středa 21. dubna 2021

Roste počet okresů, kde je u dětí do 10 let R vyšší než 1

Po částečném otevření mateřských škol a prvního stupně škol základních v pondělí 12. dubna 2021 začal stoupat počet okresů, v nichž je reprodukční číslo pro věkovou kategorii dětí do 10 let vyšší než jedna. Následující graf, který pro Pedagogickou komoru, z. s., zpracoval z veřejně dostupných údajů ÚZIS datový analytik M. Bauer, ukazuje, že hodnota R je u některé z věkových kategorií od 5 do 10 let vyšší než 1 už ve 30 okresech (z celkového počtu 81 okresů).

V 10 okresech je reprodukční číslo vyšší než 1 pro všechny věkové kategorie od 5 do 10 let. Jedná se o následující okresy: Praha, Benešov, Sokolov, Děčín, Louny, Olomouc, Přerov, Šumperk, Karviná, Nový Jičín.

"Při rozvolňování opatření ve školách by měla vláda zohledňovat nejen údaje za celou populaci, ale hygienici by měli vyhodnotit i data pro danou věkovou skupinu v konkrétním okrese," říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, "nepovažuji za rozumné otevření mateřských škol v některých krajích pro všechny děti, navíc bez jakýchkoliv protiepidemických opatření, neopakujme stejnou chybu."


V médiích se uvádějí jen údaje z preventivního antigenního testování ve školách, kdy byla během prvního týdne zachycena pozitivita pouze u 300 dětí. Klíčové jsou ovšem statistiky z PCR testování v rámci trasování, kde jsou počty pozitivně testovaných v dané věkové kategorii výrazně vyšší a bohužel opět začínají růst.

pondělí 19. dubna 2021

Koronavirus u dětí před částečným otevřením škol

Na základě veřejně dostupných údajů ÚZIS zpracoval datový analytik M. Bauer pro Pedagogickou komoru, z. s., grafy, které zachycují stav koronavirové nákazy u dětí před částečným otevřením škol v pondělí 12. dubna 2021, kdy se otevřely mateřské školy pro pětileté děti (předškoláci v počtu maximálně 15 dětí ve třídě), přípravné třídy, první stupeň ZŠ (týdenní rotační výuka) a speciální školy a třídy. Zároveň mohou děti rodičů IZS a dalších klíčových profesí opět navštěvovat své kmenové školy.


Po strmém nárůstu v průběhu února 2021 došlo po uzavření mateřských škol i 1. a 2. ročníku ZŠ v březnu k prudkému poklesu počtu nově pozitivně testovaných dětí ve věku 5 a 7 let. Zatímco na konci února 2021 byly počty nově nakažených dětí nad průměrem za celou ČR, nyní jsou opět pod průměrem. Žáci ve věku 13 let průměr kopírují. Hodnoty v první třetině dubna 2021 odpovídají číslům z přelomu listopadu a prosince 2020 nebo půlky října (což bylo v té době považováno za vysoký počet nově nakažených, kvůli němuž vláda uzavřela školy...).


Počet nově hospitalizovaných do 19 let byl i v dubnu 2021 stále velmi vysoký. Zlepšení před částečným otevřením škol 12. 4. 2021 je bohužel pouze velmi mírné.


Výše uvedený přehled ukazuje procentuální zastoupení pozitivně testovaných na covid-19 v dané věkové kategorii po jednotlivých krajích (kumulativně od počátku epidemie do současnosti).


Jaké procento nakažených skončilo v nemocnicích ukazuje přehled pro dané věkové kategorie v jednotlivých krajích (kumulativně od počátku epidemie do současnosti).


Před otevřením 1. stupně ZŠ a posledního ročníku mateřských škol 12. dubna 2021 byly počty nově nakažených dětí pod průměrem za celou ČR.


Žáci 2. stupně ZŠ a SŠ jsou aktuálně na průměru za celou ČR v počtu nově pozitivně testovaných.

čtvrtek 15. dubna 2021

MŠMT: Oficiální informace k otevření škol

V tomto rozcestníku naleznete oficiální informace k otvírání škol v pondělí 12. dubna 2021.

MŠMT: Telefonické dotazy (ředitelé škol):

771 139 410

771 139 398

MŠMT: Telefonické dotazy (všichni)

773 752 601

723 447 114

770 158 757

773 752 081

Linky jsou v provozu každý všední den od 8.00 do 17:00 hodin.

MŠMT: Písemné dotazy: koronavirus@msmt.cz

V případě ostatních dotazů, tj. zejména dotazů týkajících se očkování, rezervačního systému a problémů s přihlašováním, technických a medicinských dotazů, kontaktujte prosím infolinku 1221, která je v provozu každý den od 8 do 19 hodin.pondělí 12. dubna 2021

Na očkování stále čeká 41 % pracovníků škol

Jaký je stav očkování učitelů a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků škol před otevřením mateřských škol a prvního stupně základních škol? K 10. dubnu 2021 byla naočkována z celkového počtu 330 000 pracovníků škol méně než polovina...

Celkem 126 466 pracovníků škol má alespoň jednu dávku (74 082 dostalo zatím pouze 1. dávku, 52 384 má již obě dávky). V centrálním rezervačním systému se zaregistrovalo celkem 214 726 zájemců o očkování z řad pracovníků ve školství.  Na první termín očkování tudíž stále čeká 41 % z nich. 

Vysokoškolští učitelé (akademičtí pracovníci) ani další pracovníci vysokých škol zatím nemají možnost se nechat přednostně naočkovat.


neděle 11. dubna 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Odvolání Roberta Plagy z funkce ministra školství

V médiích se objevily spekulace, že premiér uvažuje o odvolání Roberta Plagy z funkce ministra školství. Obratem vznikly dvě elektronické petice - jedna na podporu Roberta Plagy, druhá naopak požaduje, aby byl ministr školství odvolán. Část organizací, které působí ve školství, se postavila za Roberta Plagu, jiné podpořily jeho odvolání. 

Do diskuze pod tímto příspěvkem můžete napsat svůj názor na dosavadní působení Roberta Plagy ve funkci ministra. Měl by být odvolán? Měl by své funkci zůstat? Měl by rezignovat sám? Proč? Které jeho kroky hodnotíte kladně? Které z jeho kroků hodnotíte negativně? 


středa 7. dubna 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Novela zákona o pedagogických pracovnících

V tomto rozcestníku mapujeme aktuální dění kolem vládní novely zákona o pedagogických pracovnících. Vedení Pedagogické komory s navrhovanými změnami zásadně nesouhlasí. Novela by měla být poslanci zamítnuta a vrácena MŠMT k přepracování a novému projednání v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení.Zdroj: Dotazníkové šetření Pedagogické komory (stávková pohotovost)

pondělí 5. dubna 2021

Bezpečný a efektivní návrat dětí do škol

Návrhy spolku Pedagogická komora k postupnému otevírání škol

Vedení Pedagogické komory, z. s., zpracovalo návrhy k návratu dětí do škol. Postupné otevírání škol musí být především bezpečné, a to jak pro učitele, tak i pro děti a jejich rodiny. Zároveň musí být efektivní, aby školy i rodiče vše organizačně zvládli. Pravidla by měla být co nejjednodušší a zároveň flexibilní, aby bylo možné je snadno uzpůsobit podmínkám konkrétní školy.

Materiál zpracovaný ministerstvem školství, který navrhuje tři fáze otevírání škol, hodnotíme jako příliš komplikovaný. Řada problémů v něm není dořešena. Ředitelé škol například stále nevědí, jak bude organizováno preventivní testování dětí, které má probíhat přímo ve školách pomocí nosních testů. Panují pochybnosti o kvalitě antigenních testů. Po pracovnících škol se budou požadovat zdravotnické úkony, které mají jinak zakázány. Při testování nejmladších dětí mají asistovat jejich rodiče, což je v rozporu s platnými protiepidemickými opatřeními, která striktně omezují přítomnost dalších osob ve škole.

Vyvstávají i právní otázky: Jak může škola postupovat, když rodič dítěte odmítá preventivní testování nebo nošení roušky, ale vyžaduje přítomnost žáka na prezenční výuce? Zodpovědnost, aby do třídy mohli vstoupit jen žáci s negativním testem na koronavirus, bude přesunuta na učitele, přestože ti nemají žádnou pravomoc něco takového vymáhat. Za nezletilé odpovídají jejich zákonní zástupci.

Dosavadní protiepidemická opatření v mateřských školách byla prakticky nulová. MŠMT nově navrhuje velmi striktní omezení, která hodnotíme naopak jako přehnaná. Nelze se pohybovat ode zdi ke zdi. Občané tím ztrácejí důvěru v smysluplnost opatření. Navrhujeme, aby s otevřením škol pro žáky prvního stupně ZŠ a předškoláky v MŠ bylo omezeno umísťování dětí do škol určených pro děti rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému a dalších klíčových povoláních (včetně pracovníků škol). Děti rodičů IZS by měly navštěvovat své původní školy, ať už mateřské nebo základní. Třídy pro děti rodičů IZS by měly sloužit výhradně pro výjimečné případy, kdy nelze zajistit, aby žák navštěvoval svou kmenovou školu.

