čtvrtek 7. ledna 2021

Učitelé mají za třídnictví menší hodinovou sazbu, než je minimální mzda!

Vyjádření k avizovanému navýšení příplatku za třídnictví ze současných 500 až 1300 Kč na 1500 až 2500 Kč měsíčně, které vyplývá z usnesení, které 6. ledna 2021 přijal školský výbor Poslanecké sněmovny.

Pedagogická komora, z. s., dlouhodobě usiluje o valorizaci příplatku za třídnictví, který v současnosti začíná na částce 25 korun za hodinu práce, což je hluboko pod aktuální minimální mzdou, která činí 90,50 Kč/hod. Pokud by se tzv. zvláštní příplatek zvýšil na minimálně 1500 Kč měsíčně, pobírali by třídní učitelé stále pouze 75 Kč za hodinu, což je přibližně polovina státem zaručené mzdy pro pedagogy, která v roce 2021 činí 148,40 Kč/hod.

„Uspořádali jsme šetření mezi učiteli, které prokázalo, že třídní učitel pracuje o 20 hodin měsíčně více. než učitel, který třídnictví nemá,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, „podobné šetření proběhlo například v Německu a jeho výsledek byl obdobný.“

V Poslanecké sněmovně se zasekl návrh novely zákoníku práce, na kterém Pedagogická komora spolupracovala. V něm skupina poslanců za KDU-ČSL už v roce 2018 navrhovala třídnický příplatek ve výši 2500 až 3500 Kč měsíčně. Bohužel jeho schválení soustavně blokují poslanci za ANO, přestože ministerstvo školství vedené Robertem Plagou k němu dalo kladné stanovisko.

Na Slovensku je definována práce třídního učitele zákonem a zákon rovněž stanoví minimální výši příplatku za třídnictví jako 5 % platu, v České republice třídnictví definováno v legislativě není a výše tzv. zvláštního příplatku je určena pouze v nařízení vlády. Narozdíl od Slovenska nemají v Česku na tento příplatek nárok učitelky mateřských škol.


Zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

"§ 13b (1) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 24 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach."

1 komentář: