pondělí 30. července 2018

Chystané změny v maturitách

Didaktický test z češtiny by měl být o 10 minut delší. Vyplývá to z návrhu novely příslušné vyhlášky MŠMT, který obsahuje řadu dalších drobných změn (všechny změny jsou vysvětleny v důvodové zprávě).

§ 5
(1) Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá 70 minut.

pátek 27. července 2018

Dotazník: Volná místa v mateřských školách

Žádáme ředitele a ředitelky mateřských škol, pokud máte v mateřské škole volná místa, vyplňte náš formulář a dejte tak vědět rodičům, kteří hledají místo pro své dítě. Výstupem bude interaktivní mapa, kterou budeme šířit na sociálních sítích.

neděle 22. července 2018

Pedagogická komora navrhla změny ve vyhlášce o inkluzi

Pedagogická komora se zapojila do činnosti pracovní skupiny speciálního vzdělávání MŠMT. Aktuálně tato skupina připravuje návrh změn ve vyhlášce č. 27/ 2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Sekce speciálních pedagogů a pracovní skupina pro revizi inkluze Pedagogické komory připravila on-line dokument k připomínkování tzv. inkluzivní vyhlášky, do kterého mohli všichni členové spolku dopisovat své návrhy. Zaslané návrhy zpracovala Jana Karvaiová. Výsledné návrhy zaslal Radek Sárközi do pracovní skupiny MŠMT a osobně je tam prezentoval. Řada z návrhů Pedagogické komory byla MŠMT zahrnuta do oficiálního návrhu změn ve vyhlášce č. 27/2016. Za nejdůležitější považujeme úpravy § 19 a § 20. Pokud bude vyhláška schválena, dojde ke snížení administrativní zátěže, což umožní věnovat více času žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

AKTUALIZOVÁNO: Pedagogická komora připomínkovala výsledný návrh změn ve vyhlášce, jak ho zveřejnilo MŠMT: Doporučení Pedagogické komory na změny v návrhu MŠMT novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

AKTUALIZOVÁNO: Dle sdělení MŠMT bude vyhláška dána do vnějšího připomínkového řízení v nejbližší době. Její platnost nebude od 1. září 2018, ale zřejmě až od 1. ledna 2019. (Příčinou náhlého odložení je nejspíše tlak proti některým změnám ve vyhlášce ze strany ČOSIV a dalších neziskovek...)

pátek 20. července 2018

Senátoři zrušili garanci míst pro dvouleté děti v mateřských školách

Pedagogická komora slaví další úspěch v řadě. Včera 19. července 2018 senátoři schválili novelu školského zákona, která ruší garanci míst pro dvouleté děti v mateřských školách (ta měla platit od roku 2020). Děkujeme všem kolegům, kteří se aktivně zapojili a pomohli s prosazením této změny. (Součástí novely je i odklad reformy financování škol o 1 rok.)
  • Novela školského zákona (senátní tisk č. 305)
  • Jak hlasovali jednotliví senátoři (PRO: 48; PROTI: 5; ZDRŽEL SE: 4; NEPŘÍTOMEN: 23)
  • Videozáznam ze Senátu (od 6:28:30)
  • Stenozáznam ze Senátu
  • Poslanci zrušili garanci míst pro dvouleté děti v mateřských školách
  • Cesta novely parlamentem
  • Pedagogická komora nabídla premiérovi komplexní řešení péče o dvouleté děti
  • Pedagogická komora: Aktuální téma: Mateřské školy a předškolní vzdělávání
  • Dvouleté děti v MŠ od roku 2020 (nesouhlasná vyjádření)
  • Pedagogická komora:  Mateřské školy a předškolní vzdělávání – největší problémy a návrhy řešení