pondělí 14. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Ředitelky MŠ píšou premiérovi (mediální ohlas)

V tomto rozcestníku průběžně mapujeme mediální ohlasy na Otevřený dopis ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání. V pátek 11. října 2019 ráno se uskutečnilo jednání ředitelek samostatných MŠ, které zastupovaly více než 500 signatářů otevřeného dopisu, s premiérem Andrejem Babišem na Úřadu vlády ČR. Otevřený dopis vyšel v tištěných časopisech Průvodce ředitelky MŠ a Učitelské noviny. V elektronické podobě byl zveřejněn na webech Řízení školy, Pedagogická komora, Pedagogické.info, Česká škola a Eduin.
neděle 13. října 2019

Školská legislativa: zákony, vyhlášky, nařízení vlády, výklady…

Zákony
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-306

Vyhlášky

sobota 12. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Mateřské školy versus dětské skupiny

V tomto článku průběžně mapujeme problematiku různých podmínek pro stejně staré děti v dětských skupinách (jeslích) a mateřských školách...


AKTUÁLNÍ TÉMA: Stávková pohotovost ve školách (mediiální ohlas)

V tomto rozcestníku budeme průběžně mapovat ohlasy na vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách...pátek 11. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Stávková pohotovost ve školách

V tomto rozcestníku naleznete aktuální informace ke stávkové pohotovosti ve školách.čtvrtek 10. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Dětské skupiny (mikrojesle) a jesle

V tomto rozcestníku naleznete základní informace o dětských skupinách, mikrojeslích a jeslích. Dětské skupiny a mikrojesle spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a pracují v nich speciálně vyškolené chůvy. Aktuální novela příslušného zákona chce dětské skupiny přejmenovat na jesle. Dříve jesle spadaly pod Ministerstvo zdravotnictví a pracoval v nich zdravotnický personál, ale tyto organizace byly zrušeny. Některá soukromá nebo obecní zařízení mají ovšem nadále v názvu slovo "jesle". Mateřské školy spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a pracují v nich učitelky.


neděle 6. října 2019

Pedagogická komora podporuje vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách

Vedení Pedagogické komory podporuje stávkovou pohotovost, kterou vyhlásily školské odbory. Pokud vláda nesplnila původní slib, že zvýší platy učitelů o 15 %, mělo by jít v příštím roce do tarifů minimálně 10 % navíc. Nadále trváme na tom, aby celkové navýšení platů v roce 2020 činilo alespoň 15 % a aby vláda naplnila usnesení Poslanecké sněmovny, že platy učitelů budou činit 130 % průměrné mzdy v České republice.

„Protože už je zákon o státním rozpočtu v Poslanecké sněmovně, oslovil jsem jednotlivé poslance, aby hlasovali pro posílení kapitoly školství o chybějících pět miliard korun,“ informuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „již jsem s několika poslanci na toto téma jednal a jsem rád, že přislíbili návrhu podporu.“

V současnosti jsou učitelské platy na 110 % průměrné mzdy v ČR. Za posledních patnáct let stouply o pouhých pět procentních bodů. Vláda investuje do školství necelá čtyři procenta hrubého domácího produktu, evropský průměr je pět procent. Ročně tak chybí ve školství více než 50 miliard korun, což se negativně projevuje nejen v oblasti platů. Školám chybí finance na nákup moderní techniky, pomůcek a učebnic. Nejsou finance na podpůrné profese (školní psychologové, administrativní síly, speciální pedagogové…).

Vládou navržené zvýšení platů pedagogických pracovníků o 10 % je naprosto nedostačující. Původně bylo učitelům slíbeno opakované navýšení platů o 15 % ve třech po sobě jdoucích letech. V loňském roce to ale bylo nakonec jen necelých 11 %. Obdobná je situace i letos. V příštím roce to má být ještě méně.

„Učitelé se oprávněně obávají, že stejně jako v minulých letech najdou na svých výplatních páskách výrazně méně, než deklaruje vláda,“ upozorňuje Radek Sárközi. Současný návrh MŠMT, aby do tarifů šlo pouze 7,5 % navíc, a to zvýšením o stejnou částku 2 700 korun všem pedagogickým pracovníkům, nelze akceptovat.

Pedagogická komora se připravuje na vyhlášení stávkové pohotovosti již od léta. „Uspořádali jsme šetření mezi pedagogy, v němž se pro vyhlášení stávkové pohotovosti vyjádřilo více než devadesát procent respondentů,“ upozorňuje Radek Sárközi.

Pedagogická komora je největším školským spolkem v České republice. Působí na více než tisícovce škol. Letos organizovala akce Školy v černé nebo Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství. Zakladatelé Pedagogické komory uspořádali v roce 2017 petici s takřka 22 000 podpisy učitelů.


Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Stávková pohotovost ve školách (rozcestník)
https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/10/aktualni-tema-stavkova-pohotovost-ve.html

Průběžné vyhodnocení dotazníku Pedagogické komory k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách
https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/08/prubezne-vyhodnoceni-dotazniku.html

Výpočet Pedagogické komory, jak by vypadala tarifní tabulka pedagogických pracovníků v roce 2020 dle aktuálního návrhu MŠMT (zvýšení o 2 700 Kč všem)

úterý 1. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Ředitelky mateřských škol píší premiérovi

V tomto rozcestníku mapujeme aktivitu ředitelek mateřských škol, které se rozhodly veřejně vystoupit kvůli neutěšené situaci v předškolním vzdělávání a napsaly otevřený dopis premiérovi. Dopis již podepsalo více než 500 ředitelek MŠ, své jméno k němu můžete připojit i vy, a to výhradně prostřednictvím níže uvedeného podpisového formuláře (dopis mohou podpořit nejen ředitelky MŠ, ale rovněž učitelky nebo další pedagogové z jiných stupňů škol). Kontaktní e-mail na autorky Otevřeného dopisu ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání: dopis@skolsky-portal.cz.


Pokud s obsahem Otevřeného dopisu ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání souhlasíte, můžete si ho státhnout a zaslat dopis e-mailem v příloze na následující adresy (do textu e-mailu můžete uvést svůj osobní názor na aktuální situaci v předškolním vzdělávání)…