pátek 31. ledna 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Změny v maturitách (Poslanecká sněmovna)

Školský výbor Poslanecké sněmovny bude v únoru 2020 projednávat vládní novelu školského zákona, která se týká změn v maturitách. Návrh ponechává žákům volbu mezi cizím jazykem a matematikou, jak je tomu v současnosti, a společnou část maturity redukuje ve všech předmětech na didaktické testy. Navrhuje se tudíž změna stávajícího znění legislativy, podle které mají od roku 2022 maturovat všichni žáci povinně kromě češtiny rovněž z cizího jazyka a v oborech uvedených v příslušném nařízení vlády rovněž z matematiky. Slohové práce z češtiny by nehodnotil Cermat, ale učitelé na školách.


čtvrtek 30. ledna 2020

Novela školského zákona (poradenská zařízení)

Ministerstvo školství připravuje změny ve školském zákoně, které se týkají poradenských zařízení a spolupráce mezi nimi, školou, dalšími institucemi a rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela je ve vnějším připomínkovém řízení a bude ji projednávat školská tripartita.