čtvrtek 30. dubna 2020

Kvůli nejednotným pravidlům pro mateřské školy nedosáhnou některé rodiny na ošetřovné

Vedení Pedagogické komory, z.s., žádá vládu, aby sjednotila pravidla pro provoz mateřských škol. Zatímco základní a střední školy byly plošně uzavřeny, rozhodnutí o omezení provozu mateřských škol je v kompetenci jejich ředitelů. Část mateřských škol zůstala otevřena pro děti zdravotníků nebo policistů. Většina školek byla na podnět zřizovatele uzavřena. Zbývající zůstávají v provozu bez jasných pravidel. Zároveň roste tlak některých starostů na otevření mateřských škol už od 4. května.

„Zatímco školky pro děti rodičů integrovaného záchranného systému mají nastaveno, že ve třídě může být maximálně 15 dětí, pro ostatní otevřené školky žádná omezení neplatí,“
upozorňuje ředitelka Gabriela Lacková. Ve všech otevřených mateřských školách by měly učitelky i děti nosit roušky.

Většina rodičů nyní své děti do školky nedává. Jestliže zůstala mateřská škola v provozu bez omezení, nemůže rodič dítěte žádat o ošetřovné. Pokud se současná pravidla nezmění, s postupným otevíráním školek přijde o ošetřovné většina rodin. Třídy se tudíž mohou znovu rychle zaplnit až 28 dětmi, protože rodiče budou nuceni vrátit se do práce.

„Dle statistik ministerstva školství je v obecních školkách průměrně 23 dětí ve třídě, nebude snadné při takovém počtu zajistit hygienické požadavky, když většinu času děti vzdělává jen jedna učitelka,“
říká ředitelka mateřské školy Milena Mottlová.

Ministerstvo školství avizovalo, která pravidla by měla platit při otevření prvního stupně základních škol. Jaké podmínky se chystají pro mateřské školy, není doposud známo.

„Ministr školství Robert Plaga zatím nepředložil žádný návrh k připomínkování, obávám se, že budou pravidla zveřejněna, aniž by dostaly ředitelky a učitelky mateřských škol šanci se k nim předem vyjádřit, zda mohou fungovat v praxi nebo ne,“ uvádí Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora. Školskou tripartitu ministerstvo nesvolává. Vnější připomínkové řízení ke změnám v legislativě neprobíhá. Chybí prostor pro hledání konsenzu. „Ministerstvo školství mělo ihned po vyhlášení nouzového stavu oslovit největší školské organizace a zahájit s nimi intenzivní spolupráci, místo toho je zcela odřízlo a na nabídky pomoci nereaguje,“ dodává.

Vedení Pedagogické komory vydalo stanovisko, které upozorňuje na problémy při postupném otevírání středních, základních i mateřských škol. Učitelé jsou druhou nejpočetnější profesí v množství pracovníků nakažených koronavirem. Několik škol skončilo přímo v karanténě. Přesný počet uzavřených mateřských škol není znám. Ministerstvo školství na dotaz Pedagogické komory odpovědělo, že tyto informace nesleduje. Nemá k dispozici ani informace, kolik školek skončilo v karanténě kvůli výskytu koronaviru přímo u dítěte nebo zaměstnance.

Eva Kotyzová, učitelka s 30letou praxí, doplňuje: „Nejmladší děti si základní hygienické návyky teprve osvojují, obávám se o své zdraví, protože patřím do rizikové skupiny. Budeme mít dostatečné množství ochranných pomůcek, když je v současnosti nemají ani zdravotníci?“

Pedagogická komora je největší školský spolek v ČR. Z 2700 členů Pedagogické komory pracuje více než 600 v mateřských školách. Facebooková skupina Pedagogické komory pro učitelky mateřských škol má 2200 diskutujících.


Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

• Pedagogická komora: Stanovisko k uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních
Tematické facebookové skupiny Pedagogické komory
• MŠMT: Statistická ročenka školství

úterý 28. dubna 2020

MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení 2. pololetí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.


neděle 26. dubna 2020

Pedagogická komora: Školy v době koronaviru (duben)

V tomto rozcestníku naleznete odkazy z března a dubna 2020 na nejnovější ankety, rozhovory, vyjádření a články členů Pedagogické komory k tématu školy v době koronaviru.


sobota 25. dubna 2020

Štefan Klíma: Otevřený dopis Analýza konce školního roku 2019/2020

Vedení Pedagogické komory, z.s., se připojuje k otevřenému dopisu Štefana Klímy, ředitele Integrované střední školy v Mladé Boleslavi, ohledně konce školního roku 2019/2020. Z dopisu vybíráme: "Ze všech těchto údajů vyplývá, že MŠMT by mělo udělat rychlý průzkum toho, co vlastně školy mohou zvládnout a jaký je stav pedagogických sborů, a to dříve, než rozhodne o termínech a podmínkách nástupu žáků do škol. Možná bude muset MŠMT přijít i s návrhem úpravy školského zákona a povolit, že v maturitní komisi bude certifikovaný zkoušející, ale přísedící bude („pouze“) aprobovaný učitel. Školy by si sice za normálních okolností rády vypomohly, ale letos většina bude ráda, když vše zvládnou samy."

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve sdělovacích prostředcích, na sociálních sítích, ale i v rodinách, se vedou nekončící diskuse o tom, kdy by měli jít žáci do škol. Vidíme řadu návrhů od těch rozumných až po ty, které snad ani nejsou úsměvné. Velký problém vidím zejména v tom, že máme spoustu „neznámých v této rovnici“. Proto jsou názory většinou na vodě. Vychází z neznalosti, i z toho, že „každý školství (stejně jako fotbalu) rozumí, ale jen málokdo ví, jak složitá a náročná je organizace konce školního roku, zejména na středních školách. Prosím tentokráte mateřské školy a základní školy za prominutí, že se jim tolik věnovat nebudu.

V posledních dvou měsících školního roku střední školy musí zvládnout přijímací zkoušky (písemnou část, školní část a v některých oborech i praktickou část – to máme bratru 4-5 dní). Následují maturity – písemné, praktické, ústní, obhajoby. A na SOU k tomu musíme připočítat závěrečné zkoušky, které jsou opět písemné, praktické a ústní. K těmto činnostem musíme ještě připočíst pedagogické rady, třídní schůzky budoucích prvních ročníků a další „drobné“ akce.

V tuto chvíli nevíme, jaký scénář MŠMT zvolí, přesto jsem učinil podle dostupných informací plán toho, jak vůbec vše v červnu zvládnout. Je třeba vidět fakt, že se pohybujeme ve dvou rovinách. První je časová dostupnost, druhá lidský faktor.

K textu přikládám harmonogram všech akcí, jak je předpokládám, vložený do kalendáře naší školy. V harmonogramu se jednoznačně ukazuje, že letošní červen bude pro většinu středních škol mimořádně náročný. V kalendáři nenajdete jeden jediný volný den.

Druhým faktorem je schopnost škol obsadit všechny pozice u maturit, přijímacích zkoušek i závěrečných zkoušek. Udělal jsem si průzkum (to jistě dělají i další ředitelé) mezi našimi učiteli. Očekával jsem, že třetina učitelů bude mít zdravotní komplikace. Bohužel musím na rovinu přiznat, že přibližně 60 – 70 % pedagogických pracovníků je vzhledem ke koronaviru rizikových – sice téměř všichni chtějí do školy jít, ale….. ☹ Některým už lékař vstup do školy přímo zakázal.  Málokterá škola má asi více náhradníků certifikovaných pro zkoušení českého jazyka, anglického jazyka či dalších předmětů. Většina škol asi nemá ani nepřeberné množství zadavatelů.

Ze všech těchto údajů vyplývá, že MŠMT by mělo udělat rychlý průzkum toho, co vlastně školy mohou zvládnout a jaký je stav pedagogických sborů, a to dříve, než rozhodne o termínech a podmínkách nástupu žáků do škol. Možná bude muset MŠMT přijít i s návrhem úpravy školského zákona a povolit, že v maturitní komisi bude certifikovaný zkoušející, ale přísedící bude („pouze“) aprobovaný učitel. Školy by si sice za normálních okolností rády vypomohly, ale letos většina bude ráda, když vše zvládnou samy.

Ukazuje se také, že návrhy, abychom poslali žáky do škol co nejdříve, nejsou opřené o fakta. Bylo by záhodno domyslet, jak by proběhly maturity, ZZ a PZ, pokud by na školu dolehla karanténa.

Zatím bohužel nemám pocit, že MŠMT toto vše řeší. Kéž bych se mýlil!

Přeji vám všem pěkné a slunečné dny. Všem držím palce, abyste byli nejen zdraví, ale ať vše zvládnete tak, abychom mohli být na naše školství náležitě hrdí. Za moji osobu musím znovu opakovat, že současná činnost většiny učitelů je obdivuhodná! Děkuji vám kolegyně a kolegové. 😊

Mgr. Štefan Klíma

ředitel školy – Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206

reditel@issmb.cz

pátek 24. dubna 2020

Poděkování školského výboru Poslanecké sněmovny

Publikujeme část Usnesení č. 201 Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 32. schůze ze dne 20. dubna 2020 k Aktuální situaci ve školských zařízeních v důsledku COVID 19, příprava na znovuotevření škol z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, pedagogických a nepedagogických pracovníků. Celé usnesení školského výboru Poslanecké sněmovny ve formátu PDF je k dispozici zde. Audiozáznam příslušné části schůze zveřejnila poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), která přijetí tohoto usnesení navrhla (naleznete ho zde).

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po vyslechnutí informace ministra Roberta Plagy za MŠMT, zpravodajské zprávy posl. Kateřiny Valachové a po rozpravě

I. oceňuje mimořádné nasazení pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků a rodičů při zajištění a pokračování vzdělávání dětí, žáků a studentů distančním způsobem po uzavření škol v důsledku pandemie COVID19 a vyslovuje jim poděkování;

II. bere na vědomí harmonogram znovuotevření škol ze dne 14. dubna 2020;

III. bere na vědomí stanoviska k harmonogramu znovuotevření škol:
Unie školských asociací ČR CZESHA;
Asociace ředitelů gymnázií;
Sdružení učňovských zařízení ČR;
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství;
Svazu průmyslu a dopravy ČR;
Pedagogické komory, z. s.;
Informačního centra o vzdělávání EDUin;
Učitelské platformy;

IV. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu zaslalo:
1. Metodické pokyny Ministerstva zdravotnictví ke znovuotevření škol bez zbytečného odkladu;
2. Informaci o přípravě a vývoji plnění harmonogramu znovuotevření škol v jednotlivých typech školských zařízení.

neděle 19. dubna 2020

Stanovisko k uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních

Vedení Pedagogické komory, z. s., oceňuje, že MŠMT připravilo harmonogram postupného otevírání škol. Vládou schválený plán bohužel obsahuje některé návrhy, které budou v praxi jen obtížně realizovatelné, mnohé důležité problémy neřeší vůbec a přináší více otázek než odpovědí. Tomu bylo možné předejít, kdyby ministr školství Robert Plaga materiál řádně projednal alespoň s největšími profesními organizacemi ve školství. Pedagogická komora nabízí ministerstvu školství pomoc. Rádi vyšleme zástupce do příslušných pracovních skupin MŠMT. Všechny školské organizace by měly v současné situaci vzájemně spolupracovat.

Nesouhlasíme s tím, že MŠMT většinou publikuje jen nezávazná doporučení. Je třeba co nejdříve nastavit základní závazná pravidla pro výuku na dálku, a to prostřednictvím novelizací současné legislativy, která s tímto způsobem výuky nepočítá. Právní vakuum trvá již déle než měsíc. Je zřejmé, že současný způsob výuky bude probíhat minimálně do konce tohoto školního roku. Dobře nastavená pravidla pro distanční výuku bude možné využít i v dalších případech.

Vláda by měla zmapovat, které rodiny žáků nemají přístup k on-line výuce, a zajistit pro ně potřebnou techniku a připojení k internetu. MŠMT by mělo totéž učinit v případě učitelů, kteří nedisponují potřebnou technikou k výuce na dálku, např. zafinancováním nákupu služebních notebooků školami.

Upozorňujeme, že učitelé jsou po zdravotnících druhou nejpočetnější profesní skupinou ohledně množství pozitivních nálezů onemocnění koronavirem. Ve 12 základních a středních školách byla vyhlášena karanténa ještě před jejich plošným uzavřením.

Mateřské školy

Vládní materiál opomíjí aktuální situaci mateřských škol, kdy je část z nich otevřena pro děti rodičů IZS, kde jsou nastavena jednoznačná pravidla pro provoz (maximum 15 dětí ve třídě, povinné nošení roušek apod.), většina MŠ byla uzavřena, ale velká část mateřských škol zůstává stále v provozu, aniž by zde platilo omezení pro počet dětí ve třídě. MŠMT by mělo co nejdříve sjednotit pravidla pro všechny otevřené mateřské školy bez rozdílu.

Pedagogická komora usilovala o plošné uzavření mateřských škol po vzoru Slovenska, ale vláda k tomu bohužel nepřistoupila, přestože otevřený dopis, který to navrhoval, podepsalo více než 4 000 signatářů. Důsledkem je, že řada rodičů nemůže čerpat ošetřovné, protože někteří zřizovatelé se brání tomu, aby ředitel přerušil provoz mateřské školy, přestože je toto rozhodnutí dle platné legislativy plně v kompetenci ředitelů škol.

MŠMT nastínilo podmínky, které musí být splněny, aby žáci 1. stupně ZŠ mohli navštěvovat školu, ale pro mateřské školy žádná podobná pravidla neplatí ani v současnosti. Žádáme, aby podmínky byly nastaveny jednotně pro všechny stupně škol.

MŠMT by mělo zmapovat, kolik mateřských škol a které zůstává otevřeno. Mělo by rovněž evidovat školy, kde byla vyhlášena karanténa. Upozorňujeme, že několik mateřských škol bylo uzavřeno kvůli pozitivnímu testu dítěte nebo zaměstnance na koronavirus.

Základní školy

Plán pracuje s označením „školní skupina“, který platná legislativa nezná. Vše má probíhat v režimu dobrovolnosti, což hodnotíme jako alibistické, protože to v důsledku znamená, že stát nemusí nic zajišťovat a veškerá zodpovědnost je přesunuta na ředitele škol a učitele, aniž by byla nastavena závazná pravidla.

Nestačí dodat čestné prohlášení, aby žák mohl navštěvovat školu. Umožnění prezenční docházky do školy by mělo být podmíněno negativním testem na koronavirus, protože třetina pozitivně testovaných nemá žádné příznaky. Tento test musí být bezplatný.

Organizačně bude velmi obtížné, aby na 1. stupni ZŠ učitel vyučoval část svých žáků na dálku a zároveň zajišťoval pro ostatní výuku přímo ve třídě.

Krajně nevhodné je zpochybňování nošení roušek ve třídách, když je v současnosti povinné i venku. Ministr školství tím veřejně zpochybňuje smysluplnost aktuálních opatření. Pravidla nastavená pro školy musí být stejná, jako pravidla pro jiná pracoviště, která budou v době otevření škol v platnosti. Učitelé i žáci musí být chráněni stejně jako všichni ostatní.

Střední školy

Kladně hodnotíme, že harmonogram umožní realizaci maturit a závěrečných zkoušek na SŠ do konce června. Pedagogická komora tento postup navrhovala již ve své tiskové zprávě z 24. března 2020. Podrobnosti byly součástí otevřeného dopisu, který podpořilo více než 1 400 signatářů.

Návrh Pedagogické komory, aby přijímací řízení na SŠ bylo plně přesunuto do kompetence ředitelů jednotlivých škol, bohužel MŠMT neakceptovalo. Zbytečně se tak budou žáci z různých základních škol setkávat, aby na SŠ vyplnili jednotné přijímací testy, které organizuje Cermat. Většina středních škol dokáže vybrat své budoucí žáky podle jiných kritérií. Je zbytečné vystavovat žáky a učitele tomuto riziku. Testy Cermatu by měly být pro školy dobrovolné, nikoliv povinné. To ale vyžaduje změnu příslušného zákona.

V Praze dne 18. dubna 2020

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

sobota 18. dubna 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Petice pro i proti otevření škol

V tomto rozcestníku naleznete petice, otevřené dopisy a další návrhy, které na jednu stranu požadují rychlé otevření škol a na druhou stranu uzavření škol až do konce školního roku.


pátek 17. dubna 2020

Změny v hodnocení (návrh vyhlášky)

MŠMT zveřejnilo v rámci vnějšího připomínkového řízení Návrh vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

"Vzhledem k mimořádné situaci MŠMT nadto plánuje změnu dalších vyhlášek, kde se stanoví, že vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 nebude rozhodné pro přijímací zkoušky na střední školy. MŠMT plánuje z tohoto školního roku započítávat pouze vysvědčení z 1. pololetí."

§ 1
(1) V základním, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku probíhajícího v době, kdy žák nebyl osobně přítomen na vzdělávání, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, a
c) nelze-li vycházet pouze z písm. a) a b), pak lze přihlédnout k hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 


(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1 se nepoužijí.
(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud jsou relevantní ve vztahu k oboru vzdělání.
(4) Odstavec 1 se použije přiměřeně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.


§ 2
Pro hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce, se nepoužije § 3 odst. 1 písm. e), § 3 odst. 2, § 3 odst. 6 písm. c) a d) a § 3 odst. 9 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.


§ 3
Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.


čtvrtek 16. dubna 2020

Sborník k distančnímu vzdělávání

Členové Pedagogické komory z FZŠ Brdičkova v Praze shromáždili příklady dobré praxe v době distančního studia a poskytli je ostatním kolegům v tomto sborníku. Podělte se rovněž o své tipy do výuky na dálku v komentářích k tomuto příspěvku...


