středa 27. května 2020

MŠMT upozorňuje na změny v manuálech

Pedagogická komora obdržela odpověď z ministerstva školství, ve které MŠMT upozorňuje na změny v manuálech pro školy.

Vážený pane magistře,
termín pro nahlášení žáků, kteří se budou účastnit vzdělávacích aktivit, tj.18. 5. 2020, vychází z metodického pokynu pro základní školy. Dostupný zde https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss. Nebyl stanoven mimořádným opatřením. Stanovení termínu je však nezbytné z hlediska naplnění mimořádného opatření (povinnost vytvoření neměnných skupin 15 žáků). Tento termín vychází z nutnosti předem zjistit skutečný zájem zákonných zástupců o osobní účasti žáků na vzdělávacích aktivitách a v návaznosti na tuto informaci zorganizování denního režimu vzdělávacích aktivit technicky i personálně.
Dle metodického materiálu MŠMT ředitelé škol měli informovat zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se na vzdělávacích aktivitách spolu s termínem pro vyjádření jejich zájmu. Tyto informace ředitelé škol také měli zveřejnit na webových stránkách školy. Manuál obdržely školy již 2. 5. případně 3. 5. 2020 a byl zveřejněn na webových stránkách MŠMT.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanovuje požadavek homogennosti skupin žáků na 1. stupni základní školy. Pokud zákonný zástupce projeví zájem o účast na vzdělávacích aktivitách po stanoveném termínu, je možné dítě přijmout v případě, že to umožňují podmínky konkrétní školy, zejména tedy pokud je místo ve skupině žáků. Takto bude nadále zachována homogennost skupiny. Žáci nesmějí přecházet mezi skupinami a skupiny se nesmí setkávat.
Závěrem uvádíme, že žáci 1. stupňů základních škol, kteří se neúčastní osobně vzdělávacích aktivit, jsou nadále vzdělávání skrze výuku na dálku.
S pozdravem
Hana Piskláková
MŠMTŽádné komentáře:

Okomentovat