neděle 15. listopadu 2020

Otevřený dopis k plošnému otevření speciálních škol a tříd dne 18. 11. 2020

Adresát:

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2
mzcr@mzcr.cz
www.mzcr.cz

 

Otevřený dopis k plošnému otevření speciálních škol a tříd dne 18. 11. 2020

 

Vážený pane ministře,

 

rozhodli jsme se oslovit Vás i úředníky Ministerstva zdravotnictví formou otevřeného dopisu, neboť vláda při nastavování opatření ve školách nenaslouchá názorům pedagogů z praxe.

 

V tomto týdnu jste představil nový protiepidemický systém PES. Pedagogické pracovníky zarazilo hned několik věcí. Především to, že jste vyhlásil termín a způsob otevření škol dříve, než byla zveřejněna tabulka opatření. Na základě prezentovaných informací musíme konstatovat, že její autoři problematice speciálního školství bohužel příliš nerozumí. Nepovažujeme za vhodné otevírat plošně všechny speciální školy i speciální třídy v běžných školách již 18. listopadu 2020.

 

Prvním problémem je otázka zdraví žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti by nově museli navštěvovat prezenční výuku i v době „nejhorší“ situace pandemie. Opravdu jsou autoři protiepidemického systému přesvědčeni, že toto je pro všechny žáky speciálních škol a tříd jediné možné řešení a je to v jejich nejlepším zájmu? Někteří žáci (a není jich málo) mají těžké zdravotní vady, v některých případech dokonce kombinované. Velké množství žáků se zdravotním postižením patří mezi rizikové skupiny, jak je uvádí přímo Ministerstvo zdravotnictví. Navíc jsou mnozí velmi kontaktní a není možné udržet požadovaný „distanc“. Například když je přebalujeme, jsme s nimi v přímém kontaktu ve třídě, pomáháme je oblékat apod. Žáci s mentálním postižením, s PAS nebo s poruchami sluchu nemusí nosit roušky. Žáci ani pedagogové tak nebudou dostatečně chráněni.

 

Myslíme si, že nejlépe své žáky znají jejich učitelé a ředitelé daných škol. Měli by mít proto pravomoc ponechat žáky na distanční výuce, pokud s tím budou souhlasit rodiče žáků. Případně by mohlo jít o výuku kombinovanou. Rodiče žáků, kteří do školy nenastoupí k prezenční výuce, by měli mít možnost nadále čerpat ošetřovné. Rozhodně by neměli být nuceni dát své dítě do školy tím, že s plošným otevřením speciálních škol přijdou všichni rodiče o nárok na ošetřovné. Rodiče musí být těmi, kdo vyhodnotí, zda je pro jejich dítě aktuální situace bezpečná či nikoli. Stejnou možnost volby by měli mít všichni rodiče žáků v běžných školách, tedy nejen žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se učí v běžných třídách v rámci inkluzivního vzdělávání.

 

Druhým problémem je, že školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jak zní jejich oficiální označení, navštěvuje obrovská škála žáků s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Je kardinální rozdíl mezi dítětem s dobrým intelektem a zároveň se smyslovým postižením (nebo tělesným či logopedickým) a dítětem s mentálním postižením. Neobstojí argument, že se všichni žáci ze speciálních škol špatně učí on-line, a tudíž je pro ně nutná výhradně prezenční výuka. Je třeba rozlišovat mezi jednotlivými typy speciálních škol i jejich žáky.

 

Tím, že nutíte žáky speciálních škol nastoupit na prezenční výuku, vystavujete nebezpečí nejen je a jejich rodiny, ale i pedagogy. V době, kdy byly speciální školy uzavřeny, byly počty pozitivně testovaných obdobně vysoké, jako jsou nyní, když tyto školy otevíráte. Není toto rozhodnutí postaveno pouze na snaze populisticky vyhovět nátlakovým skupinám, nikoliv na odborném posouzení epidemické situace?

 

Při současné distanční výuce, která ve speciálních školách probíhala pouhých 14 dní, se ukázalo, že je velké množství žáků schopno pracovat on-line. Dokonce to mnohým žákům vyhovuje více, protože při vypracovávání úloh nejsou nijak tlačeni časem a doma mají možnost rozvrhnout si práci v průběhu dne dle svých potřeb a možností rodiny. Tuto zpětnou vazbu jsme dostávali již na jaře. Velké množství rodičů si chválilo právě ten klid. Ano, jsou i rodiče, kteří chtějí, aby děti do školy chodily, protože jim jde především o socializaci dětí.  Škola je ovšem primárně vzdělávací instituce. Nejsme hlídací agentury. Nemůžeme suplovat to, že stát nabízí jen minimální množství tzv. odlehčovacích služeb za přijatelnou cenu. 

 

V této chvíli je jasné, že s danou situací, tedy nástupem všech žáků do speciálních škol a tříd od 18. 11. 2020, již nelze nic udělat, neboť to bylo rozhodnuto bez nás – pracovníků těchto škol. Nebyl nám poskytnut časový prostor k tomu, abychom mohli protiepidemický systém připomínkovat, ani nám to nebylo nabídnuto. Přesto věříme, že lze při případné příští úpravě jednotlivých položek tabulky PES umožnit, aby speciální školy mohly poskytovat nejen prezenční, ale i distanční výuku. A to i v rámci fialového, tedy nejkritičtějšího pásma. 

 

V Praze dne 15. listopadu 2020

 

Za sekci speciálních pedagogů Pedagogické komory, z. s.


Mgr. Jana Karvaiová

speciální pedagog


Pedagogická komora, z. s.

Kosmická 742/11

149 00 Praha 4 - Háje

IČO: 06538584

info@pedagogicka-komora.cz

ID datové schránky: m5xqie7

www.pedagogicka-komora.cz


1 komentář:

  1. Naprosto se vším souhlasím.Jsem matka autisty ze speciální zš,jsem riziková skupina kvůli srdci a je mi 53 let.
    Synovi(9 třída) jako nekontaktnímu autistovi bez potřeby socializace domácí výuka víc než vyhovuje.V některých předmětech ho spíš spolužáci brzdí.
    Mělo by to být alespoň prozatím o dobrovolnosti.

    OdpovědětVymazat