pátek 24. listopadu 2017

Oficiální informace z krajů o chybějících penězích od MŠMT pro školy

Pedagogická komora oslovila všechny kraje, aby zmapovala situaci. Citujme z obdržených informací od krajů o krácení financí z rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství:
 • Zlínský kraj - nedorovná
 • Ústecký kraj - nedorovná
 • Moravskoslezský - nedorovná
 • Středočeský kraj - nedorovná
 • Liberecký kraj - dorovná 
 • Královéhradecký kraj - dorovná 
 • Hlavní město Praha - dorovná 
 • Jihočeský kraj - dorovná
 • Karlovarský kraj - dorovná
 • Plzeňský kraj - dorovná
 • Kraj Vysočina - dorovná
 • Pardubický kraj - dorovná
 • Jihomoravský kraj - ?
 • Olomoucký kraj - ?
Radek Sárközi: "Kraje, ředitelé, učitelé i další zaměstnanci škol jsou obětí situace, kterou způsobilo ministerstvo školství tím, že neposlalo 100 % finančních prostředků na navýšení tarifní části platů. Pokud kraje požádají MŠMT o dorovnání prostředků, Pedagogická komora, z.s., je v tom podpoří. Rozpočtová rezerva by se měla použít na něco jiného, než je dorovnávání chybějících finančních prostředků, které mělo poslat krajům MŠMT."

Z mailu Radka Coufala, vedoucího odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu Středočeského kraje:

Na navýšení platů od 1.11.2017 vyhlásilo MŠMT rozvojový program. Prostředky pro kraje i pro školy jsou stanoveny podle výkazu P1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství k 30.9.2017. Potřeba na pokrytí nárůstu tarifních platů byla pokryta ze strany MŠMT ve výši 98,7 %. 

Pro Středočeský kraj představuje 1,3 % redukci objemu v platech ve výši 2,22 mil. Postupujeme obdobně jako MŠMT, školám jsme poskytli jen 98,7%, což nám program umožňuje.

Z mailu Václava Jarkovského, z odboru školství, oddělení rozpočtu škol a školských zařízení krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

MŠMT rozpisem dotace na navýšení platů od 1.11. 2017 pokrylo téměř celý objem prostředků, který jsme kalkulovali stanoveným postupem dle podrobných statistických údajů škol z výkazu P1c-01 (data k 30.9.2017). Nepokryto zbylo 1,3% z objemu dotace na navýšení, nikoliv 1,3% z provedeného 15% navýšení tarifů pedagogů. 

Nedokryté objemy z RP jsou proto poměrně malé. 


V listopadu jsme školám plošně rozepisovali mzdové prostředky z dotace na přímé výdaje na vzdělávání z rezervy KÚ. Navýšení objemu na platy v tomto rozpisu u jednotlivých škol je vyšší, než nedokrytí potřeby na nárůst tarifů v dotaci z rozvojového programu. 


Z mailu Lenky Němcové, ředitelky odboru školství a mládeže MHMP:

Kraj Hlavní město Praha řeší deficit v pokrytí nárůstu platů tarifů pedagogických a nepedagogických pracovníků za měsíc listopad a prosinec 2017 jeho dofinancováním z finanční rezervy vytvořené mimonormativně ze státních prostředků poskytovaných na přímé výdaje na vzdělávání pod UZ 33 353. Celkově dokrytá částka činí 2.817.461 Kč (platy vč. odvodů).

Žádné komentáře:

Okomentovat