čtvrtek 1. listopadu 2018

Jednání s ministryní Janou Maláčovou o dětských skupinách, mateřských školách a platech pedagogů

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se uskutečnilo jednání zástupců Pedagogické komory s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Hlavními diskutovanými tématy byly návrhy Pedagogické komory na zvýšení příplatků pro třídní učitele a za specializované činnosti, zvýšení platů pedagogických pracovníků o 20 %, nastavení srovnatelných podmínek pro mateřské školy i dětské skupiny a novela nařízení vlády platových poměrech zaměstnanců.

Za ministerstvo práce a sociálních věcí byli kromě ministryně Jany Maláčové přítomni Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně člena vlády, Linda Sokačová, zastupující ředitelka Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, Petr Hůrk, náměstek pro řízení Sekce legislativy. Za Pedagogickou komoru se jednání účastnili Radek Sárközi, Janek Wagner a Andrea Benešová.

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, informoval paní ministryni o široké politické podpoře zvýšit příplatky pro třídní učitele ze současných 400 až 1 300 Kč na 2 500 až 3 500 Kč. Jelikož se jedná o novelu zákoníku práce, bude moci Jana Maláčová za MPSV vystoupit k tomuto návrhu na plénu Poslanecké sněmovny. „Požádal jsem paní ministryni, aby zvýšení příplatků za třídnictví podpořila, protože se původně jedná o novelu z dílny Sobotkovy vlády a přímo o návrh ČSSD,“ sdělil Radek Sárközi. Návrh je rozpočtově kryt v rámci pěti miliard navíc pro rok 2019 na netarifní části platu učitelů. Ministr Robert Plaga dal za MŠMT k této novele kladné stanovisko, vláda k ní zaujala stanovisko neutrální. „Rovněž jsme ministryni Janu Maláčovou oslovili, aby podpořila náš návrh zvýšit platy pedagogů o 20 procent místo plánovaných 15 procent, což je kompenzace za čtyřměsíční odklad ze září na leden,“ říká Radek Sárközi. Kvůli tomuto odkladu přijdou letos učitelé o 20 000 Kč. O obou návrzích by měli jednat poslanci 13. listopadu.

Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, upozornil, že novela zákona o dětských skupinách, která je aktuálně v připomínkovém řízení, rozevírá nůžky mezi podmínkami dětí do čtyř let věku v mateřských školách a dětských skupinách. „Zatímco nyní pečují v dětské skupině o 13 až 24 dětí 3 dospělé osoby, podle novely má být na 6 dětí jeden dospělý, tedy 4 chůvy na maximálně 24 dětí,“ upozorňuje Janek Wagner, „v mateřské škole je ale na až 28 dětí ve třídě pouze jedna učitelka.“ MPSV počítá s tím, že příspěvek od státu na provoz dětské skupiny bude činit 90 000 Kč na jedno dítě ročně. „Dalších 4 000 korun měsíčně bude moci dětská skupina vybírat od rodičů, což si chudší rodiny a samoživitelky zřejmě nebudou moci dovolit,“ dodává Janek Wagner. MŠMT v současnosti posílá na jedno dítě v mateřské škole normativ ve výši 51 000 korun. Společně s úplatou od rodičů dosáhnou dětské skupiny na dvojnásobek peněz na dítě oproti mateřským školám.

„Současné podmínky v mateřských školách jsou neúnosné a je třeba, aby se normativ na dítě zvýšil na dvojnásobek, což umožní zaměstnat kromě učitelky další dospělou osobu po celou dobu provozu,“ navrhuje Radek Sárközi. Pedagogická komora v této věci osloví premiéra a ministra školství ke společnému jednání. „V mateřských školách je v současnosti 45 000 dětí mladších tří let, je třeba pro ně vytvořit srovnatelné podmínky, jaké mají v dětských skupinách,“ požaduje Radek Sárközi.

Andrea Benešová tlumočila za odbornou sekci mateřských škol návrh Pedagogické komory na změnu v zařazování pracovníků MŠ do tarifních tříd. „Zatímco ředitelka mateřské školy pobírá obvykle 10. platovou třídu, ředitelé základních škol jsou zařazováni do 13. platové třídy,“ upozorňuje Andrea Benešová, „řídit mateřskou školu je přitom podobně náročné jako řídit málotřídní základní školu.“ Ředitelky MŠ mají navíc týdně až 20hodinovou přímou pedagogickou činnost s dětmi. Učitelky mateřských škol mohou být zařazeny do 8. nebo 9. platové třídy, zatímco učitelé základních škol pobírají 11. nebo 12. platovou třídu. Pedagogická komora usiluje o narovnání této nespravedlnosti.

Radek Sárközi nabídl MPSV, že by se Pedagogická komora mohla stát externím připomínkovým místem k problémům platů pedagogů a k legislativě související s pracovním právem. „Díky zapojení Pedagogické komory už ve fázi přípravy novelizací na ministerstvu práce a sociálních věcí by mohly být výsledné legislativní dokumenty kvalitnější,“ myslí si Radek Sárközi.

Pedagogická komora, z.s., je nejpočetnější školský spolek v ČR. Z celkového počtu téměř 2 200 členů je mezi členy spolku přes 400 učitelek mateřských škol. Zakladatelé Pedagogické komory organizovali petici proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 21 609 učitelů z 1 150 škol. Pedagogická komora ve spolupráci s dalšími organizacemi prosadila zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v mateřských školách.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz


1 komentář:

  1. Dobrý den, situace se mi zdá paradoxní: kvalifikované učitelky budou odborně vzdělávat děti rodičů, kteří nemají na úplatu dětské skupiny a v dětské skupině budou za několikanásobně vyšší sumy HLÍDAT děti rodičů, kteří si to dovolit mohou? Neustále slyšíme o rovném přístupu ke vzdělání (ať se za to schová cokoli) a MPSV tento propagovaný trend chce popřít?

    OdpovědětVymazat