sobota 3. listopadu 2018

ČŠI: Pracovní skupiny s účastí externistů

Pedagogická komora zaslala České školní inspekci žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Celou odpověď naleznete zde. Žádost se týkala pracovních skupin, do kterých jsou zapojeni externisté. ČŠI zaslala jména a pracoviště placených spolupracovníků zapojených do projektu Komplexní systém hodnocení financovaného z evropských fondů v rámci OP VVV.

Klíčová aktivita – Propojení externího a interního hodnocení škol a školských zařízení a tvorba příkladů inspirativní praxe 
 • PhDr. Dana Čapková, PB VOŠ a SŠ managementu, Praha 
 • RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Ing. Irena Herová, Univerzita Karlova v Praze prom. ped. 
 • Jana Hrubá, důchodce 
 • PhDr. Martin Chvál, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Ing. Stanislav Michek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové 
 • doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Univerzita Pardubice 
 • prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Karel Starý, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., Národní institut pro další vzdělávání 
 • PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PsLic. Jan Vyhnálek, OSVČ (psycholog)
Klíčová aktivita – hodnocení klíčových kompetencí
 • Mgr. Martin Lána, ZŠ a MŠ Děčín Mgr. 
 • Jaroslav Faltýn, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Klíčová aktivita – Monitorování úrovně spravedlivosti vzdělávacího systému
 • PhDr. David Greger, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Karel Čada, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Ing. Irena Herová, Univerzita Karlova v Praze 
 • Daniel Hůle, Člověk v tísni 
 • Mgr. Vladimír Hulík, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 • doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Karin Marques, Open Society Fund 
 • Ing. Jaromír Nebřenský, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Eva Potužníková, OSVČ 
 • PhDr. František Prokop, ZŠ Táborská, Praha 4 
 • Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • PhDr. Jiří Šafr, PhD., Sociologický ústav Akademie věd ČR 
 • Mgr. Martin Šimáček, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 • RNDr. Petra Špačková, PhD., Univerzita Karlova v Praze 
 • Mgr. Vít Šťastný, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze 
 • Petra Vnuková, Univerzita Karlova v Praze
Klíčová aktivita – Sekundární analýzy inspekčních dat
 • Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Ivana Častulíková, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni 
 • doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Jakub Lysek, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D., M.A., Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Alena Navrátilová, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Michal Soukop, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Bc. Kateřina Zymová, Univerzita Palackého v Olomouci 
 • Mgr. Markéta Zapletalová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
Kontaktní osobou je ve všech případech Ing. Miroslava Debnárová, hlavní manažerka projektu (miroslava.debnarova@csicr.cz).

Žádné komentáře:

Okomentovat