neděle 24. listopadu 2019

Stížnost na neprofesionální chování úředníků MŠMT

Pracovníci MŠMT aktuálně telefonicky kontaktují školy, aby zpětně změnily výkazy s počtem romských žáků/dětí, pokud uvedly nulu nebo nižší počet než minule. Zaznamenali jsme dokonce výhrůžky Českou školní inspekcí, což je zcela neprofesionální přístup ze strany úředníků MŠMT.

Proto Pedagogická komora podala stížnost, na kterou reagoval obratem ředitel příslušného odboru MŠMT i školský ombudsman. O jejím výsledku vás budeme informovat. Vedení škol by rozhodně nemělo na tento nátlak přistoupit. Pokud se problém týká i vaší školy, napište prosím buď na Pedagogickou komoru (info@pedagogicka-komora.cz), nebo rovnou podejte stížnost přímo na MŠMT (posta@msmt.cz). Někteří ředitelé škol to již učinili...

Na základě podnětu Pedagogické komory školský ombudsman přislíbil, že navrhne, aby MŠMT tyto telefonáty monitorovalo. Doporučujeme školám, aby si telefonáty z MŠMT nahrávaly.

Stížnost na jednání úředníků MŠMT

Z odpovědi školského ombudsmana

Dobrý den,
monitorování hovorů dám jako návrh pro vedení MŠMT.
Hezký den
PaedDr. Ladislav Hrzal
Školský ombudsman

Ladislav.Hrzal@msmt.cz

Reakce z MŠMT

Vážený pane magistře,
byla mi postoupena Vaše stížnost k vyřízení.
Nejprve bych Vás rád informoval, že úředníci ministerstva neobvolávají školy, které „vyplnily ve výkaze nulu ohledně počtu romských žáků/dětí, nebo vyplnily nižší číslo než v minulém roce“, nýbrž ty školy, u nichž byly na základě kontroly předaných odhadů zjištěny takové nesrovnalosti v datech, které je třeba před uzavřením a vyhodnocením celého sběru vyjasnit. Stejný postup je zcela běžný u jakéhokoli jiného sdružování dat realizovaného naším útvarem, a je zcela nezbytný pro zajištění jisté integrity dat.
Své kolegy považuji za profesionály a ověřoval jsem u nich, zda k situaci, kterou popisujete, došlo. Nejsem si vědom toho, že by někdo z nich vyhrožoval inspekcí ČŠI a kontrolou "něčeho jiného", jak píšete. Ani nevidím důvod, proč by tomu tak mělo být.
Pokud má nicméně jakýkoli ředitel školy pocit, že byl přístup mých kolegů neprofesionální, může se se stížností obrátit přímo na mne a příslušnou záležitost můžeme společně projednat (viz kontakt níže).
S pozdravem
Ing. Václav Jelen
ředitel
Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 8
118 12 Praha 1
e-mail: vaclav.jelen@msmt.cz
www.msmt.cz
Senovážné nám. 26 | Praha 1
tel.: +420 224 398 242


Původní podnět od ředitelky školy

"Dobrý den, mám za sebou velmi nepříjemný telefonát s paní úřednicí z MŠMT ohledně vykazování romských žáků. Uvedla jsem počet 0 s tím, že nejsme ani já, ani kolegové učitelé kvalifikovaní určit, kdo je Rom a kdo ne (a všichni Romové, které jsme loni vykázali, se odstěhovali). Byla jsem upozorněna, že se staneme "neposlušnou školou", na kterou přijde brzy ČŠI. Ne počítat Romy, ale zkontrolovat "něco jiného". "

Žádné komentáře:

Okomentovat