úterý 11. února 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela zákona o pedagogických pracovnících

V tomto rozcestníku mapujeme aktuální dění kolem vládní novely zákona o pedagogických pracovnících. Vedení Pedagogické komory s navrhovanými změnami zásadně nesouhlasí. Novela by měla být poslanci odmítnuta a vrácena MŠMT k přepracování a novému projednání v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení.


čtvrtek 6. února 2020

Pedagogická komora varuje před negativními dopady novely zákona o pedagogických pracovnících

Školský výbor Poslanecké sněmovny začal projednávat vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících. Chystané změny kritizují školské odbory, akademické senáty pedagogických fakult i Pedagogická komora. Uvedené organizace žádají poslance, aby novelu zamítli. Pedagogická komora, z. s., uspořádala anketu, v níž se 91,8 % z 3 843 učitelů vyjádřilo proti návrhu, že by žáky mohli učit lidé bez pedagogického vzdělání.

„Novela obsahuje řadu nedomyšlených změn, které by měly negativní dopady na školství,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „ministr Robert Plaga chystané změny bohužel předem neprojednal se školskými organizacemi, proto přímo oslovujeme poslance, abychom je na problematické pasáže upozornili.“

Novela umožní řediteli školy, aby přiznal nekvalifikovanému zaměstnanci bez pedagogického vzdělání kvalifikaci pro práci učitele, a to dříve, než ji ve skutečnosti získá. Stačí, když přislíbí, že do tří let absolvuje 250hodinové doplňující pedagogické studium. Kdokoliv s magisterským vzděláním tak bude moci učit všechny předměty na střední škole i na druhém stupni základních škol. (Například v USA, na rozdíl od České republiky, neaprobovanou výuku zákon neumožňuje.)

Zároveň ovšem platí ustanovení, že učitel, který kvalifikovaně vyučuje na 2. stupni ZŠ alespoň jednu hodinu, může zbylé hodiny do úvazku učit na 1. stupni. Novela tudíž umožní, aby pracovník bez pedagogického vzdělání legálně učil například v první třídě.

„Považuji tuto změnu za absurdní, obzvláště v souvislosti s další změnou, kterou novela přináší, a to že asistent pedagoga bude muset mít kurz v minimálním rozsahu 250 hodin,“
upozorňuje speciální pedagožka Jana Karvaiová, „učitel nebude muset mít žádné pedagogické vzdělání, kdežto jeho asistent ano...“

Novela dále specifikuje adaptační období pro začínající učitele, kdy mu bude na dobu dvou let přidělen uvádějící učitel. Pro uvádějícího učitele ovšem nezavádí žádný nárokový příplatek, ani snížení míry přímé vyučovací činnosti.

„Začínající učitel bude muset být dva roky veden jako nesamostatný, čímž spadne do nižší platové třídy,“ upozorňuje Radek Sárközi, „v případě učitelky mateřské školy je rozdíl mezi 9. a 8. tarifní třídou 5 900 korun měsíčně, což je více 70 000 korun ročně.“ V současnosti může ředitel školy přiznat zaměstnanci vyšší platovou třídu už po tříměsíční zkušební době, nebo dokonce ihned.

Novela v důsledku ohrozí kvalitu českého školství. Výroční zprávy České školní inspekce dokládají, že nekvalifikovaní používají moderní vyučovací metody méně často než kvalifikovaní učitelé. A že aprobovaná výuka je kvalitnější než neaprobovaná.

Ministerstvo školství neřeší hlavní příčinu, proč ředitelé škol marně shánějí učitele. Tou je dlouhodobé podfinancování českého školství. Čerství absolventi do škol nenastupují, protože si jinde vydělají výrazně více peněz. Školství v minulosti opustila řada kvalifikovaných učitelů, kvůli špatným pracovním podmínkám. Místo toho, aby MŠMT nabídlo pedagogům benefity, jako jsou vyšší příplatky za třídnictví, sabatikl nebo výsluhy, které by vystudované učitele ve školách udržely, usiluje o jejich nahrazení nekvalifikovanými pracovníky, které bude nutné nákladně doškolovat.

„Pochybuji, že novela přiláká do škol „odborníky z praxe“, když si vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec jinde vydělá v průměru o třetinu více než středoškolský učitel,“ upozorňuje viceprezident Pedagogické komory Janek Wagner, „a pokud bude na základní škole učit v rámci inkluze žáky se závažnými diagnózami, brzy ze školství stejně uteče, protože si s nimi nebude vědět bez pedagogického vzdělání rady.“

Pedagogická komora, z. s., je s více než 2 700 členy nejpočetnějším školským spolkem v České republice. K novele vydala velmi podrobné negativní stanovisko adresované poslancům.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Negativní stanovisko Pedagogické komory k novele zákona o pedagogických pracovnících


pondělí 3. února 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší příplatky za třídnictví

Školský výbor Poslanecké sněmovny bude v únoru 2020 projednávat novelu zákoníku práce, která navyšuje specializační příplatek na 2 500 až 3 500 Kč měsíčně a zavádí nový příplatek za třídnictví ve stejné výši. Novela vznikla již v roce 2018, ale teprve nyní byla schválena v prvním čtení. Pedagogická komora se výrazně podílela na vypracování podkladů pro tuto novelu. Vláda dala k novele neutrální stanovisko, MŠMT kladné. Obdobnou změnu v roce 2017 schválil Senát, ale nakonec nebyla poslanci přijata, protože šlo o součást novely zákona o pedagogických pracovnících s kariérním řádem...sobota 1. února 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně

Školský výbor Poslanecké sněmovny bude v únoru 2020 projednávat vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících. Hlavní změnou je možnost dočasně uznat pedagogickou kvalifikaci pracovníkovi, který nemá pedagogické vzdělání. Ředitel školy tak bude moci udělat kvalifikovaného učitele ze zaměstnance, který nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon tohoto povolání, a to včetně učitelů všeobecných předmětů na SŠ i 2. stupni ZŠ. K novele se negativně vyjádřila řada organizací - Pedagogická komora, z. s., školské odbory (ČMOS PŠ), akademické senáty pedagogických fakult...


pátek 31. ledna 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Změny v maturitách (Poslanecká sněmovna)

Školský výbor Poslanecké sněmovny bude v únoru 2020 projednávat vládní novelu školského zákona, která se týká změn v maturitách. Návrh ponechává žákům volbu mezi cizím jazykem a matematikou, jak je tomu v současnosti, a společnou část maturity redukuje ve všech předmětech na didaktické testy. Navrhuje se tudíž změna stávajícího znění legislativy, podle které mají od roku 2022 maturovat všichni žáci povinně kromě češtiny rovněž z cizího jazyka a v oborech uvedených v příslušném nařízení vlády rovněž z matematiky. Slohové práce z češtiny by nehodnotil Cermat, ale učitelé na školách.


čtvrtek 30. ledna 2020

Novela školského zákona (poradenská zařízení)

Ministerstvo školství připravuje změny ve školském zákoně, které se týkají poradenských zařízení a spolupráce mezi nimi, školou, dalšími institucemi a rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela je ve vnějším připomínkovém řízení a bude ji projednávat školská tripartita.


sobota 21. prosince 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Diskuze o maturitách

V tomto rozcestníku mapujeme diskuze o změnách v maturitní zkoušce.čtvrtek 19. prosince 2019

Poradce ředitelky mateřské školy

V tomto rozcestníku naleznete články Radka Sárköziho, prezidenta spolku Pedagogická komora, zveřejněné v časopise Poradce ředitelky mateřské školy v roce 2019. Ve stejném časopise vyšel roku 2018 rozhovor s Radkem Sárközim Pedagogická komora pomáhá mateřským školám.


středa 18. prosince 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Změny v maturitní zkoušce

V tomto příspěvku budeme průběžně mapovat chystané změny v maturitní zkoušce. Kromě poslanecké novely školského zákona byla vzápětí předložena velmi podobná vládní novela. V pátek 6. 12. 2019 začala oba návrhy na změnu školského zákona projednávat Poslanecká sněmovna v prvním čtení. Navrhuje se, aby společná část maturitní zkoušky z matematiky byla pro všechny školy volitelná, aby opravy slohových prací z češtiny byly v gesci školy (nikoliv Cermatu), aby společná část zkoušky z cizího jazyka, kterou organizuje Cermat, byla zredukována na didaktický test, atd.


čtvrtek 5. prosince 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

V tomto rozcestníku naleznete informace k dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jehož připomínkování aktuálně probíhá (až do konce roku 2019).


středa 4. prosince 2019

Rozhovor s Radkem Sárközim (Vzdělávací služby)

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, odpovídal na otázky Vzdělávacích služeb týkající se nedávno proběhlé stávky a dalších problémů českého školství...


Jaké jiné priority než je otázka platová Vás tuto chvíli nejvíce tíží? Budete se tyto problémy snažit řešit, případně jak?

Většinu kolegů nejvíce trápí současné nastavení společného vzdělávání. Podařilo se nám přes účast v pracovní skupině MŠMT prosadit několik změn v inkluzivní vyhlášce. Například vypuštění odstavce, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvují přednostně běžné školy, nebo naopak rozšíření, které umožní fungování „vícedruhových“ speciálních škol pro žáky s různými druhy postižení. „Vícedruhové“ speciální třídy se nám bohužel prosadit nepodařilo. Už tak byly tlaky proti přijetí této novely, která bude účinná od 1. ledna 2020, značné. Viz stížnosti neziskovek adresované Radě Evropy. Protože MŠMT chystá novelu školského zákona ohledně inkluze, chceme se v příštím roce aktivně zapojit do jeho změn. Intenzivně se věnujeme zlepšování podmínek v mateřských školách. Po vypuštění garance míst pro všechny dvouleté děti v MŠ ze školského zákona, kterou se nám podařilo prosadit, usilujeme o další změny v legislativě v oblasti předškolního vzdělávání. Viz otevřený dopis ředitelek samostatných mateřských škol premiérovi, který organizovala Pedagogická komora. Původně ho podepsalo více než 500 ředitelek MŠ, stále se ale přidávají další signatáři. Už jich je kolem tisícovky. Rovněž jsme se zapojili do příprav Strategie vzdělávání do roku 2030+. Nechceme honit příliš mnoho zajíců najednou. Pokud ale vyvstane nějaký aktuální problém, určitě se jím budeme zabývat.

Blíží se okamžik nástupu reformy financování škol. Myslíte si, že vše proběhne bez problémů?

Problémy jsou už teď a bude to horší. Pedagogické komoře se podařilo k září 2019 prosadit přeřazení velké části ředitelek samostatných MŠ do vyšších platových tříd. Totéž i u dalších ředitelů, učitelek nebo vychovatelek školních družin. Díky tomu dostanou školy od ledna 2020 více peněz na tarifní část jejich platů. Myslím si, že naděje, které někteří vkládají do PHmax a celé reformy financování, zůstanou nenaplněny. Řada škol na tom bude nově hůře – především kvalitní plné školy, o které je zájem. Nový systém kvalitu trestá, což je jeho zásadní nedostatek. Původně byla reforma o rok odložena, protože na ni v rozpočtu chybělo 11 miliard korun a nebyla ani řádně připravena. Ty peníze tam ale nejsou ani na rok 2020 a ředitelé škol stále nevědí, jaká bude výše ONIV nebo kolik dostanou na odměny pro zaměstnance. Reforma zabetonuje současný stav a bude skoro nereálné zajistit například finance na překrývání učitelek v mateřských školách, pokud se to škole nepodařilo už letos v září. Netuším, kde škola vezme peníze na to, aby mohla přeřadit zaměstnance v průběhu roku z 8. do 9. platové třídy. I nový systém je závislý na počtu žáků/dětí, takže pověstný kritizovaný „hon za žákem“ nepřestane. A to hlavně proto, že nepedagogičtí zaměstnanci budou nadále financování přes normativ, který je vázán na počet žáků/dětí.


pondělí 2. prosince 2019

Pedagogická komora podporuje poslanecké návrhy na dodatečné navýšení rozpočtu pro školství

Vedení Pedagogické komory, z. s., podporuje všechny pozměňovací návrhy poslanců k zákonu o státním rozpočtu na rok 2020, které dodatečně navyšují kapitolu školství.

„Oceňuji, že řada poslanců předložila konkrétní změny, které pomohou zmírnit výrazné podfinancování českého školství,“ uvedl Janek Wagner, viceprezident spolku Pedagogická komora.

Poslanci z různých politických stran navrhují dodatečně navýšit školský rozpočet o 3 až 5,5 miliardy korun, aby měli ředitelé škol k dispozici více peněz na netarifní části platů pedagogických pracovníků.

„Klíčové bude, zda se poslanci shodnou na jednom z návrhů a zda některý z opozičních návrhů podpoří komunisté nebo sociální demokraté,“ říká prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, „největší šanci na schválení má zřejmě společný návrh Kateřiny Valachové a Václava Votavy, ale musela by ho podpořit kromě poslanců ČSSD i celá opozice.“

Pedagogická komora oslovila v listopadu všechny poslance otevřeným dopisem, v němž doporučuje tři změny v rozpočtu na rok 2020 – navýšení financí na nadtarifní části platů učitelů o 5 miliard korun (především na odměny, které rozdělují ředitelé škol), zvýšení prostředků na příplatky za třídnictví o 2 miliardy korun a navýšení peněz na nákup pomůcek a učebnic pro žáky (ONIV) o 1,5 miliardy korun.

