sobota 31. října 2020

O situaci mateřských škol a distanční výuce v Radiožurnálu

Dvacet minut Radiožurnálu (30.10.2020 v 17:06)

Hostem je Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora. Jak dlouho ještě zůstanou v Česku uzavřené školy a jak dlouho budou žáci odkázáni jen na distanční výuku? Je zapotřebí uzavírat i takzvané speciální školy, které měly dosud výjimku? Existují spolehlivá data o tom, kolik pedagogů nemůže ze zdravotních důvodů vyučovat ani na dálku? Moderuje Tomáš Pancíř.

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/radiozurnal/41/2020-10-30

středa 28. října 2020

Pedagogická komora: Vláda by měla uzavřít i speciální školy a třídy

Vedení Pedagogické komory, z. s., doporučuje, aby vláda co nejdříve uzavřela speciální školy a speciální třídy při běžných základních školách. Dokud se nezlepší epidemiologická situace, měla by na vysokých, středních a základních školách pokračovat distanční výuka.

„Vláda avizovala, že budou školy otevřeny, až když reprodukční číslo klesne pod hodnotu 0,8, ale toho se bohužel nedaří aktuálními opatřeními dosáhnout, proto budou muset zůstat školy zavřené i v listopadu,“ uvádí Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „pomohlo by, kdyby se navíc uzavřely i speciální školy a třídy.“

Narozdíl od letošního jara zůstaly po tlaku některých neziskových organizací v říjnu otevřené školy a třídy podle § 16 odstavce 9 školského zákona, jak zní jejich oficiální označení. Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou tak nuceni své děti do těchto škol posílat, protože pro tyto žáky platí povinná školní docházka v prezenční formě.

„Pokud se rodiče bojí o zdraví dítěte nebo zdraví svých blízkých, a žáka proto do školy nepošlou, nemají narozdíl od jara nárok na ošetřovné,“ upozorňuje speciální pedagožka Jana Karvaiová, „škola v tomto případě žákovi ani nemusí poskytovat vzdělání distančním způsobem, jak je tomu v případě běžných základních škol, které zůstávají plošně uzavřeny.“

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří v rámci inkluze navštěvují běžné třídy, jsou nyní doma a vzdělávají se distančně. Žáci se stejnou diagnózou, kteří navštěvují speciální třídy nebo školy, ale tuto možnost nemají, což lze považovat za diskriminační.

V těchto školách pracují učitelé a další zaměstnanci, kteří často patří k rizikovým skupinám kvůli vysokému věku nebo zdravotnímu stavu. Ti obdrželi od vlády pouze deset kusů respirátorů, další si už budou muset pořizovat ze svého. Jelikož žáci nemusí nosit roušky, nelze v současnosti považovat ochranu pedagogů za dostatečnou, jak je tomu u jiných profesí.

„Na jaře jsme si distanční výuku vyzkoušeli a ověřili jsme, že i žáci ze speciálních tříd ji zvládají, občas dokonce lépe než žáci běžných tříd,“ dodává Jana Karvaiová, která vede sekci speciálních pedagogů v Pedagogické komoře, „navíc jsme se od září na tuto alternativu intenzivně připravovali, tudíž by nás nezastihla nepřipravené, jak tomu bylo na jaře.“

Mimořádná dotace na zakoupení notebooků, kterou základním školám poskytlo Ministerstvo školství na základě usnesení Poslanecké sněmovny, byla určena všem základním školám včetně speciálních. Většina rodin má k dispozici potřebnou techniku i internetové připojení a na on-line výuku jsou žáci připraveni.

„Pokud by přes špatný epidemiologický vývoj vláda nechtěla uzavřít speciální školy a třídy plošně, měla by alespoň umožnit ředitelům, aby o přechodu na distanční výuku rozhodli sami na základě aktuální situace v dané škole,“ navrhuje Radek Sárközi, „tento princip by se mohl využít i při postupném otevírání všech základních a středních škol, až se situace zlepší.“

V současné době musí mít zdraví přednost před vším ostatním. Uzavření speciálních škol a tříd by přispělo k dalšímu omezení vzájemných kontaktů, čímž by se snížilo riziko nákazy mezi učiteli a žáky i jejich rodinami.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz