neděle 20. prosince 2020

Učitel naživo - neúspěšná akreditace magisterského studia

V tomto rozcestníku naleznete odkazy na texty, které vyšly v souvislosti s neúspěšnou akreditací magisterského studia učitelství na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, na jejíž přípravě se podílela organizace Učitel naživo, z.ú.

Citace z výše uvedených textů:

Jan Picek, předseda Asociace děkanů pedagogických fakult: „Jakkoliv si uvědomujeme, že pedagogické fakulty mají řadu problémů k řešení, vyjádření pana ředitele Hřebeckého je neprávem očerňuje. Na svých stránkách EDUin mimo jiné uvádí, že jeho posláním „...je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru". Citace pana Hřebeckého, uvedená v tiskové zprávě je v přímém rozporu s takovýmito hodnotami, na nichž si EDUin zakládá. Žádáme proto pana ředitele o veřejnou omluvu.”

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, o.p.s.: „Máme to černé na bílém. Vedle různých lobby betonářských, potravinářských a podobně tu máme i lobby pedagogických fakult, které se cítily ohrožené nástupem tohoto ambiciózního a dynamického modelu učitelské přípravy, kterému stěží dokáží konkurovat. MŠMT má ve Strategii 2030+ vepsanou stávající pregraduální přípravu učitelů jako jeden ze základních problémů, všichni ředitelé škol volají po větším podílu praxe. V Učiteli naživo je pedagogická praxe vedená špičkovými mentory ze škol násobně větší v porovnání s fakultami. Výsledek akreditace? Zamítnuto. A důvody jsou skutečně absurdní, že ani nemůžou být myšleny vážně… Až bude zase stát naříkat, jak má málo učitelů, tohle mu připomeňme!”

Vladimíra Spilková, Učitel naživo, z.ú., a Filozofická fakulta Univerzity Pardubice: „Navíc – předsedkyně hodnotící komise prof. Ludíková je současně předsedkyní Asociace děkanů Pedagogických fakult (předkládanou akreditaci lze považovat za konkurenční pro monopolní pozici pedagogických fakult), zpravodajka v Radě NAÚ pro učitelské programy prof. Šmelová je na PedF UP v Olomouci podřízenou této předsedkyně. Bez ohledu na specifické okolnosti provázející posuzování naší žádosti je třeba zdůraznit, že hodnocení akreditačních žádostí komisemi „sestavenými na jedno použití“ představuje i v jiných případech doslova ruletu štěstí. Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti hodnotitele NAÚ, že složení komise významně ovlivňuje interpretaci kritérií, přísnost, a naopak vstřícnost v posuzování apod.”

Žádné komentáře:

Okomentovat