úterý 26. září 2023

Usnesení z kulatého stolu k platům učitelů a ostatních pedagogických pracovníků

Publikujeme celý text usnesení z kulatého stolu k platům učitelů a ostatních pedagogických pracovníků.

USNESENÍ

KULATÝ STŮL 2 K PLATŮM UČITELŮ A OSTATNÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kulatý stůl se uskutečnil ve středu 21. 6. 2023 v budově Poslanecké sněmovny pod záštitou poslankyně Jany Berkovcové.
Diskuze navázala na kulatý stůl ze dne 13. 4. 2023 k novele zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona.

Účastníci kulatého stolu:

Jiří Nantl, náměstek MŠMT
Jan Mareš, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT
Jana Berkovcová, poslankyně, členka Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovuPS
František Dobšík, předseda ČMOS PŠ
Jiří Zajíček, předseda Unie CZESHA
Jiří Pilař, předseda Asociace speciálních pedagogů
Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory
zástupci dalších profesních organizací ve školství

Výstupy z kulatého stolu:

Přítomní zástupci školských organizací se shodli na následujících bodech:

1) V zájmu zachování dobrých vztahů ve školách i profesní soudržnosti mezi učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení žádáme, aby byla zachována jedna společná platová tabulka pro všechny pedagogické pracovníky. Nesouhlasíme s návrhem vytvořit dvě samostatné platové tabulky (pro učitele a pro ostatní pedagogické pracovníky).

2) Žádáme MŠMT, MPSV a MF, aby neprodleně projednaly se zástupci všech výše uvedených organizací chystané změny v platových tabulkách pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, a to dříve než bude návrh změn příslušného nařízení vlády zaslán do vnějšího připomínkového řízení.

3) Podporujeme bod V. z 200. usnesení Senátu ze 12. schůze konané dne 1. června 2023 přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

"Senát… V. požaduje, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajistilo, že celková garantovaná výše 130 % finančních prostředků určených na platy učitelů v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele, bude kopírovat předpokládanou aktuální průměrnou hrubou měsíční nominální mzdu na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, nebo, aby byl jasně a transparentně stanoven koeficient výpočtu zákonem garantované výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok tak, aby byla dosažena garance 130 % k predikci aktuálního roku;“


4) Žádáme paní poslankyni Janu Berkovcovou, aby tyto výstupy z kulatého stolu tlumočila na nejbližším jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 

úterý 19. září 2023

Radek Sárközi se omluvil paní poslankyni Renátě Zajíčkové

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., zaslal v neděli 17. září 2023 písemnou omluvu paní poslankyni Renátě Zajíčkové. Text omluvy zaslal Radek Sárközi zároveň panu ministrovi školství Mikuláši Bekovi.

středa 13. září 2023

Stanovisko prezidia Pedagogické komory, z.s., k jednání prezidenta spolku Radka Sárköziho

(Praha 13. září 2023) Prezidium Pedagogické komory, z.s., se omlouvá paní poslankyni Renatě Zajíčkové, panu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláši Bekovi, členům spolku i široké veřejnosti  za nevhodné chování prezidenta spolku Radka Sárköziho na jednání Národního konventu o vzdělávání v pátek 8. září 2023 v Senátu. 


Mrzí nás chování prezidenta spolku Radka Sárköziho, který se za své urážlivé výroky dosud neomluvil. Prezident spolku Radek Sárközi byl vyzván k omluvě a k rezignaci na funkci.


Prezidium Pedagogické komory, z.s., si je vědomo některých pochybení v činnosti spolku a je připraveno je okamžitě řešit. Navrhli jsme proto svolání elektronické valné hromady spolku v termínu 21. - 31. října 2023, na které bude situace projednána a zvoleno nové vedení spolku, které dostane za úkol nedostatky v co nejkratší době napravit.


Ujišťujeme členy, kterých je více než 3000, i pedagogickou veřejnost, která je zapojena do aktivit spolku především na sociálních sítích (naše největší diskusní skupina pedagogů má přes 33000 členů a členek) , že spolek bude i nadále aktivně vystupovat na základě jejich požadavků a bude hájit jejich oprávněné zájmy.


Připomínáme, že hlavním cílem spolku bylo ustavení profesní pedagogické komory ze zákona, protože jsme si vědomi, že pedagogická veřejnost nemá reprezentativní organizaci pedagogických pracovníků regionálního školství. 


Proto jsme uvítali ustavení Národního konventu o vzdělávání ministrem Mikulášem Bekem jako odborné diskusní platformy, kde se mohou zástupci vzdělávacích institucí, školských spolků a asociací či neziskového sektoru zapojit do dialogu o připravovaných plánech v oblasti školství za kontroly široké veřejnosti díky přímému vysílání jednání.


Protestujeme proti dezinformacím v článku Jiřího Macha na serveru Novinky.cz, které především v titulku nepravdivě popisují události při jednání Národního konventu o vzdělávání. 


Mgr. Markéta Emmer Illová, vedoucí sekce základních škol

Mgr. Jana Karvaiová, hlavní koordinátorka speciálních pedagogů

Mgr. Štefan Klíma, vedoucí sekce středních škol

Mgr. Natália Toflová, vedoucí sekce mateřských škol

Ing. Jan Wagner, viceprezident


Pedagogická komora, z. s.

www.pedagogicka-komora.cz

kontakt: Jan Wagner, 774526359, janek.wagner@gmail.com


úterý 12. září 2023

Zkontrolujte si svůj účet (upozornění pro členy spolku Pedagogická komora, z.s.)

Pedagogická komora, z.s., využívá sadu aplikací Google Workplace  pro neziskové organizace. Jde o Účet Google na doméně pedagogicka-komora.cz, který na rozdíl od běžného Účtu Google (například jmeno@gmail.com) vytváří a spravuje administrátor Pedagogické komory, z.s., podobně jako jsou spravovány školní účty.

Návod naleznete na webu Pedagogické komory.

Prosíme, ověřte si funkčnost vašeho účtu pro potřeby připravované valné hromady spolku.

Každý člen má pro potřeby identifikace a interní komunikace vytvořen účet ve tvaru jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz.úterý 5. září 2023

MŠMT: Odpovědi na otázky NPI k velké revizi RVP ZV

Zveřejňujeme Stanovisko Řídící pracovní skupiny MŠMT pro revizi RVP ZV, jehož obsahem jsou odpovědi na otázky, které zformuloval Národní pedagogický institut ČR. Tento dokument jsme si vyžádali na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

neděle 3. září 2023

Návrh školského rozpočtu na rok 2024 nedává smysl

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2024. Kapitola 333 MŠMT má být o 11,6 miliard korun nižší oproti roku 2023. Velmi výrazně se má snížit i celkový počet zaměstnanců ve školství.

Podle původního návrhu měl být školský rozpočet na příští rok nižší o 29 milard korun, tedy o 6 %. Aktuální návrh počítá se snížením o 4,4 % oproti roku 2023.

Podle statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pracovalo v roce 2022 ve školství 285.554 zaměstnanců. Ministerstvo financí předpokládá, že v roce 2024 půjde pouze o 251.835 pracovníků. To by znamenalo o 33.719 plných úvazků méně!

„Počet dětí a žáků ve školách se každým rokem zvyšuje, roste i počet tříd, proto vůbec nedává smysl navrhovat snížení počtu pracovníků, naopak bude třeba zaměstnat další,“ komentuje návrh Ministerstva financí Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Pokud srovnáme školský rozpočet na rok 2023 s návrhem (bez financí z EU a FM), má jít v roce 2024 na školství dokonce o 16,7 miliard korun méně. Vláda Petra Fialy se přitom ve svém programovém prohlášení zavázala k navyšování výdajů na vzdělávání:

„Důležitým úkolem koaliční vlády je získat pro školství více finančních prostředků tak, aby veřejné výdaje na vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k HDP alespoň úrovni průměru zemí OECD. To zajistí zvyšování kvality vzdělávání od mateřských, základních, základních uměleckých, středních, vyšších odborných a vysokých škol a konzervatoří až po instituce poskytující celoživotní vzdělávání.“

Ministr školství Mikuláš Bek sdělil poslancům školského výboru, že učitelé dostanou v příštím roce o 3.000 Kč více než letos. Jak se budou vyvíjet platy ostatních pedagogických a nepedagogických pracovníků, není jasné.

„Slibované navýšení o 3.000 korun měsíčně jen kopíruje předpokládané zvýšení průměrné mzdy v České republice během letošního roku, učitelé tudíž na původně slíbených 130 % opět nedosáhnou,“ upozorňuje Radek Sárközi, „nejspíše se tomuto cíli jejich platy naopak o něco vzdálí, a to již třetím rokem...“

V roce 2021 pobírali učitelé 126,4 % průměrné mzdy v ČR. Predikce Ministerstva financí pro letošní rok činí pouhých 116,6 %. Když parlament schvaloval pozměňovací návrh pětice poslanců z jednotlivých vládních stran ke školskému zákonu, Pedagogická komora, z. s., upozorňovala, že tato změna sníží garanci objemu finančních prostředků na platy učitelů na pouhých 113,5 %.

„Z návrhu školského rozpočtu vyplývá, že chce ministr financí problém vyřešit masivním propouštěním zaměstnanců škol, pak ovšem nechápu, jak vláda zajistí jejich chod,“ podivuje se Radek Sárközi, „školy bez nepedagogických pracovníků nemohou fungovat, stejně jako bez pedagogů.“

Upravené programové prohlášení vlády z března 2023 uvádí: „Garantujeme kvalitní platové ohodnocení učitelů a udržíme jejich platy na úrovni 130 % průměrné hrubé měsíční mzdy. Důraz budeme klást na udržení 20% podílu nadtarifních složek platu a jejich efektivní využívání. Zajistíme vyšší platy pro ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky a garantujeme jejich navyšování podle růstu průměrné mzdy v ČR.“

Dle dat Českého statistického úřadu i MŠMT se reálné mzdy v prvním čtvrtletí roku 2023 snížily meziročně nejvíce v oblasti vzdělávání (o 10,7 %). Stejná situace nastala i v posledním čtvrtletí roku 2022, kdy dokonce klesly i nominální mzdy (o 0,3 %) ve vzdělávání, a to jako v jediné ze všech oblastí. Na pracovníky školství tudíž dopadla vysoká inflace nejvíce ze všech zaměstnanců – jejich reálné mzdy v minulém roce klesly o 16 %.

To je v kontrastu například s aktuálním vývojem na Slovensku, kde se v lednu zvýšily platy učitelů o 10 % a nyní v září znovu o 12 %. Ve srovnání se slovenskými pedagogy mají přitom čeští pedagogičtí pracovníci vyšší rozsah přímé pedagogické činnosti. Například učitelka mateřské školy na Slovensku pracuje přímo s dětmi 28 hodin týdně, zatímco v Česku je to 31 hodin týdně.

Pedagogická komora, z. s, nedávno zmapovala formou dotazníkového šetření postoje pracovníků škol k případným protestům. Vyhlášení stávkové pohotovosti podpořilo 93 % respondentů, do stávky by se zapojilo 72 % zaměstnanců.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Zdroje:

 

neděle 27. srpna 2023

Chaos v hygienických normách pro školy

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., okomentoval chystané změny v hygienických (i dalších) normách pro školy a dětské skupiny:

"Pokud bude schválena nová hygienická vyhláška pro školy Ministerstva zdravotnictví, dostane se do rozporu se stávající vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí pro dětské skupiny, která se nemění. Pro malé dětské skupiny od 5 do 12 dětí by pak platily přísnější hygienické normy než pro velké mateřské, základní a střední školy nebo pro dětské skupiny od 13 do 24 dětí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně novelizuje zákon o dětských skupinách, který má nově umožnit vznik sousedských dětských skupin pro maximálně 4 děti.

Ministerstvo vnitra již vydalo novelizaci vyhlášky s přísnějšími požárními normami. Kvůli ní hrozí zánik mnoha dětským skupinám.

Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně připravuje novou stavební vyhlášku, v níž se odkazuje na současnou hygienickou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví pro školy, z níž se ovšem minimální standardy budou škrtat.

Zatímco v nařízení vlády k zákoníku práce, který je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí zůstává požadavek na oddělené toalety pro zaměstnance (muže a ženy), v nové hygienické vyhlášce Ministerstva zdravotnictví se povinnost zajistit oddělené záchody pro žáky základních a středních škol (chlapce a dívky) ruší. V nařízení vlády zůstává stanoven minimální prostor na jednoho zaměstnance 2 metry čtvereční, v hygienické vyhlášce se minimální prostor na jedno dítě v zahradě i herní místnosti mateřské školy (4 metry čtvereční), na jednoho žáka v učebně základní školy (1,65 metrů čtverečních) nebo na jednoho žáka v učebně střední školy (2 metry čtvereční) zcela ruší.

Ministerstvo zdravotnictví dále chystá novelu vyhlášky, která přinutí školy i dětské skupiny měřit hladinu oxidu uhličitého ve třídách. V důsledku to znamená, že učebny budou muset být vybaveny nejenom měřáky, ale i vzduchotechnikou, aby byly nové normy dodrženy. To si vyžádá značné finanční náklady od zřizovatelů a majitelů.

Původní záměr ušetřit na výstavbě, rekonstrukcích a opravách budov tak dopadne zcela opačně... Jedním slovem Kocourkov!"Uvedené změny se týkají následujících právních předpisů:

sobota 26. srpna 2023

Změny hygienických norem pro školy v médiích

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na články, rozhovory nebo televizní reportáže o chystaných změnách v hygienických normách pro školy a dětské skupiny, které iniciovala poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Pedagogická komora, z. s., s navrhovanými změnami zcela zásadně nesouhlasí!

pátek 25. srpna 2023

Připomínky k návrhu nové hygienické vyhlášky

Připomínky k „Návrhu vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin“

 

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/08/nova-hygienicka-vyhlasky-pro-skoly.html

 

Připomínky Pedagogické komory, z. s.:


Obecné připomínky:

 

1.    Výjimky stanové předsedou Legislativní rady vlády

 

"Na základě výjimky stanovené předsedou Legislativní rady vlády (č.j. 35491/2023-UVCR) není k tomuto návrhu zpracováno hodnocení dopadů regulace a bylo zkráceno meziresortní připomínkové řízení na 10 pracovních dní."

 

1.1 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme se zkrácením připomínkového řízení na pouhých 10 pracovních dní (do 28. 8. 2023), navíc v době dovolených. Výrazně to omezuje možnost kvalitně zpracovat odborné připomínky k jednotlivým změnám oproti současnému znění příslušné vyhlášky (změn je obrovské množství a nejsou v textu vyznačeny). Ke zkrácení lhůt není žádný důvod (kromě snahy omezit odbornou i veřejnou diskuzi o navrhovaných změnách). Zároveň upozorňujeme, že do příprav návrhu nové vyhlášky nebyli zapojeni zástupci školských organizací, což se velmi negativně projevilo v jeho textu.

 

1.2 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s tím, že k návrhu nové vyhlášky nebylo zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA). V případě schválení změn hrozí řada rizik, která je třeba zanalyzovat a odborně vyhodnotit. Nová vyhláška například výrazně zvyšuje riziko korupčního jednání (místo dosavadních jednoznačných pravidel, budou po jejich vyškrtnutí z vyhlášky rozhodovat jednotlivci); dojde k výrazné nerovnováze mezi odpovědností za případné problémy u dětí a žáků (tu ponesou především učitelé, ředitelé škol) a místem, kde se rozhoduje o nastavení konkrétních parametrů (zřizovatelé, majitelé škol) v neprospěch škol; společné toalety mají negativní vliv na wellbeing žáků (především dívek), jak ukazují zahraniční zkušenosti; zvýšené počty dětí a žáků v menších učebnách budou mít negativní dopady na výuku; změny mohou vést ke zmenšování nezastavěných částí pozemků škol (například zahrad mateřských škol) apod. Rovněž je třeba vyhodnotit dopady, které jsou spojeny s aktuálními změnami v dalších právních předpisech (především v nové vyhlášce o požadavcích na výstavbu, kde aktuálně probíhá vypořádání připomínek v rámci vnějšího připomínkového řízení). Rizik je velké množství a nelze je paušálně zcela pominout. Tím, že nebyla zpracována RIA, rizika nezmizela. Nebyly vůbec analyzovány a vyhodnoceny jiné varianty řešení kromě vydání nové vyhlášky – například novelizace současné vyhlášky nebo ponechání vyhlášky v současné podobě a zpracování metodického pokynu k ní hlavní hygieničkou, který by sjednotil postup všech krajských hygienických stanic. Přiložené Odůvodnění neobsahuje žádné statistiky ani analýzy, nemůže tedy nahradit RIA, pokud nebude výrazně doplněno. Požadujeme, aby bylo nejprve zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA), a následně byl návrh změn ve vyhlášce znovu zaslán do vnějšího připomínkového řízení.

 

2.    Nová vyhláška

 

2.1 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s tím, aby vznikla nová vyhláška. Současné znění vyhlášky považujeme za vyhovující, protože jednak obsahuje výjimky, které platí automaticky (například pro lesní mateřské školy), a navíc umožňuje, aby příslušná KHS udělila konkrétní škole trvalou nebo dočasnou (časově omezenou) výjimku. O tyto výjimky žádá minimum škol a skoro ve 100 % případů je jim vyhověno. Součástí Odůvodnění k nové vyhlášce nejsou žádné statistické údaje za jednotlivé KHS ohledně počtu žádostí o výjimky, přestože KHS tyto informace Ministerstvu zdravotnictví poskytly. Proto by je mělo ministerstvo řádně vyhodnotit a tuto analýzu doplnit do Odůvodnění k nové vyhlášce (správně by měla být analýza doposud udělených výjimek součástí RIA). Dle sdělení KHS se žádosti o výjimky týkají přibližně 1 % škol. KHS tudíž nikterak výrazně nazatěžují. Při tak nízkém podílu škol rozhodně není třeba vydávat novou vyhlášku s obrovským množstvím změn a desítkami škrtů minimálních hygienických standardů. Podpořili bychom případnou novelizaci příslušné vyhlášky, kdy musí být všechny změny viditelně vyznačeny v textu. Vznik nové vyhlášky zcela zásadně odmítáme, protože pro to není žádný odborný ani legislativní důvod. Obecně by mělo být změn ve vyhlášce výrazně menší množství, než je nyní navrhováno. Tvrzení, že se z vyhlášky odstraňují duplicity, neobstojí. V ostatních právních předpisech jsou požadavky velmi obecné, proto je třeba v hygienické vyhlášce požadavky konkretizovat – specifikovat je pro potřeby škol a stanovit pro školy minimální standardy. Velmi oceňujeme, že stávající vyhláška definovala konkrétní minimální standardy, které musí zřizovatel školy zafinancovat. Pokud by z vyhlášky zcela vypadly, jak zní návrh změn, hrozí riziko, že budou zajištěny (zafinancovány zřizovateli škol) jen částečně, nebo dokonce vůbec. Nerozhoduje o tom totiž ředitel školy, natož její zaměstnanci, ale čistě zřizovatel (majitel) školy. To se týká nejen výstavby nových škol, ale rovněž rekonstrukcí nebo oprav. Upozorňujeme, že konečnou konkrétní přímou zodpovědnost za případné negativní dopady na děti a žáky zřizovatel nenese, tu nesou výhradně učitelé a ředitelé škol. Nová vyhláška místo jasných pravidel pro všechny aktéry přináší jen chaos a nejistotu. Zmizí právní opora, díky níž se doposud předcházelo řadě sporů mezi školou, rodiči, zřizovatelem, žáky a pracovníky školy. V případě schválení nové hygienické vyhlášky hrozí, že počet těchto sporů výrazně vzroste.

 

3.    Text nové vyhlášky

 

3.1 Zásadní připomínka: Zcela zásadně nesouhlasíme s úplným vypuštěním minimálních standardů. Požadujeme, aby v textu vyhlášky zůstaly uvedeny všechny dosavadní minimální standardy, a to včetně textu všech jejích příloh. Pokud by byly z textu vyhlášky vypuštěny, způsobí to výrazný nárůst administrativy, protože nově budou muset jednotlivé KHS posoudit u každé školy každý parametr jednotlivě, když už nebudou ve vyhlášce stanoveny minimální standardy. Minimální standardy pro školy a dětské skupiny se vypouští výhradně z hygienické vyhlášky, v jiných právních předpisech se aktuálně buď zpřísňují (např. vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb), nebo zůstávají stejné (např. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).


 Konkrétní připomínky:

 

středa 23. srpna 2023

Výsledky dotazníkového šetření ke stávce ve školách

Pedagogická komora, z. s., zorganizovala mezi učiteli a dalšími pracovníky škol dotazníkové šetření ke stávkové pohotovosti a stávce. Do šetření se zapojilo celkem 10 541 respondentů (1 039 ředitelů, 7 240 učitelů, 2 003 dalších pedagogických pracovníků a 174 nepedagogických zaměstnanců škol). Vyhlášení stávkové pohotovosti podpořilo 92,9 % z nich (proti bylo 4,1 %). Přímo do stávky by se osobně zapojilo 72,4 % pracovníků škol (nezapojilo by se 9,5 %). Ostatní respondenti dotazníkového šetření zvolili možnost „nevím“.

Součástí dotazníku byl návrh osmi konkrétních stávkových požadavků, s nimiž mohli respondenti vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas. Navíc dostali učitelé i ostatní zaměstnanci škol možnost navrhnout další požadavky.

Otázka: Souhlasíte s vyhlášením stávkové pohotovosti na podporu některých z uvedených požadavků? Odpovědi...

Osm stávkových požadavků:

1) Žádáme, aby vláda v roce 2024 splnila své programové prohlášení - 130 % průměrné hrubé mzdy v ČR pro učitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda bude nebo nebude schválena novela zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona.

Tento požadavek podpořilo 97 % respondentů, 2 % byla proti.

2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání.
Tento požadavek podpořilo 96 % respondentů, 1,9 % bylo proti.

3) Žádáme o neschválení pozměňovacího návrhu poslanců z pěti koaličních stran k novele školského zákona, který omezuje garanci financí na platy z pedagogických pracovníků výhradně na učitele. Požadujeme schválení původního textu příslušného paragrafu, jak prošel školskou tripartitou i vládou, který obsahuje přesný postup, že se finance na platy pedagogických pracovníků vypočítají jako 1,404násobek průměrné hrubé nominální mzdy v ČR z předminulého roku.
Tento požadavek podpořilo 92,4 % respondentů, 3,1 % bylo proti.

4) Požadujeme schválení pozměňovacího návrhu, který z novely zákona o pedagogických pracovnících vypouští dekvalifikační paragraf 9a. Nesouhlasíme s principem uznávání kvalifikace učitele pracovníkům bez pedagogického vzdělání na středních školách a druhém stupni ZŠ.
Tento požadavek podpořilo 84,3 % respondentů, 7,5 % bylo proti.

5) Nesouhlasíme s rozdělením platové tabulky pro pedagogické pracovníky na dvě (pro učitele a pro ostatní pedagogy "nižší kategorie").
Tento požadavek podpořilo 81,7 % respondentů, 9,6 % bylo proti.

6) Požadujeme snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti těm pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají specializované činnosti či jiné časově náročné funkce (nebo navýšení příplatků za ně).

Tento požadavek podpořilo 92 % respondentů, 2,3 % bylo proti.

7) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do platových stupňů a tříd.
Tento požadavek podpořilo 91,4 % respondentů, 3,6 % bylo proti.

