pondělí 14. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Ředitelky MŠ píšou premiérovi (mediální ohlas)

V tomto rozcestníku průběžně mapujeme mediální ohlasy na Otevřený dopis ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání. V pátek 11. října 2019 ráno se uskutečnilo jednání ředitelek samostatných MŠ, které zastupovaly více než 500 signatářů otevřeného dopisu, s premiérem Andrejem Babišem na Úřadu vlády ČR. Otevřený dopis vyšel v tištěných časopisech Průvodce ředitelky MŠ a Učitelské noviny. V elektronické podobě byl zveřejněn na webech Řízení školy, Pedagogická komora, Pedagogické.info, Česká škola a Eduin.
neděle 13. října 2019

Školská legislativa: zákony, vyhlášky, nařízení vlády, výklady…

Zákony
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-306

Vyhlášky

sobota 12. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Mateřské školy versus dětské skupiny

V tomto článku průběžně mapujeme problematiku různých podmínek pro stejně staré děti v dětských skupinách (jeslích) a mateřských školách...


AKTUÁLNÍ TÉMA: Stávková pohotovost ve školách (mediiální ohlas)

V tomto rozcestníku budeme průběžně mapovat ohlasy na vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách...pátek 11. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Stávková pohotovost ve školách

V tomto rozcestníku naleznete aktuální informace ke stávkové pohotovosti ve školách.čtvrtek 10. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Dětské skupiny (mikrojesle) a jesle

V tomto rozcestníku naleznete základní informace o dětských skupinách, mikrojeslích a jeslích. Dětské skupiny a mikrojesle spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a pracují v nich speciálně vyškolené chůvy. Aktuální novela příslušného zákona chce dětské skupiny přejmenovat na jesle. Dříve jesle spadaly pod Ministerstvo zdravotnictví a pracoval v nich zdravotnický personál, ale tyto organizace byly zrušeny. Některá soukromá nebo obecní zařízení mají ovšem nadále v názvu slovo "jesle". Mateřské školy spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a pracují v nich učitelky.


neděle 6. října 2019

Pedagogická komora podporuje vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

Vedení Pedagogické komory podporuje stávkovou pohotovost, kterou vyhlásily školské odbory. Pokud vláda nesplnila původní slib, že zvýší platy učitelů o 15 %, mělo by jít v příštím roce do tarifů minimálně 10 % navíc. Nadále trváme na tom, aby celkové navýšení platů v roce 2020 činilo alespoň 15 % a aby vláda naplnila usnesení Poslanecké sněmovny, že platy učitelů budou činit 130 % průměrné mzdy v České republice.

„Protože už je zákon o státním rozpočtu v Poslanecké sněmovně, oslovil jsem jednotlivé poslance, aby hlasovali pro posílení kapitoly školství o chybějících pět miliard korun,“ informuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „již jsem s několika poslanci na toto téma jednal a jsem rád, že přislíbili návrhu podporu.“

V současnosti jsou učitelské platy na 110 % průměrné mzdy v ČR. Za posledních patnáct let stouply o pouhých pět procentních bodů. Vláda investuje do školství necelá čtyři procenta hrubého domácího produktu, evropský průměr je pět procent. Ročně tak chybí ve školství více než 50 miliard korun, což se negativně projevuje nejen v oblasti platů. Školám chybí finance na nákup moderní techniky, pomůcek a učebnic. Nejsou finance na podpůrné profese (školní psychologové, administrativní síly, speciální pedagogové…).

Vládou navržené zvýšení platů pedagogických pracovníků o 10 % je naprosto nedostačující. Původně bylo učitelům slíbeno opakované navýšení platů o 15 % ve třech po sobě jdoucích letech. V loňském roce to ale bylo nakonec jen necelých 11 %. Obdobná je situace i letos. V příštím roce to má být ještě méně.

„Učitelé se oprávněně obávají, že stejně jako v minulých letech najdou na svých výplatních páskách výrazně méně, než deklaruje vláda,“ upozorňuje Radek Sárközi. Současný návrh MŠMT, aby do tarifů šlo pouze 7,5 % navíc, a to zvýšením o stejnou částku 2 700 korun všem pedagogickým pracovníkům, nelze akceptovat.

Pedagogická komora se připravuje na vyhlášení stávkové pohotovosti již od léta. „Uspořádali jsme šetření mezi pedagogy, v němž se pro vyhlášení stávkové pohotovosti vyjádřilo více než devadesát procent respondentů,“ upozorňuje Radek Sárközi.

Pedagogická komora je největším školským spolkem v České republice. Působí na více než tisícovce škol. Letos organizovala akce Školy v černé nebo Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství. Zakladatelé Pedagogické komory uspořádali v roce 2017 petici s takřka 22 000 podpisy učitelů.


Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Stávková pohotovost ve školách (rozcestník)
https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/10/aktualni-tema-stavkova-pohotovost-ve.html

Průběžné vyhodnocení dotazníku Pedagogické komory k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách
https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/08/prubezne-vyhodnoceni-dotazniku.html

Výpočet Pedagogické komory, jak by vypadala tarifní tabulka pedagogických pracovníků v roce 2020 dle aktuálního návrhu MŠMT (zvýšení o 2 700 Kč všem)

úterý 1. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Ředitelky mateřských škol píší premiérovi

V tomto rozcestníku mapujeme aktivitu ředitelek mateřských škol, které se rozhodly veřejně vystoupit kvůli neutěšené situaci v předškolním vzdělávání a napsaly otevřený dopis premiérovi. Dopis již podepsalo více než 500 ředitelek MŠ, své jméno k němu můžete připojit i vy, a to výhradně prostřednictvím níže uvedeného podpisového formuláře (dopis mohou podpořit nejen ředitelky MŠ, ale rovněž učitelky nebo další pedagogové z jiných stupňů škol). Kontaktní e-mail na autorky Otevřeného dopisu ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání: dopis@skolsky-portal.cz.


Pokud s obsahem Otevřeného dopisu ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání souhlasíte, můžete si ho státhnout a zaslat dopis e-mailem v příloze na následující adresy (do textu e-mailu můžete uvést svůj osobní názor na aktuální situaci v předškolním vzdělávání)…pondělí 30. září 2019

Otevřený dopis ředitelek MŠ k situaci v předškolním vzdělávání

Ing. Andrej Babiš
(předseda vlády České republiky)
premier@vlada.cz

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01
posta@vlada.cz

Otevřený dopis ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání

Vážený pane premiére,

jsme ředitelky mateřských škol. Řídíme školy tak, aby v nich vše dobře fungovalo a aby byly spokojené děti i jejich rodiče. Máme svou práci rády a snažíme se zvládnout všechny povinnosti a nároky, které jsou na nás kladeny. Přesto se skoro denně musíme potýkat s problémy, jejichž příčinou je špatné systémové nastavení ze strany státu. Očekávaly jsme, že vláda tyto závažné problémy začne řešit, ale ke zlepšení situace v oblasti předškolního vzdělávání bohužel nedochází. Proto jsme se rozhodly zaslat Vám tento otevřený dopis, jehož prostřednictvím chceme upozornit na největší problémy mateřských škol. Předškolní vzdělávání je bohužel na okraji zájmu politiků, i když je předškolní věk podle výzkumů klíčovým obdobím pro kvalitu dalšího života člověka. Myslíme si, že by se postavení mateřských škol a jejich pracovníků mělo výrazně zlepšit. Toto pojmenování hlavních problémů považujeme za první impuls. Následovat ovšem musí konkrétní kroky vlády, které podmínky v mateřských školách posunou pozitivním směrem.

Úvodem bychom chtěly poděkovat všem politikům, kteří se podíleli na schválení novely školského zákona ohledně zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v mateřských školách. Tato změna umožnila zachování existence mikrojeslí a dětských skupin, které již navštěvuje více než 14 000 dětí, i jejich další rozvoj. Zároveň je ale nutné nastavit adekvátní podmínky pro dvouleté děti v mateřských školách, které navštěvuje 45 000 dětí do tří let. V dětských skupinách, které jsou financovány ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím evropských fondů, je nejvýše 12 dětí na jednu chůvu a maximální počet činí 24 dětí (mohou o ně pečovat až 3 osoby). Oproti tomu v mateřských školách, které jsou financovány ministerstvem školství ze státního rozpočtu, je až 28 dětí ve třídě na jednu učitelku (dvě učitelky se překrývají pouze na 2,5 hodiny denně). MPSV navíc předložilo novelu příslušného zákona, podle níž může být v dětské skupině (jeslích) maximálně 8 dětí na jednu pečující osobu, což je výrazný rozdíl v neprospěch mateřských škol. Navrhujeme, aby vláda nastavila pro všechny děti v předškolních zařízeních stejné podmínky, ať navštěvují dětskou skupinu, nebo mateřskou školu, a to podle současných pravidel pro dětské skupiny (tedy minimálně 2 dospělé osoby od 12 dětí ve třídě, a to po celou provozní dobu organizace).

Česká republika se může inspirovat na Slovensku, kde je zákonem stanoveno, že nejvyšší počet dětí ve třídě mateřské školy pro tří až čtyřleté děti činí 20. Tamější vyhláška dále určuje, že ve třídě může být maximálně 10 dětí do tří let.

Zrušením garance pro všechny dvouleté děti v mateřských školách stát ušetřil miliardy korun. Tyto prostředky by měly být investovány do předškolního vzdělání, které je u nás oproti ostatním státům Evropské unie nejvíce podfinancované ze všech stupňů vzdělávání. Bohužel se tak nestalo a na mateřských školách se stále šetří. Například platy učitelek mateřských škol jsou výrazně nižší, než je průměrná mzda v České republice (tarifní část platu začínající učitelky v mateřské škole činí v 8. platové třídě pouhých 21 840 Kč hrubého měsíčně).

Dalším závažným problémem je nedocenění náročné práce ředitelek samostatných mateřských škol, kterých je více než 2 500. Zatímco ředitelé základních škol jsou obvykle zařazeni do 13. platové třídy, většina ředitelek MŠ pobírá pouze 10. platovou třídu. Na rozdíl od ředitelů ZŠ nemáme zpravidla k ruce administrativního pracovníka a kromě vedení školy musíme učit až 20 hodin týdně. Oproti řadovým učitelkám MŠ, jejichž přímá pedagogická činnost s dětmi ve třídách činí 31 hodin týdně, máme tudíž jen třetinu pracovní doby na všechny činnosti, které vyžaduje řízení mateřské školy. Důsledkem je, že se těmto činnostem musíme věnovat o víkendech nebo v době, kdy oficiálně čerpáme dovolenou. Z nedávného šetření vyplývá, že je řada pracovníků mateřských škol ohrožena syndromem vyhoření. Je to hlavně důsledkem soustavného pracovního přetížení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí upozornilo, že již od roku 2010 umožňuje příslušné nařízení vlády zařazovat ředitelky samostatných mateřských škol do 12. platové třídy. Bohužel ministerstvo školství se nyní snaží tento nárok zpochybnit zavádějícím výkladem, který je v rozporu s textem nařízením vlády, a to přestože ministerstva nemají oprávnění závazně vykládat právní předpisy (mohou nanejvýš podávat nezávazná stanoviska k legislativě). MŠMT dokonce zpracovalo novelu nařízení vlády, podle níž by menší mateřské školy do tří tříd nemohly mít funkci zástupce ředitele se sníženou mírou přímé pedagogické činnosti na 25 hodin týdně. Tento návrh sice nakonec neprošel (díky intervenci Pedagogické komory, z. s.) a vláda schválila příslušnou novelu bez této změny, ale musíme konstatovat, že nás velmi rozčarovalo, když namísto snahy o zlepšení podmínek v mateřských školách vznikají podobné pokusy o jejich zhoršení. Jedná se opět o snahu ušetřit finance na nepravém místě, což by v důsledku vedlo ke snížení kvality předškolního vzdělávání. Ta je v České republice přes všechny problémy stále špičková. Ovšem jen díky obrovskému pracovnímu nasazení všech zaměstnanců mateřských škol.

V současné době mohou mateřské školy vybírat od zákonných zástupců úplatu za předškolní vzdělávání až do výše poloviny provozních nákladů. Od této úplaty jsou osvobozeny děti v povinném předškolním vzdělávání a rovněž děti ze sociálně slabých rodin. Bohužel stát mateřským školám nijak nekompenzuje tento výpadek příjmů. Proto bychom chtěly navrhnout, aby stát danou částku hradil za rodiče. Případně by mohl být zrušen současný složitý systém, kdy mateřská škola vybírá od zákonných zástupců dětí úplatu, kterou si zpětně může jeden z rodičů nechat odečíst z daní až do výše minimální mzdy (to ovšem rodiny s nižšími příjmy nemohou plně využít, čímž vlastně dochází k jejich diskriminaci). Kdyby vláda o danou částku navýšila finanční prostředky pro mateřské školy, nemuseli by rodiče přímo mateřské škole už nic platit. Tato systémová změna by nám ulehčila i v oblasti administrativy, která neustále narůstá.

Rovněž bychom chtěly požádat o snížení byrokratické zátěže, která je spojena s inkluzivním vzděláváním, povinným předškolním vzděláváním od 5 let, čerpáním evropských dotací nebo různými rozvojovými programy MŠMT. Chceme se věnovat především dětem, nikoliv papírům.

Vážený pane premiére, oslovujeme přímo Vás, neboť výše popsané problémy se netýkají pouze ministerstva školství, ale rovněž ministerstva práce a sociálních věcí nebo ministerstva financí. Měla by je řešit vláda jako celek. Velmi bychom ocenily, kdybyste si našel čas a osobně se s námi setkal, abychom mohli společně prodiskutovat možnosti, jak výše uvedené problémy vyřešit a v jakém časovém horizontu by bylo možné prosadit jednotlivé pozitivní změny v předškolním vzdělávání. Děláme to především pro děti.

V Praze dne 30. září 2019

dopis@skolsky-portal.cz

Signatářky a signatáři tohoto otevřeného dopisu (v abecedním pořadí):

neděle 29. září 2019

Školy by neměly přistoupit na sčítání romských žáků pro MŠMT

Ministerstvo školství chce od ředitelů škol, aby vykázali počet romských žáků k 30. září 2019. Vedení Pedagogické komory,z.s, nesouhlasí s metodikou MŠMT a doporučuje všem školám, aby uváděly vždy nulu.

