úterý 14. prosince 2021

Ve Středočeském kraji bylo minulý týden v karanténě přes 23 tisíc žáků

Prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi oslovil všechny krajské hygienické stanice s žádostí o zaslání statistik k výskytu koronaviru ve školách od září 2021 do současnosti. Ze zaslaných odpovědí vyplývá, že největší počet žáků v karanténě byl v uplynulém týdnu ve Středočeském kraji, a to celkem 23.565 žáků, což je rekordní počet. V posledním listopadovém týdnu zde bylo v karanténě „pouze“ 15.554 žáků, jak zveřejnila KHS Středočeského kraje na svém webu.


KHS Plzeňského kraje začala tyto údaje na podnět Pedagogické komory, z. s., pravidelně publikovat na svých internetových stránkách. V minulém týdnu bylo v karanténě 3.782 žáků z tohoto kraje.

Podle webu KHS Královéhradeckého kraje bylo v předminulém týdnu v karanténě 4.084 žáků (novější údaje nejsou zatím k dispozici).

Ostatní krajské hygienické stanice statistiky o výskytu koronaviru ve školách na svých internetových stránkách nezveřejňují a žádosti Radka Sárköziho o jejich pravidelné publikování opakovaně odmítly.

„Pražská hygiena začala jako první zveřejňovat týdenní přehledy o výskytu koronaviru ve školách už v září 2020, bohužel s tím v letošním školním roce přestala,“ upozorňuje Radek Sárközi, „ani odborná veřejnost tak nemá k dispozici údaje, jak se kovidová situace ve školách kontinuálně mění v průběhu času od počátku epidemie do současnosti.“

Z odpovědi KHS Moravskoslezského kraje adresované Pedagogické komoře vyplývá, že v předminulém týdnu bylo v karanténě celkem 12.371 žáků ZŠ a SŠ a 2.309 dětí z mateřských škol. V daném týdnu se karantény týkaly 49 % základních škol a 50 % střeních škol. Zcela uzavřeno bylo 102 MŠ, 261 ZŠ a 85 SŠ.


V Karlovarském kraji, který je aktuálně zasažen kovidem nejméně, skončilo v karanténě od září 2021 do prosince 8.794 žáků, jak vyplývá z údajů zaslaných KHS Karlovarského kraje R. Sárközimu.

Ostatní krajské hygienické stanice bohužel data k počtu žáků v karanténě neposkytly nebo vůbec neodpověděly.

Pedagogická komora usiluje již od října 2020, aby všechny krajské hygienické stanice pravidelně zveřejňovaly na svých internetových stránkách údaje k výskytu koronaviru ve školách.

„Kromě hygien jsem opakovaně oslovil ministerstvo školství a zdravotnictví nebo ÚZIS, ale podrobná data jsem od nikoho neobdržel,“ sděluje Radek Sárközi, „bez ověřených dat a jejich odborné analýzy ovšem nelze přijímat efektivní opatření ve školách.“

Zdroje:
KHS Středočeského kraje (12.12.2021)
KHS Středočeského kraje (30.11.2021)
KHS Královéhradeckého kraje
KHS Plzeňského kraje
Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Téma "koronavirus" na webu Pedagogické komory

Pedagogická komora, z. s.
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat