úterý 15. září 2020

MŠMT: Informace pro ZŠ k nákupu techniky pro distanční vzdělávání

MŠMT publikovalo podrobné informace k nákupu techniky pro distanční vzdělávání na ZŠ z mimořádné dotace.

Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020

Finanční prostředky je škola oprávněna použít za účelem pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on-line výuky. Jedná se zejména o:

a) přenosné digitální zařízení s možností internetového připojení, kterým je zejména notebook nebo tablet;

b) softwarové vybavení (např. licence nebo on-line služba využitelná při vzdělávání distančním způsobem či sloužící jako prostředek ke vzdělávání - výukový software, aplikace nebo části aplikací nad rámec volně dostupného základu);

c) příslušenství k přenosnému digitálnímu zařízení (např. dokovací stanice, externí kamera, mikrofon, náhlavní set, myš, klávesnice, konferenční systém či jeho prvky jako prostorový mikrofon či kamera).

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/stanoveni-dalsich-financnich-prostredku-pro-zakladni-skoly


Žádné komentáře:

Okomentovat