„Jedná se o čistě formální úkon, protože ministerstvo na základě vykázaného počtu romských žáků škole žádnou cílenou podporu neposkytuje,“ upozorňuje prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, „pouze tyto údaje přeposílá Výboru ministrů Rady Evropy, to je vše.“

Náměstek MŠMT Václav Pícl žádá prostřednictvím dopisu ředitele mateřských, základních a středních škol, aby „kvalifikovaně odhadli počet romských žáků“. Za tímto účelem zformulovali ministerští úředníci následující definici:

„...za Roma je označen takový jedinec, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, a/nebo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů.

„Třídní učitelé nemají právo ptát se přímo dětí, zda se považují za Romy,“ říká speciální pedagožka Jana Karvaiová, „první polovina ministerské metodiky je tudíž nepoužitelná, myslím si, že je dokonce v rozporu s GDPR, protože by k tomu musel dát souhlas zákonný zástupce žáka.“ Druhá část definice romského žáka zase působí až rasisticky.


Ministerstvo školství reagovalo na prohraný soud ve známé kauze „D. H. a ostatní proti České republice“, která se týkala neoprávněného zařazení několika romských žáků (v době soudního řízení již dospělých osob) do zvláštní školy, čistě formálně. V roce 2016 byla nařízením ministryně školství Kateřiny Valachové zrušena příloha rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, podle které byli vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením ve speciálních školách a třídách. Kvůli této změně přišli tito žáci o zvýšený počet hodin pracovního vyučování. Na druhém stupni ZŠ byl rámcový učební plán zredukován z 20 hodin na 3 hodiny, což je pouze jedna hodina týdně v průběhu tří let (namísto původních pěti hodin týdně po dobu čtyř let). Na prvním stupni ZŠ došlo u pracovního vyučování ke snížení z 15 hodin na pouhých 5 hodin. Všichni žáci bez rozdílu se nyní formálně učí podle jednotného RVP ZV, ale ve skutečnosti mají některé děti redukovány povinné očekávané výstupy, výjimečně je jim odpuštěn druhý cizí jazyk.

sobota 28. září 2019

Informace z MŠMT ke stížnosti na novelizaci inkluzivní vyhlášky

Pedagogická komora, z. s., zaslala na MŠMT žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotazy se týkaly stížnosti na novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou některé české organizace zaslaly "do Bruselu", na což upozornil ministr školství Roberta Plagy v rozhovorech pro Učitelské noviny. Odpověď z MŠMT zveřejňujeme níže. Součástí odpovědi byla i příloha se stanoviskem ministra školství v češtině. Ostatní dokumenty jsou v anglickém jazyce (viz odkazy níže).

MŠMT: Žádost vyřizujeme poskytnutím požadovaných informací:

pátek 27. září 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Evropské programy Erasmus+ a eTwinning

Vytvořili jsme rozcestník pro snadnější orientaci v evropských programech Erasmus+ a eTwinning. Dle aktuální verze Metodického výkladu k odměňování (MŠMT) mohou být učitelé zařazeni do 13. platové třídy, pokud ve škole organizují některý z těchto programů.


čtvrtek 26. září 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Reforma financování regionálního školství (PHmax)

V tomto rozcestníku naleznete nejdůležitější informace k reformě financování regionálního školství (PHmax), která bude sice spuštěna až od 1. 1. 2020, ale vychází ze stavu k 30. 9. 2019, jak ho vykážou jednotlivé školy pro MŠMT.


středa 25. září 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vykazování počtu romských žáků ve školách

Ohledně vykazování počtu romských žáků (dětí) k 30. září (nejpozději do 10. října) v daném roce doporučuje vedení Pedagogické komory ředitelům škol vyplňovat vždy nulu. Především je třeba uvádět nulu v případě speciálních škol a speciálních tříd. Školy žádnou podporu od MŠMT na základě vykázaného počtu romských žáků nedostávají. Statistiky ministerstvo školství pouze přeposílá úředníkům evropských orgánů, nic víc...

Velmi sporná je i metodika MŠMT, v níž se po mateřských, základních a středních školách chce, aby v rámci výkazu R13-01 "kvalifikovaně odhadly" počet romských žáků (dětí) na základě této definice:

"Za romského žáka(kyni) považujeme člověka, který se za něj (za ni) sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil(a), a/nebo je za takového (takovou) považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů."
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní proti České republice
Instituce a organizace
PrintScreeny výkazu R13-01 pro MŠMT

pondělí 16. září 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vzory žádostí o vyšší platovou třídu pro pedagogy

V tomto rozcestníku Pedagogické komory naleznete odkazy na vzory žádostí o vyšší platovou třídu pro ředitele škol, učitele a další pedagogické pracovníky. V souvislosti s přechodem na financování založeném na PHmax bude pro školy i jejich zřizovatele výhodné, aby k 30. září 2019 byli všichni pedagogičtí zaměstnanci (s výjimkou asistentů pedagoga, kteří jsou financováni jiným způsobem) zařazeni v nejvyšší možné platové třídě. Díky tomu obdrží školy od ledna 2020 více peněz z MŠMT na platy. Pedagogická komora, z. s., podporuje přeřazení zaměstnanců škol do vyšších platových tříd. Pro zařazení pracovníka do platové třídy je rozhodující nejnáročnější práce, kterou vykonává nebo řídí (dle katalogu prací v příslušném nařízení vlády).


neděle 15. září 2019

Nepedagogičtí pracovníci škol a minimální mzda

Jan Mikáč zaslal Pedagogické komoře výpočty tarifů nepedagogických pracovníků škol. Vyplývá z nich, že v roce 2019 opět vzrostl počet položek, které jsou pod zaručenou (oranžové), nebo dokonce pod minimální (žluté) mzdou. Příčinou je, že minimální mzda roste rychleji než tarify... Částečně se tento problém týká i pedagogických pracovníků, kteří pracují jako asistenti (do 7. platové třídy). Více informací naleznete zde.středa 11. září 2019

Projekt Postiženi inkluzí

Pedagogická komora, z. s, spolupracuje na projektu Postiženi inkluzí režiséra Marka Tichého. Jedná se o sérii videí a dalších materiálů, které představí realitu společného vzdělávání, jak v praxi probíhá...


pondělí 9. září 2019

Často kladené otázky k 12. platové třídě pro ředitelky samostatných MŠ

Jelikož Pedagogická komora, z. s.,  obdržela řadu dotazů k tématu zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do 12. platové třídy, rozhodli jsme se odpovědi na nejčastější otázky publikovat. Podrobnější informace (včetně vzorové žádosti o vyšší platovou třídu nebo stanoviska MPSV) naleznete v samostatném příspěvku Vyšší platové třídy pro ředitele škol.

1) Co rozhoduje o zařazení pracovníka do platové třídy?

Zákoník práce určuje, že zaměstnavatel musí zařadit zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnější práce, kterou pracovník vykonává nebo řídí:

Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
§ 123
(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.
(3) Zaměstnavatel zařadí vedoucího zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.


2) Jak je definována 12. platová třída v případě ředitelek samostatných mateřských škol?

neděle 8. září 2019

13. platová třída pro učitele a ředitele škol

Na konci srpna 2019 zveřejnilo MŠMT aktualizovanou verzi Metodického výkladu k odměňování pedagogických pracovníků... V části ohledně 13. platové třídy pro učitele (včetně ředitelů škol) došlo k několika změnám oproti verzi z roku 2018. Byl doplněn konkrétní příklad zapojení do programu eTwinning (kromě Erasmus+) nebo došlo k vypuštění matoucí pasáže o "sítích škol". Pedagogická komora, z. s., upozorňuje, že tento výklad MŠMT není právně závazný.

Metodický výklad MŠMT je bohužel zavádějící kvůli formálnímu rozdělení učitelů na "Učitele mateřské školy" a "Ostatní učitele", které příslušné nařízení vlády neobsahuje. Tím vzniká neodůvodněný dojem, že by např. ředitelka MŠ nemohla být zařazena do 13. platové třídy, i když splňuje níže uvedený bod 2 nebo 3. Rovněž v některých dalších pasážích jde materiál MŠMT výrazně za text příslušného nařízení vlády (nebo stanovisko MPSV k němu) a dezinterpretuje ho, což může způsobit řadu problémů...

Poznámka: Pokud je některý zaměstnanec školy zařazen do 13. platové třídy, ředitel dané školy má automaticky nárok na minimálně stejnou platovou třídu. Jestliže je v organizační struktuře školy nadřízeným tohoto zaměstnace přímo zástupce ředitele, má na 13. platovou třídu nárok i on.

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (2019)

Č.j.: MSMT- 22101/2019-1

2.1.2 Ostatní učitelé – 2.16.01

13. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.

Předmětem těchto činností je vytváření záměrů a myšlenkových osnov, tvorba pojetí, zaměření a tvorba koncepce dalšího rozvoje celého oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem, nebo rámcového vzdělávacího programu (viz školský zákon), to znamená nikoli „školního vzdělávacího programu“. Výše popsané činnosti přesahují rámec jedné školy a výsledky těchto prací využívá více škol, proto není povinností každé školy tyto činnosti vykonávat.

