čtvrtek 28. ledna 2021

MŠMT: Odpověď na dotazy k výši finančních prostředků na platy pracovníků škol

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., zaslal na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy několik dotazů k výši finančních prostředků na platy pracovníků škol. Zveřejňujeme zde kompletní odpověď z MŠMT a námi zpracovaný přepočet zaslaných údajů na procenta...


Odpovědi na dotazy k výši finančních prostředků na platy pracovníků škol

Dobrý den,

k Vašim dotazům uvádíme následující údaje:

ad 1)
Schválený rozpočet prostředků na platy v roce 2020 (včetně navýšení na základě novely zákona o státním rozpočtu 2020): 109 091 284 134 Kč
Schválený rozpočet prostředků na platy v roce 2021: 120 188 993 260 Kč
ad 1.1)
přepočtené úvazky 2020: 252 938
přepočtené úvazky 2021: 257 808,48

ad 2)
Tuto otázku není možné zodpovědět, neboť zákon o státním rozpočtu ani přiložená rozpočtová dokumentace nestanovují přesnou výši finančních prostředků zvlášť pro pedagogické pracovníky a zvlášť pro nepedagogické zaměstnance. Tuto otázku není možné zodpovědět ani z pohledu rozpisu prostředků, neboť v rámci republikových normativů ministerstvo nestanovuje výši prostředků pro pedagogické pracovníky a pro nepedagogické zaměstnance, pouze zajišťuje, že objem prostředků na platy bude navýšen tak, aby krajskými normativy bylo možné v průměru zajistit odpovídající navýšení platů.
ad 2.1), 2.2) a 2.3)
MŠMT nerozpočtuje prostředky na platy dle jednotlivých složek platu. V rámci rozpisu rozpočtu MŠMT normativně stanovuje výši prostředků na tarifní a nadtarifní složky platu pro některé druhy škol a pedagogickou práci ve školních družinách. Tyto údaje jsou v podrobné podobě dostupné zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rozpocet.

ad 3)
viz odpovědi ad 2) s tím, že pro nepedagogickou práci MŠMT normativy na jednotlivé složky platu nestanovuje, a to ani u škol.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Jedličková
oddělení 100
Odbor finančního řízení kapitoly
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 754
e-mail: zdenka.jedlickova@msmt.cz
www.msmt.cz

Dotazy k výši finančních prostředků na platy pracovníků škol

Dobrý den,

rád bych požádal o informace k výši finančních prostředků na platy pracovníků škol.

1) Prosím o informaci, jaká byla celková částka určená na platy všech pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
1.1) Jakého počtu pracovníků škol se tato částka týkala v roce 2020 (přepočteno na plné úvazky) a jakého předpokládaného počtu pracovníků škol se má týkat pro rok 2021?

2) Dále prosím o informaci, jaká byla celková částka určená na platy pedagogických pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
A to v členění:
2.1) Jaká byla celková částka určená na tarifní část platu pedagogických pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
2.2) Jaká byla celková částka určená na ostatní (nadtarifní) části platu pedagogických pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
2.3) Jakého počtu pedagogických pracovníků škol se tato částka týkala v roce 2020 (přepočteno na plné úvazky) a jakého předpokládaného počtu pedagogických pracovníků škol se má týkat pro rok 2021?

3) Rovněž prosím o informaci, jaká byla celková částka určená na platy nepedagogických pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
A to v členění:
3.1) Jaká byla celková částka určená na tarifní část platu nepedagogických pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
3.2) Jaká byla celková částka určená na ostatní (nadtarifní) části platu nepedagogických pracovníků škol v rámci rozpočtové kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu na rok 2020 a jaká celková částka byla schválena pro rok 2021.
3.3) Jakého počtu nepedagogických pracovníků škol se tato částka týkala v roce 2020 (přepočteno na plné úvazky) a jakého předpokládaného počtu nepedagogických pracovníků škol se má týkat pro rok 2021?

Předem Vám děkuji za odpovědi.

S pozdravem

Mgr. Radek Sárközi
prezident spolku
Pedagogická komora, z. s.
Tel.: 775 165 203
radek.sarkozi@pedagogicka-komora.cz
Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

úterý 26. ledna 2021

Odpověď ministryně Jany Maláčové k tarifní tabulce pro učitele

Zveřejňujeme oficiální odpověď paní ministryně Jany Maláčové (MPSV) na dotaz ředitelky MŠ Natálie Toflové, členky Pedagogické komory, z. s., ohledně tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky na rok 2021.pondělí 25. ledna 2021

Otevřený dopis ředitelů škol poslancům k novele zákona o pedagogických pracovnících

V tomto rozcestníku naleznete informace k Otevřenému dopisu ředitelů škol poslancům k novele zákona o pedagogických pracovnících.

Dopis mohou podpořit nejen ředitelé škol, ale rovněž zástupci ředitele i další vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Podpořit názory ředitelů škol uvedené v tomto dopise mohou samozřejmě i učitelé a všichni další pedagogičtí pracovníci. Stačí vyplnit podpisový formulář on-line, který naleznete níže... 

Tento otevřený dopis podpořilo 515 ředitelů škol (celkový počet signatářů: 1.950 pedagogických pracovníků).

neděle 24. ledna 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Výskyt koronaviru ve školách

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na statistiky a další informace k výskytu koronaviru ve školách, které se podařilo shromáždit Pedagogické komoře...

Pedagogická komora: Návrh tabulky PES pro školy

  • Žádná rotační výuka (protiepidemický efekt střídavé výuky je minimální, když je pouze 17 % žáků v daném týdnu doma na distanční výuce ze všech tříd ZŠ - 6. až 8. ročník z devíti ročníků; žáci na distanční výuce si navíc mohou přijet hromadnou dopravou vyzvednout oběd...)
  • Otevírá/uzavírá se vždy celý stupeň
  • Speciální školy a třídy se otevírají/uzavírají podle toho, pod který stupeň spadají (když je zavedena prezenční výuka na 1. stupni ZŠ a distanční výuka na 2. stupni ZŠ, je tomu stejně i na speciálních školách a ve speciálních třídách běžných škol)
  • V nejhorším stupni PES (šestém) jsou uzavřeny i mateřské školy (tak je tomu v současnosti na Slovensku nebo v Německu (např. Berlín), kde MŠ mohou navštěvovat výhradně děti rodičů IZS a dalších klíčových profesí)
  • Větší pravomoc ředitelů škol (mohou rozhodnout, zda (a kteří) žáci zůstanou na distanční výuce, přestože PES již umožňuje prezenční výuku (a v některých případech, jako jsou málotřídní nebo speciální školy/třídy, i opačně - při splnění určitých podmínek umožní žákům prezenční výuku, i když ji PES aktuálně plošně v celé ČR neumožňuje)

sobota 23. ledna 2021

MŠMT: Informace k provozu škol od 25. ledna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozeslalo v pátek 22. ledna 2021 prostřednictvím datové schránky ředitelům škol nový manuál k provozu škol od pondělí 25. ledna 2021.

středa 20. ledna 2021

MPSV: Náhrada mzdy v případě karantény

Zveřejňujeme podrobnou odpověď z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na dotaz Pedagogické komory, z. s., k problematice náhrady mzdy/platu v případě karantény kvůli pozitivnímu testu na COVID-19. Informace využijí ředitelé škol i zaměstnanci. MPSV uvádí doporučení, jak postupovat, pokud se v karanténě ocitne přímo konkrétní pracovník; jak řešit případy, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci z důvodu vyhlášení karantény ve škole a nepřítomnosti dětí/žáků (překážka v práci na straně zaměstnavatele); kdy lze problém řešit formou home-office


úterý 19. ledna 2021

Společný protest šesti školských organizací proti novele zákona o pedagogických pracovnících

Zástupci šesti školských organizací, děkani pedagogických fakult a další významné osobnosti českého školství vyzvali společně poslance, aby ve třetím čtení neschválili novelu zákona o pedagogických pracovnících (konkrétně se jedná o nový paragraf 9a). Celý text dopisu poslancům naleznete zde...

Informace pro předsedy poslaneckých klubů politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a výzva poslankyním a poslancům

Obracíme se na vás v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Konkrétně jde o § 9a

„(1) Zaměstnanci, který je absolventem akreditovaného magisterského studijního programu, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat.“

Tato úprava podle navrhovatele vychází z údajně kritického nedostatku kvalifikovaných učitelů, z deklarované potřeby zkvalitnit výuku ve školách odborníky z praxe a z představy o nutnosti dále posílit pravomoci ředitelů v personální oblasti. Domníváme se, že argumenty, z nichž vychází návrh novely, jsou nepřesné a zcela podceňují velké riziko, které by schválení novely přineslo.

Nedostatek učitelů není plošný ani katastrofický

Na 2. stupni ZŠ je zajišťována výuka v 7 % úvazků nekvalifikovanými a jen 2,4 % vyučujících učitelské studium nezahájilo (na SŠ je nekvalifikovaných úvazků něco přes 5 % a studium dosud nezahájilo 2,3 %). V absolutních číslech jde maximálně o 1 600 nekvalifikovaných učitelů, kteří si kvalifikaci ani nedoplňují – ze zhruba 70 000 vyučujících na těchto stupních škol. Problém je tedy regionální (v Karlovarském kraji je nekvalifikovaných úvazků téměř jedna pětina a kvalifikaci si jich nedoplňuje 8 %) nebo aprobační (v některých vyučovacích předmětech) – v osmi krajích jde o zlomky jednoho procenta nebo maximálně do 2 % nekvalifikovaných. Místo regionálně a aprobačně zacílených opatření navrhuje novela cestu plošného snížení kvalifikačního požadavku. Novela tak naplňuje známé rčení „jít s kanónem na mouchy“.

Tolik objektivní údaje z matriky MŠMT (na rozdíl od „šetření“, kterými předkladatel argumentuje).

Zkvalitnění výuky otevřením odborníkům z praxe je vlamováním do otevřených dveří a nedoloženým předpokladem

1. Především, odborníci z praxe mohou na školách vyučovat již dnes.[1] Platí to pro střední školy a pro odborné předměty.

2. Novela však bez zdůvodnění rozšiřuje tuto možnost i na 2. stupeň ZŠ a především na všeobecně vzdělávací předměty, např. matematiku nebo český jazyk. A ještě více než dnes rozvolňuje vazbu na předmět odbornosti (aprobaci). Vysokoškolský absolvent jakéhokoli oboru totiž bude moci vyučovat jakýkoli vyučovací předmět. Dikce novely nijak nezabraňuje možnosti, aby např. odborník na elektrotechniku, učil český jazyk na 2. stupni ZŠ nebo odborník na podvojné účetnictví tamtéž matematiku. Naopak si o tom nikdo ani nedovolí uvažovat. O zkvalitnění výuky lze tedy důvodně pochybovat.

3. Novela navíc ani nepožaduje, aby pedagogicky nekvalifikovaný učitel zahájil učitelské studium (pedagogické minimum). V současné dikci zákona je požadovaná podmínka, že si pedagogické vzdělání doplní například v 250hodinovém doplňujícím pedagogickém studiu (DPS). Na výtku, že jde o studium leckdy nekvalitní, novela vůbec nereaguje. Nepředpokládá kroky ke zkvalitnění tohoto doplňujícího studia.  Statistiky přitom dokládají, že třetina nových kvalifikovaných učitelů – potenciálních odborníků s jiným vzděláním – absolvovala právě DPS.

Bezprecedentní rozšíření pravomoci ředitelů za cenu degradace učitelského vzdělání a napětí v pedagogických sborech

1. Ve všech vyspělých zemích uděluje profesní kvalifikaci stát, nikoli ředitel školy. U uznávaných profesí ani nelze uvažovat o jiném potvrzení kvalifikace. O kvalifikaci lékaře také nerozhoduje primář nebo přednosta, který svým podpisem uzná jako chirurga např. veterináře. Novela opouští možnost, aby odborník na (střední) škole učil, ale jako nekvalifikovaný. Jedním podpisem ředitele uděluje kvalifikaci na tři roky.

2. Navíc, v novele žádná pojistka proti řetězení takových úvazků, ani proti domluvám o výměnách nekvalifikovaných mezi školami není. Máme prý spoléhat na morálku ředitelů a zřizovatelů.

3. Novela ponechává řediteli naprostou volnost v kritériu přijetí „mnohem schopnějšího bez kvalifikace“. Nestanovuje ani rámcově, jaké charakteristiky má takový pracovník mít. Když se řediteli přihlásí kvalifikovaný učitel, nic ho nebude nutit, aby přezkoumal, zda je „nekvalifikovaně kvalifikovaný“ skutečně schopnější.

