neděle 18. února 2024

Výsledky voleb do orgánů spolku Pedagogická komora

V hlasování na náhradní valné hromadě spolku Pedagogická komora byli zvoleni tito funkcionáři:

 • prezidentem spolku Štefan Klíma,
 • viceprezidentem Janek Wagner,
 • členy prezidia: Jana Karvaiová, Markéta Emmer Illová, Zbyněk Mašek, Iva Zavadilová a Jaromír Kuchyňka.

Od 18. 2. 2024 do 25. 2. 2024 lze podávat případné stížnosti k průběhu voleb adresované volební komisi. 

Děkujeme hlasujícím za aktivní účast a zvoleným členům prezidia blahopřejeme!

sobota 17. února 2024

Pracovníci škol dle ankety chtějí Pedagogickou komoru ČR ze zákona

Učitelé a ředitelé škol podporují, aby vznikla Pedagogická komora ČR ze zákona (po vzoru České lékařské komory a dalších profesních komor). Vyplývá to z dotazníkového šetření, které zorganizoval spolek Pedagogická komora v tomto týdnu. Během uplynulých sedmi dnů se do něj zapojilo 5167 pracovníků škol (z toho 3097 učitelů, 923 ředitelů, 753 dalších pedagogických pracovníků a 352 ostatních zaměstnanců škol).

sobota 10. února 2024

Dotazník ke stávce ve školách

DOTAZNÍK SPOLKU PEDAGOGICKÁ KOMORA KE STÁVCE VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH


Vzhledem k aktuálnímu negativnímu vývoji ve školství (výrazný pokles platů nepedagogických pracovníků a jejich propouštění, neplnění programového prohlášení vlády Petra Fialy - 130 % průměrné mzdy v ČR pro učitele, pokles platů ostatních pedagogických pracovníků o 2 %, propouštění učitelů - snížení PHmax školám) jsme se rozhodli zmapovat postoje učitelů a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků k vyhlášení stávky ve školách a školských zařízeních...

AKTUALIZACE: Dotazník ke stávce ve školách vyplnilo během prvního dne již 1 300 respondentů! Viz tento graf k jedné z otázek...


Návrh stávkových požadavků:

1) Žádáme, aby vláda v roce 2024 splnila své programové prohlášení - 130 % průměrné hrubé mzdy v ČR pro učitele.

2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání.

3) Požadujeme navýšení tarifní části platů pedagogických i nepedagogických pracovníků minimálně o 10 %.

4) Žádáme schválení změny, která vrátí do školského zákona autonomii pedagogů ve výběru vyučovacích metod, která byla vypuštěna při jeho poslední novelizaci.

5) Požadujeme snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti těm pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají specializované činnosti či jiné časově náročné funkce (nebo navýšení příplatků za ně).

6) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do platových stupňů a tříd.

7) Požadujeme odvolání ministra školství Mikuláše Beka.

Další otázky v dotazníku:

- Souhlasíte se snížením financí na platy nepedagogických pracovníků a limitu počtu zaměstnanců (viz aktuální rozpis finančních prostředků pro jednotlivé školy na rok 2024 z MŠMT)?

- Souhlasíte se snížením PHmax školám o 5 %, jak navrhuje ministr školství Mikuláš Bek?

- Podporujete ustavení Pedagogické komory ČR ze zákona (obdoba České lékařské komory)?

- Zapojila/a jste se do stávky, kterou organizovaly školské odbory v roce 2023?

- Zapojila/a byste se do stávky v roce 2024?

Poznámka: Vyplněním tohoto dotazníku se rozhodně nezavazujete stávkovat. V tuto chvíli jen mapujeme vaše názory.

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Aktuální dotazníkové šetření Pedagogické komory, z. s, navazuje na obdobné šetření z jara 2023, do kterého se zapojilo více než 10 000 respondentů a které velmi přesně predikovalo, že budou stávkovat tři čtvrtiny škol.

Výsledky dotazníkového šetření ke stávce ve školách

"Do tohoto dotazníkového šetření se zapojilo celkem 10 541 respondentů (1 039 ředitelů, 7 240 učitelů, 2 003 dalších pedagogických pracovníků a 174 nepedagogických zaměstnanců škol). Vyhlášení stávkové pohotovosti podpořilo 92,9 % z nich (proti bylo 4,1 %). Přímo do stávky by se osobně zapojilo 72,4 % pracovníků škol (nezapojilo by se 9,5 %)."Podrobný program náhradního zasedání valné hromady

Pro členy spolku Pedagogická komora zveřejňujeme přímý odkaz do Intranetu na stránku k náhradnímu zasedání valné hromady: https://1url.cz/GudsQ (pro vstup musíte být přihlášení přes svůj členský účet jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz - upozornění: je třeba se nejprve odhlásit od osobního Google účtu, jinak stránka nefunguje - viz videonávody zde)Náhradní zasedání valné hromady probíhá ve službě Skupiny Google Workspace (přímý vstup zde).

Bod 2) Ověření usnášeníschopnosti náhradní valné hromady probíhá průběžně až do skončení náhradního zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s. (30. března 2024)

Body 1) Zahájení náhradního zasedání valné hromady3) Volba předsedy náhradního zasedání valné hromady, zapisovatele a ověřovatele4) Schválení programu náhradního zasedání valné hromady5) Volba členů volební komise, 6) Zpráva o činnosti spolku a 7) Zpráva o hospodaření spolku již proběhly. Hlasování ke změně předpokládaného termínu ukončení náhradního zasedání valné hromady a k možnosti zveřejnit, jak kdo hlasoval v rámci jednotlivých bodů náhradního zasedání valné hromady již proběhla.

Volební komise zpracovala následující harmonogram voleb do orgánů spolku (body 8) Volba prezidenta, viceprezidenta a dalších členů prezidia spolku, 9) Volba členů kontrolní komise a 10) Volba členů rozhodčí komise programu náhradního zasedání valné hromady): 
- nominace prostřednictvím on-line formulářů (od 17.1.2024 ve 20:00 do 31.1.2024 ve 12:00) - již proběhlo
- přijetí/nepřijetí nominace a zaslání kandidátského medailonku v PDF a fotografie v JPG prostřednictvím on-line formuláře (do 4.2.2024 ve 12:00) - již proběhlo
- zveřejnění kandidátek (8.2.2024 ve 12:00): https://1url.cz/Buvzd
- hlasování prostřednictvím on-line formuláře (od 10.2.2024 ve 12:00 do 17.2.2024 ve 12:00): https://forms.gle/rn7qUSAf6BdimMt19
- vyhlášení výsledků voleb (17.2.2024 do 23:59)
- podávání stížností k průběhu voleb (od 18.2.2024 do 25.2.2024)
- ukončení voleb (26.2.2024, v případě stížností do 28.2.2024)
Viz dokumenty: Vyhlášení začátku voleb do orgánů spolku Pedagogická komora a Upřesňující informace k volbám do orgánů spolku Pedagogická komorahttps://1url.cz/8ufiw

Podrobný program náhradního zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s. (e-hromada):
1) Zahájení náhradního zasedání valné hromady (4. 12. 2023 ve 20:00)
2) Ověření usnášeníschopnosti náhradní valné hromady (od 4. 12. 2023 až do konce valné hromady) - formulář k vyplnění: https://forms.gle/PeMjWDTkKwAiSrB86

pátek 9. února 2024

Zoufalí ředitelé škol: V únoru se dozvěděli, že měli v lednu propustit uklízečky

Ministerstvo školství zveřejnilo v tomto týdnu podrobný rozpis financí pro školy na rok 2024. Po prvním srovnání celkové výše finančních prostředků na platy nepedagogických pracovníků s loňským rokem propadla většina ředitelů škol zoufalství. Byl jim totiž snížen limit zaměstnanců a seškrtány peníze na platy uklízeček nebo školníků.

„Nyní v únoru se ředitelé škol zpětně dozvěděli, že měli v lednu 2024 snížit úvazky uklízečkám nebo část z nich propustit, protože na jejich platy nedostanou peníze,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Tento problém se týká většiny mateřských, základních i středních škol. Publikujeme výpočet ředitelky menší základní školy, která bude muset propustit uklízečku, protože se škole snížil limit počtu nepedagogických pracovníků o jeden plný úvazek…


Podobně jsou na tom i další školy. Citujeme ředitele různých mateřských, základních a středních škol:

„Na platy nepedagogů dostaneme v roce 2024 oproti loňsku o 16% méně peněz, což je 0,5 úvazku dolů.

„Naše ZŠ s prvním stupněm má 85 žáků, došlo ke snížení úvazků o 0,67, což je 23,8 %, tedy o 260 384 korun.

„Dostaneme o 20% méně peněz i úvazků na nepedagogy. Budu muset propustit jednoho člověka…


„Při mírném počtu navýšení žáků dostaneme o přibližně 50.000 Kč méně na ONIV (ostatní neinvestiční výdaje). Snížili nám limit počtu nepedagogů ze 13 na 11, což je o 650 000 Kč méně na jejich platy.


„I když nyní jednoho zaměstnance propustím, běží mu výpovědní lhůta, takže do dubna ho stejně musím platit. Minimálně tyto 4 měsíce budu překračovat limit zaměstnanců.


Zdroj:
Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

čtvrtek 8. února 2024

Tarifní tabulky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky na rok 2024

Dne 31. prosince 2021 vyšlo ve Sbírce zákonů novelizované Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (účinné od 1. 1. 2022) s upravenými tarifními tabulkami pro pedagogické pracovníky (změna z původně schváleného zvýšení o 3 % oproti roku 2021 na 2 %) a ostatní profese včetně nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení (zrušení původně schváleného navýšení o 1400 Kč oproti roku 2021 - tabulka je tudíž nakonec stejná jako v roce 2021)

Tarifní tabulka pro pedagogické pracovníky platná od 1. ledna 2022

 • Učitelky MŠ: 8. až 13. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Ředitelky MŠ: 10. až 13. platová třída (obvykle 11. platová třída)
 • Učitelé ZŠ a SŠ: 9. až 14. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Ředitelé ZŠ a SŠ: 12. až 14. platová třída (obvykle 13. platová třída)
 • Učitelé odborného výcviku: 9. až 13. platová třída (obvykle 10. platová třída)
 • Vychovatelky školní družiny a další vychovatelé: 8. až 12. platová třída (obvykle 9. platová třída)
 • Speciální pedagogové: 11. až 13. platová třída (obvykle 12. platová třída)
 • Asistenti pedagoga: 4. až 9. platová třída (obvykle 8. platová třída)
 • Pedagogové volného času: 8. až 13. platová třída
Tarifní tabulka pro nepedagogické pracovníky platná od 1. září 2022


Minimální mzda v roce 2024 činí 18 900 korun hrubého měsíčně (112,50 Kč/hod.). Informace k zaručeným mzdám, které jsou pro odlišné profese různé, naleznete zde.

§ 8
Zvláštní příplatek
(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
a) I. 500 až 1300 Kč,
b) II. 750 až 2500 Kč,
(3) Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka ve skupině prací třídního učitele činí měsíčně 1500 až 3000 Kč.

středa 7. února 2024

MŠMT: Finance pro školy na rok 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo rozpis finančních prostředků pro jednotlivé školy na rok 2024. Svou školu naleznete v této tabulce (například podle IČO). 

Zpráva o činnosti spolku Pedagogická komora v roce 2022

Zpráva o činnosti spolku Pedagogická komora v roce 2022


Vývoj počtu členů spolku

·         Nejnižší přidělené členské číslo v roce 2022 bylo: 2 990

·         Nejvyšší přidělené členské číslo k 31. 12. 2022 bylo: 3 039


V roce 2022 uspořádala Pedagogická komora, z. s., dotazníkové šetření mezi učiteli základních škol k dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV, jehož výstupy byly zaslány na MŠMT formou připomínek. Do tohoto šetření se zapojilo 897 respondentů.


V roce 2022 se činnost Pedagogické komory, z. s., zaměřila na následující oblasti:

·         Podpora vyšších finančních investic do vzdělávání

·         Zapojení do revize rámcových vzdělávacích programů

·         Problém se škrty v ONIV (ostatní neinvestiční výdaje)

·         Připomínkování legislativních změn v oblasti vzdělávání

·         Pomoc učitelům s výukou ukrajinských žáků

·         Zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do vyšších platových tříd

·         Odborná didaktická podpora učitelů

·         Publikování informací a statistik o vzdělávání

·         Správa a moderování facebookových skupin spolku

 

Vývoj počtu zmínek o spolku Pedagogická komora v médiích

Nová stavební vyhláška: Jedno umyvadlo na celou školu?

Dosavadní vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby má nahradit nová vyhláška o požadavcích na výstavbu. Návrh nové stavební vyhlášky je bohužel ještě horší, než byl návrh nové hygienické vyhlášky…

V roce 2023 se stal terčem kritiky pracovníků škol, připomínkových míst i široké veřejnosti návrh nové hygienické vyhlášky, který iniciovala poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Proti vyhlášce vznikla i petice, kterou k dnešnímu dni podepsalo 6.896 signatářů (https://www.petice.com/proti_hygienicke_vyhlasce).

Vypořádání připomínek k hygienické vyhlášce Ministerstvo zdravotnictví doposud nezveřejnilo. K dispozici je pouze původní návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin s textem připomínek ze srpna loňského roku (https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCULCCA49/).

Bez většího zájmu médií ovšem zároveň vznikl návrh nové stavební vyhlášky. Do tohoto návrhu Ministerstvo pro místní rozvoj již zapracovalo připomínky z vnějšího připomínkového řízení. Aktuální text vyhlášky o požadavcích na výstavbu z prosince 2023, který zatím nebyl schválen, je k dispozici v systému eKLEP (https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCT3JM6I5).

„Návrh nové stavební vyhlášky je ještě horší, než byl návrh nové hygienické vyhlášky,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „například se nově umožňuje, aby v celé budově školy bylo jen jedno umyvadlo – doposud muselo být umyvadlo v každé učebně… Dále byly nesystémově vypuštěny požadavky na výšku stropů ve školách – s výjimkou mateřských, kde došlo ke snížení standardu o půl metru… Stejně tak údaj o minimální šířce chodby zůstal uveden jen u mateřských škol – v případě ostatních škol byl nesystémově vypuštěn…“

Porovnání nově navrhovaného znění vyhlášky o požadavcích na výstavbu s dosavadním zněním vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268):

úterý 6. února 2024

MŠMT: Odpovědi na dotazy ke specializačnímu příplatku

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, zaslal na MŠMT dotazy ke specializačnímu příplatku. Zveřejňujeme odpovědi z MŠMT...

Pokud pedagogický pracovník začal ve škole vykonávat specializovanou činnost (například koordinátor tvorby ŠVP), ale neabsolvoval příslušné specializační studium (a ani na něj nenastoupil), má nárok na příslušný specializační příplatek?

Na základě vyjádření obsaženého v dokumentu „Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací“, jehož aktuální verze účinná k 5. 12. 2023 je právě dostupná na webových stránkách ministerstva: https://www.msmt.cz/vzdelavani/odmenovani-pedagogickych-pracovniku, pedagogický pracovník vždy disponuje nárokem na přiznání spec. přípl. dle § 133 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předp., jestliže vykonává práce, které spadají pod specializované činnosti dle § 9 vyhl. č. 317/2005 Sb., o dalším vzděl. ped. prac., akreditační kom. a kariérním syst. ped. prac.
Platí pak, že předmětný výklad je plně v souladu se stanoviskem Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).

Pokud pedagogický pracovník vykonává dvě specializované činnosti zároveň (například koordinátor EVVO i koordinátor ICT), má nárok na dva specializační příplatky, nebo jen na jeden?

V souladu s § 133 zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, uvádí: „Pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.“
Platí tedy, že na základě § 133 zákoníku práce pedagogický pracovník, který stran přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, má nárok na poskytnutí příplatku ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně. Dle znění příslušného ustanovení je pak příplatek v tomto rozmezí poskytován i v případě většího množství vykonávaných specializovaných činností, v rámci jejichž výkonu je nezbytné předchozí absolvování předmětného studia (obdobně jako zvláštní příplatek).
Platí ovšem, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jedná s MPSV o možných změnách ustanovení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12  Praha 1

středa 17. ledna 2024

Jak se přihlásit do členského e-mailu (videonávod pro členy spolku)

Paní učitelka Monika Juřicová, členka spolku Pedagogická komora, natočila videonávod, jak se přihlásit do členského e-mailu jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz. Pokud jste členy Pedagogické komory, z. s., byl vám automaticky zřízen oficiální spolkový účet, přes který se dostanete do všech našich aplikací Google Workspace, a to včetně e-mailu.

1) Musíte znát heslo ke svému účtu jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz. Pokud heslo nemáte (můžete se podívat do svého e-mailu z elektronické přihlášky do spolku Pedagogická komora, zda v něm nenajdete starší zprávu s heslem z domény @pedagogicka-komora.cz) nebo jste ho zapomněli, je třeba začít tím, že si nejprve požádáte o resetování hesla. To vám musí resetovat Janek Wagner (janek.wagner@pedagogicka-komora.cz), proto ho neváhejte kontaktovat...

2) Dále můžete pokračovat podle videonávodu níže. Nebo jen klikněte na tento odkaz, vpravo nahoře zvolte Přihlásit se a vyplňte své uživatelské jméno ve tvaru jmeno.prijmeni@pedagogicka-komora.cz a zadejte heslo (vzhled prostředí je stejný, jaký má Gmail od Google).

Upozornění: Pokud jste přihlášeni ke svému osobnímu nebo pracovnímu e-mailu, musíte se od něj nejprve odhlásit, nebo si otevřít jiný prohlížeč, nebo spustit nové anonymní okno prohlížeče (kliknete na výše uvedený odkaz pravým tlačítkem myši a vyberete "anonymním, soukromém, private apod. - název je v každém prohlížeči trochu jiný").