úterý 14. prosince 2021

Ve Středočeském kraji bylo minulý týden v karanténě přes 23 tisíc žáků

Prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi oslovil všechny krajské hygienické stanice s žádostí o zaslání statistik k výskytu koronaviru ve školách od září 2021 do současnosti. Ze zaslaných odpovědí vyplývá, že největší počet žáků v karanténě byl v uplynulém týdnu ve Středočeském kraji, a to celkem 23.565 žáků, což je rekordní počet. V posledním listopadovém týdnu zde bylo v karanténě „pouze“ 15.554 žáků, jak zveřejnila KHS Středočeského kraje na svém webu.


KHS Plzeňského kraje začala tyto údaje na podnět Pedagogické komory, z. s., pravidelně publikovat na svých internetových stránkách. V minulém týdnu bylo v karanténě 3.782 žáků z tohoto kraje.

Podle webu KHS Královéhradeckého kraje bylo v předminulém týdnu v karanténě 4.084 žáků (novější údaje nejsou zatím k dispozici).

Ostatní krajské hygienické stanice statistiky o výskytu koronaviru ve školách na svých internetových stránkách nezveřejňují a žádosti Radka Sárköziho o jejich pravidelné publikování opakovaně odmítly.

„Pražská hygiena začala jako první zveřejňovat týdenní přehledy o výskytu koronaviru ve školách už v září 2020, bohužel s tím v letošním školním roce přestala,“ upozorňuje Radek Sárközi, „ani odborná veřejnost tak nemá k dispozici údaje, jak se kovidová situace ve školách kontinuálně mění v průběhu času od počátku epidemie do současnosti.“

Z odpovědi KHS Moravskoslezského kraje adresované Pedagogické komoře vyplývá, že v předminulém týdnu bylo v karanténě celkem 12.371 žáků ZŠ a SŠ a 2.309 dětí z mateřských škol. V daném týdnu se karantény týkaly 49 % základních škol a 50 % střeních škol. Zcela uzavřeno bylo 102 MŠ, 261 ZŠ a 85 SŠ.


V Karlovarském kraji, který je aktuálně zasažen kovidem nejméně, skončilo v karanténě od září 2021 do prosince 8.794 žáků, jak vyplývá z údajů zaslaných KHS Karlovarského kraje R. Sárközimu.

Ostatní krajské hygienické stanice bohužel data k počtu žáků v karanténě neposkytly nebo vůbec neodpověděly.

Pedagogická komora usiluje již od října 2020, aby všechny krajské hygienické stanice pravidelně zveřejňovaly na svých internetových stránkách údaje k výskytu koronaviru ve školách.

„Kromě hygien jsem opakovaně oslovil ministerstvo školství a zdravotnictví nebo ÚZIS, ale podrobná data jsem od nikoho neobdržel,“ sděluje Radek Sárközi, „bez ověřených dat a jejich odborné analýzy ovšem nelze přijímat efektivní opatření ve školách.“

Zdroje:
KHS Středočeského kraje (12.12.2021)
KHS Středočeského kraje (30.11.2021)
KHS Královéhradeckého kraje
KHS Plzeňského kraje
Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Téma "koronavirus" na webu Pedagogické komory

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

pondělí 13. prosince 2021

Chytrá karanténa: Aktuální data z hygien k trasování

V rámci projektu Chytrá karanténa jsou průběžně zveřejňovány statistiky krajských hygienických stanic k trasování. Jedná se o obecné údaje k aktuální epidemické situaci v České republice bez specifikace ohledně škol, dětí nebo žáků (tato data naleznete zde).
neděle 12. prosince 2021

KHS: Počty karantén ve školách a pozitivně testovaných žáků

Ministerstvo zdravotnictví začalo v listopadu 2021 zveřejňovat statistky krajských hygienických stanic ohledně počtu vyhlášených karantén a počtu pozitivně testovaných v daném období. A to včetně podílu škol, žáků, dětí nebo učitelů na celkovém počtu karantén a nakažených. Zde naleznete údaje z 8. 12. 2021.


Pro srovnání: statistiky z 30. 11. 2021 jsou k dispozici zde.

Zdroj: www.mzcr.cz

sobota 11. prosince 2021

KHS Zlínského kraje: Kovid ve školách

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje eviduje k dnešku 223 takzvaných klastrů s vyšším výskytem nákazy koronavirem. Až na jeden klastr se všechny týkají škol a školských zařízení, řekla ČTK zástupkyně zlínské hygieny Vendula Ševčíková. Jedná se o nárůst oproti minulého týdne, kdy hygienici v kraji evidovali 193 klastrů.

Zdroj: ČTK

pátek 10. prosince 2021

Odpověď Asociace nemocnic k prodloužení prázdnin

Zveřejňujeme odpověď na dotaz, který zaslal Asociaci nemocnic ČR prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi: Podpořila by AS ČR prodloužení vánočních prázdnin nebo přechod na distanční výuku, pokud zůstanou školy otevřeny pro děti pracovníků integrovaného záchranného systému a dalších klíčových profesí?

Vážený pane prezidente,

dovoluji si vám tímto sdělit k Vašemu dotazu, že za Asociaci nemocnic ČR se nám v této krátké lhůtě nepodařilo získat jednotnou odpověď na Vámi položenou otázku. Obecně převládá názor, že se nedoporučuje prodlužovat prázdniny, nejen z hlediska kvality výuky, ale především proto, že by hrozil výrazný výpadek našich zaměstnanců, kteří by zůstali s dětmi doma. Pokud by došlo k prodloužení prázdnin nebo přechodu na distanční výuku, pak se jeví jako žádoucí zajištění presenční výuky pro děti zdravotníků .

S pozdravem

JUDr. Josef Svoboda

za ANČR

http://www.ancr.cz

čtvrtek 9. prosince 2021

Odpověď z MŠMT k prodloužení vánočních prázdnin

Zveřejňujeme odpověď na dotaz k prodloužení vánočních prázdnin, který zaslal na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi...

Vážený pane prezidente,

co se týče diskutovaného prodloužení vánočních prázdnin, ministr školství Plaga tento týden na Radě pro zdravotní rizika všem přítomným zopakoval svou pozici, a totiž, že prodloužení prázdnin ve školách bez dalších opatření, jako je omezení volnočasových, sportovních a dalších aktivit v ostatních sférách společnosti, které snižují počet sociální kontaktů, nedává smysl. Pokud je tedy situace natolik vážná, že vyžaduje podobná opatření, nevyhlašují se formou vyhlášky prodlužující prázdniny, ale prostřednictví mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

S pozdravem

Odbor vnějších vztahů a komunikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
press@msmt.cz
www.msmt.czneděle 5. prosince 2021

Belgie zpřísňuje protikovidová opatření ve školách

Nová opatření pro školy v Belgii vstoupí v platnost 6. 12. 2021:

- Vánoční prázdniny pro mateřské a základní školy začnou o týden dříve, tedy 20. prosince 2021.
- Středoškolské vzdělávání bude až do zkoušek probíhat v hybridní formě.
- Žáci, kteří nemají přístup k digitálním nástrojům, budou moci využívat distanční vzdělávání v rámci školy.
- Povinnost používat zařízení na měření CO2 v každé třídě a v místnostech, kde se shromažďuje mnoho lidí.
- Zavedení nového protokolu, podle kterého se třída uzavře, jakmile jsou nakaženy minimálně dvě děti.
- Všeobecná povinnost nosit roušku od 6 let věku.
- Zákaz všech mimoškolních aktivit.
- Doporučení rodičům, aby své děti pravidelně (samo)testovali.

pátek 3. prosince 2021

Počty nakažených žáků (covid-19)

Od 1. září 2021 do 30. listopadu 2021 se nakazilo kovidem dle oficiálních dat ÚZIS již 11 % ze všech žáků. Jedná se o věkovou kategorii 6 až 18 let, což jsou žáci základních a střeních škol. Celkem od začátku epidemie mělo pozitivní PCR test více než 24 % žáků. Za poslední tři měsíce se tudíž nakazilo skoro stejné množství žáků jako před tím za rok a půl.

