středa 17. března 2021

Otevřený dopis senátorům k novele zákona o pedagogických pracovnících

Pedagogická komora, z. s., iniciovala Otevřený dopis ředitelů škol, učitelů a dalších pedagogických pracovníků k novele zákona o pedagogických pracovnících, který je adresován senátorkám a senátorům. Součástí textu otevřeného dopisu jsou návrhy na pět konkrétních změn v této novele. Aktuální počet signatářů otevřeného dopisu (od 16. 3. 2021) činí 1.200 pedagogů.


Otevřený dopis senátorům (návrhy Pedagogické komory):

  1. Snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelů škol, metodiků prevence i dalších specializovaných činností, výchovných poradců, zástupců ředitele a uvádějících učitelů
  2. Vyšší příplatky za třídnictví, specializované činnosti a pro uvádějící učitele (jejich automatická valorizace)
  3. Opravy tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky (místo 7 platových stupňů nově 12, jak tomu je u všech ostatních profesí)
  4. Ponechání akreditací MŠMT u kurzů DVPP
  5. Vypuštění kontroverzního § 9a o uznávání kvalifikace učitele někomu, kdo ve skutečnosti nemá pedagogické vzdělání

Žádné komentáře:

Okomentovat