středa 9. prosince 2020

Výroční zprávy školských neziskovek za rok 2019

V tomto rozcestníku naleznete výroční zprávy za rok 2019, které zveřejnily na svých internetových stránkách neziskové organizace působící v oblasti školství a vzdělávání

Vybrané údaje a citace z výročních zpráv za rok 2019...

Nadace České spořitelny poskytla v roce 2019 finance např. těmto neziskovkám a firmám:

 • EDUin, o.p.s. - 3 115 000 Kč
 • ČOSIV, z.s. - 1 500 000 Kč
 • Eduzměna, nadační fond - 6 500 000 Kč
 • SKAV, z.s. - 2 100 000 Kč
 • Učitelská platforma, z.s. - 600 000 Kč
 • Učitel naživo, z.ú. - 14 322 500 Kč
 • H-mat, o.p.s. - 3 000 000 Kč
 • Economia, a.s. - 2 000 000 Kč (Chytré Česko)

Nadace Open Society Fund Praha poskytla v roce 2019 finance např. těmto neziskovkám:

 • ČOSIV, z.s. - 344 000 Kč
 • Eduzměna, nadační fond - 4 500 000 Kč
 • EDUin, o.p.s. - 228 600 Kč
Poznámka: Nadace OSF financovala v roce 2019 Nadační fond Eduzměna částkou 4 500 000 Kč, ale obratem získala od Nadačního fondu Eduzměna 5 352 000 Kč...

Nadační fond Avast poskytl v roce 2019 finance např. těmto neziskovkám:

 • EDUin, o.p.s. - 1 000 000 Kč
 • Eduzměna, nadační fond - 10 000 000 Kč
 • Otevřeno. z.s. - 3 000 000 Kč
 • Učitel naživo, z.ú. - 3 000 000 Kč

Eduzměna, nadační fond (přijaté finanční prostředky v roce 2019: 33 036 238 Kč) poskytla v roce 2019 finance např. těmto neziskovkám:

 • Eduin, o.p.s. - 500 000 Kč
 • ČOSIV, z.s. - 300 000 Kč
 • Nadace OSF - 5 352 000 Kč
Eduin, o.p.s., hospodaření organizace v roce 2019:

 • přijaté finanční prostředky - 6 960 000 Kč
 • výnosy z aktivit Eduinu: - 1 226 000 Kč
 • náklady na činnost - 4 987 000 Kč

"V roce 2019 zaměstnávala společnost 2 zaměstnance. Jednoho na základě Smlouvy o výkonu funkce ředitele a druhého na základě pracovní smlouvy. Další zaměstnanci byli zaměstnáni na základě Dohod o provedení práce (v roce 2019 bylo uzavřeno celkem 47 těchto dohod)."

SKAV, z.s., hospodaření organizace v roce 2019:

 • členské příspěvky - 85 000 Kč
 • příspěvky od Nadace České spořitelny a Pomáháme školám k úspěchu - 3 098 000 Kč

Učitel naživo, z.ú., hospodaření organizace v roce 2019

 • výnosy - 26 441 000 Kč (z toho prodej služeb 1 859 000 Kč)
 • náklady - 26 349 000 Kč

"Do roku 2019, tedy do druhého roku existence naší organizace, jsme vstoupili s již více než 30členným týmem... Naše komunita kolem programu Učitel naživo dále rostla a v roce 2019 čítala už 140 aktivně zapojených členů... V roce 2019 v programu Učitel naživo absolvovalo dalších 20 studentů. Z toho 11 získalo oficiální učitelskou kvalifikaci díky akreditaci programu ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Většina z 35 absolventů programu už působí jako učitelé, další to mají v plánu."Učitelská platforma, z.s., hospodaření organizace v roce 2020 (výroční zpráva ani její obdoba ani kompletní údaje za rok 2019 nejsou k dispozici) viz transparentní účet:

 • členské příspěvky - 31 922 Kč
 • příspěvek Nadace České spořitelny - 880 000 Kč

ČOSIV, z.s., hospodaření organizace v roce 2019:

Žádné komentáře:

Okomentovat