„Jsem rád, že někteří poslanci podklady Pedagogické komory využili,“ uvádí Radek Sárközi, „finance na odměny, ostatní neinvestiční náklady a třídnické příplatky dlouhou dobu stagnují a za posledních 10 let se nezvýšily ani o inflaci.“


Další poslanecké návrhy se týkají prostředků na navýšení kapacity mateřských škol, zvýšení platů vysokoškolských učitelů, 14. platovou třídu pro ředitele škol, více financí pro učitele soukromých a církevních škol, na platy a zázemí pro asistenty pedagoga, pro speciální školství, na volnočasové aktivity dětí a mládeže apod.

„Pedagogická komora podporuje i tyto pozměňovací návrhy, protože kam se v oblasti vzdělávání podíváme, tam chybí peníze,“ dodává Janek Wagner.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

neděle 1. prosince 2019

Poslanecké pozměňovací návrhy (státní rozpočet 2020)

V tomto příspěvku naleznete pozměňovací návrhy ohledně kapitoly 333 (ministerstvo školství) k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, které byly předloženy v rámci druhého čtení ve středu 27. listopadu 2019. Pedagogická komora podporuje všechny uvedené pozměňovací návrhy.

 • Kateřina Valachová (ČSSD) nadtarifní části platů učitelů (příplatky za třídnictví a specializované činnosti, ONIV)
 • Věra Kovářová (STAN) nadtarifní části platů učitelů, rekonstrukce a navýšení kapacit mateřských a základních škol
 • Jiří Mihola (KDU-ČSL) nadtarifní části platů učitelů, příplatky za třídnictví a ONIV
 • Lukáš Bartoň (Piráti) nadtarifní části platů učitelů a platy vysokoškolských učitelů
 • Martin Baxa (ODS) nadtarifní části platů učitelů
 • Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nadtarifní části platů učitelů, platy asistentů pedagogů a vybudování zázemí pro ně
 • Dominik Feri (TOP 09) navýšení financí pro regionální školství
 • Miroslav Kalousek (TOP 09) 14. platová třída pro ředitele škol
 • Marek Výborný (KDU-ČSL) volnočasové aktivity dětí a mládeže
 • Radek Zlesák (ANO) volnočasové aktivity mládeže (společný návrh Radka Zlesáka, Antonína Staňka, Iva Pojezného, Lenky Kozlové, Miroslavy Rutové, Pavla Žáčka a Tomáše Martínka)
 • Mikuláš Ferjenčík (Piráti) soukromé a církevní školy
 • Helena Langšádlová (TOP 09) občanské vzdělávání a výchova ke kritickému myšlení
 • Jan Hrnčíř (SPD) speciální školství (přesunutí financí z inkluzivního vzdělávání)
 • Martin Kupka (ODS) posílení kapacit škol
 • Olga Richterová (Piráti) školství a sociální problémy spojené s nedostupným bydlením
 • Václav Votava (ČSSD) společný návrh s Kateřinou Valachovou (viz výše)

Benefity pro členy spolku Pedagogická komora

Hlavním benefitem pro členy spolku Pedagogická komora je vzájemná výměna zkušeností, pomoc a podpora. Jsme profesní stavovskou organizací, která sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky, kteří se rozhodli táhnout společně za jeden provaz. Naším cílem je podpořit pozitivní změny ve vzdělávání a prosadit lepší pracovní podmínky ve školství. Členové spolku Pedagogická komora mohou navíc využívat konkrétní benefity buď pro sebe, nebo pro celou školu, na které působí. Přihláška do spolku Pedagogická komora

Aktuální akce

Minulé akce

sobota 30. listopadu 2019

Statistiky webu Pedagogická komora

V listopadu 2019 jsme zaznamenali rekordní návštěvnost tohoto webu Pedagogické komory i naší facebookové stránky Pedagogická komora, zapsaný spolek, a to především díky stávce, do které se Pedagogická komora zapojila...

- 1 212 916 (celkový počet zobrazení stránek od vzniku webu)
- 143 115 (počet zobrazení nejčtenějšího článku s tarifní tabulkou)
- 93 327 (počet zobrazení stránek za listopad 2019)úterý 26. listopadu 2019

Negativní stanovisko Pedagogické komory k novele zákona o pedagogických pracovnících

Vedení Pedagogické komory, z. s., zcela zásadně nesouhlasí se změnami, které jsou součástí vládního návrhu zákona, kterou se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 503).

