čtvrtek 7. května 2020

AKTUÁLNÍ TÉMA: Chystané změny legislativy

Ministerstvo školství připravilo změny v legislativě, které by v případě schválení měly negativní dopady na většinu středních odborných školy a na školy menší, především mateřské. Jediným cílem obou novel je ušetřit finanční prostředky, jiný smysl nemají... Pedagogická komora obě novely připomínkovala.

Chystaná novelizace vyhlášky č. 14/2005 Sb. se týká zrušení povinnosti zaměstnat druhou osobu (nepedagogický pracovník) ve třídách mateřských škol, které navštěvuje 4 a více dvouletých dětí (ruší se původně schválené znění, které mělo nabýt činnosti dne 1. 9. 2020). Přitom pro dětské skupiny již nyní platí princip, že o 6 až 8 dětí pečuje vždy 1 dospělá osoba (maximálně 24 dětí ve skupině). Viz tato srovnání MŠ a dětských skupin...

Připravovaná novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ruší možnost snížit přímou pedagogickou činnost zástupcům ředitele malých mateřských a základních škol a v případě středních škol omezuje možnost snížit zástupcům ředitele přímou pedagogickou činnost v závislosti na jejich celkovém počtu.

Žádné komentáře:

Okomentovat