pátek 26. června 2020

Vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky MŠ (2020)

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi požádal o statistiky z MŠMT, z nichž vyplývá, že naše loňská kampaň za vyšší platové třídy pro ředitelky samostatných mateřských škol byla velmi úspěšná. Skoro 1 400 ředitelů z celkového počtu 2 600 samostatných MŠ v České republice bylo nejpozději k září 2019 přeřazeno do 11. platové  třídy, nebo dokonce do 12. platové třídy. (Legislativa umožňuje za určitých podmínek zařazení i do 13. platové třídy.)

Pedagogická komora v loňském roce zpracovala vzorové žádosti o zařazení do vyšší platové třídy pro ředitelky samostatných mateřských škol (nejen) a zároveň obeslala zřizovatele MŠ s doporučením, aby těmto žádostem vyhověli, nebo aby sami iniciovali přeřazení ředitelů MŠ do vyšší platové třídy. Bohužel většina ředitelek samostatných MŠ si zažádala pouze o 11. platovou třídu. Doporučovali jsme podávat žádost raději rovnou o 12. platovou třídu, protože je její popis v příslušném nařízení vlády jednodušší a paradoxně snadněji splnitelný, než co je uvedeno u 11. platové třídy… Proto doporučujeme všem ředitelkám samostatných MŠ podat si nyní ke zřizovateli žádost o 12. platovou třídu, a to nejlépe během léta.

Finance pro školu na rok 2021 se totiž počítají podle stavu k 30.9.2020. Pokud bude v září nebo dříve zařazena ředitelka MŠ do vyšší platové třídy, MŠMT pošle škole od ledna 2021 odpovídající částku na 12. platovou třídu. Stejně můžete postupovat i v případě učitelek MŠ (pokud je přeřadíte nejpozději k září 2020 do vyšší platové třídy, obdržíte od ledna 2021 více peněz na tarifní část jejich platů).

Zveřejňujeme vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky mateřských škol, kterou můžete zaslat buď individuálně zřizovateli své školy, nebo v případě větších obcí, které zřizují více samostatných MŠ, koordinovaně s dalšími ředitelkami (jelikož se každá žádost posuzuje samostatně, nelze poslat hromadnou žádost). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2020.
Příklady činností ředitelky samostatné MŠ v 12. platové třídě dle nařízení vlády (lze doplnit o další činnosti, které vykonáváte, a připojit k žádosti o vyšší platovou třídu jako přílohu)

1) Koordinace finančního rozvoje organizace:
- samostatně zpracovávám střednědobé výhledy investičních akcí na tři až pět let dopředu
2) Koordinace personálního rozvoje organizace:
- samostatně zajišťuji prostřednictvím výběrových řízení personální obsazení různých pozic v MŠ
3) Koordinace technického rozvoje organizace:
- samostatně zpracovávám záměry na nákup, opravy a rekonstrukci majetku svěřeného k užívání
- samostatně zpracovávám investiční záměry na investiční akce (jedná se o stavební práce, rekonstrukce a opravy budov, střech, kotelen, školních zahrad, kuchyní)
4) Koordinace provozního rozvoje organizace:
- samostatně zadávám a vyhodnocuji výběrová řízení
5) Koordinace organizačního rozvoje organizace:
- samostatně zpracovávám koncepci rozvoje školy a školní vzdělávací program
6) Koordinace rozvoje dalších oborů činnosti organizace:
- samostatně zpracovávám projekty z evropských dotací (např. tzv. Šablony II a III, OP VVV…), samostatně zajišťuji výchovně-vzdělávací činnost školy

Příklad kladně vyřízené žádosti o vyšší platovou třídu

"Usnesení č. 32/16/19: RM schvaluje úpravu platového výměru ředitelky MŠ Pohořelice - zařazení do 12. platové třídy s účinností od 01.08.2019."

Žádné komentáře:

Okomentovat