pátek 2. listopadu 2018

CERMAT: Odpovědi k maturitám a přijímacím zkouškám na SŠ

Pedagogická komora zaslala Cermatu několik žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpovědi Cermatu naleznete zde. Jelikož nám nebyly zodpovězeny všechny dotazy, odvolali jsme se k MŠMT (to má lhůtu na vyřízení 30 dní...).

Náklady na jednotnou přijímací zkoušku činily celkem 18,6 milionu korun.

Počet pracovníků Cermatu, kteří se věnují tvorbě zadání:


Další odpovědi na žádosti Pedagogické komory podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím...

Žádné komentáře:

Okomentovat