pondělí 23. října 2017

Členství ve spolku Pedagogická komora

Kdo se může stát členem spolku Pedagogická komora? Ten, kdo splní obě podmínky:

1) Je kvalifikovaný pedagogický pracovník:
 1. učitel,
 2. pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 3. vychovatel,
 4. speciální pedagog,
 5. psycholog,
 6. pedagog volného času,
 7. asistent pedagoga,
 8. trenér,
 9. metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně,
 10. vedoucí pedagogický pracovník.
(Vyšli jsme z platného znění zákona o pedagogických pracovnících.)

2) Aktuálně působí jako pedagogický pracovník, nebo jako pedagogický pracovník působil.

Přihláška do spolku online

neděle 22. října 2017

Proč vzniká spolek Pedagogická komora?

 • Protože nám chybí společná stavovská profesní organizace pedagogů (učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků).
 • Chceme zlepšit podmínky k práci všech pedagogů. Potřebujeme více svobody, důvěry a spolupráce.
 • Usilujeme o lepší postavení pedagogů ve společnosti.
 • Věříme, že si řadu věcí dokážou pedagogové zajistit sami - nepotřebují k tomu MŠMT ČR, NIDV, NÚV, ČŠI...
 • Chceme být silným partnerem pro politiky.
 • Hledáme, co spojuje všechny pedagogy.
 • Chceme, aby byl hlas pedagogů více slyšet v médiích.
 • Diskutujeme a hlasujeme o nejdůležitějších otázkách vzdělávání uvnitř pedagogické komunity.
 • Chceme připomínkovat legislativní dokumenty a podílet se na změnách ve školství.