úterý 14. prosince 2021

Ve Středočeském kraji bylo minulý týden v karanténě přes 23 tisíc žáků

Prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi oslovil všechny krajské hygienické stanice s žádostí o zaslání statistik k výskytu koronaviru ve školách od září 2021 do současnosti. Ze zaslaných odpovědí vyplývá, že největší počet žáků v karanténě byl v uplynulém týdnu ve Středočeském kraji, a to celkem 23.565 žáků, což je rekordní počet. V posledním listopadovém týdnu zde bylo v karanténě „pouze“ 15.554 žáků, jak zveřejnila KHS Středočeského kraje na svém webu.


KHS Plzeňského kraje začala tyto údaje na podnět Pedagogické komory, z. s., pravidelně publikovat na svých internetových stránkách. V minulém týdnu bylo v karanténě 3.782 žáků z tohoto kraje.

Podle webu KHS Královéhradeckého kraje bylo v předminulém týdnu v karanténě 4.084 žáků (novější údaje nejsou zatím k dispozici).

Ostatní krajské hygienické stanice statistiky o výskytu koronaviru ve školách na svých internetových stránkách nezveřejňují a žádosti Radka Sárköziho o jejich pravidelné publikování opakovaně odmítly.

„Pražská hygiena začala jako první zveřejňovat týdenní přehledy o výskytu koronaviru ve školách už v září 2020, bohužel s tím v letošním školním roce přestala,“ upozorňuje Radek Sárközi, „ani odborná veřejnost tak nemá k dispozici údaje, jak se kovidová situace ve školách kontinuálně mění v průběhu času od počátku epidemie do současnosti.“

Z odpovědi KHS Moravskoslezského kraje adresované Pedagogické komoře vyplývá, že v předminulém týdnu bylo v karanténě celkem 12.371 žáků ZŠ a SŠ a 2.309 dětí z mateřských škol. V daném týdnu se karantény týkaly 49 % základních škol a 50 % střeních škol. Zcela uzavřeno bylo 102 MŠ, 261 ZŠ a 85 SŠ.


V Karlovarském kraji, který je aktuálně zasažen kovidem nejméně, skončilo v karanténě od září 2021 do prosince 8.794 žáků, jak vyplývá z údajů zaslaných KHS Karlovarského kraje R. Sárközimu.

Ostatní krajské hygienické stanice bohužel data k počtu žáků v karanténě neposkytly nebo vůbec neodpověděly.

Pedagogická komora usiluje již od října 2020, aby všechny krajské hygienické stanice pravidelně zveřejňovaly na svých internetových stránkách údaje k výskytu koronaviru ve školách.

„Kromě hygien jsem opakovaně oslovil ministerstvo školství a zdravotnictví nebo ÚZIS, ale podrobná data jsem od nikoho neobdržel,“ sděluje Radek Sárközi, „bez ověřených dat a jejich odborné analýzy ovšem nelze přijímat efektivní opatření ve školách.“

Zdroje:
KHS Středočeského kraje (12.12.2021)
KHS Středočeského kraje (30.11.2021)
KHS Královéhradeckého kraje
KHS Plzeňského kraje
Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Téma "koronavirus" na webu Pedagogické komory

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

pondělí 13. prosince 2021

Chytrá karanténa: Aktuální data z hygien k trasování

V rámci projektu Chytrá karanténa jsou průběžně zveřejňovány statistiky krajských hygienických stanic k trasování. Jedná se o obecné údaje k aktuální epidemické situaci v České republice bez specifikace ohledně škol, dětí nebo žáků (tato data naleznete zde).
neděle 12. prosince 2021

KHS: Počty karantén ve školách a pozitivně testovaných žáků

Ministerstvo zdravotnictví začalo v listopadu 2021 zveřejňovat statistky krajských hygienických stanic ohledně počtu vyhlášených karantén a počtu pozitivně testovaných v daném období. A to včetně podílu škol, žáků, dětí nebo učitelů na celkovém počtu karantén a nakažených. Zde naleznete údaje z 8. 12. 2021.


Pro srovnání: statistiky z 30. 11. 2021 jsou k dispozici zde.

Zdroj: www.mzcr.cz

sobota 11. prosince 2021

KHS Zlínského kraje: Kovid ve školách

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje eviduje k dnešku 223 takzvaných klastrů s vyšším výskytem nákazy koronavirem. Až na jeden klastr se všechny týkají škol a školských zařízení, řekla ČTK zástupkyně zlínské hygieny Vendula Ševčíková. Jedná se o nárůst oproti minulého týdne, kdy hygienici v kraji evidovali 193 klastrů.

Zdroj: ČTK

pátek 10. prosince 2021

Odpověď Asociace nemocnic k prodloužení prázdnin

Zveřejňujeme odpověď na dotaz, který zaslal Asociaci nemocnic ČR prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi: Podpořila by AS ČR prodloužení vánočních prázdnin nebo přechod na distanční výuku, pokud zůstanou školy otevřeny pro děti pracovníků integrovaného záchranného systému a dalších klíčových profesí?

Vážený pane prezidente,

dovoluji si vám tímto sdělit k Vašemu dotazu, že za Asociaci nemocnic ČR se nám v této krátké lhůtě nepodařilo získat jednotnou odpověď na Vámi položenou otázku. Obecně převládá názor, že se nedoporučuje prodlužovat prázdniny, nejen z hlediska kvality výuky, ale především proto, že by hrozil výrazný výpadek našich zaměstnanců, kteří by zůstali s dětmi doma. Pokud by došlo k prodloužení prázdnin nebo přechodu na distanční výuku, pak se jeví jako žádoucí zajištění presenční výuky pro děti zdravotníků .

S pozdravem

JUDr. Josef Svoboda

za ANČR

http://www.ancr.cz

čtvrtek 9. prosince 2021

Odpověď z MŠMT k prodloužení vánočních prázdnin

Zveřejňujeme odpověď na dotaz k prodloužení vánočních prázdnin, který zaslal na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi...

Vážený pane prezidente,

co se týče diskutovaného prodloužení vánočních prázdnin, ministr školství Plaga tento týden na Radě pro zdravotní rizika všem přítomným zopakoval svou pozici, a totiž, že prodloužení prázdnin ve školách bez dalších opatření, jako je omezení volnočasových, sportovních a dalších aktivit v ostatních sférách společnosti, které snižují počet sociální kontaktů, nedává smysl. Pokud je tedy situace natolik vážná, že vyžaduje podobná opatření, nevyhlašují se formou vyhlášky prodlužující prázdniny, ale prostřednictví mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

S pozdravem

Odbor vnějších vztahů a komunikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
press@msmt.cz
www.msmt.czneděle 5. prosince 2021

Belgie zpřísňuje protikovidová opatření ve školách

Nová opatření pro školy v Belgii vstoupí v platnost 6. 12. 2021:

- Vánoční prázdniny pro mateřské a základní školy začnou o týden dříve, tedy 20. prosince 2021.
- Středoškolské vzdělávání bude až do zkoušek probíhat v hybridní formě.
- Žáci, kteří nemají přístup k digitálním nástrojům, budou moci využívat distanční vzdělávání v rámci školy.
- Povinnost používat zařízení na měření CO2 v každé třídě a v místnostech, kde se shromažďuje mnoho lidí.
- Zavedení nového protokolu, podle kterého se třída uzavře, jakmile jsou nakaženy minimálně dvě děti.
- Všeobecná povinnost nosit roušku od 6 let věku.
- Zákaz všech mimoškolních aktivit.
- Doporučení rodičům, aby své děti pravidelně (samo)testovali.

pátek 3. prosince 2021

Počty nakažených žáků (covid-19)

Od 1. září 2021 do 30. listopadu 2021 se nakazilo kovidem dle oficiálních dat ÚZIS již 11 % ze všech žáků. Jedná se o věkovou kategorii 6 až 18 let, což jsou žáci základních a střeních škol. Celkem od začátku epidemie mělo pozitivní PCR test více než 24 % žáků. Za poslední tři měsíce se tudíž nakazilo skoro stejné množství žáků jako před tím za rok a půl.

čtvrtek 2. prosince 2021

U svaté Anny je 75 zdravotníků s covidem: téměř všichni se nakazili doma

Pětasedmdesát nakažených zdravotníků covidem je v současné době v brněnské svatoanenské nemocnici, z toho čtrnáct lékařů a jednašedesát nelékařských zaměstnanců. „Nutno také říci, že téměř všichni se nakazili doma od dětí nebo od jiných příbuzných. Dost často se stává, že jdou na ošetřovné a do karantény kvůli dítěti a pak sami onemocní," sdělila mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Zdroj: Brněnský Deník

středa 1. prosince 2021

Školy zasáhla obří kovidová vlna. Všechny hodnoty jsou na historických maximech

Počty dětí a žáků pozitivně testovaných na covid-19 jsou aktuálně nejvyšší za celou dobu epidemie, a to u všech věkových kategorií včetně dětí v mateřských školách. Ukazují to grafy, které pro Pedagogickou komoru zpracoval datový analytik M. Bauer na základě dat ÚZIS a ČSÚ.


Zatímco v minulých vlnách epidemie byla týdenní incidence vždy nižší než 1 000 nakažených na 100 000 dětí v dané věkové kategorii, nyní je výrazně vyšší. V některých případech je více než pětinásobná a aktuálně činí přes 3 %. Počty pozitivně testovaných žáků jsou již od října 2021 vyšší, než činí průměr za celou Českou republiku.

„Nejprve dosáhla maximálních hodnot za celou dobu epidemie nákaza u žáků středních škol, o týden později to byli žáci druhých stupňů ZŠ a v následujícím týdnu žáci prvního stupně základních škol,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „minulý týden byl rekordní už i u dětí v mateřských školách.“


Nižší hodnoty v případě dětí, které navštěvují mateřské školy, nemusí znamenat, že se mezi nimi covid-19 šíří méně než v celkové populaci, ale že se jen méně často testují. ÚZIS bohužel neposkytuje přesná data o počtu provedených testů v dané věkové kategorii, z něhož by bylo možné spočítat pozitivitu u dětí a žáků.


Na maximálních hodnotách jsou aktuálně i počty dětí a žáků s kovidem v nemocnicích, a to skoro na dvojnásobku oproti minulým vlnám epidemie.

„Extrémně vysoké rozšíření kovidu na školách je hlavní příčinou aktuální vlny epidemie v celé republice,“ myslí si Radek Sárközi, „přes školy se přenáší nákaza do mnoha rodin.“ Onemocnění u dětí sice většinou nevyžaduje hospitalizaci, ale v přídě jejich rodičů je už situace horší a prarodiče jsou často ohroženi na životě.

K rozšíření koronaviru ve školách přispělo zrušení preventivního testování žáků a pedagogů. Ani po jeho obnovení se ovšem situace nezlepšuje. Jednou z příčin je kolaps trasování, kdy některým hygienám trvá týden i déle, než vytrasují celou třídu.

Aktuální opatření ve školách nejsou dostačující. „Pomohlo by, kdyby ředitelé škol dostali jednoznačnou pravomoc dočasně převést celou třídu nebo i školu na distanční výuku,“ navrhuje Radek Sárközi, „stejně již nyní musí hygienám s trasováním pomáhat.“


V současnosti může školu uzavřít hygiena, ale to se děje jen v ojedinělých případech. Pokud chce ředitel základní nebo střední školu uzavřít, musí dle MŠMT podat žádost o úpravu školního roku. V případě mateřské školy může ředitel omezit nebo přerušit její provoz po projednání se zřizovatelem, ministerstvo školství žádat nemusí.

Radek Sárközi k situaci dodává: „Pedagogická komora usiluje již více než rok o to, aby krajské hygienické stanice zveřejňovaly podrobné statistiky k výskytu koronaviru ve školách na svých internetových stránkách. Některé hygieny informace o karanténách tříd, dětí a učitelů na můj podnět začaly pravidelně publikovat, ale v poslední době s tím bohužel přestaly. Ani pražská hygiena již tato data nezveřejňuje. Vlastně už zbyla jen KHS Středočeského kraje, ostatní hygieny podrobnější údaje neposkytují. Požádal jsem o některé informace přímo ÚZIS, ale doposud jsem neobdržel žádnou odpověď. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo Pedagogické komoře statistiky poskytnout, přestože jsme o ně žádali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.“Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Výskyt Covid-19 ve školských zařízeních ve Středočeském kraji
• KHS Jihočeského kraje: Máme za sebou týden s největším počtem nových případů za celou pandemii

úterý 16. listopadu 2021

Konec plošného testování ve školách umožnil expanzi koronaviru

Počty žáků základních a středních škol s pozitivním PCR testem na covid-19 jsou aktuálně nejvyšší za celou dobu epidemie. Výjimkou jsou pouze děti v mateřských školách. Dokazují to grafy, které pro Pedagogickou komoru zpracovává datový analytik M. Bauer na základě veřejně dostupných údajů ÚZIS a ČSÚ.

Zatímco v minulých vlnách epidemie byla týdenní incidence vždy nižší než 1000 nakažených na 100 000 žáků, nyní  činí 1250 až 2000 žáků v jednotlivých věkových kategoriích.  U věkové skupiny 11 let je dokonce vyšší než 2 % nově nakažených žáků týdně. Počty pozitivně testovaných žáků jsou vyšší, než činí průměr za celou Českou republiku, již od října 2021. 

"Hlavní příčinou enormního nárůstu počtu nakažených žáků jsou chybějící opatření ve školách," říká prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi a upozorňuje, že plošné testování žáků bylo v září zrušeno.

Maximálních hodnot dosahuje aktuálně i počet hospitalizovaných dětí a žáků do 19 let.

Počet žáků nakažených kovidem je největší na Moravě, v Praze a okolí a na jihu Čech.

"Myslím si, že by vláda měla opatření ve školách co nejdříve zpřísnit," navrhuje Radek Sárközi, "v nejvíce zasažených oblastech by se mělo přejít na střídavou výuku, což v minulosti pomohlo, starší žáci by měli nosit roušky i ve třídách a rozhodně je nutné obnovit plošné preventivní testování kvalitními antigenními testy alespoň dvakrát týdně. nebo alternativně metodou PCR alespoň jednou týdně."

