČR. Ve výsledné zprávě o šetření ve věci zařazování ředitelů a ředitelek mateřských škol do platových tříd úřad ombudsmana konstatoval, že se MŠMT dopustilo pochybení.

„Otázkou zůstává, kdo nahradí více než dvěma tisícům ředitelů samostatných mateřských škol ušlé finance za uplynulých 10 let, kdy byly ředitelky kvůli chybnému výkladu nařízení vlády ze strany ministerstva školství zařazovány pouze do 10. platové třídy,“ komentuje celou kauzu Radek Sárközi.

Pedagogická komora v této věci zorganizovala podpisovou akci, do které se nakonec zapojilo více než tisíc ředitelů samostatných mateřských škol. Otevřeným dopisem ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání, který byl původně adresován přímo premiérovi, se zabýval mimo jiné školský výbor Senátu, který přijal v této věci usnesení. Pedagogická komora rovněž požadovala odvolání prvního náměstka MŠMT Václava Pícla, kterého nakonec v roce 2020 nahradil Karel Kovář. Aktuálně organizuje Pedagogická komora petici za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách s cílem shromáždit 10 000 podpisů.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

V Praze se za týden ztrojnásobil počet MŠ v karanténě

Krajská hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje každý pátek statistiky k výskytu koronaviru ve školách za uplynulý týden. Zatímco k 8. lednu 2021 řešilo COVID-19 pouze 25 mateřských škol, o týden později to už bylo 74 mateřských škol... Počet žáků v karanténě vzrostl skoro pětinásobně - z 328 na 1604 žáků k 14. lednu 2021.pátek 15. ledna 2021

MŠMT: Manuál k pedagogické intervenci

Od 1. února 2021 vejdou v účinnost změny ohledně pedagogické intervence MŠMT k těmto změnám vydalo dne 14. ledna 2021 speciální manuál...

"K ukončení poskytování stávajících pedagogických intervencí jako opatření ve vyšším než 1. stupni podpory dojde v informačním systému k vykazování R 44-99 automaticky, a to v rámci lednové agregace údajů pro správní úřady (tj. na přelomu ledna a února 2021)."

"Doporučujeme zejména zohlednění realizace pedagogické intervence formou zvýšení osobního příplatku podle § 131 zákoníku práce (zejména v případě, pokud daný pedagogický pracovník bude pedagogickou intervenci tímto způsobem vykonávat standardně a dlouhodobě), pravidelně vyplácených odměn podle § 134 zákoníku práce či cílových odměn podle § 134a zákoníku práce. Konkrétní parametry pro tyto složky platu je na místě (obdobně jako v jiných případech) stanovit ve vnitřním platovém předpise zaměstnavatele."

AKTUÁLNÍ TÉMA: Výuka matematiky

Současná diskuze o výuce matematiky se zaměřuje na rozdíly mezi Hejného metodou a klasickou didaktikou, ale existuje více přístupů k výuce matematiky - metoda montessori, začít spolu, waldorfská pedagogika, tvořivá škola, daltonský plán atd.

úterý 12. ledna 2021

Aktuální téma: Alternativní způsoby hodnocení

 V tomto rozcestníku naleznete tipy k alternativním způsobům hodnocení (slovní, kriteriální, formativní hodnocení, sebehodnocení...).


AKTUÁLNÍ TÉMA: Výuka on-line

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na stránky, které se zabývají on-line výukou. V diskuzi můžete kolegům doporučovat další...pondělí 11. ledna 2021

Tematické facebookové skupiny Pedagogické komory

Kromě hlavní facebookové skupiny Pedagogická komora - diskuze o školství - učitelé, ředitelé..., která má více než 10.000 členů, a naší facebookové stránky Pedagogická skupina, zapsaný spolek, postupně zřizujeme nové tematicky zaměřené skupiny na Facebooku, které jsou určeny členům i nečlenům našeho spolku. 
AKTUALIZACE: Využijte rámeček pro svou profilovou fotografii na Facebooku Pedagogická komora - hlas rozumu ve vzdělávání (nápis nahoře) nebo Pedagogická komora - hlas rozumu ve vzdělávání (verze s nápisem dole). 

Benefitem FB skupin zřízených Pedagogickou komorou je, že případné výstupy z nich předáme nejen kolegům, ale rovněž politikům (ministrům, poslancům, senátorům, hejtmanům...), zřizovatelům škol, pracovníkům MŠMT a jím přímo zřízených organizací, médiím i široké veřejnosti. Za přijetí do skupiny prosím neděkujte. Raději vložte nějaký zajímavý příspěvek nebo tip pro ostatní kolegy. Díky tomu všichni zjistí, že je ve skupině nový aktivní člen.
 • Pedagogická komora, z. s., je rovněž na Twitteru...

Facebookové stránky o školství (porovnání počtu interakcí za uplynulý týden k 17. 3. 2020) Pedagogická komora (98 000):


neděle 10. ledna 2021

sobota 9. ledna 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Platná krizová opatření

Jelikož se různá krizová opatření mění ze dne na den, zmapovali jsme v tomto rozcestníku pouze ta, která jsou aktuálně v platnosti (případně jejich účinnost nastane v nejbližší době) a týkají se přímo škol. Vždy je třeba zkontrolovat přesné datum účinnosti. Manuály z MŠMT nejsou závazné, proto je zde nenajdete... Již neplatná opatření jsou škrtnuta.

pátek 8. ledna 2021

Benefity pro členy spolku Pedagogická komora

Hlavním benefitem pro členy spolku Pedagogická komora je vzájemná výměna zkušeností, pomoc a podpora. Jsme profesní stavovskou organizací, která sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky, kteří se rozhodli táhnout společně za jeden provaz. Naším cílem je podpořit pozitivní změny ve vzdělávání a prosadit lepší pracovní podmínky ve školství. Členové spolku Pedagogická komora mohou navíc využívat konkrétní benefity buď pro sebe, nebo v některých případech i pro celou školu, na které působí. 

Aktuální benefity

Minulé benefity

čtvrtek 7. ledna 2021

Učitelé mají za třídnictví menší hodinovou sazbu, než je minimální mzda!

Vyjádření k avizovanému navýšení příplatku za třídnictví ze současných 500 až 1300 Kč na 1500 až 2500 Kč měsíčně, které vyplývá z usnesení, které 6. ledna 2021 přijal školský výbor Poslanecké sněmovny.

Pedagogická komora, z. s., dlouhodobě usiluje o valorizaci příplatku za třídnictví, který v současnosti začíná na částce 25 korun za hodinu práce, což je hluboko pod aktuální minimální mzdou, která činí 90,50 Kč/hod. Pokud by se tzv. zvláštní příplatek zvýšil na minimálně 1500 Kč měsíčně, pobírali by třídní učitelé stále pouze 75 Kč za hodinu, což je přibližně polovina státem zaručené mzdy pro pedagogy, která v roce 2021 činí 148,40 Kč/hod.

„Uspořádali jsme šetření mezi učiteli, které prokázalo, že třídní učitel pracuje o 20 hodin měsíčně více. než učitel, který třídnictví nemá,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „podobné šetření proběhlo například v Německu a jeho výsledek byl obdobný.“

V Poslanecké sněmovně se zasekl návrh novely zákoníku práce, na kterém Pedagogická komora spolupracovala. V něm skupina poslanců za KDU-ČSL už v roce 2018 navrhovala třídnický příplatek ve výši 2500 až 3500 Kč měsíčně. Bohužel jeho schválení soustavně blokují poslanci za ANO, přestože ministerstvo školství vedené Robertem Plagou k němu dalo kladné stanovisko.

Na Slovensku je definována práce třídního učitele zákonem a zákon rovněž stanoví minimální výši příplatku za třídnictví jako 5 % platu, v České republice třídnictví definováno v legislativě není a výše tzv. zvláštního příplatku je určena pouze v nařízení vlády. Narozdíl od Slovenska nemají v Česku na tento příplatek nárok učitelky mateřských škol.


Zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

"§ 13b (1) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach."

pátek 25. prosince 2020

MŠMT: Manuál pro školy platný do 10. 1. 2021

Ministerstvo školství vydalo nový manuál pro školy, který vychází z aktuálně platného krizového opatření vlády a skutečnosti, že se celá Česká republika opět ocitla v 5. stupni tabulky PES...úterý 22. prosince 2020

Tarifní tabulky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky na rok 2021

Dne 21. 12. 2020 schválila vláda návrh ministra školství Roberta Plagy, aby tarifní část platu učitelů a dalších pedagogických pracovníků vzrostla v roce 2021 pouze o 4 % (oproti původnímu návrhu MPSV, který počítal s růstem 9 %). Tarifní tabulka pro ostatní zaměstnance (včetně nepedagogických pracovníků ve školách) zůstane v roce 2021 stejná jako v roce 2020. Minimální mzda v roce 2021 činí 15 200 korun měsíčně. Výši zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací naleznete zde.

 • Učitelky MŠ: 8. až 13. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Ředitelky MŠ: 10. až 13. platová třída (obvykle 11. platová třída)
 • Učitelé ZŠ a SŠ: 9. až 14. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Ředitelé ZŠ a SŠ: 12. až 14. platová třída (obvykle 13. platová třída)
 • Učitelé odborného výcviku: 9. až 13. platová třída (obvykle 10. platová třída)
 • Vychovatelky školní družiny a další vychovatelé: 8. až 12. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Speciální pedagogové: 11. až 13. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Asistenti pedagoga: 4. až 9. platová třída (obvykle 8. platová třída)
 • Pedagogové volného času: 8. až 13. platová třída

Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 500 až 1300 Kč,
b) II. 750 až 2500 Kč...

pondělí 21. prosince 2020

Pedagogická komora nesouhlasí s růstem tarifů pouze o 4 procenta

Vedení Pedagogické komory, z. s., nesouhlasí s návrhem ministra školství Roberta Plagy, aby tarifní část platu učitelů a dalších pedagogických pracovníků vzrostla v roce 2021 pouze o čtyři procenta. Plně podporujeme původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, což je růst tarifů o devět procent.

Ministr školství se soustavně vyhýbá jednáním s reprezentativními školskými organizacemi. Školská tripartita byla svolána naposledy letos v srpnu.

„Pokud vláda Plagův návrh schválí, Pedagogická komora je připravena podniknout další kroky,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „v úvahu přichází vyhlášení stávkové pohotovosti nebo petice za odvolání ministra školství Roberta Plagy.“

Robert Plaga není dobrý ministr školství, zcela ztratil naši důvěru!

Více informací naleznete zde:
Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Stávková pohotovost mimo kolektivní vyjednávání

Vedení spolku požádalo právníka o výklad platné legislativy, zda může Pedagogická komora (sama bez školských odborů) vyhlásit stávkovou pohotovost ve školách. Ano, může. Postupně tudíž začneme činit kroky, které musí vyhlášení stávkové pohotovosti předcházet...

Obecně závazné právní předpisy neobsahují právní úpravu tzv. stávkové pohotovosti, jakkoliv se v praxi jedná o termín frekventovaný. Stávková pohotovost se tedy může týkat jak stávky v rámci kolektivního vyjednávání, tak stávky z jiných důvodů.

S ohledem na shora uvedené tedy není ani nijak stanoveno, jak stávkovou pohotovost vyhlásit, ani jakou má mít formu. V daném případě z logiky věci vyplývá, že stávková pohotovost by měla být odborovou organizací (pořadatelem) oznámena zaměstnancům (účastníkům), a to zejména co do okamžiku jejího vzniku a jejích podmínek (tj. od kdy, z jakých důvodů a příp. do kdy, resp. do splnění jakých podmínek, má trvat), jakož i její formy (např. viditelné označení účastníků pohotovosti apod.). Vyhlášení by mělo také definovat stávkový výbor a mělo by být učiněno směrem k zaměstnancům jako jejím účastníkům (k těm nejdříve), k médiím a samozřejmě k zaměstnavateli.

Stávkovou pohotovost může vyhlašovat jakákoliv odborová organizace a vzhledem k tomu, že tento institut není (na rozdíl od stávky v rámci kolektivního vyjednávání) nijak zákonně upraven, i jakýkoliv jiný subjekt. Jiný subjekt může na základě ústavního práva na stávku organizovat i jakoukoliv stávku, s výjimkou stávky v rámci kolektivního vyjednávání, která by měla být organizována výlučně odborovými organizacemi.


Aleš Buriánek

neděle 20. prosince 2020

Učitel naživo - neúspěšná akreditace magisterského studia

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na texty, které vyšly v souvislosti s neúspěšnou akreditací magisterského studia učitelství na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, na jejíž přípravě se podílela organizace Učitel naživo, z.ú.

Citace z výše uvedených textů:

čtvrtek 17. prosince 2020

Pedagogická komora žádá poslance o navýšení školského rozpočtu

Je třeba vyřešit škrt ve výši 1,2 miliardy korun na platy asistentů pedagoga

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje poslanecké pozměňovací návrhy, které dodatečně navyšují rozpočet pro školství na rok 2021. Jedná se o finance pro vysoké školy, na platy asistentů pedagoga, ONIV nebo protidrogovou prevenci. Návrhy některých poslanců na škrty v rozpočtové kapitole MŠMT nebo přesuny peněz uvnitř  kapitoly 333 naopak prezident Pedagogické komory Radek Sárközi zcela odmítá.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) podal návrh na navýšení financí pro vysoké školy o 2 569 804 324 korun na celkovou částku 30 981 481 304 Kč. Poslanec Pavel Jelínek (SPD) navrhuje navýšit ONIV, ze kterých školy hradí učebnice nebo pomůcky pro žáky, ale rovněž náhradu mzdy během prvních 14 dní nemoci zaměstnanců (a řadu dalších položek), o 400 milionů korun na celkovou částku 1 800 000 000 Kč. Poslanec Dominik Feri (TOP09) podal tři návrhy: navýšení prostředků na platy asistentů pedagoga o 30 milionů korun, posílení financí na protidrogovou prevenci o 1 500 000 Kč a 100 milionů korun na podporu vysokoškolského výzkumu v oblasti světové pandemie koronaviru.

 

„V položce „ostatní neinvestiční výdaje“ se školy letos ocitly v červených číslech, protože jim kvůli častému pobytu zaměstnanců v karanténě skokově narostly výdaje z ONIV,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „nejhůře situace dopadla na mateřské školy, které skončily v karanténě opakovaně, což jim hrozí i v následujícím roce.“

 


Poslanecká sněmovna by měla o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat v pátek 18. 12. 2020. Plánované výdaje na školství v roce 2021 činí 239 655 319 850 Kč. Podíl školství na hrubém domácím produktu České republiky je pro rok 2020 odhadován na 3,18 % HDP (bez prostředků z evropských fondů). V roce 2021 by se měl zvýšit na 3,86 % HDP.

 

„Investice do školství, vzdělávání, vědy a výzkumu je nejefektivnější investicí, proto by do těchto oblastí mělo směřovat co nejvíce peněz, o prosperitě České republiky za 20 let se rozhoduje právě teď,“ říká Radek Sárközi, „české školství je bohužel dlouhodobě výrazně podfinancované a výdaje na vzdělávání stále nedosahují ani 5 % HDP, což je průměr států EU a OECD.“

 

Čím je dítě mladší, tím vyšší bude návratnost a efektivita finančních prostředků vynaložených na jeho výchovu a vzdělávání, což prokazují mezinárodní odborné studie. Bohužel Česká republika investuje nejméně právě do předškolního vzdělávání. Zatímco my dáváme na předškolní vzdělávání pouze 0,5 % hrubého domácího produktu, průměr EU a OECD činí 0,8 % HDP. Důsledkem je například vysoký počet dětí ve třídách mateřských škol, kde je většinu času na až 28 dětí pouze jedna učitelka. Rovněž na prvním stupni základních škol je u nás počet dětí ve třídě výrazně vyšší, než činí průměr členských států Evropské unie.„Upozornil jsem poslance, na výrazný škrt 1,2 miliardy korun na platy asistentů pedagoga, který navrhl ministr školství Robert Plaga,“ uvádí Radek Sárközi, „pokud nebude dodatečně kompenzován, může přijít o místo více než 5 000 asistentů pedagoga, protože často pracují jen na částečný úvazek.“

 

V podkladech k návrhu státního rozpočtu na rok 2021 se uvádí, že úspora 1,2 miliardy korun bude dosažena snížením počtu asistentů pedagoga o 2 564 plných úvazků.  Pokud k propuštění asistentů pedagoga nedojde, budou se muset finance na jejich platy hledat v nenárokových složkách učitelských platů.

 

„Pro učitele to není dobrá zpráva – buď zůstanou ve třídě na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami sami bez pomoci asistentů, nebo se místa asistentů zafinancují na úkor učitelských platů,“ dodává Radek Sárközi.


Pedagogická komora, z. s.

www.pedagogicka-komora.czstředa 16. prosince 2020

Parlament projednává kontroverzní novelu zákona o pedagogických pracovnících

V tomto rozcestníku naleznete informace k projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících, proti které veřejně vystoupila řada organizací...Tisková konference proti novele zákona o pedagogických pracovnících (Poslanecká sněmovna, 15.12.2020 od 16 hodin) - na fotografii jsou zleva: Radek Sárközi (prezident Pedagogické komory), Antonín Staněk (poslanec ČSSD), Jiří Mihola (poslanec KDU-ČSL), Jan Picek (předseda Asociace děkanů pedagogických fakult), Stanislav Štech (bývalý ministr školství), František Dobšík (předseda ČMOS PŠ, školské odbory)

neděle 13. prosince 2020

Pedagogická komora varuje: Novela ohrožuje kvalitu vzdělávání

Změny v zákoně o pedagogických pracovnících umožní učit lidem bez pedagogického vzdělání nejen na SŠ, ale také na 1. stupni ZŠ

Pedagogická komora, z. s., vyzvala poslance, aby zamítli novelu zákona o pedagogických pracovnících, nebo ji vrátili vládě k přepracování. Hlavním nedostatkem návrhu je, že neobsahuje pojistky proti možnému zneužití. Novela umožní ředitelům škol, aby uznali kvalifikaci učitele lidem, kteří ji ve skutečnosti nemají. Rodič se tak ani nedozví, že jeho dítě učí člověk bez pedagogického vzdělání, protože bude z hlediska legislativy oficiálně považován za kvalifikovaného učitele.

„Prezentace novely ve stylu „odborníci z praxe do škol“ je zavádějící,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „pokud navržená změna projde, bude moci učit kdokoliv cokoliv, v návrhu totiž chybí pojistky, které by zabránily tomu, aby například vystudovaný architekt učil češtinu nebo politolog matematiku.“

Novela umožňuje, aby všechny všeobecně vzdělávací předměty na střední škole a 2. stupni ZŠ vyučovali lidé bez pedagogického vzdělání. Zprostředkovaně bude moci nekvalifikovaný dokonce učit i na 1. stupni ZŠ, pokud bude mít zároveň alespoň jednu hodinu na stupni druhém. To je vážným ohrožením kvality výuky.

„Amatér bez pedagogického vzdělání může při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou například žáci s autismem, lehkým mentálním postižením nebo dyslexií napáchat nenapravitelné škody,“ kritizuje novelu Jana Karvaiová, která vede v Pedagogické komoře sekci speciálních pedagogů.

Podle novely bude moci ředitel školy uznat pracovníkovi bez pedagogického vzdělání kvalifikaci na tři roky. Chybí ale pojistka, která by zabránila řetězení těchto tříletých výjimek donekonečna. V návrhu není uvedeno, že si pracovník musí kvalifikaci během tří let doplnit, nemusí tzv. pedagogické minimum ani začít studovat…

Kvalifikaci může nyní učitel získat úspěšným absolvováním studia učitelství, které nabízejí pedagogické fakulty i další vysoké školy, nebo doplňujícím pedagogickým studiem v minimálním rozsahu 250 hodin. Nově by k získání kvalifikace učitele stačil podpis ředitele školy.

„Představte si situaci, kdy se o volné místo učitele uchází kvalifikovaný učitel a zároveň čerstvý absolvent bez pedagogického vzdělání, podle novely bude moci ředitel školy zaměstnat nekvalifikovaného a kvalifikaci mu uznat,“ upozorňuje Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, „tohle nyní zákon naštěstí neumožňuje, ředitel školy si musí vždy vybrat kvalifikovaného učitele.

Může docházet k tlaku na ředitele škol od zřizovatelů, aby zaměstnal známého bez pedagogického vzdělání, místo kvalifikovaného učitele. Podobným excesům aktuální znění zákona brání, čímž ochraňuje ředitele škol i učitele.

„Současné znění zákona o pedagogických pracovnících považuji za vyhovující, není třeba ho měnit,“ uvádí ředitel ZŠ Zbyněk Mašek, „chrání školství před případným přílivem nekvalifikovaných pracovních sil a garantuje kvalitu českého školství pro rodiče dětí.“

Podle výroční zprávy České školní inspekce, která prováděla hospitace přímo ve třídách během výuky, učí aprobovaní učitelé lépe než nekvalifikovaní. Častěji rovněž používají moderní vyučovací metody. Z mezinárodního šetření PISA vyplývá, že žáci aprobovaných učitelů dosahovali vyššího skóre v testech (o 32 bodů) než žáci nekvalifikovaných.


Učitelství patří mezi povolání regulovaná zákonem. Aby regulovanou profesi mohl pracovník vykonávat, musí nejprve splnit kvalifikační kritéria, což je například studium daného rozsahu a obsahu zakončené kvalifikační zkouškou. Podmínky stanovuje ministerstvo školství. Vysoké školy je musí splnit, aby získaly akreditaci studijního programu a mohly vzdělávat budoucí učitele. Novela ale tento základní princip, který platí v mnoha profesích, jako jsou například lékaři, kadeřnice, ošetřovatelé, kominíci, advokáti, chůvy nebo kosmetičky, záměrně obchází. Nekvalifikovaný bude moci být škrtem pera prohlášen za kvalifikovaného učitele.

Podle mimořádného šetření ministerstva školství si kvalifikaci nedoplňuje pouze 2,4 % učitelů 2. stupně ZŠ a 2,3 % učitelů SŠ. Přijímat kvůli těmto pracovníkům bez pedagogického vzdělání novelu, která je stejně nenutí si kvalifikaci dodělat, nedává žádný smysl.


„Jako aprobované učitelce češtiny a výchovy k občanství se mi samozřejmě nelíbí, že mě bude moci nahradit absolvent technické školy,“ říká učitelka ZŠ Markéta Illová, „ráda budu uvádějící učitelkou čerstvého absolventa pedagogické fakulty, ale proč bych měla ve svém volném čase a bez nároku na příplatek vysvětlovat inženýrovi bez pedagogického vzdělání vše, co jsem se naučila během pěti let vysokoškolského studia? Zastávám zároveň funkci metodika prevence, musela jsem kvůli tomu absolvovat specializační studium v rozsahu 250 hodin, proto si myslím, že by každý zájemce o práci učitele měl vystudovat alespoň pedagogické minimum, vždyť i asistent pedagoga musí mít podle novely kvalifikační kurz ve stejném rozsahu.“ 

čtvrtek 10. prosince 2020

Návrh platových tarifů pro pedagogické pracovníky na rok 2021

AKTUALIZACE: TARIFY VZROSTOU POUZE O 4 % (21.12.2020)

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes zveřejnilo k připomínkování návrh platových tarifů na rok 2021: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

V tarifní tabulce pro učitele a další pedagogické pracovníky se navrhuje zvýšení o 9 % oproti roku 2020. Na rozdíl od předchozích let MŠMT tento návrh předem neprojednalo ve školské tripartitě se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, protože ji ministr školství Robert Plaga již řadu měsíců nesvolává...

Vedení Pedagogické komory, z. s., s předloženým návrhem MPSV souhlasí. Opakovaně ovšem upozorňujeme na dlouhodobě neřešený problém, kdy tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky má mnohem méně platových stupňů (7) než tabulka pro nepedagogické pracovníky (12). V důsledku toho učitelé čekají na zvýšení tarifní části platu v některých případech až 8 let. Pedagogická komora v minulosti iniciovala, aby se tarif zvyšoval vždy po 3 až 4 letech praxe, jak je tomu u ostatních zaměstnanců, ale MŠMT příslušný návrh MPSV odmítlo... (Například v době První republiky se učitelům zvyšovaly platy vždy po třech letech praxe: Porovnání učitelských platů v roce 1928 a 2018.)

Pedagogická komora už v roce 2017 zpracovala návrh na zvýšení příplatků za specializované činnosti (metodik prevence, koordinátor ICT apod.) a zavedení nového příplatku za třídnictví - oba v minimální výši 2 500 Kč měsíčně. Příslušnou novelu zákoníku práce podal v roce 2018 jako poslanecký návrh Marek Výborný s dalšími poslanci za KDU-ČSL, ale doposud nebyl Poslaneckou sněmovnou projednán a stále čeká na tzv. 2. čtení ve Sněmovně. (Obdobný návrh podal poslanec Jiří Mihola (KDU-ČSL) jako pozměňovací návrh k vládní novele zákona o pedagogických pracovnících, jejíž 2. čtení ve Sněmovně by mělo pokračovat 15. 12. 2020.)

 • Učitelky MŠ: 8. až 13. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Ředitelky MŠ: 10. až 13. platová třída (obvykle 11. platová třída)
 • Učitelé ZŠ a SŠ: 9. až 14. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Ředitelé ZŠ a SŠ: 12. až 14. platová třída (obvykle 13. platová třída)
 • Učitelé odborného výcviku: 9. až 13. platová třída (obvykle 10. platová třída)
 • Vychovatelky školní družiny a další vychovatelé: 8. až 12. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Speciální pedagogové: 11. až 13. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Asistenti pedagoga: 4. až 9. platová třída (obvykle 8. platová třída)
 • Pedagogové volného času: 8. až 13. platová třída

středa 9. prosince 2020

Výroční zprávy školských neziskovek za rok 2019

V tomto rozcestníku naleznete výroční zprávy za rok 2019, které zveřejnily na svých internetových stránkách neziskové organizace působící v oblasti školství a vzdělávání

Vybrané údaje a citace z výročních zpráv za rok 2019...

Nadace České spořitelny poskytla v roce 2019 finance např. těmto neziskovkám a firmám:

 • EDUin, o.p.s. - 3 115 000 Kč
 • ČOSIV, z.s. - 1 500 000 Kč
 • Eduzměna, nadační fond - 6 500 000 Kč
 • SKAV, z.s. - 2 100 000 Kč
 • Učitelská platforma, z.s. - 600 000 Kč
 • Učitel naživo, z.ú. - 14 322 500 Kč
 • H-mat, o.p.s. - 3 000 000 Kč
 • Economia, a.s. - 2 000 000 Kč (Chytré Česko)

Nadace Open Society Fund Praha poskytla v roce 2019 finance např. těmto neziskovkám:

 • ČOSIV, z.s. - 344 000 Kč
 • Eduzměna, nadační fond - 4 500 000 Kč
 • EDUin, o.p.s. - 228 600 Kč
Poznámka: Nadace OSF financovala v roce 2019 Nadační fond Eduzměna částkou 4 500 000 Kč, ale obratem získala od Nadačního fondu Eduzměna 5 352 000 Kč...

sobota 5. prosince 2020

MŠMT: Odpověď na otevřený dopis Jany Kavaiové k výuce na speciálních školách

 Z MŠMT přišla "odpověď" na otevřený dopis Jany Kavaiové ministrovi zdravotnictví za Pedagogickou komoru, z. s., v němž upozornila na řadu problémů při otevírání speciálních škol a tříd po jejich plošném uzavření kvůli koronaviru.