pondělí 6. dubna 2020

Štefan Klíma: Otevřený dopis pánům Hamáčkovi, Plagovi a Prymulovi

V Mladé Boleslavi, 6. 4. 2020

Vážený pane Hamáčku, vážený pane Prymulo, vážený pane Plago,

od víkendu sleduji obrovskou bouři nevole, která se vzedmula mezi rodiči a v učitelském stavu. Plánované zpřístupnění škol v polovině května vyvolalo značnou reakci. Rád bych se na situaci podíval očima obyčejného ředitele, učitele a rodiče žáků základní a střední školy v jedné osobě.
  1. Roušky – umíte si představit mechanismy, jak bude zajištěna výměna roušek v průběhu vyučování? Je vám jasné, že v květnu a v červnu bývají teploty kolem 30 stupňů Celsia a že tyto teploty a mnohdy i vyšší jsou v učebnách? Ve školách nejsou instalovány klimatizace! Jak budou zajišťovat výměnu roušek paní učitelky v MŠ a na prvním stupni ZŠ? Pokud má běžný vyučovací den žáka 6 hodin, chápete, že bude žák potřebovat nejméně 12 roušek? Uvědomujete si, že řada vyučovacích předmětů se bude v roušce jen velmi těžce vyučovat? Odborný výcvik na střední škole například v horkých provozech pekárny a cukrárny si už vůbec nedokážu představit. Jak se bude řešit nošení roušek u žáků s astmatem a s dalšími nemocemi? Jak budou učitelé zvládat po zdravotní stránce mluvit na žáky šest hodin denně? To jsou otázky, na které je potřeba znát správnou odpověď.
  2. Promoření učitelského stavu – chtěl bych podotknout, že průměrný věk učitelů je 47 let (statistický údaj nedávno zveřejněný). To znamená, že většina učitelů je v kritickém věku! Stejně tak je třeba si uvědomit, že velká část učitelů má zdravotní problémy související se školním stresem - vysoký tlak, či cukrovku. Již tak zdecimovaný učitelský stav může být tedy velmi ohrožen.
  3. Promoření žáků – podle reakce rodičů je jasné, že se 90 % rodičů o své potomky bojí a většina z nich uvádí, že děti do školy prostě nepošle. I kdyby byla úmrtnost či smrtnost na koronavirus 0,2 % populace, vezmete si na svědomí životy dětí? Jen proto, že nechcete naslouchat názoru obyčejných lidí?
  4. Organizace maturit – navrhuji, aby žáci zůstali doma a pokračovala distanční výuka. Oproti tomu maturantům umožněme odmaturování v červnu. Je třeba si uvědomit, že organizace maturit je velice sofistikovaná záležitost. Maturita, to není jen písemná a ústní část. To je také praktická maturita, která u některých oborů trvá více dní a realizuje se v odborných prostorech či u sociálních partnerů, a také to jsou obhajoby písemných maturitních prací z odborných předmětů. Školy mají připravené týmy zkoušejících. Obrovská lapálie však vypukne, pokud z těchto týmů vypadnou dva učitelé (například proto, že onemocní koronavirem kvůli promoření, či se dostanou do karantény). Nastává neřešitelná situace. Uvedu to na příkladu – ve škole se 400 žáky máme tři češtináře, kteří mohou zkoušet u maturit. Více učitelů ČJ škola nepotřebuje. Pokud onemocní jeden z nich, je situace řešitelná. Ale co budou školy dělat, pokud onemocní oba dva, nebo dokonce všichni tři budou v karanténě? Ta situace prostě nemá řešení. Může se tedy stát, že v jednom městě bude polovina škol schopna maturity zrealizovat, ale druhá polovina ne. A to neřešíme situaci, že celá škola bude v karanténě.
  5. Organizace závěrečných zkoušek – jedná se o velmi podobný scénář, jako u maturit. Je třeba na závěrečné zkoušky nezapomínat. Nelze zvládnout maturity i závěrečné zkoušky zároveň. I závěrečné zkoušky mají několik částí. Písemnou, kterou žáci vykonávají na počítačích. Praktická část probíhá tři dny. A samozřejmostí je i ústní část závěrečných zkoušek. Další z důvodů pro zachování distanční výuky do konce června a energii a čas věnovat klíčovým úkolům závěru školního roku.
  6. Organizace přijímacích zkoušek – jednotná přijímací zkouška je z našeho pohledu naprosto zbytným ale hlavně rizikovým faktorem. Tisíce žáků základních škol se promísí a navštíví střední školy. Virus je kapénková infekce a rizikovým faktorem není jen dýchání ale i dotyk. A cizí žáci se budou dotýkat ve škole všeho. To bude promořenost…. Většina škol je schopna realizovat přijímací řízení i bez JPZ. Optimálním se mi jeví řešení uvolnění rukou ředitelům škol a ponechání JPZ na dobrovolnosti. Jistě ji využijí gymnázia, kde mají například na jedno volné místo pět žáků se stejným nebo podobným prospěchem. Naopak, střední odborné školy rády využijí jiná kritéria, která lépe ukáží předpoklady žáků k přijetí na daný obor. Dalším faktorem pro zrušení povinnosti JPZ je i to, že bude v letošním roce sociálně nespravedlivá. Sociálně slabé rodiny nemají takové možnosti individuální přípravy. Nemají vybavení, někdy ani připojení k internetu a nemají ani finance na doučování. Podle posledních údajů věnuje průměrná rodina na přípravu k přijímacím zkouškám 8 tisíc korun! Problémem může být i logistika a zdravotní bezpečnost dopravy žáků do středních škol.
  7. Upravený rozvrh, či místo v učebnách – naše školy nejsou uzpůsobené na to, abychom žákům vyčlenili odpovídající prostor. Ve většině klasických učeben o rozměrech 6x9 metrů se učí obvykle třicet žáků. Naše školství není schopno zvládnout prostorově podmínku vzdálenosti 1 – 2 metrů. Stejně tak není možné ze dne na den předělat rozvrhy. Víte vůbec, že část učitelů učí na více školách? Nebo mají i jinou práci. Je třeba všechny návrhy dobře zkonzultovat s lidmi z praxe.
Závěrem bych shrnul návrhy, jak by bylo možné organizačně a bez zbytečného stresu zrealizovat závěr školního roku.

Jednotnou přijímací zkoušku jakožto povinnou zrušit a dát pravomoc ředitelům, aby přijímací zkoušky do konce května vyřešili sami. Současná verze bude hygienicky dost problematická. Například 300 cizích žáků na malém prostoru, žáků, kteří navíc pocestují třeba i přes půl republiky. Navíc sociálně to rozhodně nebude přijímací zkouška spravedlivá.

Cermat má JZZ připravenou, nechte vybrat ředitel škol, jestli chtějí tyto testy využít. Ředitelé nesou odpovědnost za chod školy, za to, že škola prosperuje. Pak mají mít i kompetence a rozhodovací pravomoci.

Pro maturity a závěrečné zkoušky bych stanovil červen. Klidně i s přesahem do července. Pro mnohé SOŠ a SOU vůbec nebude jednoduché vše časově a organizačně zvládnout.

A všechny ostatní žáky nechat tento školní rok dokončit distančně. Hodnocení druhého pololetí ponechat v kompetenci škol s tím, že bude přihlédnuto k dosavadní klasifikaci v průběhu druhého pololetí. Zároveň by učitelé mohli přihlédnout k hodnocení žáků v uplynulém pololetí. Pokud by žák nebyl s hodnocením spokojen, měl by právo požádat o přezkoušení.

Takto by se to asi dalo stihnout a zvládnout bez totálního stresu a hygienického rizika. Školy distanční výuku zvládají. Někde na výbornou, někde dobře, ale zvládají. A zvládají ji i žáci.

Myslím, že je nezbytně nutné myslet na zdraví nejen žáků, ale i učitelů. Je třeba dokončit pololetí bez zbytečného stresu a bez riskování zdravotních komplikací u učitelů. Nezapomeňme, že věkový průměr učitelů je výrazně nad 47 lety. To znamená, že více než polovina učitelů je ve velmi rizikovém věku. A to nemluvě o zdravotním stavu učitelů.

Proč tedy proboha zbytečně riskovat? Školy, učitelé i žáci jsou schopni zvládnout tříměsíční výpadek. Na to dám krk.

Přeji Vám klidné dny a moc Vás prosím, zvažujte Vaše rozhodnutí. Naslouchejte prosím obyčejným lidem, kteří to myslí dobře.

Mgr. Štefan Klíma

ředitel školy – Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
reditel@issmb.cz

K otevřenému dopisu se připojilo širší vedení Pedagogické komory, z.s.:

Jana Karvaiová, koordinátorka sekce speciálních pedagogů,
Jana Kunšteková, učitelka,
Lukáš Lanč, tajemník,
Hana Mikulcová, zástupkyně koordinátorky sekce speciálních pedagogů,
Radek Sárközi, prezident,
Janek Wagner, viceprezident, člen VV JSI

Aktuální počet signatářů otevřeného dopisu je více než 1 400 pedagogů.

K otevřenému dopisu se můžete připojit pomocí online formuláře.

čtvrtek 2. dubna 2020

Výzkum: Jak se učitelům žije v karanténě

Cílem výzkumného šetření je zjistit souvislosti nové pedagogické situace, kdy se žáci neučí ve škole, ale v domácím prostředí. Výzkumný projekt přispěje k porozumění současné situace, k popisu toho, jaké cesty učitelé volí a jak zvládají nové způsoby vzdělávání. Dotazník obsahuje 36 položek. Jeho vyplnění Vám zabere 10 až 15 minut času. Při vyplňování se prosím, řiďte instrukcemi, které jsou uvedeny u každé otázky. Pokud máte jakékoliv dotazy či nejasnosti k vyplňování, neváhejte nás kontaktovat. Dotazníkové šetření se bude opakovat zhruba ve 14denním intervalu podle toho, jak se bude situace vyvíjet, abychom zjistili, jak se vaše zkušeností mění a vyvíjejí.

Vaše odpovědi pomohou porozumět lépe tomu, co přinesla karanténa nového (náročného i veselého) v souvislosti se vzděláváním našich školou povinných dětí. S informacemi budeme zacházet v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů - Vaše osobní údaje (email) se nikdy nevyskytne v žádném z výstupů. Data nebudou poskytována žádným třetím subjektům. Vaše odpovědi budou sloužit rozvoji poznání a hledání lepších cest pro budoucí "po-koronavirové" vzdělávání v ČR.

Dotazník prosím vyplňte na tomto odkazu.


Vyplněním dotazníku souhlasíte s účastí na výzkumu, Svoji účast můžete kdykoli odvolat kontaktováním výzkumného týmu.

Upřímně DĚKUJEME za čas, který věnujete vyplnění dotazníku, vážíme si toho, předem děkujeme za vaše zkušenosti a názory a především, děkujeme za čas, který věnujete našim dětem jako učitelé i rodiče.

Výzkumný tým:

Ing. Stanislav Michek, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)

doc. PhDr. Jana M. Havigerová, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)

doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)

PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)