Poslanecká sněmovna by měla o této novele hlasovat na schůzi, která začíná 26. listopadu 2019. Doporučujeme všem poslancům, aby příslušnou novelu odmítli již v rámci prvního čtení a aby ji vrátili vládě a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k přepracování.

Pedagogická komora považuje vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících v její současné podobě nejen za naprosto zbytečnou, ale dokonce za velmi problematickou, protože znevažuje profesi učitele. Pokud by byla tato novela přijata, bude mít nedozírné negativní dopady – především na snížení prestiže učitelství jakožto povolání vyžadujícího splnění náročných kvalifikačních předpokladů. Výsledkem přijetí novely by bylo výrazné snížení kvality českého školství. Novela přináší školám a vzdělávacím institucím jen další zbytečnou administrativu navíc. Na rozdíl od předchozích návrhů tato novela nepočítá s žádným nárokovým příplatkem pro uvádějící učitele. Začínající učitelé v tzv. adaptačním období budou nově po dobu prvních dvou let zařazeni do nižší platové třídy.

Pedagogická komora uspořádala k této novele dotazníkové šetření mezi učiteli, do něhož se zapojilo 3 843 pedagogů, což je výrazně reprezentativní vzorek. 91,8 % respondentů se k vládnímu návrhu změn v zákoně o pedagogických pracovnících vyjádřilo takto:

„Nechceme, aby žáky učili lidé bez pedagogického vzdělání, mělo by to negativní dopady na kvalitu výuky, na což upozornila Česká školní inspekce, naopak by se měla zvýšit míra aprobovanosti výuky; je třeba definovat funkci třídního učitele v legislativě, jak je tomu na Slovensku, a to včetně příplatku za tuto náročnou práci v minimální výši 2 500 Kč měsíčně.“ Zdroj: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/10/vyhodnoceni-dotazniku-ke-stavkove.html

Konkrétní výtky k vládní novele zákona o pedagogických pracovnících (celý text stanoviska)
1. Kvalifikované učitele s pedagogickým vzděláním nahradí nekvalifikovaní pracovníci bez pedagogického vzdělání, což bude mít zásadní negativní dopad na kvalitu českého školství
2. Adaptační období
3. Akreditace v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Závěrem

Vzhledem k výše uvedeným zásadním nedostatkům vládní novely zákona o pedagogických pracovnících, které jsou neopravitelné formou poslaneckých pozměňovacích návrhů, doporučuje vedení Pedagogické komory Poslanecké sněmovně, aby novelu odmítla již v rámci prvního čtení a vrátila ji MŠMT a vládě k výraznému přepracování a řádnému projednání v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení a školské tripartity.

Tento zákon by se měl do budoucna výrazně zjednodušit a zkrátit. Obsahuje totiž velmi zevrubný popis, kdy je daný pracovník považován za kvalifikovaného, načež ve dvou odstavcích vše zpochybní a umožní na výjimku zaměstnat pracovníka zcela nekvalifikovaného...

Naopak v zákoně chybí popis důležitých podpůrných profesí, které by mohly učitelům výrazně pomoci v jejich práci. Jedná se například o tyto profese: školní psycholog, školní speciální pedagog, sociální pedagog, školní sociální pedagog, umělecký terapeut a školní umělecký terapeut.

Zcela v zákoně chybí definice činnosti třídního učitele, která zůstává (na rozdíl do Slovenska) v české legislativě bohužel dlouhá léta neukotvena. Přitom třídnictví vykonává více než 65 000 učitelů, aniž by za tuto práci navíc byli adekvátně ohodnoceni.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

neděle 24. listopadu 2019

Stížnost na neprofesionální chování úředníků MŠMT

Pracovníci MŠMT aktuálně telefonicky kontaktují školy, aby zpětně změnily výkazy s počtem romských žáků/dětí, pokud uvedly nulu nebo nižší počet než minule. Zaznamenali jsme dokonce výhrůžky Českou školní inspekcí, což je zcela neprofesionální přístup ze strany úředníků MŠMT.

Proto Pedagogická komora podala stížnost, na kterou reagoval obratem ředitel příslušného odboru MŠMT i školský ombudsman. O jejím výsledku vás budeme informovat. Vedení škol by rozhodně nemělo na tento nátlak přistoupit. Pokud se problém týká i vaší školy, napište prosím buď na Pedagogickou komoru (info@pedagogicka-komora.cz), nebo rovnou podejte stížnost přímo na MŠMT (posta@msmt.cz). Někteří ředitelé škol to již učinili...

