středa 29. srpna 2018

Pedagogická komora podporuje otevřený dopis vládě od Asociace ředitelů gymnázií a CZESHA

Pedagogická komora souhlasí s obsahem otevřeného dopisu, který vládě adresovala Renata Schejbalová (Asociace ředitelů gymnázií ČR) a Jiří Zajíček (Unie školských asociací ČR – CZESHA).

„Připojujeme se k výzvě, aby platy všech zaměstnanců škol vzrostly již od září, jak je uvedeno v usnesení Poslanecké sněmovny,“ uvedl prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, která má přes 2 000 členů a je největším školským spolkem v České republice. „V případě, že se navýšení platů pedagogů o 15 % do konce tohoto roku nestihne, budeme usilovat o kompenzaci dalším zvýšením financí na platy v roce 2019,“ dodává.

Pedagogická komora oslovila všechny poslance s dotazem, jak budou postupovat, pokud nebude splněno usnesení z prosince 2017: „Poslanecká sněmovna… doporučuje vládě České republiky, aby od 1. 9. 2018 zvýšila platy učitelů o 15 procent a ostatních pracovníků ve školství nejméně o 10 procent, pro dosažení průměrného platu učitele 130 procent průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020“.

Minulé vlády opakovaně nedodržely sliby, že bude školství jejich prioritou. Už v roce 1998 slíbila Zemanova vláda ve svém programovém prohlášení, že na školství půjde 6 % hrubého domácího produktu. Skutečnost je taková, že největší podíl na HDP mělo školství v roce 2011, kdy obdrželo 4,3 % HDP. Od té doby podíl klesal až na nejnižších 3,7 % v roce 2016.

Učitelské platy ve výši 130 % průměrné mzdy v zemi slíbila v roce 2003 učitelům tehdejší ministryně školství Petra Buzková. Ani tento slib nebyl dosud splněn. Platy českých učitelů jsou nejnižší v Evropské unii – vzhledem k průměrným mzdám vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců tvoří pouhých 56 %. Přitom už v roce 2002 se ve svém programovém prohlášení Špidlova vláda zavázala „zvýšit platy pedagogů na úroveň relativně srovnatelnou se zeměmi Evropské unie“.

„Pedagogická komora podpoří případnou stávku, která školám zajistí finance na úrovni vyspělých zemí, protože jen to může zabránit kolapsu českého školství,“ uvedl Radek Sárközi.

Pedagogická komora
www.pedagogicka-komora.cz

pondělí 27. srpna 2018

Odpovědi poslanců na dotaz Pedagogické komory

Pedagogická komora oslovila všechny poslance s dotazem, jak budou postupovat, pokud vláda nesplní usnesení Poslanecké sněmovny o navýšení platů učitelů o 15 % už od září 2018.
  • Jako opoziční poslanec budu interpelovat vládu proč svůj úkol nesplnila. Stanislav Juránek (KDU-ČSL)
  • Budu podporovat co nejrychlejší zvýšení platů učitelům. Jan Čižinský
  • Naše hnutí využije všech ústavních prostředků, které máme jako opozice k dispozici, k tomu, aby vláda splnila své sliby. Pavel Jelínek (SPD)
  • I mě pobuřuje, že vláda naslibuje, poslanci odsouhlasí, ale v realitě se nic nezmění, už jsem toto rozhořčení dnes komentovala do médií. Bohužel o zvyšování platů jako opoziční poslankyně nemohu rozhodovat, je to zcela na vládě. Od nás samozřejmě zaznívá apel, ale to je nyní tak jediné co můžeme reálně dělat. Nicméně jak vidíte dle usnesení sněmovny, které by mělo pro vládu mít váhu, protože vláda je odpovědna sněmovně, už jsme se snažili přimět vládu k přidání ve školství a stejně to vláda nedodrží (a nic jí nebránilo, aby tak učinila).  Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)
  • ODS udělá maximum pro to, aby návrh na zvýšení platu učitelům byl platný již od září. Zuzana Majerová Zahradníková
Zároveň jsme požádali o pomoc a podporu všechny senátory.

čtvrtek 23. srpna 2018

Statistiky o školství

MŠMT zveřejnilo statistiky o školství za rok 2017.

Metodiky a vyhlášky k reformě financování škol (PHmax)

MŠMT zveřejnilo metodiky k reformě financování regionálního školství (předškolní vzdělávání, ZŠ, SŠ, školní družiny), která byla o rok odložena. Videa a prezentace ze seminářů naleznete zde. V této souvislosti došlo k novelizaci řady vyhlášek:

středa 1. srpna 2018

Chystané změny v přijímačkách na SŠ

MŠMT navrhlo změny ve vyhlášce o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Novela se zaměřuje především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podrobněji jsou chystané změny vysvětleny v důvodové zprávě.