2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

Uvedenou platovou třídu zřizovatel nebo zaměstnavatel přizná, požaduje-li vykonávání náročnějších činností, tj. „specializované metodologické činnosti v oblasti pedagogiky a psychologie“, jejichž výkon je podmíněn získáním specializace podle zvláštního právního předpisu – § 7 (ředitel školy nebo vedoucí pedagogický pracovník) a § 8 (výchovný poradce) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (v rozsahu nejméně 250 hodin). Absolvování uvedených studií neznamená automatické zařazení do 13. platové třídy, ale je jedním z předpokladů.

3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

Učitel, kterého zaměstnavatel pověří výkonem činností přesahující rámec školy, a to v případě tvorby a koordinace mezinárodních výchovných a vzdělávacích projektů - rozumí se účast na tvorbě a koordinaci mezinárodních projektů v rámci existujících vzdělávacích programů Evropské unie nebo jiných, například „Erasmus+ nebo eTwinning“. Nejedná se o zpracování jednotlivých opatření vyplývajících z programů Evropské unie (např. opatření k „Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“).


úterý 3. září 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Vyšší platové třídy pro ředitele škol

V souvislosti s přechodem na financování založeném na PHmax bude pro školy i jejich zřizovatele výhodné, aby k 30. září 2019 byli všichni zaměstnanci zařazeni v nejvyšší možné platové třídě. Díky tomu obdrží školy od ledna 2020 více peněz z MŠMT na platy. Pedagogická komora, z. s., podporuje přeřazení zaměstnanců škol do vyšších platových tříd. V tomto rozcestníku nabízíme vzory žádostí o vyšší platovou třídu, doporučení adresované zřizovatelům škol i další informace.


neděle 1. září 2019

Asistent pedagoga - změny v přímé pedagogické činnosti a financování

V souvislosti s touto novelizací dvou nařízení vlády došlo s účinností od 1. září 2019 ke změnám rozsahu přímé pedagogické činnosti u asistentů pedagoga, a to následujícím způsobem...

Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga od 1. 9. 2019:
- speciální školy/třídy: 36 hodin (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona)
- běžné školy/třídy: 20 až 40 hodin (rozhoduje ředitel školy)

Přímá pedagogická činnost asistentů pedagoga od 1. 9. 2021:
- běžné školy/třídy: 32 až 36 hodin (rozhoduje ředitel školy)
- speciální školy/třídy: 36 hodin (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona)


Do 31. srpna 2021 se na asistenta pedagoga, jde-li o činnost vykonávanou ve třídě školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, nebo ve třídě, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, použijí ustanovení nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Zdroj: Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Zároveň se od 1. 1. 2020 změní způsob financování asistentů pedagoga ve speciálních školách/třídách (zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona), a to v souvislosti s přechodem na PHmax. V běžných školách/třídách zůstává financování asistentů pedagoga prostřednictvím podpůrných opatření.


Volby vedení Pedagogické komory - medailonky kandidátů


V rámci aktuální valné hromady spolku Pedagogická komora proběhnou na konci září 2019 volby nového vedení Pedagogické komory pro nadcházející tříleté volební období. Představujeme vám kandidáty do prezidia a kontrolní komise, kteří přijali nominaci a ucházejí se o hlasy členů spolku. Kandidáti jsou seřazeni v abecedním pořadí.

sobota 31. srpna 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Pedagogická komora a stávková pohotovost

Prosíme zaměstnance škol o vyplnění dotazníku, jehož prostřednictvím mapuje Pedagogická komora názory učitelů i dalších pedagogických pracovníků na případné vyhlášení stávkové pohotovosti.

Průběžné vyhodnocení: Pro vyhlášení stávkové pohotovosti hlasovalo 92,6 % respondentů. Jeden z požadavků již byl částečně splněn - ministr školství odvolal z funkce politického náměstka za ČSSD Petra Pavlíka.

Ministryně financí Alena Schillerová navrhla, aby platy pedagogů rostly v příštím roce o 10 procent, místo původně slíbeného patnáctiprocentního navýšení. Ministr školství Robert Plaga předložil novelu zákona o pedagogických pracovnících, podle níž budou moci učit žáky 2. stupně základních škol lidé bez pedagogického vzdělání. Vláda se nehlásí k usnesení Poslanecké sněmovny, aby nejpozději v roce 2020 činily platy učitelů 130 % průměrné mzdy v ČR. Ministerstvo školství navrhuje zvýšit míru přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele. Neproběhla odborná revize inkluzivního vzdělávání. Za posledních 15 let činilo navýšení učitelských platů pouhých 5 procentních bodů oproti ostatním zaměstnancům – ze 105 % v roce 2003 na současných 110 % průměrné mzdy v České republice. Uvedené kroky by vedly ke snížení kvality vzdělávání. Proto vedení spolku Pedagogická komora začalo připravovat vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách.


Návrh požadavků k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020
2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání
3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD
4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…)
7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka
8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd

Průběžné vyhodnocení odpovědí

Souhlasíte s vyhlášením stávkové pohotovosti na podporu některých z následujících požadavků? (Pro hlasovalo celkem 92,6 % respondentů.)Počty žáků prvního stupně na učitele (Evropa)

Počty žáků prvního stupně na učitele v Evropě...


Zdroj: Pupil–teacher ratio in primary education by country in Europe

pátek 30. srpna 2019

Průběžné vyhodnocení dotazníku Pedagogické komory k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

Vedení Pedagogické komory se rozhodlo zmapovat názory učitelů i dalších pedagogických pracovníků na případné vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách. Zveřejňujeme průběžné vyhodnocení dotazníku, který je stále možné vyplňovat. Výsledek bude během září předložen valné hromadě Pedagogické komory k diskuzi a hlasování o vyhlášení stávkové pohotovosti.

Pro vyhlášení stávkové pohotovosti hlasovalo celkem 92,6 % respondentů. Jeden z požadavků již byl částečně splněn - ministr školství odvolal z funkce politického náměstka za ČSSD Petra Pavlíka.

Ministryně financí Alena Schillerová navrhla, aby platy pedagogů rostly v příštím roce o 10 procent, místo původně slíbeného patnáctiprocentního navýšení. Ministr školství Robert Plaga předložil novelu zákona o pedagogických pracovnících, podle níž budou moci učit žáky 2. stupně základních škol lidé bez pedagogického vzdělání. Vláda se nehlásí k usnesení Poslanecké sněmovny, aby nejpozději v roce 2020 činily platy učitelů 130 % průměrné mzdy v ČR. Ministerstvo školství navrhuje zvýšit míru přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele. Neproběhla odborná revize inkluzivního vzdělávání. Za posledních 15 let činilo navýšení učitelských platů pouhých 5 procentních bodů oproti ostatním zaměstnancům – ze 105 % v roce 2003 na současných 110 % průměrné mzdy v České republice. Uvedené kroky by vedly ke snížení kvality vzdělávání. Proto vedení spolku Pedagogická komora začalo připravovat vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách.

Návrh požadavků k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020
2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání
3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD
4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…)
7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka
8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd

Průběžné vyhodnocení odpovědí

Souhlasíte s vyhlášením stávkové pohotovosti na podporu některých z následujících požadavků? (Pro hlasovalo celkem 92,6 % respondentů.)1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020 (Pro hlasovalo celkem 97,9 % respondentů.)

Tento slib zazněl již v roce 2003, kdy činil průměrný plat učitelů 105,4 %, po 15 letech se zvýšil o necelých 5 procentních bodů na 109,6 % v roce 2018; nástupní platy ve školství jsou nízké a na postup v tarifní třídě čeká pedagog až 8 let, což odrazuje čerstvé absolventy od nástupu do školství; učitelé odcházejí pracovat mimo školství, průměrný věk učitelů roste.2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání (Pro hlasovalo celkem 97 % respondentů.)

Současná legislativa pro společné vzdělávání přetěžuje pedagogické pracovníky a klade na učitele až nesplnitelné pracovní nároky; přetěžuje školy a poradenská zařízení administrativními úkony, čímž jim nezbývá čas věnovat se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami; má negativní vliv na kvalitu výuky intaktních žáků; dětem s těžšími diagnózami neprospívá; ubývá speciálních tříd při běžných školách a je ohrožena existence škol speciálních; bude nutné novelizovat příslušnou část školského zákona.3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD (Pro hlasovalo celkem 97,7 % respondentů.)

Kvůli dlouhodobému podfinancování se české školství ocitlo v krizi; chybí peníze na vybavení škol ICT, pomůcky, učebnice a na podpůrný personál; ještě v roce 2011 činily výdaje na školství 4,3 % hrubého domácího produktu, nyní to je pouhých 3,9 % HDP; školství stále není rozpočtovou prioritou vlády, přestože investice do vzdělávání je nejefektivnější investicí s mnohonásobnou návratností; šetření na školství je šetřením na dětech a budoucích generacích i na prosperitě České republiky.4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících (Pro hlasovalo celkem 92,1 % respondentů.)

Nechceme, aby žáky učili lidé bez pedagogického vzdělání, mělo by to negativní dopady na kvalitu výuky, na což upozornila Česká školní inspekce, naopak by se měla zvýšit míra aprobovanosti výuky; je třeba definovat funkci třídního učitele v legislativě, jak je tomu na Slovensku, a to včetně příplatku za tuto náročnou práci v minimální výši 2 500 Kč měsíčně.5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství (Pro hlasovalo celkem 95,3 % respondentů.)

Premiér a ministři školství, financí i práce a sociálních věcí by měli osobně projednat jednotlivé návrhy se zástupci signatářů otevřeného dopisu.6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…) (Pro hlasovalo celkem 87,4 % respondentů.)

MŠMT preferuje názory jednotlivců a jednání s organizacemi bez širšího mandátu a bez odpovědnosti, které zaměstnávají teoretiky odtržené od praxe, před reprezentativními profesními a předmětovými spolky pedagogů, jejichž členové každodenně realizují změny ve školství, a tudíž nejlépe vědí, co v praxi funguje a co ne.7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka (Pro hlasovalo celkem 71,6 % respondentů.)

Oba náměstci se výrazně podíleli na prosazení současné podoby inkluzivního vzdělávání za exministryně Kateřiny Valachové a nyní brání pozitivním změnám ve školství. Rovněž prosazovali novelu zákona o pedagogických pracovnících s kariérním řádem, s níž vyjádřilo nesouhlas 21 609 pedagogů z 1 150 škol podepsáním petice.8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd (Pro hlasovalo celkem 89,7 % respondentů.)

Ředitelům všech stupňů škol by měla být výrazně snížena míra přímé pedagogické činnosti, aby se mohli věnovat řízení školy; ředitelé by měli být zařazeni minimálně ve 13. tarifní třídě, učitelé ve 12., vychovatelé v 10., asistenti pedagoga v 8. platové třídě; je třeba navýšit počet stupňů v tarifní tabulce ze 7 na 12, aby byl stejný jako u nepedagogických pracovníků a v ostatních profesích.Stávková pohotovost ve školách (další informace)

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz


neděle 25. srpna 2019

Benefity pro členy spolku Pedagogická komora

Hlavním benefitem pro členy spolku Pedagogická komora je vzájemná výměna zkušeností, pomoc a podpora. Jsme profesní stavovskou organizací, která sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky, kteří se rozhodli táhnout společně za jeden provaz. Naším cílem je podpořit pozitivní změny ve vzdělávání a prosadit lepší pracovní podmínky ve školství. Členové spolku Pedagogická komora mohou navíc využívat konkrétní benefity buď pro sebe, nebo pro školu, na které působí (pokud je členem spolku ředitel školy, může využít benefit pro celou školu jakožto instituci). Přihláška do spolku Pedagogická komora

Aktuální akce
Další slevy můžete získat díky kartě ITIC s mezinárodní platností.

Minulé akce

pátek 23. srpna 2019

Školský výbor Senátu neuspořádá veřejné slyšení k otevřenému dopisu politikům

Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství, který podepsalo přes 3.900 pedagogů, projednal školský výbor Senátu na své dubnové schůzi. Hlavní body dopisu prezentoval přítomným senátorům Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora. Následnou žádost o uspořádání veřejného slyšení výboru k otevřenému dopisu Pedagogické komory senátor Jiří Drahoš, předseda školského výboru, nedoporučil ke schválení. Členové školského výboru na své červnové schůzi žádost neschválili. Veřejné slyšení v Senátu se tudíž neuskuteční...

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Senát)

Zápis z 5. schůze konané dne 23. dubna 2019

K bodu - Projednání „Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství“

Mgr. R. Sarközi, prezident spolku Pedagogická komora, z. s. odůvodnil předložení Otevřeného dopisu. Formou prezentace poukázal na problémy českého školství – např. 2leté děti v MŠ, inkluze, odměňování a pracovní podmínky pedagogů. Obrátil se na výbor s žádostí o uspořádání veřejného slyšení. Cílem je medializovat problémy školství a upozornit na jejich odkládání. Předseda výboru senátor J. Drahoš uvedl, že všichni senátoři mají dopis k dispozici, jedná se o dlouhodobé problémy, o kterých se ví. Děkuje za seznámení s dopisem. V rozpravě vystoupila senátorka J. Vítková a senátoři Zd. Papoušek a P. Štohl. Diskutovaly se otázky kariérního řádu, finanční ohodnocení, prestiž učitele, třídnictví.

Zápis ze 7. schůze konané dne 11. června 2019

K bodu - Sdělení předsedy výboru
- Žádost Pedagogické komory (Mgr. Radek Sárközi) o uspořádání VSV k Otevřenému dopisu politikům za záchranu českého školství.
Dále předseda výboru otevřel rozpravu k žádosti o uspořádání VSV k Otevřenému dopisu za záchranu českého školství. Předseda výboru nevidí konání VSV jako důvodné - další instituce se zabývají školství, konají se odborné akce a debaty o změnách ve školství. V rozpravě vystoupili senátor V. Chaloupek a senátorka J. Vítková. Pro konání VSV bylo 6 senátorů proti a 2 se zdrželi (9. – viz HP).čtvrtek 8. srpna 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Domácí (individuální) vzdělávání

Oficiální termín pro domácí vzdělávání ve školském zákoně je individuální vzdělávání. V ČR plní povinnou školní docházku touto formou více než 3 000 dětí. Povinné předškolní vzdělávání od 5 let lze rovněž uskutečňovat formou domácího (individuálního) vzdělávání.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)