čtvrtek 2. prosince 2021

U svaté Anny je 75 zdravotníků s covidem: téměř všichni se nakazili doma

Pětasedmdesát nakažených zdravotníků covidem je v současné době v brněnské svatoanenské nemocnici, z toho čtrnáct lékařů a jednašedesát nelékařských zaměstnanců. „Nutno také říci, že téměř všichni se nakazili doma od dětí nebo od jiných příbuzných. Dost často se stává, že jdou na ošetřovné a do karantény kvůli dítěti a pak sami onemocní," sdělila mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Zdroj: Brněnský Deník

středa 1. prosince 2021

Školy zasáhla obří kovidová vlna. Všechny hodnoty jsou na historických maximech

Počty dětí a žáků pozitivně testovaných na covid-19 jsou aktuálně nejvyšší za celou dobu epidemie, a to u všech věkových kategorií včetně dětí v mateřských školách. Ukazují to grafy, které pro Pedagogickou komoru zpracoval datový analytik M. Bauer na základě dat ÚZIS a ČSÚ.


Zatímco v minulých vlnách epidemie byla týdenní incidence vždy nižší než 1 000 nakažených na 100 000 dětí v dané věkové kategorii, nyní je výrazně vyšší. V některých případech je více než pětinásobná a aktuálně činí přes 3 %. Počty pozitivně testovaných žáků jsou již od října 2021 vyšší, než činí průměr za celou Českou republiku.

„Nejprve dosáhla maximálních hodnot za celou dobu epidemie nákaza u žáků středních škol, o týden později to byli žáci druhých stupňů ZŠ a v následujícím týdnu žáci prvního stupně základních škol,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „minulý týden byl rekordní už i u dětí v mateřských školách.“


Nižší hodnoty v případě dětí, které navštěvují mateřské školy, nemusí znamenat, že se mezi nimi covid-19 šíří méně než v celkové populaci, ale že se jen méně často testují. ÚZIS bohužel neposkytuje přesná data o počtu provedených testů v dané věkové kategorii, z něhož by bylo možné spočítat pozitivitu u dětí a žáků.


Na maximálních hodnotách jsou aktuálně i počty dětí a žáků s kovidem v nemocnicích, a to skoro na dvojnásobku oproti minulým vlnám epidemie.

„Extrémně vysoké rozšíření kovidu na školách je hlavní příčinou aktuální vlny epidemie v celé republice,“ myslí si Radek Sárközi, „přes školy se přenáší nákaza do mnoha rodin.“ Onemocnění u dětí sice většinou nevyžaduje hospitalizaci, ale v přídě jejich rodičů je už situace horší a prarodiče jsou často ohroženi na životě.

K rozšíření koronaviru ve školách přispělo zrušení preventivního testování žáků a pedagogů. Ani po jeho obnovení se ovšem situace nezlepšuje. Jednou z příčin je kolaps trasování, kdy některým hygienám trvá týden i déle, než vytrasují celou třídu.

Aktuální opatření ve školách nejsou dostačující. „Pomohlo by, kdyby ředitelé škol dostali jednoznačnou pravomoc dočasně převést celou třídu nebo i školu na distanční výuku,“ navrhuje Radek Sárközi, „stejně již nyní musí hygienám s trasováním pomáhat.“


V současnosti může školu uzavřít hygiena, ale to se děje jen v ojedinělých případech. Pokud chce ředitel základní nebo střední školu uzavřít, musí dle MŠMT podat žádost o úpravu školního roku. V případě mateřské školy může ředitel omezit nebo přerušit její provoz po projednání se zřizovatelem, ministerstvo školství žádat nemusí.

Radek Sárközi k situaci dodává: „Pedagogická komora usiluje již více než rok o to, aby krajské hygienické stanice zveřejňovaly podrobné statistiky k výskytu koronaviru ve školách na svých internetových stránkách. Některé hygieny informace o karanténách tříd, dětí a učitelů na můj podnět začaly pravidelně publikovat, ale v poslední době s tím bohužel přestaly. Ani pražská hygiena již tato data nezveřejňuje. Vlastně už zbyla jen KHS Středočeského kraje, ostatní hygieny podrobnější údaje neposkytují. Požádal jsem o některé informace přímo ÚZIS, ale doposud jsem neobdržel žádnou odpověď. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo Pedagogické komoře statistiky poskytnout, přestože jsme o ně žádali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.“Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Výskyt Covid-19 ve školských zařízeních ve Středočeském kraji
• KHS Jihočeského kraje: Máme za sebou týden s největším počtem nových případů za celou pandemii