úterý 28. listopadu 2017

Tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky (2018)

Vybíráme z nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Údaje platily od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2018.

(Na tabulku je třeba kliknout, aby se zvětšila do čitelné velikosti.)
  • Učitelky MŠ: 8. až 10. platová třída (obvykle 9.)
  • Ředitelky MŠ: 10. až 12. platová třída (obvykle 10.)
  • Učitelé ZŠ a SŠ: 11. až 13. platová třída (obvykle 12.)
  • Ředitelé ZŠ a SŠ: 12. nebo 13. platová třída (obvykle 13.)
  • Učitelé odborného výcviku: 9. až 12. platová třída (obvykle 9.)
  • Vychovatelky školní družiny: 8. nebo 9. platová třída (obvykle 9.)
  • Asistenti pedagoga: 4. až 9. platová třída (obvykle 7.)
Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 400 až 1300 Kč,
b) II. 600 až 2500 Kč...

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

2. Přímá pedagogická činnost spojená s
2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,
2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,
1.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,
1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,
1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.

Zdroje:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341
http://www.msmt.cz/dokumenty/metodicky-vyklad-k-odmenovani-c-j-msmt-11705-2013-201


1 komentář:

  1. Wow a takto vypadá plat lidí co jsou odpovědní za budoucnost nás všech? Ostuda!!!

    OdpovědětVymazat