úterý 1. února 2022

MŠMT: Počty uzavřených škol kvůli covid-19

Zveřejňujeme odpověď z ministerstva školství na dotaz Pedagogické komory, z. s, kolik škol bylo uzavřeno kvůli koronaviru ve školním roce 2021/2022. Vzor žádosti o odlišnou organizaci školního roku a postup jejího podání na MŠMT naleznete zde.


Vážený pane Sárközi,

dne 29. 1. 2022 obdrželo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Váš dotaz ve věci počtu uzavřených škol ve školním roce 2021/2022 z důvodu covid-19.

V termínu 1. 9. 2021 - 31. 12. 2021 bylo uzavřeno:
- 49 škol na základě žádosti ředitele školy o odlišnou organizaci školního roku úpravu školního roku adresované MŠMT,
- 15 škol na základě jiných důvodů.

V termínu 1. 1. 2022 – 31. 1. 2022 bylo uzavřeno:
- 56 škol na základě žádosti ředitele školy o odlišnou organizaci školního roku úpravu školního roku adresované MŠMT,
- 7 škol na základě jiných důvodů.

Pro úplnost doplňujeme, že odlišnosti v organizaci školního roku může v případech hodných zvláštního zřetele Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovit dle § 24 odst. 3 školského zákona. Jedná se zejména o vyhlášení mimořádných volných dnů pro žáky v období školního vyučování v situacích, kdy ze závažných organizačních, technických nebo jiných mimořádných závažných důvodů není možné zajistit výuku žáků ve škole (např. oprava budovy, technická havárie, doporučení krajské hygienické stanice), nebo také o přesun části praktického vyučování žáků některých oborů vzdělání středních škol z období školního vyučování do období školních prázdnin z důvodu výuky sezónních témat (např. obory vzdělání se zaměřením na zemědělství).

Pro informaci „kolik škol bylo uzavřeno ve školním roce 2021/2022 na základě rozhodnutí hygienické stanice“ je nutné se obrátit na gesčně příslušné ministerstvo – Ministerstvo zdravotnictví.

S přáním pěkného dne,

Ing. Ilona Vaculová
odbor řízení regionálního školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
www.msmt.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat