čtvrtek 10. června 2021

Usnesení Podvýboru pro regionální školství Poslanecké sněmovny

Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, se dne 25. května 2021 zúčastnil jako host jednání Podvýboru pro regionální školství Poslanecké sněmovny k Informaci MŠMT k plánu na narovnání dopadů do vzdělávání v důsledku koronaviru. V diskuzi navrhl tři body pro závěrečné usnesení, které přítomní poslanci následně schválili:

Podvýbor pro regionální školství

III. žádá
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zmapovalo výpadky příjmů škol všech stupňů i typů, i všech zřizovatelů a jejich zvýšené náklady v souvislosti s covidovými opatřeními a na základě zpracované analýzy připravilo kompenzační program na jejich dorovnání;

VII. žádá
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby bezodkladně vytvořila pracovní meziresortní skupinu pro otázky mateřských škol a dětských skupin v oblasti péče o děti a edukace, i dalších stupňů škol (např. v oblasti podpory žáků ze sociálně znevýhodněných rodin);

X. žádá
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistilo financování školních psychologů systémově ze státního rozpočtu a posílilo síť i financování školních metodiků prevence a třídních učitelů;

Žádné komentáře:

Okomentovat