8) Požadujeme navýšení financí na platy nepedagogických pracovníků škol.
Tento požadavek podpořilo 93,3 % respondentů, 1,8 % bylo proti.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz


úterý 22. srpna 2023

Členové Národního konventu o vzdělávání

MŠMT zveřejnilo jmenný seznam členů Národního konventu o vzdělávání. Mezi členy konventu je i Radek Sárközi (prezident Pedagogické komory, z. s.) a Janek Wagner (viceprezident).  

 

sobota 19. srpna 2023

Nová hygienická vyhláška pro školy (vyznačení navrhovaných změn)

V tomto článku naleznete odkaz na soubor s výsledky automatického porovnání návrhu nové hygienické vyhlášky pro školy (vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin) se současným textem vyhlášky (vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých). 

Změny v hygienické vyhlášce iniciovala poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Návrh nové hygienické vyhlášky připravilo Ministerstvo zdravotnictví.

K navrhovaným změnám se vyjádřili kriticky zástupci následujících školských organizací:

 • Pedagogická komora, z. s.
 • Asociace předškolní výchovy, z. s.
 • Unie školských asociací ČR - CZESHA, spolek
 • Asociace speciálních pedagogů ČR, z. s.
 • Asociace ředitelů základních škol ČR, z. s.


čtvrtek 17. srpna 2023

Aktuální téma: Hygienické předpisy pro školy

 V tomto rozcestníku naleznete odkazy na platné hygienické předpisy pro školy...

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

pondělí 14. srpna 2023

Oficiální návrh nové hygienické vyhlášky pro školy

Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejnilo v systému VeKLEP oficiální návrh nové vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin. Vnější připomínkové řízení bude ukončeno již 28. srpna 2023. 

"Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení."

Oproti současnému znění bude z hygienické vyhlášky vypuštěna většina minimálních standardů, kterými se museli doposud řídit projektanti při návrhu nových školních budov nebo rekonstrukcí. To je výrazný krok zpět. Nebude stanoven minimální počet metrů čtverečních na 1 žáka v učebně. Ruší se povinnost mít v základních a středních školách oddělené toalety pro chlapce a dívky. Nebude stanoven minimální počet toalet. Ruší se minimální velikost nezastavěného pozemku (zahrady) u mateřských škol...

"Na základě výjimky stanovené předsedou Legislativní rady vlády (č.j. 35491/2023-UVCR) není k tomuto návrhu zpracováno hodnocení dopadů regulace a bylo zkráceno meziresortní připomínkové řízení na 10 pracovních dní."

Chystané změny v požárních předpisech pro školy

V souvislosti s chystanými změnami v požárních předpisech pro školy a dětské skupiny upozorňujeme na novelizaci vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

 

neděle 13. srpna 2023

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

V souvislosti s chystanými změnami v hygienických normách pro školy (návrh nové hygienické vyhlášky) upozorňujeme na aktuální znění vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Tato vyhláška bude novelizována, respektive její některé části se stanou součástí nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu, která je ve vnějším připomínkovém řízení (měla by nabýt účinnosti 1. července 2024).

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

§ 49
Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení

(1) Nejmenší světlé výšky místností a prostorů musí být
a) 3000 mm u mateřských škol a speciálních mateřských škol; snížení na světlou výšku 2500 mm lze připustit, pokud je dodržena kubatura vzduchu 12 m3 na jedno dítě,
b) 3300 mm u základních, středních, vyšších a speciálních škol; při dodržení všech podmínek denního osvětlení na pracovní plochy je možné snížení na světlou výšku 3000 mm, pokud je dodržena kubatura vzduchu 5,3 m3 na jednoho žáka,
c) 6000 mm u tělocvičen rozměrů 12 m x 18 m a 12 m x 24 m, 7000 mm u tělocvičen rozměrů 18 m x 30 m a větších,
d) 2500 mm u šaten.

(2) V budově každé školy, předškolního, školského a tělovýchovného zařízení musí být zřízeny šatny žáků. Prostory šaten musí být osvětlené a větrané. Odkládání oděvu pedagogických a nepedagogických pracovníků se musí řešit odděleně od šaten žáků.

(3) Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u předškolních zařízení musí být přístupné ze šatny a denních místností dětí.

(4) Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u speciálních škol musí být umísťovány a zřizovány podle stupně a charakteru postižení žáků.

(5) Nejmenší světlá šířka chodby ve školách musí být 3000 mm, jsou-li výukové prostory umístěny po obou stranách chodby, a 2200 mm, jsou-li výukové prostory jen na jedné straně chodby. Slouží-li tato chodba jako hlavní komunikační spojení, pak musí být široká nejméně 3000 mm. Nejmenší světlá šířka chodby u všech předškolních zařízení musí být 1200 mm.

(6) Ve výukových prostorách musí mít dveře šířku nejméně 900 mm. U tělocvičen musí být alespoň jedny dveře velikosti 1800 mm x 2100 mm.

(7) Ve všech předškolních zařízeních, základních školách a ve školách speciálních nesmí být používány dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla musí být opatřena bezpečnostním sklem. Ve všech předškolních zařízeních nesmí být spodní třetina dveří zasklívána.

(8) Ve výukových prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody. Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 45 °C. 

 

čtvrtek 27. července 2023

MŠMT: Odpovědi k elektronizaci přihlášek na SŠ

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., zaslal na MŠMT žádost o informace k elektronizaci systému podávání přihlášek na SŠ, která měla být dle Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023 dokončena již v roce 2022 ve formě „webového rozhraní pro elektronické podání přihlášky“ (str. 52 - bod D 2.3). Odpovědi na zaslané dotazy naleznete v přiloženém dopise. MŠMT překvapivě tento závazný termínovaný cíl rozšířilo o další obecnější cíl "elektronický Registr dětí, žáků a studentů". Výsledkem bylo, že se do roku 2022 nestihlo nic...

Dotaz 1. Proč v roce 2022 nedošlo k plánované elektronizaci systému podávání přihlášek na SŠ a z jakých důvodů nebylo zprovozněno webové rozhraní pro elektronické podání přihlášky?

Odpověď MŠMT: "Digitalizace byla součástí Plánu hlavních úkolů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále také ,,CZVV“ nebo „Centrum") na rok 2022. Původní koncepce zavádění elektronické přihlášky prostřednictvím systému Centra se ovšem proměnila ve prospěch komplexnějšího projektu, který počítal s elektronizací přihlášky jako součást nově budovaného elektronického Registru dětí, žáků a studentů. Systém podávání přihlášek měl využívat zdroje z Registru a zároveň Registr měl v této oblasti shromažďovat informace o přijímání žáků pro statistické potřeby. Reálný termín, kdy by mohl být registr spuštěn s právní oporou byl rok 2025." 

středa 19. července 2023

NPI: Odpovědi ke koncepcím vzdělávacích oblastí (revize RVP ZV)

Zveřejňujeme odpovědi na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou zaslal Národnímu pedagogickému institutu ČR prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi. Žádost se týkala aktuálně probíhající revize RVP ZV - složení tzv. procesní skupiny a odpovědí na dotazy ke koncepcím vzdělávacích oblastí.  

NPI zveřejnil tyto koncepce na svém webu a místo možnosti je připomínkovat nabídl pouze formulář, jehož prostřednictvím bylo možné zasílat po dobu pouhých 10 dnů dotazy. Odpovědi na dotazy k jednotlivým koncepcím vzdělávacích oblastí NPI zveřejnil na svých internetových stránkách až po podání naší žádosti o informace...

sobota 15. července 2023

Pracovní návrh nové hygienické vyhlášky pro školy

Publikujeme pracovní návrh nové hygienické vyhlášky pro školy. Změny ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, iniciovala poslankyně Renáta Zajíčková (ODS), předsedkyně Podvýboru pro regionální školství Poslanecké sněmovny. 

Návrh aktuálně prochází vnitřním připomínkovým řízením na Ministerstvu zdravotnictví. Následně bude publikován v systému eKLEP pro potřeby vnějšího připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek ho bude schvalovat vláda.

Oproti současnému znění bude z hygienické vyhlášky vypuštěna většina minimálních standardů, kterými se museli doposud řídit architekti při návrhu nových školních budov nebo rekonstrukcí. To je výrazný krok zpět. Nebude stanoven minimální počet metrů čtverečních na 1 žáka v učebně. Ruší se povinnost mít ve školách oddělené toalety pro chlapce a dívky. Ruší se povinnost mít hygienickou kabinu pro dívky. Ruší se povinnost mít umyvadlo v učebně. Kromě uvedených pravidel pro stavby nových školních budov a rekonstrukce se ruší i další hygienické standardy, a to pro všechny školy...středa 12. července 2023

MŠMT: Navrhovaný výpočet úvazků asistentů pedagoga (parametrizace)

Součástí aktuální novely školského zákona, kterou bude projednávat vláda dne 13. července 2023, je návrh tzv. parametrizace financování asistentů pedagoga. Zveřejňujeme navrhovaný výpočet úvazků pro asistenty pedagoga na základních školách a ve školních družinách i tabulku s PHAmax, která bude součástí novelizovaného nařízení vlády. V mateřských a středních školách bude pokračovat stávající systém přidělování asistenta pedagoga jako podpůrného opatření. 

MŠMT bohužel nezpracovalo "kalkulačku", do níž by bylo možné zadat údaje konkrétní školy a která by následně automaticky spočítala rozdíl mezi současnými úvazky asistentů pedagoga a novými po parametrizaci...

"Maximální počet hodin pedagogické práce zabezpečované asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu bude na školu nastaven na základě několika parametrů:
- počtu běžných tříd v základní škole a jejich průměrné naplněnosti,
- počtu žáků se třetím a vyšším stupněm podpůrných opatření,
- počtu tříd 1. – 3. ročníků."


sobota 1. července 2023

Národní konvent o vzdělávání

Do Národního konventu o vzdělávání byl dne 23. června 2023 jmenován ministrem školství Mikulášem Bekem za Pedagogickou komoru, z. s., její prezident Mgr. Radek Sárközi.

čtvrtek 22. června 2023

MŠMT: Informace pro školy k novele zákona o pedagogických pracovnících

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozeslalo na školy "Manažerské shrnutí změn" k novele zákona o pedagogických pracovnících. Novela přináší řadu negativních změn pro učitele. Níže naleznete odkaz na celý dokument. Dotazy k novele zákona o pedagogických pracovnících můžete zasílat na novelazopp@msmt.cz.

Poznámka: Tento pozměňovací návrh k novele zákona o pedagogických pracovnících podali poslanci Matěj Ondřej Havel (TOP09), Jan Berki (STAN), Olga Richterová (Piráti), Marek Výborný (KDU-ČSL), Renáty Zajíčková (ODS)...

Poznámka: Tento pozměňovací návrh k novele zákona o pedagogických pracovnících podali poslanci Jan Berki (STAN), Pavel Klíma (TOP09), Olga Richterová (Piráti), Marek Výborný (KDU-ČSL), Renáta Zajíčková (ODS) pod označením "legislativně-technické úpravy a upřesnění"...

středa 21. června 2023

Pražský inovační institut (zpráva z auditu)

Pedagogická komora, z. s., zaslala na Magistrát hlavního města Prahy žádost o informace k auditu v Pražském inovačním institutu, jehož ředitelem byl do září 2022 Bohumil Kartous. Níže naleznete dokumenty, které jsme obdrželi na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Zaslání dalších podkladů z auditu podmínil pražský magistrát zaplacením částky 12 500 Kč za anonymizaci 381 dokumentů...

V zaslaných materiálech se uvádí, že Pražský inovační institut poskytl aditorům jen část z požadovaných podkladů. Proto nebylo možné ve většině případů posoudit, zda byla dodržena platná legislativa. Auditoři upozorňují na problém, kdy nebyly zveřejňovány smlouvy v registru smluv (buď včas, nebo vůbec), čímž došlo k jejich zneplatnění. Za problematickou označil audit například spolupráci s firmami Opero s.r.o. nebo Fortifis s.r.o.

Dle Protokolu o následné veřejnosprávní finanční kontrole došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

sobota 10. června 2023

Kapacity středních škol podle krajů (2023)

Pedagogická komora, z. s., obeslala dne 12. května 2023 všechny kraje s dotazem ohledně vývoje kapacit 1. ročníků středních škol v letech 2021 až 2023. Níže publikujeme odpovědi z jednotlivých krajů...

Rozsah i obsah zaslaných odpovědí se velmi liší kraj od kraje. Neexistuje jednotná forma, díky níž by bylo možné údaje z jednotlivých krajů porovnat. Nejlépe zpracované statistiky jsme obdrželi z Kraje Vysočina. Detailní údaje za jednotlivé školy a obory přišly z Karlovarského kraje, ale nejsou statisticky zpracovány. Podobně podrobně zveřejňuje tyto údaje na svém webu Zlínský kraj.

V jedné z odpovědí zazněla následující informace: "MŠMT zrušilo výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích v 1. kole přijímacího řízení ve středních školách."

Hlavní město Praha - odpověď (8. 6. 2023)

Královéhradecký kraj - odpověď (1. 6. 2023)

Pardubický kraj - odpověď (24. 5. 2023)

Kraj Vysočina - odpověď (16. 5. 2023) + školy2023 + statistiky2003-2022

Jihomoravský kraj - odpověď (23. 5. 2023)

Plzeňský kraj - odpověď (23. 5. 2023)

Karlovarský kraj - školy2023 (22. 5. 2023) + školy2022 + školy2021 + školy2020

Ústecký kraj - odpověď (18. 5. 2023)

Jihočeský kraj - odpověď (17. 5. 2023)

Zlínský kraj - odpověď (15. 5. 2023) + střední školy + základní školy

Liberecký kraj - "z důvodu vyřizování velkého množství dotazů a delší pracovní absenci analytika odboru si Vás dovoluji informovat o tom, že požadované údaje Vám budou zaslány v týdnu od 19. 6. do 23. 6. 2023" (30. 5. 2023)

Středočeský kraj - potvrzeno podání, zatím bez odpovědi...

Moravskoslezský kraj - potvrzeno podání, zatím bez odpovědi...

Olomoucký kraj - potvrzeno podání, zatím bez odpovědi...

 

CERMAT: Prezentace k přihláškám JPZ (zdroj následujících grafů):


 

 


pátek 19. května 2023

Zájem o studium na 4letých gymnáziích (2023)

Podle prezentace Cermatu se k letošní jednotné přijímací zkoušce na 4letá gymnázia v Praze přihlásilo pouze o 4 % více uchazečů než v roce 2022 (jedná se o 159 žáků). Celorepublikový průměrný nárůst uchazečů o 4letá gymnázia činí 10 %. 

Na pražské střední školy s maturitou se v letošním roce přihlásilo 97,9 % žáků z Prahy a navíc 40,5 % uchazečů ze Středočeského kraje (v roce 2022 to bylo 43 %). Na maturitní obory SŠ ve Středočeském kraji se přihlásilo pouze 69,8 % žáků z tohoto kraje a 5,3 % z Prahy.

V loňském školním roce byl nejvyšší zájem o studium na 4letých gymnáziích ve Zlínském kraji (28 % uchazečů) a nejmenší v Plzeňském kraji (15,9 %). 

úterý 2. května 2023

Nesouhlasíme s navyšováním přímé pedagogické činnosti

Vedení spolku Pedagogická komora je proti návrhu Ministerstva financí navýšit přímou pedagogickou činnost učitelům na 23 až 27 hodin týdně, o kterém informovala Česká televize v pořadu Události (30. 4. 2023). Již nyní pracují učitelé více než 8 hodin denně. Znamenalo by to nárůst zátěže učitelů až o čtvrtinu na 10 hodin denně. 

Naopak požadujeme snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti pro školní metodiky prevence nebo ředitele malých škol. Zatímco na Slovensku mají učitelky mateřských škol 28 hodin přímé pedagogické činnosti týdně, v ČR je to 31 hodin. Méně hodin přímé pedagogické činnosti než u nás mají na Slovensku rovněž vychovatelky školních družin nebo asistenti pedagoga.


Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz


 

sobota 29. dubna 2023

Hlasování poslanců o garanci financí na platy

Jak hlasovala Poslanecká sněmovna o pozměňovacím návrhu pětice kolačních poslanců k novele školského zákona, který redukuje garanci financí na platy ze všech pedagogických pracovníků pouze pro učitele a který zároveň mění způsob výpočtu tak, že ve skutečnosti nepůjde garance spočítat?

Až na výjimky tento pozměňovací návrh podpořili všichni poslanci ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP09 a Pirátů...

Poznámka: Hlasování "zdržel se" má stejný dopad jako "proti".


 

pondělí 17. dubna 2023

Vyhlášení stávkové pohotovosti podporuje 90 % pedagogů

Během prvního dne vyplnilo Dotazník ke stávce ve školách více než 5.000 pedagogických pracovníků. Vyhlášení stávkové pohotovosti podporuje přes 90 % respondentů...

NÁVRH POŽADAVKŮ KE STÁVKOVÉ POHOTOVOSTI A STÁVCE VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

1) Žádáme, aby vláda v roce 2024 splnila své programové prohlášení - 130 % průměrné hrubé mzdy v ČR pro učitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda bude nebo nebude schválena novela zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona.

Tento slib zazněl od politiků již v roce 2003, kdy činil průměrný plat učitelů 105,4 % průměrné mzdy. V roce 2021 byly platy učitelů ve výši 126,4 %, ale v letošním roce se propadly na 116,6 % průměrné mzdy v ČR. Ve vzdělávání se reálné mzdy meziročně snížily o 16 %, což je nejvíce ze všech oblastí. Školství bylo zároveň jedinou oblastí, kde loni došlo k poklesu nominálních mezd. Reálné platy učitelům klesly na 89,1 % vzhledem k roku 2021 (průměrná reálná mzda v ČR poklesla na 94,3 %). Platy ve školství se tudíž propadly výrazně více, než činil průměrný pokles za celou Českou republiku. V roce 2022 se reálné platy učitelů propadly na úroveň roku 2019 a tento pokles pokračuje i v letošním roce. O tom, zda bude v příštím roce dostatečný objem financí na platy učitelů ve výši 130 % průměrné mzdy, nerozhoduje novela zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona, nýbrž zákon o státním rozpočtu na rok 2024.

2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání.

Současná legislativa pro společné vzdělávání přetěžuje pedagogické pracovníky a klade na učitele až nesplnitelné pracovní nároky. Přetěžuje školy a poradenská zařízení administrativními úkony. Má negativní vliv na kvalitu výuky intaktních žáků. Dětem s těžšími diagnózami neprospívá - ty by měly být vzdělávány speciálními pedagogy.

3) Žádáme o neschválení pozměňovacího návrhu poslanců z pěti koaličních stran k novele školského zákona, který omezuje garanci financí na platy z pedagogických pracovníků výhradně na učitele. Požadujeme schválení původního textu příslušného paragrafu, jak prošel školskou tripartitou i vládou, který obsahuje přesný postup, že se finance na platy pedagogických pracovníků vypočítají jako 1,404násobek průměrné hrubé nominální mzdy v ČR z předminulého roku.

V případě schválení pozměňovacího návrhu poslanců Marka Výborného (KDU-ČSL), Petra Gazdíka (STAN), Renáty Zajíčkové (ODS), Pavla Klímy (TOP 09) a Jakuba Michálka (Piráti) by činila garance financí na platy učitelů pouhých 113,5 % průměrné mzdy v ČR, což je ještě méně než letošních 116,6 %. V „Odůvodnění“ k tomu pozměňovacímu návrhu se přímo uvádí, že nároky na státní rozpočet mají být v řádu jednotek miliard korun. Na nárůst platů z letošních 116,6 % na 130 % průměrné mzdy by ovšem bylo zapotřebí přibližně 15 miliard korun (pokud by se počet učitelů nezvýšil). Předkladatelé pozměňovacího návrhu ani MŠMT nepředložili žádné konkrétní výpočty k navrhované změně a jejich dopadu na státní rozpočet v roce 2024 a následujících letech.

4) Požadujeme schválení pozměňovacího návrhu, který z novely zákona o pedagogických pracovnících vypouští dekvalifikační paragraf 9a. Nesouhlasíme s principem uznávání kvalifikace učitele pracovníkům bez pedagogického vzdělání na středních školách a druhém stupni ZŠ.


Učitelství patří mezi regulovaná povolání. Kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětů pro SŠ nebo ZŠ může získat pouze absolvent příslušného magisterského programu na pedagogických nebo dalších fakultách, které vzdělávají budoucí učitele v akreditovaném studiu. Případně absolvent neučitelského programu, který projde tzv. doplňujícím pedagogickým studiem na VŠ. Podle mimořádného šetření MŠMT pouze 2,3 % učitelů nestuduje toto "pedagogické minimum" v rozsahu 250 hodin. V žádné jiné zemi Evropské unie není možné uznat lidem bez pedagogického vzdělání kvalifikaci učitele.

5) Nesouhlasíme s rozdělením platové tabulky pro pedagogické pracovníky na dvě (pro učitele a pro ostatní pedagogy "nižší kategorie").

Součástí pozměňovacího návrhu poslanců Marka Výborného (KDU-ČSL), Petra Gazdíka (STAN), Renáty Zajíčkové (ODS), Pavla Klímy (TOP 09) a Jakuba Michálka (Piráti) je požadavek na vytvoření dvou platových tabulek. To dělá ze speciálních pedagogů, psychologů, vychovatelek ŠD, asistentů pedagoga nebo vychovatelů pedagogické pracovníky nižší kategorie. Zásadně protestujeme proti tomuto dělení, které způsobí spory ve školních sborovnách.

6) Požadujeme snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti těm pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají specializované činnosti či jiné časově náročné funkce (nebo navýšení příplatků za ně).

Ředitelům škol by měla být snížena míra přímé pedagogické činnosti, aby se mohli věnovat vedení školy (především ředitelům malých MŠ a ZŠ, kde je velmi vysoká). Požadujeme zrušení poslední novelizace nařízení vlády, která navyšuje přímou pedagogickou činnost zástupcům ředitele na nejmenších MŠ a ZŠ. Snížit rozsah přímé pedagogické činnosti je nutné školním metodikům prevence i u dalších specializovaných činností. To se týká rovněž výchovných poradců, kteří mají stále velmi vysoký rozsah přímé pedagogické činnosti. Nižší rozsah přímé pedagogické činnosti by měli mít rovněž třídní učitelé. (Alternativně lze zvýšit příplatky za specializované činnosti, které se nevalorizovaly od roku 2005 a stále činí pouhých 1.000 až 2.000 Kč hrubého měsíčně, nebo zvýšit příplatek za třídnictví, který začíná na pouhých 1.500 Kč.)

7) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do platových stupňů a tříd.


Nástupní platy ve školství jsou příliš nízké a na postup do vyššího platového stupně čeká pedagog až 8 let, což odrazuje čerstvé absolventy od nástupu do školství. Je třeba navýšit počet stupňů v platové tabulce pro pedagogické pracovníky ze 7 na 12, aby byl stejný jako u nepedagogických pracovníků. Všichni ředitelé škol (včetně mateřských) by měli být zařazeni minimálně do 13. platové třídy, učitelé do 12., učitelky MŠ a vychovatelky do 9. a asistenti pedagoga do 8. platové třídy.

8) Požadujeme navýšení financí na platy nepedagogických pracovníků škol.

Platy nepedagogických pracovníků škol (administrativní zaměstnanci, kuchařky, školníci, uklízečky, školní asistenti...) jsou tak nízké, že jejich tarifní část je často pod zaručenou mzdou (v některých případech dokonce pod minimální mzdou). Na trhu práce jsou platy těchto pracovníků nekonkurenceschopné a je velmi obtížné najít zaměstnance, kteří by byli ochotni zajišťovat provoz škol a školských zařízení za současných platových podmínek. Bez nich ovšem nemohou fungovat.

Pedagogická komora, z. s.

www.pedagogicka-komora.cz