čtvrtek 18. března 2021

ÚZIS: Nákaza COVID-19 ve školách (prezentace)

Školský výbor Poslanecké sněmovny projednával ve středu 17. března 2021 aktuální epidemickou situaci ve školách. Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek prezentoval poslancům aktuální statistiky ke koronaviru ve školách, u dětí a pedagogů. 

Po pracovnících integrovaného záchranného systému jsou nejvíce zasaženi koronavirem pedagogové. Z běžných povolání jsou učitelé nejohroženější profesí vůbec.

Profese bez zdravotníků

"Celkově bylo od května 2020 k 14. 3. 2021 identifikováno a doloženo 2 080 ohnisek (z toho připadá více než 600 ohnisek na únor 2021) ve školských zařízeních. Školy tvoří dle šetření krajských hygienických stanic v celkovém dlouhodobém přehledu významný počet ohnisek nákazy COVID-19, v absolutním počtu jde o nejčastější typ ohniska. Z hlediska velikosti jde o ohniska spíše malá, průměrně 4,7 identifikovaných pozitivních případů na jedno zařízení."

"Za celé období sledování byla nákaza COVID-19 prokázána u 45 840 pedagogů a pracovníků ve školství, z toho u 1 261 osob ve věku 65+. Celkem 841 pedagogů bylo s COVID-19 hospitalizováno a 31 zemřelo." Pozitivně testováno na koronavirus bylo tudíž 24 % pedagogů, což je vysoko nad průměrem za celou Českou republiku.

Pedagogové

Celkový počet pedagogů činí 191 221. Z toho je 160 136 učitelů v regionálním školství, 16 548 vychovatelů a 14 537 akademických pracovníků (učitelé veřejných VŠ se ovšem zatím k očkování registrovat nemohou, protože mají nižší prioritu než pracovníci v regionálním školství). V oblasti vzdělávání pracuje celkem 383 984 pedagogických i nepedagogických pracovníků. K očkování se zaregistrovalo 174 663 pracovníků školství, což je méně než polovina celkového počtu zaměstnanců dané prioritní skupiny.

Očkování proti koronaviru

Žádné komentáře:

Okomentovat