středa 25. srpna 2021

Vláda schválila zvýšení příplatku za třídnictví

Vláda schválila dne 16. srpna 2021 novelizaci nařízení vlády, kterým se zvyšuje příplatek za třídnictví (tzv. zvláštní příplatek) na 1500 až 3000 Kč měsíčně. Pedagogická komora, z. s., usiluje o navýšení tohoto příplatku již od roku 2017, a to z dosavadní hodnoty 500 až 1300 Kč na částku 2500 až 3500 Kč.
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení vlády č. 603/2020 Sb., se mění takto:

V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka ve skupině prací třídního učitele činí měsíčně 1 500 až 3 000 Kč.“.

ČÁST B
Skupina prací vykonávaných pedagogickými pracovníky se zvýšenou mírou zvláštní neuropsychické zátěže
Práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole.“.

sobota 21. srpna 2021

ČRo: Vracejí se do školství bývalí učitelé?

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, v pořadu Ranní Plus (Český rozhlas). 


AKTUÁLNÍ TÉMA: Platná mimořádná opatření

Jelikož se různá mimořádná opatření mění ze dne na den, zmapovali jsme v tomto rozcestníku pouze ta, která jsou aktuálně v platnosti (případně jejich účinnost nastane v nejbližší době) a týkají se přímo škol. Vždy je třeba zkontrolovat přesné datum účinnosti. Manuály z MŠMT nejsou závazné, proto je zde nenajdete... Již neplatná opatření jsou škrtnuta.
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 14. května 2021 (účinnost od 17. 5. 2021 do odvolání) - otevřené školy
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 11. května 2021 (účinnost od 17. 5. 2021 do odvolání) - testování žáků
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 12. 4. 2021) - povinné nošení respirátoru + výjimky
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 12. 4. 2021) - povinné preventivní testování pracovníků škol + výjimky
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 26. 4. 2021) - povinné preventivní testování žáků - přijímací zkoušky na SŠ
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021 (účinnost od 26. 4. 2021 do odvolání) - otevření MŠ (Karlovarský a Královéhradecký kraj) a SŠ (praktická výuka)
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 22. dubna 2021 (účinnost od 26. 4. 2021 do odvolání) - otevření MŠ (Plzeňský kraj)
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 12. dubna 2021 (účinnost od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021- otevřené školy
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 6. 4. 2021) - povinné preventivní testování dětí a žáků ve školách + výjimky
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021 (účinnost od 26. 4. 2021 do odvolání) - testování dětí v MŠ (výjimka pro Karlovarský a Královéhradecký kraj)
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021- 1. etapa otevření škol
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření (účinnost od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 + prodlouženo do 11. 4. 2021- otevřené školy pro děti rodičů IZS a dalších klíčových profesí
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření (účinnost od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 + prodlouženo do 11. 4. 2021- omezení pohybu osob + výjimky
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření (účinnost od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 + prodlouženo do 11. 4. 2021) - uzavření škol včetně mateřských a speciálních + výjimky (individuální konzultace, zkoušky apod.)
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 19. března 2021 (účinnost od 30. 3. 2021 do odvolání) -  povinné preventivní testování na koronavirus u zaměstnanců škol IZS
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 26. února 2021 (účinnost od 1. 3. 2021 do odvolání + prodlouženo do 11. 4. 2021-  povinné nošení respirátoru + výjimky
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření (účinnost od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 + prodlouženo do 11. 4. 2021- omezení pohybu osob + výjimky
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 14. února 2021 č. 129 o přijetí krizového opatření (účinnost od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021) - omezení provozu škol + výjimky pro speciální školy/třídy, 1. a 2. ročníky ZŠ, málotřídky, individuální konzultace apod.
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 22. února 2021 (účinnost od 27. 2. 2021 do odvolání, s výjimkou do 28. 2. 2021) -  povinné nošení respirátoru + výjimky pro děti v MŠ a žáky speciálních škol/tříd (nemusí nosit nic), žáky do 15 let (nemusí nosit respirátor, stačí rouška) apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (účinnost do 14. 2. 2021)
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 55 o změně krizových opatření (účinnost od 23. 1. 2021)  - prodloužení všech mimořádných opatření
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 o přijetí krizového opatření (účinnost od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021) - síť škol pro děti pracovníků IZS a dalších profesí včetně zaměstnanců škol  (dodatečně prodlouženo)
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření (účinnost od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021) - uzavření škol kromě MŠ, 1. a 2. ročníků ZŠ nebo speciálních škol (dodatečně prodlouženo)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 30. listopadu 2020 (účinnost od 3. 11. 2020 do odvolání) - výjimka, kdy učitel může mít místo roušky pouze štít  
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 20. listopadu 2020 (účinnost od 23. 11. 2020 do odvolání) - provozovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 7. ledna 2021  č. 12 o přijetí krizového opatření (účinnost od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021)  - prodloužení všech mimořádných opatření
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 14. prosince 2020  č. 1335 o přijetí krizového opatření (účinnost od 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020) - uzavření ZŠ (včetně školních družin a klubů a SVČ) ,ZUŠ, SŠ (včetně internátů), VOŠ... pro žáky
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020  č. 2020 o přijetí krizového opatření (účinnost od 7. 12. 2020 do 12. 12. 2020) - otevření 1. stupně a 9. ročníku ZŠ, střídání po týdnu 6. až 8. ročníků ZŠ, otevření závěrečných ročníků SŠ, obnovení praktické výuky na SŠ, střídání po týdnu u nižších ročníků SŠ apod.
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 30. listopadu 2020 (účinnost od 30. 11. 2020 do 18. 12. 2020) - dobrovolné preventivní testování pedagogických pracovníků škol na koronavirus
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020  č. 1200 o přijetí krizového opatření (účinnost od 23. 11. 2020 do 12. 12. 2020) - výjimky z omezení volného pohybu osob (cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách)
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020  č. 1199 o přijetí krizového opatření (účinnost od 30. 11. 2020 do 12. 12. 2020) - otevření 1. stupně a 9. ročníku ZŠ, střídání po týdnu 6. až 8. ročníků ZŠ apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020  č. 1109 o přijetí krizového opatření (účinnost od 2. 11. 2020) síť škol pro děti pracovníků IZS a dalších profesí včetně pedagogů
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 20. listopadu 2020 (účinnost od 21. 11. 2020 do odvolání) - výjimka, kdy učitel může mít místo roušky pouze štít 
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020  č. 1198 o přijetí krizového opatření (účinnost od 25. 11. 2020 do 29. 11. 2020) - otevření závěrečných ročníků SŠ, praktické výuky apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020  č. 1197 o přijetí krizového opatření (účinnost od 23. 11. 2020 do 24. 11. 2020) - otevření 1. a 2. ročníku ZŠ a speciálních škol a tříd apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020  č. 1191 o přijetí krizového opatření (účinnost od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020) - otevření 1. a 2. ročníku ZŠ a speciálních škol a tříd apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020  č. 1191 o přijetí krizového opatření (účinnost od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020) - výjimky z omezení volného pohybu osob (cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 16. listopadu 2020 (účinnost od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020) - výjimka, kdy učitel může mít místo roušky pouze štít
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020  č. 1112 o přijetí krizového opatření (účinnost od 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020) - uzavření škol včetně speciálních
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami (účinnost od 18. 9. 2020 do odvolání)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 12. 6. 2020 (účinnost od 22. 6. do 30. 6. 2020) - výjimka pro převzetí vysvědčení (pouze s čestným prohlášením)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 19. 5. 2020 (účinnost od 25. 5. 2020) - výjimka pro účast žáků 1. stupně ZŠ ve škole + čestné prohlášení pro všechny osoby u zkoušek
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 19. 5. 2020 (účinnost od 25. 5. 2020) - výjimka pro nošení roušek ve třídách, pokud je vzdálenost mezi žáky alespoň 1,5 m (včetně 1. stupně ZŠ)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 18. 5. 2020 (účinnost od 25. 5. 2020)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 15. 5. 2020 (účinnost od 18. 5. 2020 do 25. 5. 2020) - obsah se shoduje s Usnesením vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491...
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 4. 5. 2020 (účinnost od 5. 5. 2020) - výjimky pro nošení roušek ve třídách
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření (účinnost až od 11. 5. 2020) - výjimky pro přítomnost žáků 9. ročníků ZŠ a posledních ročníků SŠ ve školách
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 455 o přijetí krizového opatření (účinnost od 27. 4. 2020) - účinnost končí dne 10. 5. 2020 (od 11. 5. 2020 platí nové usnesení výše) - výjimky pro vysokoškolské studenty

 • Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (účinnost od 27. 4. 2020) - vysvědčení
 • Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (účinnost od 24. 4. 2020) - odklad přijímacích zkoušek
 • Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (účinnost od 27. 3. 2020) - přijímačky na SŠ, maturity, závěrečné zkoušky + doprovodné vyhlášky a termíny zkoušek (účinnost od 7. 5. 2020)

 • MŠMT: Opatření obecné povahy (účinnost od 5. 1. 2021) - úprava přijímacího řízení
 • MŠMT: Opatření obecné povahy (účinnost od 5. 1. 2021) - prodloužení termínu pro předání vysvědčení
 • Shrnutí: Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí po 11. květnu
 • Shrnutí: Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí (účinnost od 27. 4. 2020)

pátek 20. srpna 2021

Senát: Usnesení k předškolnímu vzdělávání

Senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) prosadila v Senátu doprovodné usnesení k předškolnímu vzdělávání. Pedagogická komora, z. s., usiluje o zřízení mezirezortní skupiny již od roku 2017. Viz jednání zástupců našeho spolku s premiérem Andrejem Babišem, ministry Robertem Plagou (MŠMT) a Janou Maláčovou (MPSV) v roce 2018, vystoupení na kulatých stolech v Poslanecké sněmovně a Senátu k předškolnímu vzdělávání, které jsme iniciovali, nebo naše petice, otevřené dopisy, tiskové zprávy a články k tématu mateřské školy či dětské skupiny.

Senát

I. žádá vládu, aby zajistila ustavení Stálé mezirezortní skupiny pro předškolní vzdělávání za účasti Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí;

MŠMT: Informace k doučování

26. července 2021 zaslal Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., na MŠMT dotaz k doučování. Odpověď z MŠMT jsme obdrželi až 19. srpna 2021. Více informací naleznete na novém webu MŠMT https://doucovani.edu.cz. Zmiňovaná kritéria ČŠI pro skupiny škol A až D jsou k dispozici zde.

Vážený pane magistře,

Školy byly do jednotlivých kategorií rozřazeny na základě tematické inspekční činnosti České školní inspekce. ČŠI navrhla okruh 905 škol, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost z důvodu větších či menších problémů s aktivitou žáků v distanční výuce. Identifikované školy byly dále rozřazeny do 4 skupin (A-D) podle závažnosti (zejm. kvantity) problematických aspektů v dané škole (podíl problematicky zapojených žáků, absence v běžné výuce, slabé vzdělávací výsledky).

Finanční prostředky lze použít pouze v souladu s daným účelem na dohody konané mimo pracovní poměr, tedy pouze na ostatní osobní náklady vč. odvodů.

Dle našeho výkladu doučování, ve smyslu podzimního programu doučování, není standardní činností spadající pod druh práce „učitel“ sjednané v pracovní smlouvě učitele. Lze tedy uzavřít dohodu i se stávajícím učitel, a to na jiný druh činnosti - doučování.

Další informace, včetně vyjasnění pracovněprávních vztahů naleznete na stránkách metodické podpory k doučování https://doucovani.edu.cz

S pozdravem

Mgr. Aneta Nekvindová
oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku
MŠMT ČR


Doplňující informace:

Dobrý den,

finance obdrží všechny školy. ZŠ pro všechny své žáky a SŠ pro žáky posledních ročníků.

Základní částka pro všechny školy je 148 Kč na vykázaného žaka v září 2020.
Kategorie A-D, na které jste se dotazoval, platí pouze pro těch identifikovaných 905 škol a těm přísluší vyšší podpora na žáka než těm “neidentifikovaným”.

Seznamy škol obdržely krajské úřady, jelikož prostředky rozepisují. Seznamy nejsou veřejné z důvodu možné stigmatizace identifikovaných škol. Těmto školám bude navíc věnována vyšší pozornost při sledování využití přidělených prostředků.

S pozdravem
Aneta Nekvindová
Mgr. Aneta Nekvindová
oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku
MŠMT ČR