čtvrtek 17. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 toto mimořádné opatření:

AKTUÁLNÍ TÉMA: Platná mimořádná opatření

Jelikož se různá mimořádná opatření mění ze dne na den, zmapovali jsme v tomto rozcestníku pouze ta, která jsou aktuálně v platnosti (případně jejich účinnost nastane v nejbližší době) a týkají se přímo škol. Vždy je třeba zkontrolovat přesné datum účinnosti. Manuály z MŠMT nejsou závazné, proto je zde nenajdete...


úterý 15. září 2020

MŠMT: Informace pro ZŠ k nákupu techniky pro distanční vzdělávání

MŠMT publikovalo podrobné informace k nákupu techniky pro distanční vzdělávání na ZŠ z mimořádné dotace.

Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020

Finanční prostředky je škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky. Jedná se zejména o:

a) přenosné digitální zařízení s možností internetového připojení, kterým je zejména notebook nebo tablet;

b) softwarové vybavení (např. licence nebo on-line služba využitelná při vzdělávání distančním způsobem či sloužící jako prostředek ke vzdělávání - výukový software, aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu);

c) příslušenství k přenosnému digitálnímu zařízení (např. dokovací stanice, externí kamera, mikrofon, náhlavní set, myš, klávesnice, konferenční systém či jeho prvky jako prostorový mikrofon či kamera).

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/stanoveni-dalsich-financnich-prostredku-pro-zakladni-skoly


úterý 1. září 2020

MŠMT: MANUÁL K PROVOZU ŠKOL

MŠMT zaktualizovalo MANUÁL K PROVOZU ŠKOL. Upozorňujeme, že je v manuálu nově jednoznačně vyznačeno, co jsou nezávazná doporučení a co musí škola dodržet povinně ze zákona.

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari