úterý 1. října 2019

AKTUÁLNÍ TÉMA: Ředitelky mateřských škol píší premiérovi

V tomto rozcestníku mapujeme aktivitu ředitelek mateřských škol, které se rozhodly veřejně vystoupit kvůli neutěšené situaci v předškolním vzdělávání a napsaly otevřený dopis premiérovi. Dopis již podepsalo více než 500 ředitelek MŠ, své jméno k němu můžete připojit i vy, a to výhradně prostřednictvím níže uvedeného podpisového formuláře (dopis mohou podpořit nejen ředitelky MŠ, ale rovněž učitelky nebo další pedagogové z jiných stupňů škol). Kontaktní e-mail na autorky Otevřeného dopisu ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání: dopis@skolsky-portal.cz.


Pokud s obsahem Otevřeného dopisu ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání souhlasíte, můžete si ho státhnout a zaslat dopis e-mailem v příloze na následující adresy (do textu e-mailu můžete uvést svůj osobní názor na aktuální situaci v předškolním vzdělávání)…3 komentáře:

 1. Práce učitelek a ředitelek mateřských škol je velmi náročná a nedoceněná společností a to nejen finančně. Jako matka tří dětí a lektorka kroužků pro děti mám své vlastní zkušenosti s velkou skupinou malých dětí se nedá v klidu pracovat. Se svými dětmi jsem byla dost dlouho doma. Učitelky ve školce často musí suplovat mateřskou péči matek, které jsou z finančních důvodů nuceny chodit do práce velmi brzo, dvouleté děti ještě potřebují maminku doma a ne v práci. Matky i učitelé si zaslouží od státu větší podporu.

  OdpovědětVymazat
 2. Vážení, velice děkuji za aktivitu a zaslání otevřeného dopisu premiérovi. Se vším, co je v něm uvedeno plně souhlasím. Z mého pohledu učitelky MŠ vidím mnohé neřešené za poslední roky. Vystudovala jsem Bc. program na UK Praha, abych profesně dosáhla toho, co ode mne má profese požaduje. Nejsem si však vůbec jistá, zda je profesionální přístup a plné nasazení v současných podmínkách možný. Již třetím rokem mám ve třídě zařazené v rámci inkluze ve skupině zcela normálních dětí vždy jedno dítě, které zcela narušuje jakoukoliv výchovnou práci. Důsledky inkluze nikdo nekontroluje a natož hranice, kam až je únosné zařazení těchto dětí do předškolních zařízení. Před třemi roky jsem se přetahovala s autistickým chlapcem při vycházce a společně s dětmi se snažila nějak vydržet jeho záchvaty v MŠ. V loňském školním roce se situace opakovala s děvčete s problémy ze stejného spektra a v letošním školním roce je ve třídě zařazen nemluvící chlapec, který odmítá respektovat asistentku a druhou učitelku. Tři roky tedy dělám zároveň učitelku a krotím děti, se kterými by měly problémy i ve speciálních zařízeních a ještě to vše musí absolvovat děti ve věku 4-7 roků. Jsou svědky afektivních záchvatů a zcela nevhodného chování dětí, které by v dřívější době zcela očividně byly zařazeny do speciálního školství, ačkoliv nemám zvýšený plat jako speciální pedagog, nicméně mám rozšířené dvouleté vzdělání v oblasti speciální pedagogika.
  Jemně jsem přeplula do oblasti odměňování pedagogických pracovníků. V jakémkoliv jiném oboru je možné svým vlastním přičiněním ovlivnit výši svého platu, ačkoliv mám vysokoškolské vzdělání a další návazné kurzy, vydala jsem metodické publikace a školila jako odborný lektor, jelikož neexistuje kariérní řád, na výši mého platu to není znát a je stejný s těmi, kteří prostě vystudovali - třeba střední, školu a teď učí. Navíc všeobecně platy učitelek MŠ s vysokoškolským vzdělání jsou ve srovnání s dalšími pracovníky ve školství s tímto vzděláním značně podhodnocené.
  Ve srovnání s učitelkami ZŠ jsme přetěžované v době jakýchkoliv prázdnin. Všechny víme, že redukovaný provoz a slučování dětí právě v době prázdnin je vždy zatěžující a to v právě době, kdy všichni ostatní pracovníci školství nabírají síly. Pro MŠ jsou závazné pouze vánoční prázdniny a pak dle rozhodnutí města pár týdnů o letních prázdninách. Jako by pravidla neexistovala pro všechny stejně. Pošlete učitele od ZŠ dále v polovině letních prázdnin pracovat a uvidíte, jak se k tomu postaví.
  Povinné předškolní vzdělávání je sice nyní nastaveno již od 5- tého roku dítěte, ale na úrovni MŠ neexistují žádné "osnovy", či jasně uvedená pravidla, za jakých podmínek toto bude probíhat a tak se ani povědomí veřejnosti v tomto směru mnoho nezměnilo. Myslím tím především to, že MŠ má funkci převážně vzdělávací a ne výchovnou, či dokonce zábavnou, jak by si někteří rodiče představovali, a že v posledním roce v MŠ se tedy má "opravdu pracovat" a to dle jasně stanovvených pravidel pro všechny MŠ.
  Toho, o čem by se dalo psát by bylo ještě myslím více, uvádím zde jen to, co mi nyní přijde nejvíce aktuální.
  S pozdravem Bc. Marie Čermáková, MŠ Holšov

  OdpovědětVymazat
 3. Nejhorší je finanční situace ve školství

  OdpovědětVymazat

Děkujeme Vám za komentář, bude zveřejněn po schválení administrátorem tohoto webu. :-)