úterý 19. května 2020

Reakce MŠMT na stanovisko Pedagogické komory k manuálům pro školy

Zveřejňujeme celý text reakce z MŠMT na Stanovisko Pedagogické komory k Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (tzv. manuály). Odpověď z ministerstva školství bohužel přišla pouze formou textu v e-mailu (nikoliv na hlavičkovém papíře, jak standardně odpovídají ostatní ministerstva nebo Úřad vlády)...

Re: Stanovisko Pedagogické komory k Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (MŠMT)

Dobrý den,

reagujeme na vaše stanovisko Pedagogické komory k Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (MŠMT) doručené nám dne 12.5.2020.

Pedagogická komora poukazuje správně, že některá doporučení v manuálech nemají závazný charakter. Závazné jsou ty podmínky provozu, které plynou z právních předpisů, nebo z krizových respektive mimořádných opatření. Ty je potřebné bezezbytku naplnit. Ostatní doporučení je vhodné vnímat jako návod, který je možné adaptovat na místní podmínky. Školy a školská zařízení mají velmi rozdílný charakter, umístění, vybavení, organizaci, počet žáků a učitelů atd. Manuály jsou však vodítkem a při dodržení jejich podstaty naplní ředitelé škol požadavek na bezpečnost a ochranu zdraví.

Co se týče doporučení k organizaci pohybu žáků před školou: Pokyny a doporučení k organizaci pohybu žáků před vstupem do školy jsou uvozeny slovy „minimalizovat velké shromažďování osob před školou“. Přestože může jít o veřejné prostranství, tak má škola několik možností, jak napomoci tomuto cíli. Přitom ředitel využívá pravomoci a nástroje, které má. Nepotřebuje k tomu kompetence police. Manuál například zmiňuje rozvržení času příchodu žáků. Prakticky se to projeví v jiném času začátku vzdělávacích aktivit jednotlivých ročníků nebo skupin žáků. Jinou možností, kterou manuál obsahuje, je organizovat příchod žáků přímo na místě před vchodem do skupin, které jsou pak odvedeny do tříd.

Vydaný soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení je v souladu s právními předpisy a krizovými a mimořádnými opatřeními. Pedagogická komora namítá jejich rozpor v době publikování materiálů. Nicméně materiály byly připravovány s cílem přinést informace o pravidlech, která budou platit v době obnovování provozu (nikoliv informace o starých pravidlech, která platila v době jejich vydání). Provoz škol se obnovuje postupně dle avizovaného plánu. Naopak bychom považovali za zcela nesprávné, pokud by manuály zaslané školám informace o aktuálních pravidlech neobsahovaly.

Z právního pohledu pak nepovažujeme za správný názor potřeby změny vyhlášek MŠMT. Krizová opatření vlády nebo mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví se aplikují přednostně před vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Vyhlášku tak není třeba měnit.

K možnostem, jak organizovat práci zaměstnancům náležejícím do rizikové skupiny, MŠMT publikovalo doplnění informací obsažených v manuálech na https://www.msmt.cz/pracovne-pravni-zalezitosti-zamestnancu-skol. Nesdílíme vámi vyslovený názor, že dohoda zaměstnance a zaměstnavatele o neplaceném volnu je v rozporu s platnou legislativou.

Materiály - a to jak legislativní, tak nelegislativní - ministerstvo připravuje v co nejkratších lhůtách, ale přesto vyvíjí maximální úsilí, aby do jejich přípravy byla zapojena i odborná veřejnost. Konzultace probíhají většinou formou videokonference či telefonicky, a to v míře, která je v dané chvíli realizovatelná. V současné situaci (a zejména v minulých týdnech) jsme materiály připravovali v naprosto mimořádných a nestandardních podmínkách, a to i z hlediska časového. Doporučujeme proto sledovat také webové stránky MŠMT, na kterých ministerstvo reaguje na případné podněty z praxe a doplňuje doporučení, případně odpovídá na dotazy: https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru.

Domníváme se, že zpracované materiály není nutné, jak požadujete, stáhnout a přepracovat. Situaci vyvolanou epidemií však neustále vyhodnocujeme a budeme reagovat na potřebu změn pravidel a doporučení.

S pozdravem

Vítězslav Němčák
ředitel odboru legislativy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
gsm.: (+420) 778 752 731
tel.: (+420) 234 811 575
email: vitezslav.nemcak@msmt.cz

www.msmt.cz1 komentář:

  1. Vzhledem k tomu, že jde o oficiální e-mail, nemusely by v něm být překlepy.......

    OdpovědětVymazat