Kontakty a medailonky

Pedagogická komora, z.s.
Kosmická 742/11
149 00 Praha 4 - Háje
IČO: 06538584

E-mail: info@pedagogicka-komora.cz
Web: www.pedagogicka-komora.cz
Telefon: +420 775 221 750
ID datové schránky: m5xqie7

Účet: Fio banka. a.s.: 5432123453/2010

Registrační poplatek a členské příspěvky: pokyny k platbě

Případné dary si prosím nejprve domluvte telefonicky nebo e-mailem, abychom vám mohli připravit smlouvu. Předem za ně děkujeme.

Spisová značka
L 69311 vedená u Městského soudu v Praze
Výpis ze spolkového rejstříku

Skupina na sociální síti Facebook 
Pedagogové sobě (PK) učitelé, ředitelé...

Stránka na sociální síti Facebook
Pedagogická komora, zapsaný spolek

Tematické facebookové skupiny Pedagogické komory

Twitter 
@komora_pedagogu

Fotogalerie:
Fotografie v tiskové kvalitě

Vedení spolku...

Prezidium:

- Radek Sárközi (prezident), sarkozi@volny.cz, tel.: 775 165 203, radek.sarkozi@pedagogicka-komora.cz

Vedení sekcí:

Mateřské školy 
- Gabriela Lacková (gabriela.lackova1@seznam.cz, tel. 605 763 039) - ředitelka MŠ
+ Daniel Stejskal (stejskal.dan@gmail.com, tel. 721 539 321) - zástupce ředitele MŠ

Základní školy
- Markéta Emmer Illová (marketaillova@gmail.com, tel. 776 685 016) - vedoucí sekce základních škol - učitelka češtiny a občanské výchovy + metodik prevence
I. stupeň ZŠ
- Naděžda Drudíková (drudikova@3zsslany.cz) - hlavní koordinátorka pro I. stupeň ZŠ - učitelka I. stupně ZŠ
+ Jitka Nývltová (jiraskova.jitka@seznam.cz, tel. 602 719 545) - učitelka I. stupně ZŠ
+ Jana Karvaiová (rene.karvai@tiscali.cz, tel. 774 809 712) - učitelka I. stupně ZŠ a speciální pedagog
+ Hana Mikulcová (hana.rezni@centrum.cz, tel. 724 105 615) - zástupkyně ředitele ZŠ - učitelka I. stupně ZŠ a speciální pedagog
+ Martina Černá (martinacerna22@centrum.cz, tel. 777 547 099) - učitelka v alternativní škole
II. stupeň ZŠ
- Jarmila Smejkalová (JSmejkalova@seznam.cz, tel. 739 001 101) - hlavní koordinátorka pro II. stupeň ZŠ - učitelka fyziky a němčiny + výchovný poradce
+ Zbyněk Mašek (masek@zssvatoborice-mistrin.cz, tel. 776 552 805) - ředitel ZŠ a MŠ
+ Jana Smetanová (smetanovajana@email.cz, tel. 724 652 001) - ředitelka ZŠ
+ Renáta Fialová (reditel@zskomenskehoporuba.cz, tel. 722 446 829) - ředitelka ZŠ a MŠ
+ Pavel Nezval (elvis3ba1@gmail.com, tel. 774 418 320) - ředitel ZŠ
+ Zuzana Růžičková (ruzickova@zskomtu.cz) - učitelka matematiky a přírodopisu
+ Renata Štulcová (renata.stulcova@seznam.cz) - učitelka matematiky, angličtiny a zeměpisu
+ Radomír Talášek (Talasek.Radek@zsokruzni.zlinedu.cz, tel. 739 625 658) - učitel fyziky

Střední školy
- Štefan Klíma (reditel@issmb.cz, 724 292 704) - vedoucí sekce středních škol - ředitel
- Miriam Sedláčková (Miriam.Sedlackova@seznam.cz, tel. 606 737 841) - zástupce koordinátora - učitelka ICT
+ Blanka Moravcová (moravcova@gozhorice.cz, 724 871 031) - učitelka angličtiny
+ Jaromír Kuchyňka (jaromir.kuchynka@seznam.cz, tel. 607 765 245) - učitel ICT

Vysoké školy
- Hana Marešová (hana.maresova@upol.cz, tel. 604 124 446) - hlavní koordinátorka pro VŠ
- Pavel Pešat (pavel.pesat@gmail.com) - zástupce koordinátora
+ Ondřej Koželuh (coroner@volny.cz, tel. 608 764 901) - bývalý učitel MŠ

Základní umělecké školy
- Pavel Vaněk (van.pav@seznam.cz, tel. 773 644 769) - hlavní koordinátor pro ZUŠ - učitel výtvarné výchovy
- Robert Pacourek (r.pacourek@seznam.cz, tel. 607 744 699) - zástupce koordinátora - učitel hudební výchovy
- Pavel Novák (kavon1981@gmail.com) - zástupce koordinátora - učitel hudební výchovy
- Andrea Šopíková (andrea.sopikova@gmail.com) - zástupce koordinátora

Speciální pedagogové
- Jana Karvaiová (rene.karvai@tiscali.cz, tel. 774 809 712) - hlavní koordinátorka - učitelka a speciální pedagog
- Hana Mikulcová (hana.rezni@centrum.cz, tel. 724 105 615) - zástupkyně koordinátora - zástupkyně ředitele ZŠ

Školní družiny - vychovatelé
- Simona Malá (kounovska@gmail.com, tel. 733 211 619) - hlavní koordinátorka

Asistenti
- Eva Skorunková (skorunkova@centrum.cz, tel. 603 443 136) - hlavní koordinátorka

Lektoři
Radek Sárközi (sarkozi@volny.cz, tel. 775 165 203) - hlavní koordinátor

Vedení pracovních týmů:

Snižování administrativní zátěže škol
- Pavel Nezval (elvis3ba1@gmail.com, tel. 774 418 320) - hlavní koordinátor

Revize inkluze
- Hana Mikulcová (hana.rezni@centrum.cz) - hlavní koordinátorka
- Jana Karvaiová (rene.karvai@tiscali.cz, tel. 774 809 712) - zástupkyně koordinátora

Mezinárodní aktivity
- Dana Cogan (dana_c812@yahoo.ca) - hlavní koordinátorka

Propagace a ICT
- Jaromír Kuchyňka (jaromir.kuchynka@seznam.cz, tel. 607 765 245) - hlavní koordinátor
- Renata Štulcová (renata.stulcova@seznam.cz) - zástupkyně koordinátora

Legislativa, analýzy, financování školství
- Radek Sárközi (sarkozi@volny.cz, tel. 775 165 203) - hlavní koordinátor
Mgr. Radek Sárközi pochází z Mostu. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem (obor český jazyk a literatura – dějepis pro SŠ). Vyučoval češtinu, dějepis a informatiku na státním i soukromém víceletém gymnáziu, základní škole a střední odborné škole. Je autorem Elektronické učebnice literatury a tvůrčího psaní. Založil weby Česká literatura na internetu, Šotkoviny a Čtenářská gramotnost a projektové vyučování. Je členem koncepční pracovní skupiny NPI ČR k revizi RVP ZV. Navštěvoval kurzy Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Diplomový kurz pedagogiky Montessori, letní školu inovativního vzdělávacího programu Začít spolu a mnohé další. Vymyslel a spoluorganizoval celostátní soutěže školních časopisů Freinet (AISIS) a Náš časopis (Abeceda) a soutěže školních literárních sborníků Brudlý Krampoblouch (Společnost středoškolských pedagogů) a Nadílka našich dílek (Abeceda). Publikuje články o školství. Tvoří e-learningové kurzy pro učitele a žáky. V současnosti učí učitele v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, moderní vyučovací metody a reformu školství (specializační studium pro koordinátory tvorby ŠVP) a dělá workshopy pro žáky ZŠ a SŠ. Spolupracoval s autorem středoškolských učebnic Kouzelné zrcadlo literatury. Byl pověřeným zástupcem petičního výboru petice proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo 21.609 učitelů, a organizoval výzvu senátorům proti kariérnímu řádu, kterou podpořilo 7.400 pedagogů v rámci Iniciativy Pedagogická komora. V Pedagogické komoře se věnuje tomuto webu, facebookovým skupinám spolku, jednáním s ministry, senátory a poslanci nebo připomínkování legislativy. Je prezidentem spolku Pedagogická komora.

Ing. Janek Wagner pochází z Prahy, kde také žije a pracuje. Vystudoval VŠST v Liberci, kde již v průběhu studia vedl seminář fyziky na střední průmyslové škole. Pracoval jako programátor a později ve vedoucích ekonomických funkcích. Od roku 1987 dodnes pracuje jako lektor převážně v oblasti software (CP/M, Borland, Google a další). Od poloviny 90. let se věnoval odborné publicistice v oblasti IT a začal učit informatiku na ZŠ. Zabýval se rovněž instalacemi počítačového vybavení do škol a školil učitele jako lektor školského úřadu. Později učil i na SUŠG v Jihlavě a na gymnáziu v Plzni. Od roku 2003 začal pracovat i jako IT správce v řadě škol, této práci se věnuje dodnes a zaměřuje se především na implementaci cloudových řešení. Spolupracoval i na vývoji e-learningových kurzů (získal Cenu Národního centra distančního vzdělávání na 7. ročníku soutěže eLearning na UHK), výukového software (Terasoft) a lokalizaci open source software. Od roku 2001 se angažuje v Jednotě školských informatiků, kde je nyní členem výkonného výboru. V roce 2006 se podílel na přípravě RVP G. V letech 2007-2016 byl šéfredaktorem portálu Česká škola, od roku 2016 se věnuje blogu Pedagogicke.info. Podílel se na vzniku Google User Group a Google Education Group ČR, angažoval se i v OSS Allianci - Společnosti pro výzkum a podporu Open Source, ve FFII.CZ - Českém sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu a v České pirátské straně, kde byl v letech 2015-2016 garantem programového bodu vzdělávání. Nyní působí jako expert v oblasti rozvoje digitálních kompetencí na MPSV. V Pedagogické komoře se věnuje správě facebookových skupin Pedagogická komora - diskuze a Učitelé ICT sobě, jednání s politiky, vystupování v médiích a budování ICT zázemí. Je viceprezidentem spolku Pedagogická komora.

Mgr. Lukáš Lanč se narodil v Děčíně, kde také žije a pracuje. Na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vystudoval učitelství pro střední školy se zaměřením na dějepis a základy společenských věd. Více než deset let vyučuje na základní škole. Vykonává funkci metodika primární prevence, je metodikem krizové připravenosti a metodickým vedoucím předmětů dějepis a výchova k občanství. Je autorem vlastních učitelských internetových stránek, doplňkového učebního materiálu pro výuku dějepisu v podobě 60stránkové brožury se základními daty a pojmy pro jednotlivá období historie nebo vlastní deskové hry na hrdiny, jejímž cílem je hravé a zábavné zopakování učiva. Ve volném čase se věnuje četbě, koketuje s amatérským spisovatelstvím či malbou, zabývá se fotografováním a střihem videí. Vede mediální kroužek, v jehož rámci žáci zaznamenávají všechny školní akce a natáčejí autorská videa. V Pedagogické komoře zastává funkci tajemníka a spravuje facebookové skupiny Třídní učitelé sobě, Učitelé dějepisu sobě a Učitelé občanky a společenských věd sobě.

Mgr. Štefan Klíma pochází z Karlovarska, žije v Bakově nad Jizerou u Mladé Boleslavi. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Po absolutoriu učil na třech základních školách. V roce 2000 se stal ředitelem ZŠ. Od roku 2011 je ředitelem ISŠ v Mladé Boleslavi. Tato střední škola vyučuje učební i maturitní obory. Nejvýznamnějším oborem ve škole je obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Součástí školy jsou i cukrářská, pekařská a lahůdkářská dílna a dva školní obchody. Napsal několik pracovních učebnic zeměpisu, pracovní učebnici cestovního ruchu a obecnou a vývojovou psychologii pro učitelky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ve svém volném čase se věnuje sportu. Z rukou ministryně školství P. Buzkové obdržel titul Boleslavský Ámos. V Pedagogické komoře vede sekci středních škol a moderuje facebookovou skupinu Ředitelé škol sobě.

Mgr. Markéta Emmer Illová pochází z Jihomoravského kraje a působí ve Velkých Opatovicích. Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství pro SŠ (český jazyk – občanská výchova). Má i několik semestrů hudební výchovy. Učila na středním odborném učilišti, nyní vyučuje na ZŠ. Je členkou Asociace češtinářů a sdružení Občankáři. Věnuje se výuce čtenářské gramotnosti. Je autorkou řady didaktických materiálů a spoluautorkou pracovního sešitu k výuce výchovy k občanství. Vystudovala specializační studium pro metodiky prevence. Této oblasti se věnuje od roku 1996, kdy se stala členkou tehdejší okresní komise pro oblast protidrogové prevence. Problematikou prevence rizikového chování se zabývá přes dvacet let, absolvovala řadu metodických seminářů, usiluje o snížení míry přímé pedagogické činnosti školních metodiků prevence a o systematickou podporu při výkonu této náročné funkce. V Pedagogické komoře vede sekci základních škol a spravuje facebookové skupiny Metodici prevence sobě a Učitelé češtiny sobě.

Mgr. Milena Mottlová pochází z Jiříkova na Šluknovsku a nyní žije v Benešově u Prahy. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Liberci a Učitelství pro mateřské školy Pedagogické fakultě UK v Praze. Pravidelně absolvuje DVPP, účastní se pedagogických konferencí a výjezdních seminářů pro ředitele školských zařízení nebo akcí pořádaných Centry pedagogické podpory, Asociace předškolní výchovy apod. Během svých 33 let praxe pracovala v pěti různých mateřských školách. Mezi lety 1997 a 2019 vedla venkovskou jednotřídku. Od roku 2020 pracuje ve funkci ředitelky čtyřtřídní MŠ. Je členkou komise pro školství při MÚ v Benešově. V Pedagogické komoře vede sekci mateřských škol.

Mgr. Jana Karvaiová pochází z Královéhradeckého kraje. Absolvovala studium speciální pedagogiky (v té době nazývané učitelství pro děti a mládež vyžadující zvláštní péči) – státnice v oborech psychopedie, etopedie a logopedie se surdopedií. Celý život pracuje s dětmi s lehkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. Působila na čtyřech školách. V současnosti pracuje na poloviční úvazky jako učitelka a školní speciální pedagog na ZŠ v České Skalici. Získala certifikát Respektovat a být respektován a základů psychologických terapeutických metod (transakční analýza, KBT terapie). Spoluzakládala Učitelské profesní sdružení, které dva roky působilo jako neformální spolek pedagogů různých typů škol (rok byla mluvčí UPS).  Je členkou Asociace speciálních pedagogů.  Píše články pro internetové portály (Česká škola, Pedagogické.info), občas poskytne rozhovor do rozhlasu – většinou na téma speciálního školství.  Na FB je členkou několika profesních skupin, které se zabývají speciální pedagogikou (cílem těchto skupin je radit se s kolegy, pomáhat si, spolupracovat s rodiči se znevýhodněnými dětmi a získávat od nich relevantní názory a postřehy pro další práci). Vznik Pedagogické komory byl jejím snem – snaží se napomoci založení profesní komory pedagogů ze zákona. Ve Pedagogické komoře se zabývá problematikou inkluzivního vzdělávání, spravuje facebookové skupiny Speciální pedagogové sobě a Poradna pro rodiče a vede sekci speciálních pedagogů.

Mgr. Naděžda Drudíková pochází z Českého Krumlova. Vystudovala SPgŠ v Prachaticích. Několik let pracovala jako vychovatelka ve školní družině a později jako učitelka ve Slaném, kde nyní žije. Při zaměstnání vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK. V současné době učí rovněž český a ruský jazyk na 2. stupni ZŠ. Absolvovala kurzy pro práci s dětmi s SPU, matematickou a čtenářskou gramotnost, Hejného matematiku, využití ICT ve vyučování nebo metodický kurz AJ. Má ráda práci s informační technikou, kterou využívá pro tvorbu vlastních pracovních materiálů pro žáky. Ve volném čase se zabývá zpěvem a drobným výtvarným tvořením. V Pedagogické komoře spravuje facebookovou skupinu Učitelky 1. stupně sobě a Koordinátoři EVVO sobě.Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., pochází z Olomouce. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (obor český jazyk – hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ a SŠ), postgraduální studia absolvovala na Filozofické fakultě UP. Vyučovala na Obchodní akademii v Olomouci, od roku 1996 přednáší na Katedře českého jazyka a literatury PdF UP a Katedře žurnalistiky FF UP, na PdF pracovala po 2 funkční období jako proděkanka pro organizaci a rozvoj, studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání. Ve své pedagogické a vědecké práci se věnuje zejména didaktice mateřského jazyka, a to oblasti využití ICT ve vzdělávání, zabývá se tematikou nových médií, netartu a kyberkultury, hypertextových struktur ve vztahu ke kognitivním funkcím člověka, v posledních letech zejména využití 3D virtuální reality ve výuce. Je autorkou 3 monografií nebo kapitol v monografii (např. Vzdělávání v multiuživatelském virtuálním prostředí), autorkou cca 100 odborných článků v anglickém a českém jazyce zaměřených zejména oblast využití ICT ve vzdělávání (např. New Media Literacies of Future Mother Tongue Teachers. In: New Media and the Politics of Online Communities. Oxford: Inter-Disciplinary Press, United Kingdom, 2010), autorkou 15 vysokoškolských elektronických učebních textů.  Je hlavní řešitelkou 10 grantových projektů (např. ESF OPVK: Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky) a spoluřešitelkou 15 projektů. Absolvovala řadu zahraničních stáží, na kterých měla možnost se podrobně seznámit se vzdělávací politikou a situaci ve školství (např. Oxford, Glasgow, Bournemouth, Basingstoke (Velká Británie), Brusel (Belgie), Salzburg, Linz (Rakousko) ad.). Je členkou odborných společností či organizací (Česká pedagogická společnost, Česká asociace pedagogického výzkumu, Jednota školských informatiků, International Association for the Improvement of Mother Tongue Education, Asociace institucí vzdělávání dospělých ad.), členkou oborových rad a komisí VŠ (např. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy). V rámci aktivit regionální vzdělávací politiky Olomouckého kraje pracuje jako odborných garant či člen pracovních skupin Místních akčních plánů vzdělávání (MAP), Krajského akčního plánu vzdělávání (KAP), RIS3 strategie a strategie ITI. V Pedagogické komoře se věnuje potřebám vysokoškolských pedagogů, zejména financování a postavení pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele ve vzdělávacím systému, zvýšení prestiže učitelské profese (a s tím související kvalitou studentů pedagogických fakult), chce se zasadit o sjednocení modulu učitelské způsobilosti či řešení problémů spojených s digitalizací vzdělávání na vysokých školách.

Mgr. Jarmila Smejkalová pochází z Prahy. Na PedF UK vystudovala učitelství matematiky a základů techniky pro 5. – 12. ročník. Nejprve působila na 1. stupni ZŠ, od roku 1990 vyučuje matematiku a fyziku na 2. stupni ZŠ. 16 let zastává funkci výchovné a kariérové poradkyně. Je vedoucí školního poradenského pracoviště, koordinátorem inkluze a koordinátorem ŠVP. Je členkou Asociace výchovných poradců. Pracovala ve výkonné radě nyní již zaniklého Učitelského profesního sdružení, založila a spravovala facebookovou skupinu a stránku UPS. V UPS se spolupodílela na protestech proti přijetí vyhlášky 27/2016 Sb. a proti inkluzi v současné podobě. V Pedagogické komoře se zabývá základním vzděláváním a spravuje facebookovou skupinu Výchovní poradci sobě.

Mgr. Pavel Vaněk, žije a pracuje v jižních Čechách. Vystudoval Střední výtvarnou školu v Písku (obor grafika) a Pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V ZUŠ Soběslav vyučuje výtvarný obor. Se svými žáky se věnuje klasické tvorbě, dále pak animaci a filmové tvorbě. Pořádá mezinárodní festival Festžák, festival dětské filmové a animované tvorby, se zaměřením na tvorbu žáků ZUŠ a ZŠ. Podílí se na organizaci mezinárodního hudebního festivalu NETVP v oblasti propagace. Dále se věnuje filmování, fotografování, propagační tvorbě a pořádání výtvarných kurzů. V Pedagogické komoře vede sekci základních uměleckých škol, je autorem propagačních materiálů spolku (plakát, letáček, vizitka) a spravuje facebookovou skupinu Učitelé ZUŠ sobě.

Eva Skorunková se narodila v Praze, kde také celý život žije a pracuje. Vystudovala obchodní školu obor fotograf, dále gymnázium, nultý ročník společenských věd, kurz pro asistenty pedagoga, čtyřsemestrální doplňující studium CŽV na PedF UK obor speciální pedagogika a vychovatelství. Od roku 2008 pracuje ve školství v kanceláři školy, ale i jako asistentka pedagoga na II. stupni ZŠ logopedické a rovněž jako vychovatelka ve školní družině. Nějaký čas působila také jako dobrovolník v APLE. V Pedagogické komoře vede sekci asistentů pedagoga a spravuje facebookovou skupinu Asistenti pedagoga sobě. Chtěla by se pokusit přiblížit význam asistentské práce jak pedagogům, tak i laické veřejnosti, aby mohl jasně vyznít smysl tohoto konání, a to ve spolupráci se všemi, kteří projeví skutečný zájem tuto, ale i jakoukoliv jinou problematiku řešit.


Mgr. Hana Mikulcová pochází z Velkých Popovic a žije v Benešově u Prahy.  Vystudovala speciální pedagogiku pro 1. stupeň základních a speciálních škol. Je členkou ASP ČR. Během 29 let praxe učila i na 2. stupni ZŠ předměty humanitních oborů. Nyní pracuje ve funkci  zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ, na své škole je nově mentorem pro začínající učitele a je členkou Komise pro školství při MÚ v Benešově. Ve škole vede pravidelně logopedickou prevenci, podpůrná opatření a speciálně pedagogickou péči. V Pedagogické komoře se věnuje problematice revize inkluze a spravuje facebookovou skupinu Zástupci ředitele sobě.Mgr. Dana Cogan pochází z Velké Bíteše na Moravě. V současné době žije v Cold Lake (Kanada, provincie Alberta). Vystudovala MU v Brně, obor Učitelství 1. stupně ZŠ. Pracovala jako učitelka ZŠ. Získala certifikát Proficiency in English (Newcastle College). V Anglii pracovala jako tlumočnice a specialista v sociální oblasti na ZŠ. Působila na soukromé elitní škole Mowden Hall v hrabství Northumberland. V Praze učila na soukromém gymnáziu a střední škole v Hostivaři, kde tlumočila a překládala nové osnovy oboru automechanik pro Evropskou unii. Účastnila se mezinárodních konferencí v Anglii, Itálii a Německu. Pracovala jako lektor angličtiny na jazykových školách. Od roku 2005 žije v Kanadě, kde působila jako asistentka a učitelka na ZŠ. V současné době studuje Bachelor of Education na Universitě v Albertě (pedagogika kanadských indiánských kultur). Má zkušenosti s inkluzí v kanadských školách. Je autorkou publikace Využití mezipředmětových vztahů na ZŠ s jógovým cvičením nebo edukativních ABC omalovánek města Fox Creek a Cold Lake. Jejich výtěžek slouží k podpoře škol, nemocnic a knihoven v Albertě. Píše blog o kanadském školství, angličtině a cestování. V Pedagogické komoře se věnuje mezinárodním zkušenostem a spravuje facebookovou skupinu Čeští učitelé v zahraničí sobě.

Simona Malá vystudovala střední pedagogickou školu v Praze. Pracuje jako vychovatelka ve školní družině a asistentka pedagoga na ZŠ pro děti s poruchou PAS a SMR. Působila jako vedoucí vychovatelka a učitelka 1. i  2. stupně. Je z učitelské rodiny. K jejím koníčkům patří malování, psi nebo četba. Ráda by změnila pohled na povolání vychovatelek. Práce vychovatelů není v současnosti doceněna a měla být více uznávána. V Pedagogické komoře koordinuje sekci vychovatelek školních družin a spravuje facebookovou skupinu Vychovatelky školních družin sobě.

Mgr. Stanislav Zelený pochází z Prahy, kde také žije a pracuje. Vystudoval obor Speciální pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracoval jako vychovatel v dětském domově se školou, speciální pedagog na základní škole a učitel v mateřské škole, kde se později stal ředitelem. Věnuje se psaní blogu, přispívá do odborných časopisů a publikuje články v místním informačním časopisu. Přes dvacet let se věnoval volnočasovým aktivitám s mládeží, např. pobyty přežití či letní tábory. V současné době se specializuje na logopedickou preventivní práci s dětmi v mateřské škole. V Pedagogické komoře se věnuje oblasti předškolního vzdělávání.


Mgr. Zbyněk Mašek pochází z obce Ratíškovice. Po studiu na Klvaňově gymnáziu v Kyjově nastoupil na obor učitelství občanské výchovy a zeměpisu pro základní školy a učňovské školství na univerzitě v Ostravě. Na ZŠ v Hodoníně pracoval jako třídní učitel,  koordinátor ICT, tvůrce a správce webových stránek školy. Absolvoval kurz Kariérové poradenství a následně působil jako poradce pro žáky. Jako předseda ZO ČMOS PŠ se zapojil do organizace stávek i stávkových pohotovostí. Ředitelem školy je od roku 2009. Je předsedou Akčního výboru MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, který realizuje např. propagaci technických školek. V Pedagogické komoře se věnuje moderování facebookové skupiny Ředitelé škol sobě.

Mgr. Ondřej Koželuh pochází z Plzně, kde žije i pracuje. Vystudoval v bakalářském studiu obor Učitelství pro MŠ na ZČU v Plzni a magisterském studiu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ v kombinaci Aj/Dě. Pracoval jako učitel v plzeňské mateřské škole. Nyní působí na Západočeské univerzitě v Plzni. Na UK se zúčastnil akčního výzkumu v oblasti práce s knihou v mateřské škole. Pod záštitou JČU se stal vedoucím Centra kolegiální podpory Plzeň pro čtenářskou pregramotnost. Dále pracuje jako lektor DVPP v oblasti čtenářské pregramotnosti. Ve volném čase se věnuje psaní osvětových a zábavných článků z prostředí mateřské školy. Na kontě má také čtyři fantasy romány. Chystá knihu o svém působení v mateřské škole.

RNDr. Pavel Pešat, Ph.D., vystudoval jadernou fyziku na Univerzitě Karlově. Zabýval se využitím počítačů v jaderné fyzice a ve výuce školské fyziky. Ve své disertační práci se zaměřil na využití počítačů pro měření fyzikálních veličin ve školním fyzikálním experimentu, zpracování získaných dat a modelování fyzikálních jevů. Možnostmi využití ICT ve vzdělávání se zabývá dosud, např. riziky komunikace v prostředí Internetu nebo využitím digitálních technologií ve vzdělávání žáků s různými druhy znevýhodnění. Věnuje se přípravě budoucích učitelů, speciálních pedagogů a sociálních pracovníků. Byl garantem několika vysokoškolských studijních programů, podílel se na řešení 15 vědeckopedagogických a rozvojových projektů a publikoval přes 60 původních prací. Je členem expertního týmu pro oborovou didaktiku informatiky a ICT při Národním ústavu pro vzdělávání, programového výboru konference Didinfo a redakce odborného časopisu Speciální pedagogika. Byl místopředsedou Jednoty školských informatiků a pracovní skupiny pro fyziku při Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs (Brusel). Spolupracoval s Pedagogickou fakultou Alabamské university (Birmingham, USA), institutem IFRASS (Toulouse, Francie) a Centrem mikropočítačových aplikací Amsterodamské univerzity (Amsterodam, Nizozemsko). Hostoval na Linného univerzitě ve Švédsku (Växjö, Kalmar). V současné době pracuje pro projekt I-KAP Ústeckého kraje jako metodik pro digitální gramotnost. V Pedagogické komoře působí ve vedení sekce vysokých škol.

Ing. Mgr. Hana Vacková pochází z  Olomouce. Vystudovala ekonomiku na VŠZ v Brně a dále český jazyk a výtvarnou výchovu na PF UJEP Brno.  Učí na Gymnáziu v Olomouci Hejčíně. Je metodičkou prevence. Absolvovala kurz arteterapie a etické výchovy. V učení se snaží uplatňovat metody kooperativní výuky i kritického myšlení. Je zakládající členkou Olomoucké palety, sdružení olomouckých výtvarných pedagogů. Rovněž stála u zrodu Společnosti učitelů českého jazyka a literatury. Dlouhodobě spolupracuje s Člověkem v tísni při tvorbě materiálů k dokumentárním filmům pro školy. Dlouhodobá spolupráce ji pojí i s olomouckým Arpokem, a to hlavně v oblasti globálních rozvojových témat. Příležitostně lektoruje různé skupiny učitelů. Byla členkou petičního výboru petice proti kariérnímu řádu.

Robert Pacourek se narodil ve Strakonicích, kde vystudoval na LŠU (dnes ZUŠ) hru na klarinet ve třídě prof. B. Zákosteleckého. Po studiích na strakonickém gymnáziu absolvoval Pražskou konzervatoř v hlavním oboru Hra na klarinet ve třídě prof. Jiřího Stárka st. Pedagogicky působí v základním uměleckém školství více než 25 let, z toho posledních 22 let vyučuje na ZUŠ Praha 4 - Jižní Město studijní zaměření hra na klarinet a přípravné nástroje a komorní hru. V roce 2015 dokončil Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (FS II) v Centru školského managementu Pedagogické fakulty UK a v současné době dokončuje bakalářské studium oboru Školský management tamtéž.  Mezi největší pedagogické úspěchy řadí jednak pravidelná umístění svých žáků v soutěžích ZUŠ a přijímání žáků k dalšímu uměleckému vzdělávání, dále pak schopnost absolventů své třídy pokračovat jako hudebníci v souborech a kapelách různých žánrů. Jako aktivní muzikant-klarinetista vydal 2 profilová CD. Věnuje se především komorní hudbě (umělecký vedoucí Pražského komorního tria) a sólovému vystupování (např. s Kubelík kvartetem, Dvořákovo komorním orchestrem, Virtuosi di Praga apod.). Více informací naleznete zde: www.robertpacourek.cz. V Pedagogické komoře se věnuje problematice základních uměleckých škol.

RNDr. Pavel Nezval pochází z Blanska, v současnosti žije v Jedovnicích. Vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 5 – 12, aprobace matematika – fyzika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Svoji učitelskou kariéru zahájil na SOU Místního hospodářství v Praze, poté učil na SPŠ Jedovnice, kde od roku 1992 do roku 1996 působil ve funkci zástupce ředitele. Od roku 1996 do roku 2004 pracoval jako ředitel ZŠ Jedovnice a od roku 2004 působí ve funkci ředitele ZŠ Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti zejména ve specializačním studiu pro koordinátory ŠVP, funkčním studiu ředitelů a v oblasti řízení pedagogického procesu. Dále působí jako lektor v oblasti inkluze, strategického plánování, autoevaluace školy, budování klimatu školy, komunikace a vedení lidí. V Pedagogické komoře vede pracovní tým pro snižování administrativní zátěže škol.

Mgr. Pavel Novák, DiS. se narodil v Litomyšli, ale celý život prožil v České Třebové. Po absolvování střední a vyšší odborné školy ekonomického zaměření v České Třebové vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor Hudební věda. V rámci programu Erasmus studoval na universitě ve finské Jyväskyle v programu School of Business and Services Management Degree Programme in Music and Media Management. Po dokončení studia nastoupil jako učitel hudebního oboru hra na kytaru a elektronické klávesové nástroje v Základní umělecké škole Dolní Újezd a posléze působil na ZUŠ v České Třebové jako vedoucí kytarového oddělení. Současně pracoval jako muzikolog a správce sbírek Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Příležitostně spolupracuje s městským muzeem v České Třebové jako externista na katalogizaci hudebního fondu. Absolvoval kurz Celostní muzikoterapie v rámci ICV při UP v Olomouci. Zúčastnil se celé řady kurzů své odborné způsobilosti. Ve volném čase se snaží promýšlet zapojení prvků muzikoterapie do běžné výuky na ZUŠ a je členem několika pěveckých sborů v okolí svého bydliště. V Pedagogické komoře je zástupcem hlavního koordinátora pro ZUŠ a koordinátorem v Pardubickém kraji.

Bc. Alena Stehnová žije v Pardubicích. 27 let pracuje jako ředitelky MŠ Korálek, ve školství působí již 42 let. Je členkou zastupitelstva, místopředsedkyní Komise pro výchovu a vzdělávání, pracuje v Komisi pro školství a kulturu. Je členkou Expertní skupiny při Parlamentu ČR pro školství - v sekci předškolního školství. Věnuje se přednáškové činnosti a publikuje.Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme Vám za komentář, bude zveřejněn po schválení administrátorem tohoto webu. :-)