čtvrtek 18. ledna 2018

Jak by měli být učitelé zapojeni do formulování vzdělávací politiky

Dnes 18. ledna 2018 se na půdě Pedagogické fakulty UK uskuteční kulatý stůl SKAV a EDUin s tématem Jak by měli být učitelé zapojeni do formulování vzdělávací politiky?, který iniciovala Pedagogická komora, z.s.

Za spolek Pedagogická komora, který bude zastupovat Janek Wagner, chceme vyjádřit především potřebu maximálního zapojení učitelů do diskuse o vzdělávací politice, a to všemi dostupnými prostředky. Není nadále možné, aby ministerstvo školství ignorovalo četné podněty a připomínky od učitelů z praxe a spokojovalo se jen s vyjádřeními několika málo vybraných organizací. Tyto organizace často nemají žádný mandát od učitelů samotných, nebo s nimi veřejně a transparentně s ministerstvem projednávanou problematiku neprodiskutovávají, případně je o ní ani neinformují.

V posledních letech se ukázalo, že dosavadní struktura vybraných partnerů ministerstva školství pro diskusi o vzdělávací politice nesplňuje základní požadavky na zastoupení nejpočetnější skupiny aktérů ve školství, tedy učitelů.

Transparentnost, veřejná diskuse i veřejná kontrola a respektování části odborných stanovisek v řadě ohledů zcela chybí. Jedním z prvních důsledků tohoto dlouhodobě neuspokojivého stavu byl vznik neformálního Učitelského profesního sdružení koncem června roku 2015, které ale nebylo k jednáním zváno. V únoru 2017 vznikla Iniciativa Pedagogická komora, která ke vzájemné diskuzi pedagogů založila stejnojmennou skupinu na sociální síti Facebook, jež má 4 700 členů. Od 27. října 2017 funguje Pedagogická komora jako zapsaný spolek s právní subjektivitou a s počtem 1 650 členů jde o nejpočetnější školský spolek.


Největším úspěchem Iniciativy Pedagogická komora byla nejprve výzva senátorům, kterou podpořilo 7 500 pedagogů, a následná petice poslancům proti novele zákona o pedagogických pracovnících zavádějící kariérní řád. Petici signovalo 21 609 učitelů z 1 150 škol a díky ní nebyl kariérní řád Poslaneckou sněmovnou schválen.

Hlavním účelem Pedagogické komory, z. s., vyplývajícím ze stanov, je propojit mezi sebou pedagogické pracovníky různých stupňů i typů škol a různého zaměření i odbornosti. Cílem je vybudovat profesní společenství pedagogů, které bude založeno na vzájemné úctě a respektu vůči práci kolegů.

Hlavní činnosti spolku jsou především:

Zpracování a prosazení samostatného zákona o Pedagogické komoře ČR.
Podpora profesního rozvoje pedagogů, jejich odborného růstu a profesionality.
Podpora kolegiality a rozvoj etického rozměru profese pedagoga.
Propagace profese pedagoga a pedagogické práce.

V rámci spolku Pedagogická komora, který má přes 1 650 členů, pedagogických pracovníků, a je dnes největším učitelským profesním spolkem, již pracuje několik odborných týmů na řešení nejpalčivějších problémů školství. Pedagogická komora, z.s., usiluje o to být rovnocenným partnerem ministerstva školství i dalších aktérů ve vzdělávání a podílet se na formulaci strategie i vize vzdělávací politiky.

Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z. s., uvedl: „Chceme zlepšit podmínky k práci všech pedagogů. Potřebujeme více svobody, důvěry a spolupráce. Usilujeme o lepší postavení pedagogů ve společnosti. Věříme, že si řadu věcí dokážou pedagogové zajistit sami a chceme proto být silným partnerem pro politiky. Hledáme, co spojuje všechny pedagogy.“

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat