úterý 28. července 2020

Usnesení senátního výboru k situaci v mateřských školách

Na základě kulatého stolu, který uspořádala paní senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), přijal dne 24. července 2020 školský výbor Senátu usnesení k situaci v mateřských školách. Celý text usnesení naleznete zde.

Prvotním impulzem byl Otevřený dopis ředitelek MŠ k situaci v předškolním vzdělávání, který iniciovala Pedagogická komora, z. s. Prezentaci k dopisu, kterou na kulatém stole představila paní ředitelka Milena Mottlová, naleznete zde. Prezentaci České školní inspekce, kterou představil náměstek ČŠI Ondřej Andrys, najdete zde. Program kulatého stolu je k dispozici zde.


čtvrtek 16. července 2020

Senátorka Jaromíra Vítková: Vzdělávání a péče o děti v předškolním věku

„Předškolní vzdělávání má velký význam pro celkový rozvoj dítěte. V tomto období se dítě vyvíjí a nejrychleji učí. Je proto velmi důležité zkvalitňovat podmínky nejen pro děti, ale také pro učitele. Pedagogická komora iniciovala otevřené dopisy, ve kterých jsou shrnuty zásadní problémy předškolního vzdělávání. Proto jsem společně s Výborem pro vzdělávání iniciovala organizaci kulatého stolu v Senátu,“ sdělila senátorka Jaromíra Vítková.


Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu uspořádal kulatý stůl k "Otevřenému dopisu pedagogů mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání“. Kulatý stůl zahájil předseda výboru Jiří Drahoš a celou diskuzi moderovala senátorka Jaromíra Vítková. Důležitost tohoto tématu dokazuje i účast 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky. Na kulatý stůl byli přizváni odborníci z příslušných ministerstev, institucí a také zástupci mateřských škol a zřizovatelů.

„Na začátku prezentovaly ředitelky mateřských škol a zároveň iniciátorky dopisů největší úskalí předškolního vzdělávání, která uvádějí v otevřených dopisech. Velkým problémem je podfinancování předškolního vzdělávání. Dále iniciátorky dopisů poukázaly na velké počty dětí ve třídách na jednu učitelku, kdy v mateřské škole může být až 28 dětí (na výjimku) na učitelku. Iniciátorky dopisů usilují o posílení pracovní síly pro třídu během dne,“ sdělila senátorka.


Učitelky v mateřských školách jsou přetěžovány a velké procento je ohroženo syndromem vyhoření. Jako velký problém cítí ředitelky v tom, že při snížení počtu dětí ve třídě musí snížit také další nepedagogické pracovníky, což je komplikované například v jídelně. V neposlední řadě je problémem nadměrná administrativa, která ředitelky zahlcuje. Na kulatém stole zazněla také problematika dětských skupin nebo srovnání legislativy mateřských škol se slovenskou legislativou.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové (KDU-ČSL)