Na základě podnětu Pedagogické komory školský ombudsman přislíbil, že navrhne, aby MŠMT tyto telefonáty monitorovalo. Doporučujeme školám, aby si telefonáty z MŠMT nahrávaly.

AKTUÁLNÍ TÉMA: Chaotické změny v inkluzivním vzdělávání

V tomto rozcestníku průběžně mapujeme řadu nekoncepčních změn ze strany MŠMT v nastavení inkluzivního vzdělávání, které aktuálně probíhají. Jedná se o novelizaci nařízení vlády, zrušení Národního ústavu pro vzdělávání, novelu inkluzivní vyhlášky, seškrtání financí na společné vzdělávání nebo plán na snížení počtu asistentů pedagoga o 2 600 v roce 2021.

sobota 23. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Stávka zaměstnanců škol (ohlasy v médiích)

V tomto rozcestníku budeme průběžně mapovat mediální ohlas středeční stávky zaměstnanců škol (6. 11. 2019), kterou vyhlásily školské odbory (ČMOS PŠ) a k níž se připojila Pedagogická komora, z. s.středa 20. listopadu 2019

Veřejná sbírka na podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ Lysice

Dne 19. listopadu 2019 byla zahájena veřejná sbírka za účelem Shromáždění finančních prostředků na finanční podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ Lysice. Své finanční dary můžete zasílat na účet 5798905329/0800 vedený u České spořitelny. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Základní školy Edvarda Beneše Lysice (https://www.zslysice.cz) a zde.


Oznámení o konání veřejné sbírky

Tragická událost ze dne 14. 11. 2019 zasáhla nejen žáky a učitele naší školy či širokou veřejnost, ale zejména nejbližší příbuzné naší paní učitelky. Dnes 19. 11. byla zahájena veřejná sbírka za účelem „Shromáždění finančních prostředků na finanční podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ Lysice“. Přispívat lze na účet vedený u České spořitelny, a.s., č.ú.: 5798905329/0800 nebo do sběracích pokladniček, které jsou umístěny ve škole nebo v budově úřadu městysu Lysice.

úterý 19. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Sloučení NÚV s NIDV

Ministr školství  Robert Plaga rozhodl, že k 1. lednu 2020 dojde ke sloučení Národního ústavu pro vzdělávání s Národním institutem pro další vzdělávání, což jsou organizace přímo řízené MŠMT. V tomto rozcestníku budeme průběžně zveřejňovat informace o propouštění odborných pracovníků  NÚV a dalších problémech, které jsou s faktickým zrušením NÚV spjaty. Zásadní otázkou je, jak bude zajištěna implementace novely inkluzivní vyhlášky č. 27/2016, která je účinná rovněž od 1. ledna 2020 (ta byla doposud v gesci NÚV, ovšem většina jeho odborných pracovníků bude do konce tohoto roku propuštěna)...


"Ministr Robert Plaga - předal paní zpravodajce Kateřině Valachové podklady, které si vyžádala od NÚV, jedná se o přibližně 30 tis. stran (fyzicky i elektronicky). Ministerstvo nechtělo zdržovat dodání podkladových materiálů a záměrně tím blokovat projednávání, ale zpracování požadovaných výstupů bylo velmi náročné." (zápis z  25. schůze školského výboru Poslanecké sněmovny dne 2. 10. 2019)pondělí 18. listopadu 2019

Tarifní tabulky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky (2020)

Publikujeme vládou schválené znění novely nařízení vlády s novými platovými tabulkami pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, které budou platné od 1. ledna 2020.

neděle 17. listopadu 2019

Dotazník ke stávce. Prosíme o vyplnění...

Rádi bychom zmapovali zapojení škol do středeční stávky (6. 11. 2019), kterou vyhlásilo vedení školských odborů (ČMOS PŠ) a podpořilo ji vedení Pedagogické komory. Vyplněním tohoto dotazníku nám pomůžete dobře připravit případné další akce:

Předem vám děkujeme za vyplnění této ankety, ať již vaše škola stávkovala, nebo nikoliv. Všechny položky jsou nepovinné (není nutné vyplňovat každou). Všem, kteří uvedou svůj e-mail, zašleme vyhodnocení tohoto dotazníkového šetření.


pondělí 11. listopadu 2019

Pedagogická komora žádá poslance o navýšení financí pro školství

Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi odeslal dne 11. 11. 2019 otevřený dopis poslancům, v němž je žádá o navýšení kapitoly školství v zákoně o státním rozpočtu na rok 2020, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna. Pedagogická komora navrhuje posílit finance na příplatky pro třídní učitele a za specializované činnosti o 2 miliardy korun. Dále žádáme o navýšení prostředků na odměny, které rozdělují ředitelé škol, o 5 miliard korun, což by zajistilo v příštím roce růst platů učitelů o původně slíbených 15 %. Nutností bude zvýšit peníze, které jdou na pomůcky a učebnice pro žáky, o 1,5 miliardy korun. Součástí dopisu je i upozornění, že MŠMT plánuje propustit 2 600 asistentů pedagoga a snížit prostředky na inkluzi o 1,8 miliardy korun, což je naprosto nepřijatelné. Mělo by to velmi negativní dopad na kvalitu vzdělávání a v důsledku by tento krok spustil vlnu odchodů učitelů ze školství.

Aktuální návrh státního rozpočtu na rok 2020 v kapitole školství hodnotí Pedagogická komora jako pouze udržovací. Pokud by byl schválen v této podobě, nelze očekávat, že by nastartoval zlepšení kvality českého školství a výsledků vzdělávání českých žáků. Naopak se obáváme, že bude pokračovat zhoršování situace.

Pedagogická komora navrhuje tyto konkrétní změny:

1) Navýšení kapitoly školství o 2 miliardy korun na zvýšení nárokových příplatků za třídnictví a specializované činnosti (metodici prevence, logopedi, koordinátoři ICT…).

2) Navýšení kapitoly školství o 5 miliard korun určených na odměny pro zaměstnance škol, což umožní zvýšení platů pedagogických pracovníků o 15 % místo plánovaných 10 %.

3) Navýšení kapitoly školství o 1,5 miliardy korun určených na ostatní neinvestiční náklady (ONIV), z nichž školy hradí například pomůcky pro žáky, učebnice, plavecký výcvik, vzdělávání učitelů, náhrady v době prvních 14 dní nemoci zaměstnanců apod.

Celý text otevřeného dopisu poslancům naleznete zde.

Financování inkluzivního vzdělávání

Závěrem si dovoluji upozornit Vás na změnu spočívající ve snížení financí na inkluzivní vzdělávání, kdy v rozpočtovém výhledu na roky 2021 a 2022 a materiálech k nim z MŠMT se plánuje výrazně snížit počet asistentů pedagoga. Jedná se propuštění 2 600 asistentů pedagoga, což je významné procento, a to už k roku 2021. Od školního roku 2016/2017 jsou v rámci nedomyšlené inkluze do přeplněných tříd s 30 žáky zařazovány přednostně i děti se závažnými speciálními vzdělávacími potřebami (lehké mentální postižení, psychiatrické diagnózy, závažná onemocnění...). Učitelům výrazně pomáhají při výuce těchto žáků asistenti pedagoga, kterých je již více než 17 000 (jedná se o přepočet na plné úvazky). Nově ale školy o tyto asistenty pedagoga přijdou, takže učitelé budou ve třídách na tyto žáky sami... V zahraniční je počet asistentů pedagoga mnohem vyšší než v České republice, snaha o jeho snižování je šetřením na tom nejhorším místě. Povede jen k dalšímu přetěžování učitelů a jejich odchodům ze školství. Učitelé opouštějí školství nejen kvůli finančním podmínkám, ale rovněž kvůli špatnému nastavení inkluzivního vzdělávání (skokové navýšení nároků na učitele bez speciálně-pedagogického vzdělání, nárůst byrokracie, žádné peníze pro učitele navíc za práci spojenou s poskytováním podpůrných opatření žákům se speciálním vzdělávacími potřebami…).

Citace z doprovodného materiálu MŠMT k návrhu státního rozpočtu (kapitola MŠMT):
Rok 2020 – mínus 400 milionů korun (omezení výdajů na společné vzdělávání v RgŠ)
Rok 2021 – mínus 1,4 miliardy korun (omezení výdajů na společné vzdělávání v RgŠ)

Přílohy:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/11/aktualni-tema-platy-ucitelu.html
https://1url.cz/oM8WM
https://1url.cz/XM8We
https://1url.cz/KM8qL

neděle 10. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Pedagogická komora podpořila...

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na aktivity jiných organizací, které Pedagogická komora podpořila.


sobota 9. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Pedagogická komora a stávka

Vedení Pedagogické komory podpořilo stávku, kterou vyhlásily školské odbory na středu 6. 11. 2019. Členové Pedagogické komory se do stávky aktivně zapojili a na mnoha školách přímo organizovali stávkové výbory. Pedagogická komora podpořila požadavek ČMOS PŠ na 10% růst tarifů a zároveň vyhlásila vlastní stávkové požadavky. O průběhu stávky jsme informovali rovněž média. Více informací naleznete v tomto rozcestníku...středa 6. listopadu 2019

Pedagogická komora pokračuje v kampani Školy v černé

Pedagogická komora dnes zahájila akci Měsíc škol v černé, jejímž cílem je upozornit na největší problémy českého školství. Od 6. listopadu 2019 mohou dát učitelé, ředitelé škol i další pedagogičtí pracovníci viditelně najevo svou nespokojenost s přístupem politiků k oblasti vzdělávání. Hlavním cílem je informovat rodiče žáků, že vláda školství dlouhodobě zanedbává.

„Oslovila mě řada učitelů, kteří z různých důvodů nechtěli nebo nemohli ve středu stávkovat, ale rádi by podpořili naše požadavky,“ říká prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, „proto jsem jim doporučil, aby alespoň vyvěsili na vstupní dveře školy informační letáky s podporou stávky a zároveň demonstrovali svou nespokojenost se stávající situací ve školství černým oblečením.“

V průběhu listopadu by se měli sejít zaměstnanci každé školy v černém oblečení a společně se vyfotografovat. Snímek pak pošlou premiérovi, členům vlády, poslancům a senátorům společně s popisem nejzávažnějších problémů, s kterými se musí každodenně potýkat ve své práci a jejichž řešení politici neustále odkládají.

V rámci kampaně Školy v černé zorganizovala Pedagogická komora již dvě úspěšné akce Den učitelů v černé a Týden škol v černé. Měsíc škol v černé na ně navazuje.

„Chceme využít nadcházející měsíc, abychom přesvědčili poslance, že je nutné výrazně navýšit kapitolu školství ve státním rozpočtu na rok 2020,“ uvádí Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, „bez dostatečného množství financí se české školství nezlepší.“

Pedagogická komora usiluje o výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání, zvýšení příplatků za třídnictví a specializované činnosti (jako jsou například koordinátoři ICT nebo metodici prevence), vyšší transparentnost v rozhodování ministerstva školství nebo o zapojení pedagogů do přípravy legislativních novel.

Podrobně jsou problémy i návrhy řešení popsány v Otevřeném dopise politikům za záchranu českého školství, který podepsalo skoro 4 000 pedagogů. Premiér i ministr školství o nich ale odmítají se zástupci Pedagogické komory jednat.

„Pokud budou politici nadále ignorovat názory učitelů z praxe, jsme připraveni zorganizovat razantnější akce, jako jsou demonstrace, v úvahu připadá i časově neomezená stávka,“ upozorňuje Janek Wagner.

Stávkové požadavky Pedagogické komory:

- 5 % hrubého domácího produktu pro školství
- výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání
- 130 % průměrné mzdy pro učitele
- neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících
- 15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů)
- projednání Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství vládou


„Na webu Pedagogické komory budeme zároveň zveřejňovat statistická data z oblasti vzdělávání, aby byla veřejnost zevrubně informována, jak si české školství stojí v mezinárodním srovnání,“ dodává Radek Sárközi.

Kampaň Měsíc škol v černé byla zahájena ve středu 6. listopadu 2019 a potrvá až do schválení státního rozpočtu na rok 2020 Poslaneckou sněmovnou.Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Další informace:

Aktuální témata na webu Pedagogické komory
Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
Školy v černé
Týden škol v černé
Den učitelů v černé

úterý 5. listopadu 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Platy učitelů

Nejaktuálnější mezinárodní statistiky v oblasti vzdělávání naleznete ve studii Education at a Glance 2019 (OECD). Nejnovější českou studii k platům učitelů zpracovala IDEA (CERGE-EI): Platy českých učitelů: nová naděje (2019), kde vznikla i toto starší interaktivní aplikace.

Platy českých učitelů jsou nejnižší v OECD (pokud srovnáváme platy učitelů s platy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v dané zemi). To je hlavní důvod, proč v ČR chybí tisíce učitelů - odcházejí pracovat jinam, kde dostanou výrazně vyšší mzdu. Aby se platy českých učitelů dostaly alespoň na průměr OECD, musely by se zvýšit o 50 %.