Pedagogická komora, z. s.

www.pedagogicka-komora.cz

úterý 9. listopadu 2021

Vývoj čísla R (covid-19) podle věkových kategorií a okresů

Datový analytik M. Bauer zpracoval pro Pedagogickou komoru, z. s., grafy ukazující vývoj počtu okresů ohledně různých hodnot čísla R (covid-19) pro dané věkové kategorie. Jedná se o čtyři grafy s kritérii R menší než 0,8; 1; 1,2 a větší.Vývoj čísla R v čase podle okresů:


Pedagogická komora, z. s.

středa 8. září 2021

Revize RVP: Finanční náklady a průběh revizí (MŠMT)

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., zaslal na MŠMT dne 20. dubna 2021 prostřednictvím datové schránky oficiální žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která se týkala dosavadních finančních nákladů na revize RVP a průběhu prací na těchto revizích. Na tuto žádost MŠMT neodpovědělo. Proto byla 26.  července 2021 odeslána žádost znovu. Rozsáhlou odpověď z MŠMT, která byla zaslána až po urgenci, naleznete níže v samostatném souboru.


V odpovědi z MŠMT nejsou uvedeny finanční náklady na přípravu a ověření nového pojetí vzdělávacího oboru Informatika v RVP ZV, které byly financovány prostřednictvím evropských fondů. Jedná se o dva projekty OP VVV: PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení) a PRDG (Podpora rozvoje digitální gramotnosti). V zápisu z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV je uvedeno, že projekt PRIM obdržel částku 109 844 283,21 Kč a projekt PRDG získal částku 109 833 542,59 Kč. Celkem se jedná o 219 677 825,80 Kč.


pondělí 6. září 2021

Memorandum o spolupráci s FSV Univerzity Karlovy

Zástupci Pedagogické komory, z. s., a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze podepsali Memorandum o spolupráci. Zároveň proběhla první aktivita této spolupráce: strukturovaný rozhovor s prezidentem spolku Radkem Sárközim, jak MŠMT komunikuje s naší organizací a co by mělo MŠMT obecně v komunikaci zlepšit.

Memorandum o spolupráci (citace):

Část 2
Spolupráce mezi účastníky bude probíhat formou činností a zapojení se do výzkumu/šetření , které povedou ke konkrétním výstupům měřeným příslušnými výstupovými indikátory.

Část 3
Spolupráce na základě tohoto Memoranda může zahrnovat zejména tyto aktivity:
a) odborné konzultace k tématu formou telefonického, osobního nebo online rozhovoru,
b) zapojení do odborných diskusí v rámci dalších návazných aktivit, zejm. kulatých stolů či konferencístředa 25. srpna 2021

Vláda schválila zvýšení příplatku za třídnictví

Vláda schválila dne 16. srpna 2021 novelizaci nařízení vlády, kterým se zvyšuje příplatek za třídnictví (tzv. zvláštní příplatek) na 1500 až 3000 Kč měsíčně. Pedagogická komora, z. s., usiluje o navýšení tohoto příplatku již od roku 2017, a to z dosavadní hodnoty 500 až 1300 Kč na částku 2500 až 3500 Kč.
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení vlády č. 603/2020 Sb., se mění takto:

V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka ve skupině prací třídního učitele činí měsíčně 1 500 až 3 000 Kč.“.

ČÁST B
Skupina prací vykonávaných pedagogickými pracovníky se zvýšenou mírou zvláštní neuropsychické zátěže
Práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole.“.

sobota 21. srpna 2021

ČRo: Vracejí se do školství bývalí učitelé?

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, v pořadu Ranní Plus (Český rozhlas). 


AKTUÁLNÍ TÉMA: Platná mimořádná opatření

Jelikož se různá mimořádná opatření mění ze dne na den, zmapovali jsme v tomto rozcestníku pouze ta, která jsou aktuálně v platnosti (případně jejich účinnost nastane v nejbližší době) a týkají se přímo škol. Vždy je třeba zkontrolovat přesné datum účinnosti. Manuály z MŠMT nejsou závazné, proto je zde nenajdete... Již neplatná opatření jsou škrtnuta.
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 14. května 2021 (účinnost od 17. 5. 2021 do odvolání) - otevřené školy
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 11. května 2021 (účinnost od 17. 5. 2021 do odvolání) - testování žáků
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 12. 4. 2021) - povinné nošení respirátoru + výjimky
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 12. 4. 2021) - povinné preventivní testování pracovníků škol + výjimky
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 26. 4. 2021) - povinné preventivní testování žáků - přijímací zkoušky na SŠ
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021 (účinnost od 26. 4. 2021 do odvolání) - otevření MŠ (Karlovarský a Královéhradecký kraj) a SŠ (praktická výuka)
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 22. dubna 2021 (účinnost od 26. 4. 2021 do odvolání) - otevření MŠ (Plzeňský kraj)
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 12. dubna 2021 (účinnost od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021- otevřené školy
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 6. 4. 2021) - povinné preventivní testování dětí a žáků ve školách + výjimky
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 19. dubna 2021 (účinnost od 26. 4. 2021 do odvolání) - testování dětí v MŠ (výjimka pro Karlovarský a Královéhradecký kraj)
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 (účinnost od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021- 1. etapa otevření škol
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření (účinnost od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 + prodlouženo do 11. 4. 2021- otevřené školy pro děti rodičů IZS a dalších klíčových profesí
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření (účinnost od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 + prodlouženo do 11. 4. 2021- omezení pohybu osob + výjimky
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření (účinnost od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 + prodlouženo do 11. 4. 2021) - uzavření škol včetně mateřských a speciálních + výjimky (individuální konzultace, zkoušky apod.)
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 19. března 2021 (účinnost od 30. 3. 2021 do odvolání) -  povinné preventivní testování na koronavirus u zaměstnanců škol IZS
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 26. února 2021 (účinnost od 1. 3. 2021 do odvolání + prodlouženo do 11. 4. 2021-  povinné nošení respirátoru + výjimky
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření (účinnost od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 + prodlouženo do 11. 4. 2021- omezení pohybu osob + výjimky
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 14. února 2021 č. 129 o přijetí krizového opatření (účinnost od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021) - omezení provozu škol + výjimky pro speciální školy/třídy, 1. a 2. ročníky ZŠ, málotřídky, individuální konzultace apod.
 • MZ ČR: Mimořádné opatření ze dne 22. února 2021 (účinnost od 27. 2. 2021 do odvolání, s výjimkou do 28. 2. 2021) -  povinné nošení respirátoru + výjimky pro děti v MŠ a žáky speciálních škol/tříd (nemusí nosit nic), žáky do 15 let (nemusí nosit respirátor, stačí rouška) apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (účinnost do 14. 2. 2021)
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 22. ledna 2021 č. 55 o změně krizových opatření (účinnost od 23. 1. 2021)  - prodloužení všech mimořádných opatření
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 o přijetí krizového opatření (účinnost od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021) - síť škol pro děti pracovníků IZS a dalších profesí včetně zaměstnanců škol  (dodatečně prodlouženo)
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření (účinnost od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021) - uzavření škol kromě MŠ, 1. a 2. ročníků ZŠ nebo speciálních škol (dodatečně prodlouženo)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 30. listopadu 2020 (účinnost od 3. 11. 2020 do odvolání) - výjimka, kdy učitel může mít místo roušky pouze štít  
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 20. listopadu 2020 (účinnost od 23. 11. 2020 do odvolání) - provozovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 7. ledna 2021  č. 12 o přijetí krizového opatření (účinnost od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021)  - prodloužení všech mimořádných opatření
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 14. prosince 2020  č. 1335 o přijetí krizového opatření (účinnost od 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020) - uzavření ZŠ (včetně školních družin a klubů a SVČ) ,ZUŠ, SŠ (včetně internátů), VOŠ... pro žáky
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020  č. 2020 o přijetí krizového opatření (účinnost od 7. 12. 2020 do 12. 12. 2020) - otevření 1. stupně a 9. ročníku ZŠ, střídání po týdnu 6. až 8. ročníků ZŠ, otevření závěrečných ročníků SŠ, obnovení praktické výuky na SŠ, střídání po týdnu u nižších ročníků SŠ apod.
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 30. listopadu 2020 (účinnost od 30. 11. 2020 do 18. 12. 2020) - dobrovolné preventivní testování pedagogických pracovníků škol na koronavirus
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020  č. 1200 o přijetí krizového opatření (účinnost od 23. 11. 2020 do 12. 12. 2020) - výjimky z omezení volného pohybu osob (cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách)
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020  č. 1199 o přijetí krizového opatření (účinnost od 30. 11. 2020 do 12. 12. 2020) - otevření 1. stupně a 9. ročníku ZŠ, střídání po týdnu 6. až 8. ročníků ZŠ apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020  č. 1109 o přijetí krizového opatření (účinnost od 2. 11. 2020) síť škol pro děti pracovníků IZS a dalších profesí včetně pedagogů
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 20. listopadu 2020 (účinnost od 21. 11. 2020 do odvolání) - výjimka, kdy učitel může mít místo roušky pouze štít 
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020  č. 1198 o přijetí krizového opatření (účinnost od 25. 11. 2020 do 29. 11. 2020) - otevření závěrečných ročníků SŠ, praktické výuky apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020  č. 1197 o přijetí krizového opatření (účinnost od 23. 11. 2020 do 24. 11. 2020) - otevření 1. a 2. ročníku ZŠ a speciálních škol a tříd apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020  č. 1191 o přijetí krizového opatření (účinnost od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020) - otevření 1. a 2. ročníku ZŠ a speciálních škol a tříd apod.
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 16. listopadu 2020  č. 1191 o přijetí krizového opatření (účinnost od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020) - výjimky z omezení volného pohybu osob (cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 16. listopadu 2020 (účinnost od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020) - výjimka, kdy učitel může mít místo roušky pouze štít
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 30. října 2020  č. 1112 o přijetí krizového opatření (účinnost od 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020) - uzavření škol včetně speciálních
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami (účinnost od 18. 9. 2020 do odvolání)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 12. 6. 2020 (účinnost od 22. 6. do 30. 6. 2020) - výjimka pro převzetí vysvědčení (pouze s čestným prohlášením)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 19. 5. 2020 (účinnost od 25. 5. 2020) - výjimka pro účast žáků 1. stupně ZŠ ve škole + čestné prohlášení pro všechny osoby u zkoušek
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 19. 5. 2020 (účinnost od 25. 5. 2020) - výjimka pro nošení roušek ve třídách, pokud je vzdálenost mezi žáky alespoň 1,5 m (včetně 1. stupně ZŠ)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 18. 5. 2020 (účinnost od 25. 5. 2020)
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 15. 5. 2020 (účinnost od 18. 5. 2020 do 25. 5. 2020) - obsah se shoduje s Usnesením vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491...
 • Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření ze dne 4. 5. 2020 (účinnost od 5. 5. 2020) - výjimky pro nošení roušek ve třídách
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření (účinnost až od 11. 5. 2020) - výjimky pro přítomnost žáků 9. ročníků ZŠ a posledních ročníků SŠ ve školách
 • Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 455 o přijetí krizového opatření (účinnost od 27. 4. 2020) - účinnost končí dne 10. 5. 2020 (od 11. 5. 2020 platí nové usnesení výše) - výjimky pro vysokoškolské studenty

 • Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (účinnost od 27. 4. 2020) - vysvědčení
 • Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů (účinnost od 24. 4. 2020) - odklad přijímacích zkoušek
 • Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (účinnost od 27. 3. 2020) - přijímačky na SŠ, maturity, závěrečné zkoušky + doprovodné vyhlášky a termíny zkoušek (účinnost od 7. 5. 2020)

 • MŠMT: Opatření obecné povahy (účinnost od 5. 1. 2021) - úprava přijímacího řízení
 • MŠMT: Opatření obecné povahy (účinnost od 5. 1. 2021) - prodloužení termínu pro předání vysvědčení
 • Shrnutí: Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí po 11. květnu
 • Shrnutí: Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí (účinnost od 27. 4. 2020)

pátek 20. srpna 2021

Senát: Usnesení k předškolnímu vzdělávání

Senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) prosadila v Senátu doprovodné usnesení k předškolnímu vzdělávání. Pedagogická komora, z. s., usiluje o zřízení mezirezortní skupiny již od roku 2017. Viz jednání zástupců našeho spolku s premiérem Andrejem Babišem, ministry Robertem Plagou (MŠMT) a Janou Maláčovou (MPSV) v roce 2018, vystoupení na kulatých stolech v Poslanecké sněmovně a Senátu k předškolnímu vzdělávání, které jsme iniciovali, nebo naše petice, otevřené dopisy, tiskové zprávy a články k tématu mateřské školy či dětské skupiny.

Senát

I. žádá vládu, aby zajistila ustavení Stálé mezirezortní skupiny pro předškolní vzdělávání za účasti Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí;

MŠMT: Informace k doučování

26. července 2021 zaslal Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., na MŠMT dotaz k doučování. Odpověď z MŠMT jsme obdrželi až 19. srpna 2021. Více informací naleznete na novém webu MŠMT https://doucovani.edu.cz. Zmiňovaná kritéria ČŠI pro skupiny škol A až D jsou k dispozici zde.

Vážený pane magistře,

Školy byly do jednotlivých kategorií rozřazeny na základě tematické inspekční činnosti České školní inspekce. ČŠI navrhla okruh 905 škol, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost z důvodu větších či menších problémů s aktivitou žáků v distanční výuce. Identifikované školy byly dále rozřazeny do 4 skupin (A-D) podle závažnosti (zejm. kvantity) problematických aspektů v dané škole (podíl problematicky zapojených žáků, absence v běžné výuce, slabé vzdělávací výsledky).

Finanční prostředky lze použít pouze v souladu s daným účelem na dohody konané mimo pracovní poměr, tedy pouze na ostatní osobní náklady vč. odvodů.

Dle našeho výkladu doučování, ve smyslu podzimního programu doučování, není standardní činností spadající pod druh práce „učitel“ sjednané v pracovní smlouvě učitele. Lze tedy uzavřít dohodu i se stávajícím učitel, a to na jiný druh činnosti - doučování.

Další informace, včetně vyjasnění pracovněprávních vztahů naleznete na stránkách metodické podpory k doučování https://doucovani.edu.cz

S pozdravem

Mgr. Aneta Nekvindová
oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku
MŠMT ČR


Doplňující informace:

Dobrý den,

finance obdrží všechny školy. ZŠ pro všechny své žáky a SŠ pro žáky posledních ročníků.

Základní částka pro všechny školy je 148 Kč na vykázaného žaka v září 2020.
Kategorie A-D, na které jste se dotazoval, platí pouze pro těch identifikovaných 905 škol a těm přísluší vyšší podpora na žáka než těm “neidentifikovaným”.

Seznamy škol obdržely krajské úřady, jelikož prostředky rozepisují. Seznamy nejsou veřejné z důvodu možné stigmatizace identifikovaných škol. Těmto školám bude navíc věnována vyšší pozornost při sledování využití přidělených prostředků.

S pozdravem
Aneta Nekvindová
Mgr. Aneta Nekvindová
oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku
MŠMT ČRneděle 25. července 2021

AKTUÁLNÍ TÉMA: Revize RVP ZV

V tomto rozcestníku naleznete informace k aktuální revizi RVP ZV. Nový RVP ZV vydalo MŠMT ve formě opatření ministra Roberta Plagy. Ředitelé škol byli na nový text RVP ZV upozorněni prostřednictvím datové schránky dne 1. 2. 2021. Část změn je účinná již od 1. února 2021 (kapitola 11). Ostatní změny jsou pro školy dobrovolné od 1. 9. 2021. Povinně musí školy přejít na nový RVP ZV ve všech ročnících od 1. září 2023 (1. stupeň ZŠ), respektive od 1. září 2024 (2. stupeň ZŠ).

Nový RVP ZV zavádí vzdělávací obor Informatika s povinnou časovou dotací 2 hodiny na 1. stupni ZŠ a 4 hodiny na 2. stupni, a to na úkor přírodovědných, společenskovědních a uměleckých vzdělávacích oblastí, u nichž došlo ke snížení minimálního počtu hodin v rámcovém učebním plánu a k vypuštění některých očekávaných výstupů.

Stanovisko vedení Pedagogické komory, z. s.: Revize RVP ZV probíhá od počátku naprosto netransparentně. Škrty ve vzdělávacích oborech (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, výchova k občanství, hudební výchova, výtvarná výchova...) jsou nekoncepční. Proto ředitelům škol doporučujeme vyčkat a nepřecházet na nový RVP ZV dříve, než to bude povinné. Školy mohou již nyní posílit počet hodin ICT z disponibilní časové dotace (lze využít materiály, které vznikly v rámci pilotáže nového vzdělávacího oboru informatika), například formou volitelného vyučovacího předmětu zaměřeného na programování. Pedagogická komora navrhuje místo snížení hodinové dotace vzdělávacím oblastem vrátit zpět další cizí jazyk jako volitelný. Obsah vzdělávacích oborů nelze měnit pouze formou vypuštění některých očekávaných výstupů. Změny musí být promyšlené a důkladně prodiskutované s učiteli daných vyučovacích předmětů. Žádáme proto o zveřejnění podrobného zdůvodnění konkrétních změn v RVP ZV (především jednotlivých škrtů). 

sobota 10. července 2021

ÚZIS: Koronavirus a školy (prezentace)

Aktuální data z prezentace ředitele ÚZIS Ladislava Duška o výskytu koronaviru ve školách k červnu 2021.

"Retrospektivní analýza rizikových kategorií profesí prokázala u pedagogů vysoké riziko nákazy COVID-19 v zaměstnání a zařadila je mezi nadprůměrně rizikové profese. Za celé období sledování byla nákaza COVID-19 prokázána u 50 468 pedagogů a pracovníků ve školství, z toho u 1 422 osob ve věku 65+. Nejvyšší počet nakažených byl diagnostikován v říjnu 2020 (10 736), a to v období před 14.10.; od ledna 2021 opět počty nakažených narostly a měsíčně dosahovaly 7 – 8 tisíc. Data od března dále již ukazují významný pokles. Celkem 1 029 pedagogů bylo s COVID-19 hospitalizováno a 52 zemřelo."


čtvrtek 1. července 2021

středa 30. června 2021

ÚZIS: Preventivní testování žáků a zaměstnanců škol (prezentace)

Aktuální data z prezentace ředitele ÚZIS Ladislava Duška o preventivním testování na COVID-19 ve školách k červnu 2021.

"U dětí ve věku 5 – 11 let, které jsou ve škole nejdéle, prokázalo epidemické šetření KHS u 30 % ze všech zachycených nákaz souvislost se školou. Dále tento podíl nákaz souvisejících se školou klesá k 20 % (věková kategorie 12 – 15 let) a k 4 % (věková kategorie 16 – 19 let)."


čtvrtek 10. června 2021

Usnesení Podvýboru pro regionální školství Poslanecké sněmovny

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, se dne 25. května 2021 zúčastnil jako host jednání Podvýboru pro regionální školství Poslanecké sněmovny k Informaci MŠMT k plánu na narovnání dopadů do vzdělávání v důsledku koronaviru. V diskuzi navrhl tři body pro závěrečné usnesení, které přítomní poslanci následně schválili:

Podvýbor pro regionální školství

III. žádá
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zmapovalo výpadky příjmů škol všech stupňů i typů, i všech zřizovatelů a jejich zvýšené náklady v souvislosti s covidovými opatřeními a na základě zpracované analýzy připravilo kompenzační program na jejich dorovnání;

VII. žádá
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby bezodkladně vytvořila pracovní meziresortní skupinu pro otázky mateřských škol a dětských skupin v oblasti péče o děti a edukace, i dalších stupňů škol (např. v oblasti podpory žáků ze sociálně znevýhodněných rodin);

X. žádá
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistilo financování školních psychologů systémově ze státního rozpočtu a posílilo síť i financování školních metodiků prevence a třídních učitelů;

středa 21. dubna 2021

Roste počet okresů, kde je u dětí do 10 let R vyšší než 1

Po částečném otevření mateřských škol a prvního stupně škol základních v pondělí 12. dubna 2021 začal stoupat počet okresů, v nichž je reprodukční číslo pro věkovou kategorii dětí do 10 let vyšší než jedna. Následující graf, který pro Pedagogickou komoru, z. s., zpracoval z veřejně dostupných údajů ÚZIS datový analytik M. Bauer, ukazuje, že hodnota R je u některé z věkových kategorií od 5 do 10 let vyšší než 1 už ve 30 okresech (z celkového počtu 81 okresů).

V 10 okresech je reprodukční číslo vyšší než 1 pro všechny věkové kategorie od 5 do 10 let. Jedná se o následující okresy: Praha, Benešov, Sokolov, Děčín, Louny, Olomouc, Přerov, Šumperk, Karviná, Nový Jičín.

"Při rozvolňování opatření ve školách by měla vláda zohledňovat nejen údaje za celou populaci, ale hygienici by měli vyhodnotit i data pro danou věkovou skupinu v konkrétním okrese," říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, "nepovažuji za rozumné otevření mateřských škol v některých krajích pro všechny děti, navíc bez jakýchkoliv protiepidemických opatření, neopakujme stejnou chybu."


V médiích se uvádějí jen údaje z preventivního antigenního testování ve školách, kdy byla během prvního týdne zachycena pozitivita pouze u 300 dětí. Klíčové jsou ovšem statistiky z PCR testování v rámci trasování, kde jsou počty pozitivně testovaných v dané věkové kategorii výrazně vyšší a bohužel opět začínají růst.

pondělí 19. dubna 2021

Koronavirus u dětí před částečným otevřením škol

Na základě veřejně dostupných údajů ÚZIS zpracoval datový analytik M. Bauer pro Pedagogickou komoru, z. s., grafy, které zachycují stav koronavirové nákazy u dětí před částečným otevřením škol v pondělí 12. dubna 2021, kdy se otevřely mateřské školy pro pětileté děti (předškoláci v počtu maximálně 15 dětí ve třídě), přípravné třídy, první stupeň ZŠ (týdenní rotační výuka) a speciální školy a třídy. Zároveň mohou děti rodičů IZS a dalších klíčových profesí opět navštěvovat své kmenové školy.


Po strmém nárůstu v průběhu února 2021 došlo po uzavření mateřských škol i 1. a 2. ročníku ZŠ v březnu k prudkému poklesu počtu nově pozitivně testovaných dětí ve věku 5 a 7 let. Zatímco na konci února 2021 byly počty nově nakažených dětí nad průměrem za celou ČR, nyní jsou opět pod průměrem. Žáci ve věku 13 let průměr kopírují. Hodnoty v první třetině dubna 2021 odpovídají číslům z přelomu listopadu a prosince 2020 nebo půlky října (což bylo v té době považováno za vysoký počet nově nakažených, kvůli němuž vláda uzavřela školy...).


Počet nově hospitalizovaných do 19 let byl i v dubnu 2021 stále velmi vysoký. Zlepšení před částečným otevřením škol 12. 4. 2021 je bohužel pouze velmi mírné.


Výše uvedený přehled ukazuje procentuální zastoupení pozitivně testovaných na covid-19 v dané věkové kategorii po jednotlivých krajích (kumulativně od počátku epidemie do současnosti).


Jaké procento nakažených skončilo v nemocnicích ukazuje přehled pro dané věkové kategorie v jednotlivých krajích (kumulativně od počátku epidemie do současnosti).


Před otevřením 1. stupně ZŠ a posledního ročníku mateřských škol 12. dubna 2021 byly počty nově nakažených dětí pod průměrem za celou ČR.


Žáci 2. stupně ZŠ a SŠ jsou aktuálně na průměru za celou ČR v počtu nově pozitivně testovaných.