4. Ředitelům prý ubude administrativní zátěž. Nebudou muset za každou cenu hledat kvalifikovaného a údajně byrokraticky dokládat, že ho nesehnali, a až pak zaměstnat nekvalifikovaného. Je s podivem, co lze vykládat za administrativní balast. Dokonce i tak „nepedagogickou“ věc, jako je vzdělání vzdělavatele žáků.   

5. Degradace učitelského vzdělání za cenu růstu napětí v pedagogických sborech. Předpoklad, že plnohodnotné VŠ vzdělání učitelů tímto krokem nebude znehodnoceno, je mylný. Ve sborovnách budou vedle sebe ti, kteří absolvovali léta speciálně zaměřeného vzdělávání, náslechy, rozbory praxe a vedle nich novelou stejně kvalifikovaní – podpisem ředitele. Již nyní lze z reakcí učitelů vyčíst, že tuto situaci vnímají jako degradaci vlastního vzdělání.

Neplatí tedy, že novela „jen“ kodifikuje běžný stav na školách, zkvalitní výuku odborníky z praxe a uleví ředitelům. Rizika tohoto rozpadu systému přípravy na regulovanou profesi jsou ve světle důkazů o vztahu kvalifikace učitelů a výsledků žáků zřejmá.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, ve světle těchto argumentů vás proto žádáme o neschválení § 9a, odst. (1) novely.

 

Asociace děkanů pedagogických fakult

prof. RNDr. Jan Picek, CSc., předseda

jan.picek@tul.cz

 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

František Dobšík, předseda

dobsik.frantisek@cmkos.cz

www.skolskeodbory.cz

 

Česká pedagogická společnost

doc. Mgr. Petr Najvar, předseda

najvar@ped.muni.cz

www.cpds.cz

 

Asociace češtinářů, z. s.

Mgr. Josef Soukal, předseda

soukal@ascestinaru.cz

www.ascestinaru.cz

 

AMATE (Asociace metodiků - Association of Teacher Educators)

za výbor: Mgr. Jana Čadová

amate@amate.cz

www.amate.cz

 

Pedagogická komora, z. s.

Mgr. Radek Sárközi, prezident

radek.sarkozi@pedagogicka-komora.cz

www.pedagogicka-komora.cz

 

doc. PhDr. Jiří Němec, PhD.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, děkan

nemec@ped.muni.cz

www.ped.muni.cz

 

doc. Mgr. Daniel Jandačka, PhD.

Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, děkan

daniel.jandacka@osu.cz

www.pdf.osu.cz

 

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

profesor pedagogické psychologie

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

člen Řídícího výboru pro vzdělávání UNESCO

bývalý ministr školství

stanislav.stech@pedf.cuni.cz

 [1] "Zaměstnanci, který je výkonným umělcem, výtvarným umělcem, uznávaným odborníkem v oboru nebo který má odbornou kvalifikaci podle § 21, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele předmětu střední školy odpovídajícího uměleckému nebo odbornému zaměření nebo odborné kvalifikaci zaměstnance za splněný, pokud týdenní pracovní doba tohoto zaměstnance u právnické osoby vykonávající činnost školy nepřesahuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby a pokud tento zaměstnanec mimo pracovněprávní vztah k právnické osobě vykonávající činnost školy provádí umělecké výkony, vytváří umělecká díla, vykonává činnost v oboru, v němž je uznávaným odborníkem, nebo činnost, pro niž splňuje odbornou kvalifikaci podle § 21“.


pondělí 18. ledna 2021

Ombudsman: MŠMT pochybilo. Ředitelky mateřských škol mají nárok na vyšší platovou třídu

Úřad veřejného ochránce práv dospěl k závěru, že se Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR dopustilo pochybení, když ve své metodice zpochybnilo zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do 11. platové třídy. Podnět ombudsmanovi v této věci podal prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi již v roce 2019, celé šetření ovšem bylo ukončeno až nyní v lednu 2021.


Ředitelé samostatných mateřských škol byli až do roku 2019 zařazováni většinou do 10. platové třídy. Pedagogická komora na konci školního roku 2018/2019 upozornila úřady, obce i ředitele škol, že se jedná o chybu, protože příslušné nařízení vlády umožňuje minimálně od roku 2010 přiznat ředitelkám samostatných mateřských škol vyšší platovou třídu. Radek Sárközi zpracoval vzorovou žádost adresovanou zřizovatelům škol, kterou využila řada ředitelek. Pedagogická komora zároveň oficiálně oslovila obce, které mateřské školy zřizují, aby bylo žádostem od ředitelek samostatných mateřských škol vyhověno. Díky tomu došlo v průběhu letních měsíců roku 2019 k přeřazení skoro 1 400 ředitelů a ředitelek (z celkového počtu 2 600 samostatných mateřských škol v České republice) do 11. nebo 12. platové třídy.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na tuto aktivitu Pedagogické komory a hromadné podávání žádostí o vyšší platovou třídu ředitelkami reagovalo v průběhu léta 2019 tím, že narychlo přepracovalo Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků, v němž nově zpochybnilo přeřazování ředitelek samostatných mateřských škol do 11. platové třídy. Tehdejší první náměstek MŠMT Václav Pícl dokonce rozeslal za ministerstvo oficiální dopis hejtmanům, v němž zařazování ředitelek do vyšších platových tříd zpochybnil. To znejistilo některé zřizovatel škol, takže své původní rozhodnutí poskytnout ředitelkám vyšší platovou třídu zrušili.

Pedagogická komora proto podala podnět úřadu veřejného ochránce práv, který si vyžádal stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i Ministerstva práce ČR. Ve výsledné zprávě o šetření ve věci zařazování ředitelů a ředitelek mateřských škol do platových tříd úřad ombudsmana konstatoval, že se MŠMT dopustilo pochybení.

„Otázkou zůstává, kdo nahradí více než dvěma tisícům ředitelů samostatných mateřských škol ušlé finance za uplynulých 10 let, kdy byly ředitelky kvůli chybnému výkladu nařízení vlády ze strany ministerstva školství zařazovány pouze do 10. platové třídy,“ komentuje celou kauzu Radek Sárközi.

Pedagogická komora v této věci zorganizovala podpisovou akci, do které se nakonec zapojilo více než tisíc ředitelů samostatných mateřských škol. Otevřeným dopisem ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání, který byl původně adresován přímo premiérovi, se zabýval mimo jiné školský výbor Senátu, který přijal v této věci usnesení. Pedagogická komora rovněž požadovala odvolání prvního náměstka MŠMT Václava Pícla, kterého nakonec v roce 2020 nahradil Karel Kovář. Aktuálně organizuje Pedagogická komora petici za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách s cílem shromáždit 10 000 podpisů.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Ombudsman: Zpráva o šetření ve věci zařazování ředitelů a ředitelek mateřských škol do platových tříd
Usnesení senátního výboru k situaci v mateřských školách
Petice za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách
Vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky MŠ
MŠMT: Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací


Pedagogická komora - hlas rozumu ve vzdělávání

Pedagogická komora je největším školským spolkem v České republice. Sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky, kteří pracují v MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ a VŠ (státní, soukromé i církevní školy).

neděle 17. ledna 2021

V Praze se za týden ztrojnásobil počet MŠ v karanténě

Krajská hygienická stanice hlavního města Prahy zveřejňuje každý pátek statistiky k výskytu koronaviru ve školách za uplynulý týden. Zatímco k 8. lednu 2021 řešilo COVID-19 pouze 25 mateřských škol, o týden později to už bylo 74 mateřských škol... Počet žáků v karanténě vzrostl skoro pětinásobně - z 328 na 1604 žáků k 14. lednu 2021.pátek 15. ledna 2021

MŠMT: Manuál k pedagogické intervenci

Od 1. února 2021 vejdou v účinnost změny ohledně pedagogické intervence MŠMT k těmto změnám vydalo dne 14. ledna 2021 speciální manuál...

"K ukončení poskytování stávajících pedagogických intervencí jako opatření ve vyšším než 1. stupni podpory dojde v informačním systému k vykazování R 44-99 automaticky, a to v rámci lednové agregace údajů pro správní úřady (tj. na přelomu ledna a února 2021)."

"Doporučujeme zejména zohlednění realizace pedagogické intervence formou zvýšení osobního příplatku podle § 131 zákoníku práce (zejména v případě, pokud daný pedagogický pracovník bude pedagogickou intervenci tímto způsobem vykonávat standardně a dlouhodobě), pravidelně vyplácených odměn podle § 134 zákoníku práce či cílových odměn podle § 134a zákoníku práce. Konkrétní parametry pro tyto složky platu je na místě (obdobně jako v jiných případech) stanovit ve vnitřním platovém předpise zaměstnavatele."

AKTUÁLNÍ TÉMA: Výuka matematiky

Současná diskuze o výuce matematiky se zaměřuje na rozdíly mezi Hejného metodou a klasickou didaktikou, ale existuje více přístupů k výuce matematiky - metoda montessori, začít spolu, waldorfská pedagogika, tvořivá škola, daltonský plán atd.

úterý 12. ledna 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Výuka on-line

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na stránky, které se zabývají on-line výukou. V diskuzi můžete kolegům doporučovat další...pondělí 11. ledna 2021

Školský výbor PSP: Usnesení k třídnickému příplatku

Školský výbor Poslanecké sněmovny přijal dne 6. ledna 2021 usnesení k příplatku za třídnictví, které iniciovala Pedagogická komora, z. s.
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny

vyzývá Vládu České republiky, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí předložila legislativní změnu umožňující zvýšení třídnického příplatku a specializačních příplatků pedagogických pracovníků formou nařízení vlády, a to tak, aby se třídnický příplatek zvýšil na úroveň Kč 1500,- až Kč 2500,-. V případě specializačních příplatků vyzývá vládu pak k takové úpravě, která by odrážela náročnost a významnost jednotlivých činností, a to na základě vyhodnocení současného využití těchto pozic.

neděle 10. ledna 2021

pátek 8. ledna 2021

Benefity pro členy spolku Pedagogická komora

Hlavním benefitem pro členy spolku Pedagogická komora je vzájemná výměna zkušeností, pomoc a podpora. Jsme profesní stavovskou organizací, která sdružuje učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky, kteří se rozhodli táhnout společně za jeden provaz. Naším cílem je podpořit pozitivní změny ve vzdělávání a prosadit lepší pracovní podmínky ve školství. Členové spolku Pedagogická komora mohou navíc využívat konkrétní benefity buď pro sebe, nebo v některých případech i pro celou školu, na které působí. 

Aktuální benefity
  • připravujeme...

Minulé benefity

čtvrtek 7. ledna 2021

Učitelé mají za třídnictví menší hodinovou sazbu, než je minimální mzda!

Vyjádření k avizovanému navýšení příplatku za třídnictví ze současných 500 až 1300 Kč na 1500 až 2500 Kč měsíčně, které vyplývá z usnesení, které 6. ledna 2021 přijal školský výbor Poslanecké sněmovny.

Pedagogická komora, z. s., dlouhodobě usiluje o valorizaci příplatku za třídnictví, který v současnosti začíná na částce 25 korun za hodinu práce, což je hluboko pod aktuální minimální mzdou, která činí 90,50 Kč/hod. Pokud by se tzv. zvláštní příplatek zvýšil na minimálně 1500 Kč měsíčně, pobírali by třídní učitelé stále pouze 75 Kč za hodinu, což je přibližně polovina státem zaručené mzdy pro pedagogy, která v roce 2021 činí 148,40 Kč/hod.

„Uspořádali jsme šetření mezi učiteli, které prokázalo, že třídní učitel pracuje o 20 hodin měsíčně více. než učitel, který třídnictví nemá,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „podobné šetření proběhlo například v Německu a jeho výsledek byl obdobný.“

V Poslanecké sněmovně se zasekl návrh novely zákoníku práce, na kterém Pedagogická komora spolupracovala. V něm skupina poslanců za KDU-ČSL už v roce 2018 navrhovala třídnický příplatek ve výši 2500 až 3500 Kč měsíčně. Bohužel jeho schválení soustavně blokují poslanci za ANO, přestože ministerstvo školství vedené Robertem Plagou k němu dalo kladné stanovisko.

Na Slovensku je definována práce třídního učitele zákonem a zákon rovněž stanoví minimální výši příplatku za třídnictví jako 5 % platu, v České republice třídnictví definováno v legislativě není a výše tzv. zvláštního příplatku je určena pouze v nařízení vlády. Narozdíl od Slovenska nemají v Česku na tento příplatek nárok učitelky mateřských škol.


Zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

"§ 13b (1) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach."