čtvrtek 23. listopadu 2017

Ministr školství Štech nedodržel slovo o financování zvýšení tarifních platů

Vedení Pedagogické komory je znepokojeno postupem Ministerstva školství‚ mládeže a tělovýchovy, které snížilo o 1,3 % částku z rozvojového programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“. Nutí tak kraje, aby chybějící finance dorovnaly ze svých rozpočtových rezerv. MŠMT dokonce přímo doporučuje ředitelům škol, aby snižovali zaměstnancům odměny, pokud jim peníze na navýšení tarifní části platů nebudou stačit. Kraje, ředitelé a učitelé jsou obětí této situace, kterou způsobilo ministerstvo školství.


Pedagogická komora shromažďuje informace od svých členů z jednotlivých krajů a druhů škol, které v nejbližších dnech vyhodnotí. Z publikovaného plného znění dopisu krajského úřadu školám vybíráme: „V případě, že tyto účelově poskytnuté finanční prostředky na 2 měsíce roku 2017 nebudou plně postačovat na krytí nárůstu platových tarifů zaměstnanců Vaší organizace vyplývající z novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, musíte jeho realizaci zabezpečit z ÚZ 33353, tj. přímých výdajů na vzdělávání. V této souvislosti Vás žádáme o sdělení, zda uvedené krácení dotace bude důvodem ke snižování nenárokové složky platu Vašich zaměstnanců (zejména osobních příplatků).”

Víceprezident Pedagogické komory Janek Wagner k situaci uvádí: „Podle propočtu z Libereckého kraje jde sice o na první pohled malou částku snížení, v přepočtu na jednoho pracovníka 82,30 Kč za oba měsíce, za celou Českou republiku jde ovšem o 25 milionů korun. V konečném důsledku jde o další snížení podílu nadtarifní složky platů a neomluvitelné nedodržení slova ze strany ministerstva školství i osobně ministra Stanislava Štecha. Pokud použijeme rétoriku exministryně Valachové, opět se učitelům doslova „ukradla” část jejich platů.”

Prezident Pedagogická komory Radek Sárközi k tomu dodává: „Problematice platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců se věnujeme trvale. Na základě zkušeností z uplynulých zvyšování tarifních složek platů, které byly doprovázeny snižováním odměn či osobního ohodnocení, jsme se podobného postupu i letos obávali. Bohužel oprávněně...”

Spolek Pedagogická komora má více než 1 500 členů a je největším školským spolkem v ČR. V jeho řadách jsou nejen učitelé a ředitelé škol, ale i speciální pedagogové a asistenti pedagoga. Jedním z hlavních cílů Pedagogické komory je zlepšování pracovních podmínek všech pedagogů.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat