čtvrtek 11. ledna 2018

Zástupce Pedagogické komory jednal s Martinem Odehnalem

V úterý 5. prosince 2017 se prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi setkal s předsedou Asociace speciálních pedagogů ČR Martinem Odehnalem. Radek Sárközi představil nově vzniklý spolek a jeho cíle. Jedním z hlavních cílů Pedagogické komory je zahájit proces revize inkluze, jehož výsledkem by měly být změny v legislativě. Za tímto účelem založila Pedagogická komora samostatný pracovní tým. V rámci Pedagogické komory také funguje sekce Speciálních pedagogů.

Martin Odehnal sdělil za ASP ČR názory na probíhající změny v oblasti společného vzdělávání, upozornil na největší problémy a možnosti jejich řešení. Navrhuje uspořádat k tomuto tématu konferenci na půdě Poslanecké sněmovny, jíž by se zúčastnili zástupci všech organizací, které se inkluzí zabývají a kterých se týká.


Dalšími diskutovanými tématy byla přebujelá administrativa, která je spojena s podpůrnými opatřeními, a nárůst administrativní zátěže škol obecně. Na toto téma již Radek Sárközi jednal s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem a školským ombudsmanem Ladislavem Hrzalem, který by si ho rád vzal za své jakožto organizátor setkání zástupců všech institucí požadujících po školách administrativní úkony.

Z jednání vyplynulo, že existuje mnoho styčných bodů v práci i cílech těchto dvou největších organizací v českém školství, a proto by měly koordinovat svou činnost a vzájemně spolupracovat.

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat