neděle 1. října 2023

Pozvánka na zasedání valné hromady Pedagogické komory, z. s.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

Pedagogické komory, z. s.


Začátek zasedání valné hromady: 1. listopadu 2023 ve 20 hodin

Forma valné hromady: elektronická (e-hromada) – dle Článku V., odst. 2) stanov

E-hromada: Zasedání valné hromady a hlasování bude probíhat elektronickou formou v informačním systému spolku (IS). Vyzkoušejte si prosím předem, že se můžete do IS přihlásit. Návod pro členy spolku, jak se do IS přihlásit, je k dispozici zde: https://www.pedagogicka-komora.cz/p/jak-pracovat-s-uctem-na-domene.html

Předpokládaný termín ukončení zasedání valné hromady: 20. prosince 2023

Program zasedání valné hromady:

1) Zahájení zasedání valné hromady

2) Ověření usnášeníschopnosti valné hromady

3) Volba předsedy zasedání valné hromady, zapisovatele a ověřovatele

4) Schválení programu valné hromady

5) Volba členů volební komise

6) Zpráva o činnosti spolku

7) Zpráva o hospodaření spolku

8) Volba prezidenta, viceprezidenta a dalších členů prezidia spolku

9) Volba členů kontrolní komise

10) Volba členů rozhodčí komise

11) Schválení usnesení

12) Ukončení zasedání valné hromady

Poznámka: Veškeré písemné podklady k zasedání valné hromady obdržíte do 30. října 2023.

Zasedání valné hromady svolal dne 1. října 2023

Mgr. Radek Sárközi

Žádné komentáře:

Okomentovat