středa 30. října 2019

Výsledky ankety k tématu maturita a její změny

Vedení Pedagogické komory zorganizovalo dotazníkové šetření mezi členy spolku Pedagogická komora k tématu maturita a její změny. Respondenti mohli vybírat z nabízených odpovědí, případně doplnit jinou vlastní odpověď.

39,5 % pedagogů odpovědělo, že chtějí zachovat stávající model maturit, kdy si žáci mohou vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk. Pro povinnou matematiku na stanovených středních školách se vyslovilo 15,2 % respondentů. 77,3 % pedagogů chce, aby slohové práce z češtiny hodnotili učitelé na školách, a 51,6 % hlasujících preferuje, aby konkrétní témata a zadání slohových prací určovaly přímo školy, nikoliv Cermat. 65,7 % pedagogů chce, aby povinnou součástí maturit byla prezentace praktické dovednosti nebo teoretické práce, přičemž konkrétní téma by si volil žák dle svého zájmu a typu školy. 41,3 % respondentů si přeje, aby byla povinnou součástí maturit práce s počítačem. Společnou část maturit by zrušilo 39,7 % hlasujících.

Konkrétní otázky a odpovědi na ně

Poznámka: Odpověď s nejvyšším počtem procent je označena tučným písmem. Podtržením je vyznačena odpověď s nejčastěji zastoupenou konkrétní možností z výběru (s výjimkou „Nevím“ a „Jiné“).

Měla by být povinnou součástí maturit prezentace praktické dovednosti nebo teoretické práce? (Téma by si volil žák dle svého zájmu a typu školy...)
- ANO: 65,7 %
- NE (současný stav): 13,4 %
- Nevím: 18,8 %
- Jiné… 2,1 %Měla by být povinnou součástí maturit práce s počítačem?
- ANO: 41,3 %
- NE (současný stav): 32,5 %
- Nevím: 23,6 %
- Jiné… 2,6 %

Skladba maturitních předmětů by...
- měla být zachována v současné podobě (čeština + výběr cizí jazyk nebo matematika + volitelné předměty): 39,5 %
- se měla změnit, jak je plánováno (povinná matematika pro stanovené SŠ): 15,2 %
- se měla změnit směrem k ještě větší svobodě volby, než je tomu v současnosti (žáci by si nemuseli volit buď matematiku, nebo cizí jazyk): 22,4 %
- se měla změnit tak, že matematika bude nově povinná pro všechny SŠ bez výjimek: 6,4 %
- Nevím: 12,1 %
- Jiné… 4,4 %

Společná část maturit, kterou zajišťuje Cermat, by...
- měla být zachována: 25 %
- měla být zrušena: 39,7 %
- Nevím: 28,6 %
- Jiné… 6,7 %

Hodnotit maturitní slohové práce z češtiny…
- by měl Cermat, jak je tomu v současnosti: 9,2 %
- by měly školy, jak tomu bylo dříve: 77,3 %
- Nevím: 11,3 %
- Jiné… 2,2 %

Určovat konkrétní témata a zadání maturitních slohových prací z češtiny...
- by měl Cermat, jak je tomu v současnosti: 27,5 %
- by měly školy, jak tomu bylo dříve: 56,1 %
- Nevím: 12,8 %
- Jiné… 2,2 %

Má Cermat nadále zpracovávat pro společnou část maturity z cizího jazyka testy i z těch jazyků, které si v minulosti vybralo méně než 250 maturantů?
- ANO (současný stav): 22,9 %
- NE: 37,9 %
- Nevím: 38,6 %
- Jiné… 0,6 %

Ověřuje současná podoba maturitní zkoušky znalosti a dovednosti potřebné ke studiu na VŠ?
- ANO: 19,2 %
- NE: 44,6 %
- Nevím: 33,9 %
- Jiné… 2,3 %

Ověřuje současná podoba maturitní zkoušky znalosti a dovednosti potřebné k podnikání v činnostech, které vyžadují maturitu podle živnostenského zákona?
- ANO: 6,8 %
- NE: 41,1 %
- Nevím: 50,8 %
- Jiné… 1,3 %

Ověřuje současná podoba maturitní zkoušky alespoň minimální znalosti a dovednosti, které jsou potřeba v zaměstnáních požadujících středoškolské vzdělání s maturitou?
- ANO: 31,3 %
- NE: 29,9 %
- Nevím: 37,7 %
- Jiné… 1,1 %

Ověřuje současná podoba maturitní zkoušky hlavní cíle vzdělávání uvedené ve školském zákoně a RVP?
- ANO: 25,2 %
- NE: 21,5 %
- Nevím: 52,7 %
- Jiné… 0,6 %

Minimalizuje zavedení centrálního hodnocení maturitní zkoušky Cermatem možnost podvádět?
- ANO: 39,4 %
- NE: 16,1 %
- Nevím: 42,7 %
- Jiné… 1,8 %

Jsou maturitní didaktické testy Cermatu meziročně srovnatelné co do jejich obtížnosti?
- ANO: 18,9 %
- NE: 16,6 %
- Nevím: 63,7 %
- Jiné… 0,8 %

Jsou maturitní didaktické testy Cermatu kvalitní?
- ANO: 18,7 %
- NE: 26,1 %
- Nevím: 54,3 %
- Jiné… 0,9 %

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat