sobota 2. května 2020

PETICE ZA JEDNOZNAČNÁ PRAVIDLA PRO OTEVÍRÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL A NÁROK NA OŠETŘOVNÉ PRO RODIČE DĚTÍ

Prosíme podepisujte, šiřte a sdílejte tuto PETICI ZA JEDNOZNAČNÁ PRAVIDLA PRO OTEVÍRÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL A NÁROK NA OŠETŘOVNÉ PRO RODIČE DĚTÍ mezi učitelkami mateřských škol a rodiči dětí. Potřebujeme ve velmi krátkém čase získat desítky tisíc signatářů... Podpořte MŠ, i když pracujete na ZŠ nebo SŠ (příště zase ony podpoří vás).


PETICE ZA JEDNOZNAČNÁ PRAVIDLA PRO OTEVÍRÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL A NÁROK NA OŠETŘOVNÉ PRO RODIČE DĚTÍ

My níže podepsaní občané České republiky v souladu s ustanovením článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím této petice žádáme premiéra, ministry vlády, poslance a senátory, aby přijali jednoznačná pravidla pro otevírání mateřských škol a nárok na ošetřovné pro rodiče dětí.

Mateřské školy jsou ze všech stupňů vzdělávací soustavy tím nejrizikovějším vzhledem k možnému přenosu koronaviru, protože v nich nejčastěji dochází k přímým kontaktům mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a pedagogy, případně rodiči. Při tvorbě pravidel pro znovuotevírání mateřských škol musí ministerstvo školství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví i vládou jako celkem zohlednit následující specifické problémy organizace předškolního vzdělávání:
1.    V případě obnovení provozu konkrétní mateřské školy ztrácí podle současných pravidel všichni rodiče nárok na ošetřovné. Je třeba systém nastavit tak, aby v případě, že se rodiče rozhodnou zůstat se svým dítětem doma, měli nadále nárok na ošetřovné, i když bude MŠ otevřena.
2.    Rodiče, kteří nemohli žádat v březnu a dubnu o ošetřovné, protože mateřská škola nebyla uzavřena, by měli mít možnost požádat o něj zpětně, pokud své dítě do MŠ neposílali, jelikož nemohli nijak ovlivnit, zda se mateřská škola uzavře či ne. Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy je dle příslušné vyhlášky v kompetenci ředitele (po projednání se zřizovatelem).
3.    Z hygienického hlediska jsou mateřské školy velmi rizikovým prostředím pro všechny přítomné. Je nutné jednoznačně stanovit, jaké ochranné prostředky budou muset používat děti i učitelky. A především určit, kdo je zajistí. Pro děti i zaměstnance MŠ musí být hygienické i ochranné prostředky bezplatné.
4.    Ve třídě MŠ je až 28 dětí (průměrný počet v obecních MŠ činí dle statistik ministerstva školství 23 dětí na třídu). Délka provozu mateřských škol činí obvykle 10 hodin denně (od 6.30 do 16.30). Většinu času je vzdělává pouze jedna učitelka (překrývání dvou učitelek je zajištěno pouze na 2,5 hodiny denně, a to ne vždy). Maximální počet dětí v jedné třídě by měl být stanoven na 15, jak je tomu nyní ve třídách pro děti pracovníků v rámci integrovaného záchranného systému a jak vláda avizovala pro otevírání prvního stupně ZŠ.
5.    I další podmínky pro děti a učitelky v mateřských školách by měly být minimálně takové, jaké budou platit pro první stupeň ZŠ (a na dalších pracovištích mimo školství, kde dochází k přímému kontaktu s klienty). Spíše ale přísnější, protože děti v mateřských školách si teprve začínají osvojovat zásady hygieny (to platí především pro děti do čtyř let věku, které velmi často potřebují pomoc dospělého při základní sebeobsluze).
6.    Děti rodičů, kteří pracují v rámci integrovaného záchranného systému, by měly nadále pobývat v samostatné třídě, což výrazně sníží riziko nakažení ostatních dětí.
7.    V době přijímání a vyzvedávání dochází ke slučování dětí z více tříd do jedné, aby se efektivně pokryla pracovní doba učitelek.  Z preventivních důvodů by se neměly třídy ráno ani odpoledne spojovat. Učitelky a další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci MŠ by se měli u dětí střídat jen v nejnutnějších případech.
8.    Ředitelé mateřských škol v současnosti nesmějí omezit docházku dětí z rodin, kde je jeden z rodičů v domácnosti, nezaměstnaný, na rodičovské dovolené s jiným dítětem nebo čerpá ošetřovné na další dítě. Je třeba posílit pravomoci ředitelů škol, aby konkrétní pravidla pro ne/přijímání výše uvedených dětí mohli určovat sami.
9.    Pokud dítě působí nemocně, měla by mít mateřská škola možnost ho v daný den nepřijmout. Opětovné přijetí dítěte by mělo být podmíněno negativním testem na koronavirus. Pro děti i zaměstnance MŠ by měl být tento test bezplatný.
10.  V České republice je více než 5 000 mateřských škol (přibližně polovina z nich je samostatným právním subjektem, další jsou spojeny se základní školou), které zřizují obce, soukromé subjekty, případně církve. Jedná se tudíž o tisíce zřizovatelů, z nichž každý postupuje v současnosti jiným způsobem. Proto je nutné pravidla sjednotit a dát jim jednoznačnou legislativní podobu. Nestačí vydávat nezávazná doporučení a manuály, které si bude moci každý zřizovatel vykládat jinak.

Ošetřeny by měly být především následující rizikové situace:
11.  Šatny v MŠ bývají velmi malé. Jsou vybavené pouze háčky, policemi a lavičkami, které na sebe navazují. Prostor pro jedno dítě je minimální. Odložené oblečení jednotlivých dětí se zpravidla dotýká sousedních svršků dětí. V šatně se potkávají ráno i odpoledne rodiče dětí nebo další příbuzní (často i prarodiče, kteří patří do rizikové skupiny).
12.  Děti v mateřské škole 3x denně konzumují stravu ve společném čase a zpravidla ve své třídě, musí rovněž průběžně dodržovat pitný režim. Přísná hygienická pravidla by měla platit pro školní jídelny a jejich pracovníky i pro výdej jídel.
13.  Umyvadla a záchody v MŠ jsou často umístěny v jedné místnosti prakticky bez rozestupů (běžně v počtu 6 ks). Ručníky visí na háčcích hned vedle sebe (lze je nahradit papírovými rolemi, které si ale malé děti samy neodtrhnou nebo si budou role přidržovat, čímž mohou kontaminovat i další útržky, pokud škola nemá kryté zásobníky). Záchod bude nutné vždy po použití vydesinfikovat.
14.  Učitelka MŠ pomáhá dětem se smrkáním, ošetřením po stolici, převléká děti polité, pozvracené, počůrané... Přichází tudíž do kontaktu s případně kontaminovanými tělními výměšky.
15.  V běžné třídě MŠ jsou zpravidla stoly pro 6 dětí, u kterých nejen jedí, ale i tvoří, kreslí, skládají puzzle apod. Děti sedí vedle sebe, proto nelze zajistit jejich bezpečnou vzdálenost.
16.  Děti v MŠ spí nebo mají odpolední odpočinek. Vzhledem k velikostem tříd nebo leháren a velikostem lehátek nelze zajistit metrové vzdálenosti lehátek od sebe. Lehátka a lůžkoviny jsou ukládány ve skříních a policích hned vedle sebe (byť se nedotýkají, je mezi nimi větrací mezera pouze 5 cm).
17.  Před pobytem venku a při návratu z vycházky se děti převlékají, což ne vždy zvládnou samy. Během pobytu venku jsou na jednu třídu s až 28 dětmi pouze dvě učitelky. Pokud budou vyžadovány při procházce rozestupy, jak velké?
18.  Bude muset probíhat volná hra i řízené činnosti bezkontaktně? Budou se muset hračky vždy po použití jedním dítětem dezinfikovat?
19.  Bude nutné zvýšit frekvenci úklidu v mateřské škole dezinfekčními prostředky.

Za petiční výbor:
     Radmila Vojtková, učitelka mateřské školy
     Mgr. Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora
     Mgr. Milena Mottlová, ředitelka mateřské školy

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány jsou oprávněni:
     Mgr. Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora (www.pedagogicka-komora.cz)

V Praze dne 1. května 2020

4 komentáře:

 1. Už to visí na stránkách MŠMT, to budete koukat. RIZIKOVÍ DOSTANOU OD VLÁDY NEPLACENÉ VOLNO.

  OdpovědětVymazat
 2. Pravdivé. A ještě treba- nemáme na odloučeném pracovišti podmínky pro pobyt venku-minizahradka-1prvek a 1piskoviste-35 děti.
  Na spaní se spojují 2 tridy(25+10deti) nespí všichni,ale i 25deti není výjimka.
  A co plačící děti?po 3 měsících bude znovu adaptace. Sekret na oblečení,hračkách,všude.

  OdpovědětVymazat
 3. Celá vydaná metodika je k ničemu, žeby tímto chtěli začít "promoření"?

  OdpovědětVymazat
 4. Naprosto se vším jako ředitel ZŠ a MŠ souhlasím.

  OdpovědětVymazat