pondělí 23. října 2017

Členství ve spolku Pedagogická komora

Kdo se může stát členem spolku Pedagogická komora? Ten, kdo splní obě podmínky:

1) Je kvalifikovaný pedagogický pracovník:
  1. učitel,
  2. pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
  3. vychovatel,
  4. speciální pedagog,
  5. psycholog,
  6. pedagog volného času,
  7. asistent pedagoga,
  8. trenér,
  9. metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně,
  10. vedoucí pedagogický pracovník.
(Vyšli jsme z platného znění zákona o pedagogických pracovnících.)

2) Aktuálně působí jako pedagogický pracovník, nebo jako pedagogický pracovník působil.

Přihláška do spolku online