Velkou chybou v minulosti bylo, že při výskytu covid pozitivní osoby ve škole nebyla otestována celá třída na koronavirus a do karantény byl poslán například pouze spolužák z lavice. Bezpříznakové děti i pracovníci škol tak dál šířili nákazu ve škole i mimo ni (především ve svých domácnostech). Obzvláště to platí v případě nových mutací koronaviru, kdy stačí k rozšíření nákazy krátké sejmutí roušky během svačiny, oběda či přestávky. Je nutné důsledně trasovat a testovat, aby byli maximálně ochráněni rodinní příslušníci dětí, kteří mohou na nákazu koronavirem doplatit trvalými zdravotními problémy, nebo dokonce vlastním životem. Proto navrhujeme navýšit personální kapacity krajských hygienických stanic, aby trasování, testování i karantény byly důsledné. Prevence je vždy levnější a efektivnější než řešení důsledků nákazy v nemocnici.

Mnohem větší pravomoci by měli dostat ředitelé škol všech stupňů. Ti nejlépe dokážou vyhodnotit možnosti organizace vzdělávání na své škole. Vláda by měla určit pouze mantinely, které bude nutné dodržet. Například nařídit homogenní třídy a skupiny nebo stanovit maximální počet dětí ve třídě během prezenčního vzdělávání, případně celkový počet žáků, kteří mohou být zároveň ve škole. Ředitel školy by tak mohl rozhodnout, zda bude škola pokračovat v distanční výuce, případně kteří žáci budou moci docházet na prezenční výuku. Týdenní rotační princip celých tříd, jak ho navrhuje MŠMT, by byl pouze jednou z možností, jak výuku zorganizovat. V případě žáků prvního ročníku ZŠ preferujeme plnohodnotnou prezenční výuku. Tu mohou zajistit i málotřídní školy nebo další školy s nízkým počtem dětí ve třídách. Ředitelé středních, speciálních či základních uměleckých škol by rovněž měli mít možnost nastavit prezenční a distanční způsob výuky tak, aby to co nejlépe odpovídalo podmínkám konkrétní školy. Není nutné vše nastavovat plošně a jednotně. Ředitelé škol potřebují jasná vymahatelná pravidla stanovená legislativou a právní podporu, nikoliv jen obecné manuály s nezávaznými doporučeními, které již více než rok chrlí MŠMT.

Jelikož aktuální epidemická situace stále není dobrá, je nutné zajistit, aby byl návrat dětí k prezenční výuce zcela dobrovolný. Stát by neměl nutit rodiče, kteří se obávají o zdraví dětí nebo starších či nemocných příslušníků domácnosti, aby své potomky posílali do školy. A to ani ekonomicky. Proto by mělo být až do konce školního roku zachováno ošetřovné i pro rodiče dětí, kterým bude umožněno prezenční vzdělávání, jak tomu bylo před rokem.

Větší rozhodovací pravomoci by měli získat rovněž zřizovatelé škol. Namísto centrálního nákupu antigenních testů jednoho typu by měla vláda financovat i PCR testování, které je sice nákladnější, ale nabízí přesnější výsledky a včasnější zachycení infikované osoby. Snížit náklady na kvalitní PCR testy by mohl tzv. pooling. Tuto metodu smíchání více vzorků ze slin a jejich společnou analýzu úspěšně odpilotovala městská část Praha 9.

Velmi nás mrzí, že ministr školství Robert Plaga dlouhodobě nekonzultuje své kroky s pracovníky škol všech typů, opakovaně obchází školskou tripartitu a nejedná ani se zástupci rodičovské veřejnosti nebo studentů. Důsledkem jsou opatření, která nedávají smysl, nebo je lze v praxi realizovat jen velmi obtížně. Zbytečně tak přidělává práci tisícovkám ředitelů škol, desítkám tisíc učitelů a stovkám tisíc rodin. Příkladem nedomyšlených opatření mohou být povinné roušky v přípravných třídách základních škol, které navštěvují děti na stejném stupni vývoje, jako jsou předškoláci v mateřských školách, kteří roušky nosit nemusí. Nebo stanovení maximálního počtu dětí ve třídě MŠ na 15, přestože ve třídách ZŠ bude moci být nadále až 34 žáků. Nejhorší pro všechny aktéry vzdělávání je časté publikování oficiálních opatření na poslední chvíli.

Za absurdní považujeme aktuální pravidla pro pověřené školy (péče o děti rodičů IZS). Přes kritickou epidemickou situaci v nich celý březen platilo, že v jedné třídě může být až 30 dětí, a to ve věku od 2 do 10 let (děti původně navštěvující MŠ bez roušek). Děti se v těchto školách nemusejí testovat. Učitelé a další pracovníci škol IZS se začali povinně testovat až od 30. března 2021. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediné školy, které jsou otevřené, mohlo v nich ministerstvo školství ověřit funkčnost chystaných opatření. To však z nepochopitelných důvodů neučinilo. Otevření škol tudíž proběhne rovnou naostro a plošně v celé ČR, což způsobí zcela zbytečně řadu problémů.

Je třeba se mnohem více věnovat osvětě. Především všude připomínat základní pravidla, která snižují riziko šíření nákazy – omezení počtu osobních kontaktů na minimum, nošení kvalitních respirátorů, časté mytí rukou, důsledné větrání interiérů, dostatečné rozestupy, preventivní očkování atd. Všichni občané by měli být těmito zásadami obklopeni, a to nejlépe ve formě jednoduchých infografik.

Preventivní očkování učitelů bohužel probíhá pomaleji, než se původně předpokládalo. Pracovníci škol, kteří se z nějakého důvodu nemohli zaregistrovat, již tuto možnost nemají. Druhou dávku vakcíny zatím dostalo méně než 10 % zájemců o očkování z řad pedagogů. V některých očkovacích centrech byla vakcinace pracovníků škol pozastavena. Je třeba prioritní očkování pedagogů obnovit, a to především v případě učitelů, kteří mají pracovat v otevřených školách.

Velmi bychom ocenili automatické zveřejňování anonymizovaných údajů k výskytu koronaviru ve školách a školských zařízeních, jak jsou shromažďovány jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi a dále zasílány na ministerstvo zdravotnictví. Žádáme o mnohem širší poskytování datových setů s údaji k nákaze koronavirem u dětí a pracovníků škol, které shromažďuje ÚZIS a další instituce. A to nejlépe způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo alespoň pro vybrané organizace a odborníky ve formě predikativních datasetů. Nyní nejsou zveřejňovány například počty testů v dané věkové kategorii, což vede ke zkreslení výsledků, kdy jsou známy jen absolutní počty nově pozitivně testovaných osob, nikoliv relativní poměr pozitivity testů u dětí nebo pedagogů.

Současný právní rámec pro distanční způsob vzdělávání považujeme za nedostačující. Je třeba urychleně novelizovat školský zákon. Například doplnit do zákona odkaz na vyhlášku, kterou se stanoví konkrétní povinné náležitosti distanční výuky pro daný typ školy.

Vzhledem k výše popsaným nedořešeným problémům považujeme plánované otevření škol od 12. dubna 2021 v takovém rozsahu, jak je popsáno v první etapě materiálu MŠMT “Návrat dětí do škol (duben 2021)”, za organizačně nezvladatelné a nebezpečné. Vše by se mělo nejprve velmi pečlivě připravit a vyzkoušet v rámci pověřených škol pro děti rodičů integrovaného záchranného systému, případně na málotřídních školách.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

• MŠMT: Návrat do škol (duben 2021) + 1. fáze návratu do škol (tabulka) + materiál s vysvětlením
• ÚZIS: Koronavirus a školství (prezentace)
Reakce Iniciativy Sníh na text „Vývoj epidemie SARS-CoV-2 u dětí v populaci České republiky” prezentovaný Středočeským krajem


Grafy zpracoval na základě veřejně dostupných dat ÚZIS pro Pedagogickou komoru, z. s., datový analytik M. Bauer.


sobota 3. dubna 2021

ÚZIS: Koronavirus a školství (prezentace)

Školský výbor Poslanecké sněmovny projednával ve středu 31. března 2021 aktuální epidemickou situaci ve školách. Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek prezentoval poslancům aktuální statistiky ke koronaviru ve školách, u dětí a pedagogů (stav k 28. 3. 2021). "Za celé období sledování byla nákaza COVID-19 prokázána u 48 014 pedagogů a pracovníků ve školství, z toho u 1354 osob ve věku 65+. Celkem 935 pedagogů bylo s COVID-19 hospitalizováno a 40 zemřelo." Z celkového počtu pedagogů, což je 191 221 učitelů, vychovatelů a akademických pracovníků VŠ, prodělalo covid již 25 %, což je výrazně více, než činí průměr za celou ČR.


V březnu 2021 výrazně poklesl počet pedagogů pozitivně testovaných na koronavirus, což bylo částečně způsobeno snížením množství testovaných osob z řad pedagogických pracovníků. Počet nově hospitalizovaných pedagogů byl v březnu druhý nejvyšší za celou dobu epidemie (jen o 6 osob nižší než v únoru 2021). Počet zemřelých pedagogů byl v březnu bohužel nejvyšší od počátku epidemie. K úmrtí došlo u 15 pedagogických pracovníků...


Diagnostická indikace (lékaři), epidemiologická indikace (rizikové kontakty v rámci trasování), preventivní (plošné antigenní testy).


Podíl dětí pozitivně testovaných na koronavirus je stále velmi blízko maximálním hodnotám za celou dobu epidemie. K výraznému poklesu došlo pouze u věkové skupiny 15 až 19 let, což jsou především žáci středních škol. I u nich je ovšem dvakrát vyšší, než činí průměr za celou ČR.


"Školy tvoří dle šetření krajských hygienických stanic v celkovém dlouhodobém přehledu významný počet ohnisek nákazy COVID-19, v absolutním počtu jde o nejčastější typ ohniska."

pátek 2. dubna 2021

MŠMT: Harmonogram otevírání škol ve 3 fázích

Pedagogická komora, z. s., získala aktuální verzi materiálu MŠMT s plánem postupného otevírání škol. To má probíhat ve třech fázích...

Konkrétní termíny pro jednotlivé fáze otevírání stanoví MZd s minimálně týdenním předstihem, aby se školy mohly na otevření připravit. Očekáváme několikatýdenní odstup mezi jednotlivými fázemi.

Plán pro jednotlivé ročníky je konstruovaný s ohledem na pravidla pro konstrukci matice PES, 1. fáze odpovídá redukci kontaktů pod úroveň 33 % běžného stavu, 2. fáze odpovídá redukci na úroveň ca 47 % běžného stavu. 3. fáze se zaměřuje především na povolení extrakurikulárních aktivit.

1. Fáze:

a. MŠ – jen povinné předškolní vzdělávání, tj. 130 000 dětí, ca 35 % ze všech dětí.

b. ZŠ - 1. stupeň rotačně, speciální školy/třídy a malé školy prezenčně: v jednom okamžiku ca 320 tisíc žáků ve škole (27 tis. ve spec. tř. 45 tis. v malých školách), tj. ca 32 % všech žáků ZŠ.

c. SŠ, VOŠ a konzervatoře – praktická výuka, týká se ca 180 tisíc žáků ve škole, tj. ca 45 % žáků, ovšem jen u praktických předmětů, tedy jen na zhruba 50 % výuky. Kontakty by tak měly být redukovány na ca 23 % běžného stavu.

d. VŠ – praktická výuka závěrečných ročníků, týká se ca 40 tisíc studentů, tj. 13 % běžného stavu na menší část výuky.

e. Studijní skupiny a individuální konzultace – odhadujeme vliv na úrovni maximálně jednotek procent celkového počtu žáků a studentů.

2. Fáze:

a. MŠ – jen povinné předškolní vzdělávání, tj. 130 000 dětí, ca 35 % ze všech dětí.

b. ZŠ - 1. a 2. stupeň + odpovídající tř. gymnázia a konzervatoře rotačně, speciální školy/třídy a malé školy prezenčně: v jednom okamžiku ca 540 tisíc žáků ve škole (27 tis. ve spec. tř., 45 tis. v malých školách), tj. ca 54 % všech žáků ZŠ.

c. SŠ, VOŠ a konzervatoře – praktická výuka, týká se ca 180 tisíc žáků ve škole, tj. ca 45 % žáků, ovšem jen u praktických předmětů, tedy jen na 50 % výuky. Kontakty by tak měly být redukovány na ca 23 % běžného stavu.

d. VŠ – praktická výuka všech ročníků, týká se ca 123 tisíc studentů, tj. 40 % běžného stavu na menší část výuky.

e. Studijní skupiny a individuální konzultace – odhadujeme vliv na úrovni maximálně jednotek procent celkového počtu žáků a studentů.

3. Fáze umožňuje, navíc extrakurikulární aktivity, nikoli zásadní nárůst objemu dětí, žáků a studentů v prezenční výuce.


Zdroj: MŠMT: Návrat do škol (31. 3. 2021)