pondělí 1. února 2021

Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků

V tomto rozcestníku naleznete informace k Otevřenému dopisu ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků, který k lednu 2021 podepsalo již 1.330 ředitelů a ředitelek škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ...). Celkový počet signatářů otevřeného dopisu z řad vedoucích pracovníků škol a školských zařízení činí 1.580. 

AKTUALIZACE: K 1. únoru 2021 má otevřený dopis celkem 2.880 signatářů.

Dopis mohou podpořit nejen ředitelé škol, ale rovněž zástupci ředitele i další vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Podpořit názory ředitelů škol uvedené v tomto dopise mohou samozřejmě všichni pedagogičtí pracovníci. Stačí vyplnit podpisový formulář on-line, který naleznete níže... 

Otevřený dopis můžete podepisovat do 12. 2. 2021. Předem děkujeme za podporu a rozeslání tohoto odkazu kolegům, na které máte kontakty.


Signatáři otevřeného dopisu mohli uvést, kterých profesních organizací jsou členy. 

Abecední seznam organizací:

 1. Asociace aktivních škol, z. s.
 2. Asociace češtinářů, z. s.
 3. Asociace logopedů ve školství, z. s.
 4. Asociace náhradní výchovy, z. s.
 5. Asociace obchodních akademií ČR
 6. Asociace pedagogů základních škol
 7. Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, z. s.
 8. Asociace pracovníků SPC, z. s.
 9. Asociace předškolní výchovy, z. s.
 10. Asociace ředitelů gymnázií ČR, z. s.
 11. Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou
 12. Asociace ředitelů základních škol ČR
 13. Asociace speciálních pedagogů ČR, z. s.
 14. Asociace středisek volného času Moravskoslezského kraje
 15. Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR
 16. Asociace středních pedagogických škol ČR, z. s.
 17. Asociace středních průmyslových škol ČR
 18. Asociace škol a školských zařízení okresu Chomutov z.s.
 19. Asociace školních sportovních klubů České republiky, z. s.
 20. Asociace výchovných poradců, z. s.
 21. Asociace vyšších odborných škol, z. s.
 22. Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, z. s.
 23. Asociace waldorfských mateřských škol ČR
 24. Asociace základních uměleckých škol ČR
 25. Asociace zdravotnických škol ČR, z. s.
 26. ASPnet UNESCO
 27. Česká asociace školních metodiků prevence
 28. ČMOS PŠ (školské odbory)
 29. Etické fórum České republiky, z. s.
 30. Federace dětských domovů ČR - FICE, z. s.
 31. Jednota českých matematiků a fyziků
 32. Jednota školských informatiků, z. s.
 33. Klub ekologické výchovy, z. s.
 34. Klub Komenský, z. s.
 35. Klub ředitelů, z. s.
 36. MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje
 37. OMEP
 38. Pedagogická komora, z. s.
 39. Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, z. s.
 40. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z. s.
 41. Sdružení učňovských zařízení ČR, z. s.
 42. Somatopedická společnost z. s.
 43. Společnost pro předškolní výchovu, z. s.
 44. Společnost učitelů českého jazyka a literatury, z. s.
 45. TNP (Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej)
 46. Učitelská platforma, z. s.

2 komentáře:

 1. Dobrý den, osobně nechápu, proč se neustále v médiích řeší zejména platy pedagogů, když u mnohých dalších profesí jsou zvyšovány průběžně a většinou o více procent. O nás se neustále hovoří, nakonec vždy dostaneme méně, než nám bylo slibováno. Uráží mne to, jak se tím dostáváme u veřejnosti opakovaně do pozice chudáčků, kterým je vždy vysvětleno, že vlastně mohou být rádi, že dostali alespoň něco. Prosím, abychom nebyli alespoň neustále probírání v médiích. Pokud chceme, aby na studium a následně do škol nastupovali ve vyšší míře studenti, kteří patří na středních školách mezi ty nejlepší, potřebujeme je do naší profese nalákat, což stávajícími platy opravdu nelze. Školství potřebuje mnoho změn, jednou z nich je, aby si učitel vydělal tolik, aby se mu další profese nesmály za to, že učí. Ten kdo má děti, pochopí po jejich nástupu do školy, jak významná naše profese je, každý pak velmi řeší, kdo vlastně jeho dítě bude učit. Učitelé mají v rámci své profese mnoho starostí, bylo by dobré alespoň v otázce odměnění za práci dojít ke znatelnému posunu k lepšímu. To asi ale vymře minimálně další celá učitelská generace, než se dočkáme.

  OdpovědětVymazat
 2. A víte, jaký plat berou učitelky v mateřských školách? A co jejich práce obnáší? Kolik zodpovědnosti mají při práci s třídou 2-6 letých dětí? Podle ministra školství je naše práce nenahraditelná, ale platy máme uboze podprůměrné a nikoho to nezajímá.

  OdpovědětVymazat