čtvrtek 21. prosince 2017

Zástupce Pedagogické komory jednal s Václavem Klausem

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi setkal na půdě školského výboru Poslanecké sněmovny s Václavem Klausem. Václav Klaus úvodem ocenil aktivitu zakladatelů Pedagogické komory ohledně nepřijetí kariérního řádu pro učitele a jejich úspěšnou petiční akci. Radek Sárközi pogratuloval Václavu Klausovi ke zvolení předsedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a představil mu spolek Pedagogická komora a jeho cíle.

Aktuálním cílem Pedagogické komory je zahájit proces revize inkluze, jehož výsledkem by měly být pozitivní změny v legislativě. Za tímto účelem založila Pedagogická komora samostatný pracovní tým. Také Václav Klaus vidí v současném nastavení společného vzdělávání řadu problémů. Rozhodně ale není pro úplné zrušení inkluze, jak často tvrdí jeho kritici. Je třeba nastavit efektivnější a administrativně méně náročný systém, který pomůže žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho základem je kvalifikovaná péče speciálních pedagogů o žáky, kteří to potřebují, i dostatek finančních prostředků.

Dalším diskutovaným tématem byla přebujelá administrativa, která v posledních letech zavalila ředitele i učitele. Radek Sárközi informoval Václava Klause, že v rámci Pedagogické komory vznikl pracovní tým pro snižování administrativní zátěže škol a že už na toto téma jednal s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem a školským ombudsmanem Ladislavem Hrzalem, který by si ho rád vzal za své jakožto organizátor setkání zástupců všech institucí požadujících po školách administrativní úkony. Václav Klaus doporučuje v legislativě taxativně vymezit, co které instituce mohou po školách požadovat, aby školy mohly administrativní úkony nad rámec tohoto vymezení odmítat.Setkání všech zainteresovaných stran k tématu administrativa, inkluze nebo změn ve financování škol by se mohlo konat i na půdě školského výboru Poslanecké sněmovny, navrhl Radek Sárközi.

Pedagogická komora nabízí, že bude úzce spolupracovat s Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby vznikající zákony a jejich novely byly kvalitně zpracované a dostatečně prodiskutované s řadovými učiteli a řediteli, což doposud chybělo.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

středa 20. prosince 2017

Výdaje na školství v roce 2018 klesnou pod 13 % na nejnižší procento od roku 2006

Zatímco v roce 2016 činily výdaje na školství 14,2 % všech výdajů státního rozpočtu, na rok 2018 se plánuje jen 12,9 %. Výdaje na školství v roce 2018 tedy klesnou pod 13 % na nejnižší procento od roku 2006! Schválený rozpočet počítá s výdaji 1364,5 miliardy korun, z toho na školství půjde 176,1 mld. Pro srovnání v roce 2011 byly výdaje státního rozpočtu 1155,5 miliard korun a na školství šlo 173,7 mld., tedy 15 %. Nejvyšší výdaje na školství byly v roce 2015, a to 182,8 miliard - rozpočet na rok 2018 tudíž není rekordní ani v absolutní částce.

Poslanci v závěrečném hlasování přidali mimo jiné 3,3 miliardy korun na sociální služby, miliardu korun na podporu agropotravinářského komplexu a 300 milionů na investice do mateřských a základních škol. Sněmovna také přidala 100 milionů korun speciálním školám na učební pomůcky pro těžce postižené žáky. V doprovodném usnesení poslanci podpořili budoucí zvyšování výdajů ministerstva školství na regionální a vysoké školy. Sněmovna doporučila vládě, aby už od září zvýšila učitelům platy o 15 procent a ostatním pracovníků ve školství o desetinu.


Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet se schodkem 50 miliard korun. Rozpočet počítá s příjmy 1314,5 miliardy korun a výdaji 1364,5 miliardy korun. Nyní ho dostane k podpisu prezident republiky. Senát se schvalováním rozpočtu nezabývá. Pro rozpočet hlasovalo 140 poslanců, podpořili ho poslanci bývalé vládní koalice, tedy ANO, ČSSD a KDU-ČSL, k nimž se přidali poslanci SPD a KSČM. Proti schválení rozpočtu byli poslanci ODS a TOP 09, Piráti se až na poslankyni Lenku Kozlovou, která jej podpořila, zdrželi, zdržel se i klub STAN.

Věra Kovářová (STAN) neuspěla s návrhem přidat 15,7 mld. Kč na platy učitelů v regionálním školství. Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) neprosadila přesun 7,5 miliard korun na platy učitelů z podpor agropotravinářského komplexu.

Zdroje: ČTK a PK

pondělí 18. prosince 2017

Poslanci odpovídají na e-mail Pedagogické komory ohledně podfinancování školství

Radek Sárközi rozeslal 13. prosince 2017 za Pedagogickou komoru, z.s., všem poslancům e-maily s informacemi o dlouhodobém podfinancování českého školství a chybějící částce 60 miliard v kapitole MŠMT ve státním rozpočtu na rok 2018. Odpověď zaslalo pět poslanců...

Dobrý den,

děkujeme za podnět i za data. Jménem pana poslance Víta Rakušana bych vás ráda ujistila, že školství je prioritou pro celý poslanecký klub Starostů a nezávislých. Konkrétně se tomuto tématu věnuje pan předseda Gazdík a hlavně paní poslankyně Kovářová, která podala pozměňovací návrhy týkající se finančních prostředků na výstavbu mateřských škol, stejně jako návrh na zvýšení platů učitelů (v hodnotě 15,5 mld. Kč). Ještě jednou děkujeme za podněty.

S přátelským pozdravem

Barbora Urbanová asistentka poslance Víta Rakušana (STAN)

Vážený pane Sárközi,

děkuji za Váš email. Plně se s Vámi ztotožňuji a sdílím nutnost lépe financovat školství, a to jak v rámci tabulkových platů, tak v rámci pravomocí ředitele odměňovat výborné učitele. Platy učitelů (a dalších pracovníků ve školství) byly a jsou pro TOP 09 prioritou, jak jsme slibovali už před volbami a nadále na tom trváme. Předkládám proto pozměňovací návrh k rozpočtu, viz příloha, který má přidat do rozpočtu školství 7 534 195 519 Kč. Je to umění možného v současném návrhu rozpočtu, který mohu navrhnout jako poslankyně. TOP 09 navrhovala ve svém programu, aby do regionálního školství ročně směřovalo o 30 miliard korun více, mnou navrhovaná částka je zhruba 1/4 z takové sumy, tudíž není dle mého názoru dostatečná, ale je to alespoň první krok.

S pozdravem

Markéta Pekarová Adamová (1. místopředsedkyně TOP 09)

Hezký den,

děkuji Vám za text. Navýšení rozpočtu školství rád podpořím. Navrhujeme za klub KDU-ČSL navýšení o více než 3 miliardy.

Zdravím Vás

Jan Čižinský (KDU-ČSL)

Dobry den,

pani poslankyne Majerova Zahradnikova se bude rozpoctem skolstvi zabyvat a jiz predlozila prvni pozmenovaci navrh:

http://www.psp.cz/sqw/ppn.sqw?id=6467

Kdybyste mel jakekoliv konkretni navrhy, tak mi je klidne zaslete a prostudujeme je.

S pozdravem a podekovanim

Lucie Szantova asistenka poslankyne Zuzany Majerove Zahradnikove (ODS)

Dobrý den,

děkuji za informace, vše si pečlivě prostuduji a uvidím co se dá dělat.

S pozdravem

Mikuláš Peksa (Piráti)

Vážený pane Sárközi,

o čem všechny politické strany před volbami hovořily, jsme se rozhodli realizovat a minulý týden jsme navrhli přesun 15,6 mld Kč na platy učitelů. Že je dlouhodobě české školství podfinancované, není sporu. Pevně doufám, že i ostatní strany dodrží své politické sliby a peníze pro školství budou prioritou.

S pozdravem

Mgr. Jan Farský (STAN)


Ve školství chybí 60 miliard. Napraví to poslanci?

Radek Sárközi: Ve školství chybí 60 miliard. Napraví to poslanci? (MF DNES 18.12.2017)

středa 13. prosince 2017

České školství je dlouhodobě podfinancované

V současné době hlasují poslanci o podobě státního rozpočtu na rok 2018. Pedagogická komora podporuje navýšení kapitoly školství, které je dlouhodobě podfinancované. Tato skutečnost má negativní dopady na kvalitu vzdělávání – školy nemají peníze na pomůcky a nové moderní učebnice, chybějí finanční prostředky na nákup výpočetní techniky, výukový software a konektivitu škol, v řadě oblastí ředitelé marně shánějí kvalifikované učitele, ve školách chybí pomocný personál (psychologové, speciální pedagogové, asistenti, sociální pedagogové, administrativní síly…), platy učitelů jsou stále nejnižší v EU, výdajů na školství v poměru k HDP trvale od roku 2011 klesá.

„Kvalita školství rozhoduje o budoucí prosperitě a konkurenceschopnosti našeho státu, každá investice do vzdělávání se násobně vrátí, nelze na něm šetřit bez negativních důsledků pro celou společnost,“ upozorňuje prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

V roce 2011 činily výdaje ze státního rozpočtu na školství 4,3 % HDP, v roce 2016 pouhých 3,7 % HDP – průměr zemí EU je přitom 5,1 % HDP. Aby se Česká republika dostala na průměr EU, musel by se školský rozpočet navýšit o 38 %. Více informací obsahuje tato tabulka.

Poměr platů učitelů na 2. stupni ZŠ vůči platům jiných vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců činil v ČR 55 %, což je nejnižší podíl ze všech zemí OECD a EU. Průměr OECD činí 85 % a EU 86 %. Například v sousedním Polsku je to 83 %. Aby se platy českých učitelů dostaly na průměr EU, musely by vzrůst o 56 %. Viz tento článek.

V zemích EU je průměrný nárůst platu učitele po 15 letech praxe skoro 38 %, v ČR pouhých 7 %. Zatímco v zemích EU je průměrný počet žáků na jednoho učitele 14 až 17, v ČR činí 19 až 22 žáků. Čeští učitelé tudíž musejí pracovat v početnějších třídách než jejich kolegové v EU. Podrobné údaje naleznete v tomto příspěvku.ČR vydává na vzdělávání pouze 8,0 % celkových veřejných výdajů, přičemž průměr OECD činí 11,2 % a průměr EU je 9,9 %. Ze sousedních zemí vydává měně jen Maďarsko (6,8 %), ostatní dávají více: Slovensko (8,7 %), Německo (9,5 %), Polsko (9,3 %). Aby se ČR dostala na průměr OECD, musela by zvýšit tyto výdaje o 40 %.

Česká republika vydává na nevysokoškolské vzdělání jeden z nejnižších podílů veřejných výdajů a HDP v rámci EU i OECD. Zatímco průměr OECD je 3,4 %, ČR vydává pouze 2,5 %, což je téměř o třetinu méně. Méně vydává pouze Maďarsko (2,3 %). Aby se ČR dostala na průměr OECD, musela by zvýšit tyto výdaje o 36 %.

Pedagogická komora je největším spolkem v českém školství. Sdružuje přes 1.600 pedagogů (učitelů, ředitelů a dalších pedagogických pracovníků). Jejím hlavním cílem je zlepšit pracovní podmínky všech pedagogů.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

úterý 12. prosince 2017

Pedagogové mají nový spolek

S laskavým dovolením redakce časopisu Rodina a škola přebíráme rozhovor o Pedagogické komoře, který vedl Jan Nejedlý. Rozhovor s Radkem Sárközim vyšel v čísle 10/2017 časopisu Rodina a škola. Lépe čitelnou verzi naleznete v tomto samostatném souboru.

čtvrtek 7. prosince 2017

Zástupce Pedagogické komory jednal se školským ombudsmanem

V úterý 28. listopadu se setkali prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi a školský ombudsman Ladislav Hrzal na ministerstvu školství ke společnému jednání. Radek Sárközi představil nově vzniklý spolek a jeho cíle. Jedním z hlavních cílů Pedagogické komory je postupné snižování administrativní zátěže škol.

Toto téma již Radek Sárközi projednával s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Prezident Pedagogické komory vidí cestu ve vytvoření pracovní skupiny, kde by se sešli zástupci všech zainteresovaných stran a pokusili se domluvit na konkrétních krocích. Především jde o zástupce ministerstva školství, Asociace krajů ČR, Sdružení měst a obcí ČR a České školní inspekce. Tato myšlenka školského ombudsmana velmi zaujala. Rád by se v této věci aktivně angažoval a pokusí se v příštím kalendářním roce takové setkání zprostředkovat.


Ladislav Hrzal informoval o charakteru své práce. V uplynulém roce se zaměřil na problematiku šikany. Lidé se na něj obracejí především se stížnostmi nebo žádostmi o informace. Školský ombudsman vystupuje především jako mediátor, který se snaží urovnávat spory mezi rodiči a školou nebo mezi pedagogy uvnitř školy. Často kladené otázky by mohly být zveřejňovány na webu MŠMT. Již nyní mohou návštěvníci internetových stránek najít speciální formulář pro podávání stížností.

Radek Sárközi upozornil školského ombudsmana na jeden dlouhodobý problém, kdy ředitelky mateřských škol bývají zařazovány pouze do 10. platové třídy, zatímco ředitelé ZŠ i SŠ do 13. platové třídy a učitelé ZŠ i SŠ do 12. platové třídy. A dále na velký propad mezi 9. a 8. platovou třídou u učitelek mateřských škol nebo vychovatelek. Po 15% navýšení tarifních platů pedagogických pracovníků státních škol se značně rozevřely nůžky mezi učiteli církevních a některých soukromých škol, protože u nich se normativ na žáka navyšuje až s ročním zpožděním.

pondělí 4. prosince 2017

Platy učitelů a počty žáků v mezinárodním srovnání

Jaký je počet žáků na učitele? Zatímco v zemích EU je průměrný počet žáků na jednoho učitele 14 až 17, v ČR činí 19 až 22 žáků. Čeští učitelé tudíž musejí pracovat v početnějších třídách. V tabulce najdete údaje za ČR, průměr zemí OECD a EU...


A jaký je roční průměrný plat učitelů po 15 letech praxe? V zemích EU je průměrný nárůst platu učitele po 15 letech praxe skoro 38 %, v ČR pouhých 7 % (řádek ISCED 1).

(Na tabulky je třeba kliknout, aby se zvětšily do čitelné velikosti.)

Zdroj: Country Note Czech Republic a klíčová fakta EaG 2016

pátek 1. prosince 2017

Jak pracovat s účtem na doméně pedagogicka-komora.cz

Pedagogická komora, z.s., využívá sadu aplikací G Suite pro neziskové organizace. Jde o Účet Google na doméně pedagogicka-komora.cz, který na rozdíl od běžného Účtu Google (například jmeno@gmail.com) vytváří a spravuje administrátor G Suite.

Každý člen má pro potřeby identifikace a interní komunikace vytvořen účet ve tvaru jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz.

G Suite je sada integrovaných aplikací, které organizacím umožňují používat vlastní doménu a být produktivnější, efektivnější a lépe spolupracovat. S pomocí oblíbených nástrojů, jako je Gmail, Kalendář a Dokumenty, mohou členové přistupovat k společným datům odkudkoli, v libovolném zařízení a soustředit se jen na společné činnosti s vysokou mírou zabezpečení.

Základní přihlášení a správa členského účtu je na adrese https://myaccount.google.com/introPřihlásit se můžete klepnutím na modré tlačítko Přihlásit se vpravo nahoře:

 


Zobrazí se vám přihlašovací obrazovka Účtu Google:Po zadání jména účtu, tedy jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz a odklepnutí tlačítka Další, se zobrazí výzva k zadání hesla:
 

Pokud budete mít problémy s přihlášením, obraťte se na administrátora e-mailem na adresu janek.wagner@pedagogicka-komora.cz, zprávou na sociální síti Facebook nebo pomocí chatu Hangout na janek.wagner@gmail.com.

Řadu problémů s přihlášením můžete vyřešit i pomocí nápovědy:Po zadání správného hesla se změní úvodní okno G Suite (pokud si vložíte vaši fotografii, bude se zobrazovat, jinak se zobrazí jen počáteční písmeno vašeho jména) :K jednotlivým nástrojům G Suite můžete přistupovat po klepnutí na ikonku s devíti čtverečky vpravo nahoře:
Po klepnutí na ikonku se zobrazí nabídka nástrojů:
Každý člen získává v G Suite vlastní chráněné a zálohované datové úložiště o celkové velikosti 30 GB, které využívají nástroje Gmail, Disk Google a Fotky Google (podle vašeho nastavení se fotografie nahrané ve vysoké kvalitě budou ukládat mimo tento limit, ale fotky nahrané v původní kvalitě se budou započítávat do kvóty úložiště).

Další data z činnosti spolku budou pro vaše potřeby sdílená.

Automatické přeposílání zpráv z Gmailu Pedagogické komory, z.s., na jiný účet


E-maily – ať už všechny nové zprávy, nebo jen určité typy zpráv – si můžete nechat přeposílat na jinou e-mailovou adresu (viz též Nápověda Gmail).

Nastavení automatického přeposílání

Zprávy si můžete nechat automaticky přeposílat na jinou adresu. Přeposílat se dají všechny nové e-maily, nebo jen určité typy zpráv.

Poznámka: Přeposílání můžete nastavit pouze na počítači, v mobilní aplikaci Gmail to nejde.

Zapnutí či vypnutí automatického přeposílání

Poznámka: Do přeposílání nových zpráv se nezahrnují zprávy ze spamu.

Zapnutí automatického přeposílání
 1. Na počítači otevřete účet Gmail, ze kterého chcete zprávy přeposílat. Přeposílat lze pouze zprávy zaslané na jednu adresu Gmailu, ne zprávy určené pro skupinu adres nebo alias.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko .
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Klikněte na kartu Přeposílání a protokol POP/IMAP.
 5. V sekci Přeposílání klikněte na Přidat adresu pro přeposílání.
 6. Zadejte e-mailovou adresu, kam chcete zprávy přeposílat.
 7. Klikněte na Další Pokračovat OK.
 8. Na zadanou adresu bude odeslána ověřovací zpráva. Klikněte na odkaz, který je v ní uveden.
 9. Přejděte zpět na stránku nastavení v účtu Gmail, z kterého chcete zprávy přeposílat, a obnovte prohlížeč.
 10. Klikněte na kartu Přeposílání a protokol POP/IMAP.
 11. V sekci Přeposílání vyberte možnost Přeposlat kopii doručené zprávy.
 12. Určete, jak se má zacházet s kopií zpráv v Gmailu. Doporučujeme nastavení Uchovat kopii Gmail v Doručené poště.
 13. Dole na stránce klikněte na Uložit změny.