úterý 18. ledna 2022

Pedagogická komora podporuje návrh zákona k ředitelskému volnu a distanční výuce

Pedagogická komora, z. s., podporuje návrh speciálního zákona, kterým se navyšuje ředitelské volno o 10 dní. Zákon z dílny ministerstva školství by měla projednávat vláda již ve středu 19. ledna 2022.

Pedagogická komora navrhovala již loni, aby ředitel školy mohl vyhlásit distanční výuku na týden až 14 dní, pokud si to vyžádá špatná epidemická situace ve škole. Tehdejší ministr školství Robert Plaga bohužel odmítl zajistit příslušnou změnu legislativy. Zákon nabízí ředitelům dvě možnosti: buď vyhlásí ředitelské volno nebo distanční výuku, a to v celé škole nebo jen pro dané pracoviště školy.

Zákon pamatuje i na mateřské školy, které byly v opatřeních doposud většinou opomíjeny. Oceňujeme, že rodiče dětí budou mít nárok na ošetřovné, což v případě běžného ředitelského volna neplatí.

V zákoně chybí úprava ohledně dětí rodičů pracujících v rámci integrovaného záchranného systému a dalších klíčových profesí. V případě ředitelského volna by pro ně měla být otevřena školní družina. V případě distančního vzdělávání by bylo vhodné, aby mohli navštěvovat svou kmenovou školu prezenčně.

Problém může nastat po 28. únoru 2022, kdy končí platnost příslušných paragrafů zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, na který je tento nový zákon navázán. Dlouhodobějším řešením by bylo začlenit tuto změnu přímo do školského zákona. Obzvláště v souvislosti se skutečností, že ministerstvo školství aktuálně pilotuje na vybraných školách tzv. kombinované vzdělávání.

Žádné komentáře:

Okomentovat